mężczyzna sięga po szklankę z alkoholem
Justyna Piekara

„Urwany film” po spożyciu alkoholu. Co wtedy dzieje się z mózgiem?

Nadużywanie alkoholu jest związane z wieloma długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Jedną z konsekwencji może być upośledzenie funkcji poznawczych i pamięci. Niektóre osoby po spożyciu alkoholu wykonują różne czynności, nawet złożone zadania, o których potem nie pamiętają. Naukowcy odkryli mechanizm, który jest molekularną podstawą tego zjawiska i mają nadzieję, że lepsze zrozumienie problemu pozwoli zapobiec wielu negatywnym konsekwencjom.

Czym jest palimpsest alkoholowy?

Palimpsest alkoholowy (ang. Alcohol-Induced Blackout) jest formą tymczasowej amnezji następczej i może trwać od kilku minut do kilku godzin. W tym stanie mózg nie jest zdolny tworzyć i przechowywać nowych wspomnień. Podczas takich epizodów nie następuje utrata przytomności. Osoby, które ich doświadczają, są skłonne do podejmowania bardziej impulsywnych i ryzykownych zachowań, częściej doświadczają obrażeń fizycznych, zatrucia alkoholem i śmierci. W zależności od ciężkości upośledzenia wyróżnia się dwa rodzaje zakłóceń pamięciowych wywołanych alkoholemcałkowite (ang. en bloc blackouts) lub częściowe (ang. fragmentary blackouts).

Ilość alkoholu, która może wywołać palimpsest, jest kwestią indywidualną. Naukowcy ustalili, że osiągnięcie stężenia alkoholu we krwi około 0,16% sprzyja wejściu w taki stan, ale zaburzenia pamięci mogą wystąpić też przy znacznie niższych wartościach wskaźnika BAC (ang. Blood Alcohol Content), zwłaszcza u osób, które regularnie przyjmują leki (np. nasenne, przeciwlękowe). Na poziom wskaźnika BAC wpływają nie tylko ilości spożywanego alkoholu, ale także inne czynniki, w tym uwarunkowania genetyczne i tolerancja na alkohol, masa ciała czy płeć.

Dlaczego niektórzy mają „luki w pamięci” po spożyciu alkoholu?

Przez długi czas zakładano, że alkohol osłabia pamięć, ponieważ zabija komórki mózgowe. W rzeczywistości długotrwałe nadużywanie alkoholu może je uszkodzić i trwale upośledzać pamięć i zdolność uczenie się. Alkohol może tymczasowo hamować konsolidację pamięci, czyli przenoszenie wspomnień z pamięci krótko – do długotrwałej. Jeśli dana osoba spożywa alkohol na pusty żołądek lub spożywa go dużo w krótkim czasie, szybki wzrost jego poziomu we krwi może sprawić, że urwie nam się film.

Badanie z 2004 roku, opublikowane w „Archives of General Psychiatry”, wykazało, że 11,4% kobiet i 20,9% mężczyzn doświadczyło blackoutu, wywołanego spożyciem dużej ilości alkoholu, trzy lub więcej razy ciągu roku.

Pod wpływem alkoholu dochodzi zmiany aktywności niektórych receptorów glutaminianu i wzrostu produkcji wybranych hormonów steroidowych, które zakłócają plastyczność synaptyczną. Naukowcy z Washington University School of Medicine w Saint Louis wykazali w modelu zwierzęcym, że wywołuje to zaburzenie tzw. długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (ang. Long-term potentiation, LTP) w komórkach piramidalnych w hipokampie. Mechanizm ten stanowi podstawę procesów pamięciowych i uczenia się.

„Odkryliśmy, że ekspozycja na alkohol blokuje niektóre receptory, a później aktywuje inne, powodując, że neurony wytwarzają steroidy, które hamują LTP i zapamiętywanie” – poinformował w komunikacie pracowym Yukitoshi Izumi, profesor psychiatrii w Washington University School of Medicine w Saint Louis.

Powiązane produkty

Jakie czynniki podnoszą ryzyko doświadczania „urwanego filmu"?

Tak zwane blackouty mogą zdarzyć się każdemu, kto często sięga po alkohol, ale niektórzy są szczególnie zagrożeni. Badania dowodzą, że najczęściej doświadczają ich studenci. Naukowcy z Duke University Medical Center przeprowadzili ankietę wśród studentów i stwierdzili, że ponad połowa respondentów, w pewnym momencie swojego życia zaznała problemów z pamięcią po spożyciu alkoholu.

Czynniki genetyczne odgrywają pewną rolę w określaniu podatności ośrodkowego układu nerwowego na działanie alkoholu. Osoby mające warianty genów związane z mniej wydajnym metabolizmem alkoholu mogą być predysponowane do częstszych epizodów tymczasowej amnezji. Jedno z najnowszych badań, w którym uczestniczyło ponad trzy tysiące dorosłych bliźniąt z Australii, potwierdziło, że podatność na blackouty częściowo zależy od genetyki, ale czynniki środowiskowe odgrywają bardziej znaczącą rolę, szczególnie u kobiet. Wyniki pracy, która ukazała się w „Alcoholism: Clinical and Experimental Research”, sugerują, że interwencje powinny być ukierunkowane na szkodliwy wpływ środowiska.

Kobiety są bardziej narażone na szkodliwe działanie alkoholu. Wykazują tendencję do mniej wydajnego metabolizowania alkoholu i mają większą skłonność do uzależnienia się. Zwykle mają one mniejszą masę ciała, mniej wody w organizmie, a także mniej dehydrogenazy żołądkowej, czyli enzymu metabolizującego alkohol. Dlatego substancja może pozostać dłużej w wyższych stężeniach w ciele kobiet niż mężczyzn.
 1. K. Tokuda, Y. Izumi, C. F. Zorum­ski, Etha­nol enhan­ces neu­ro­ste­ro­ido­ge­ne­sis in hip­po­cam­pal pyra­mi­dal neu­rons by para­do­xi­cal NMDA recep­tor acti­va­tion, „The Jour­nal of Neu­ro­science”, nr 31 (27) 2011, s. 9905–9909, [dostęp:] 25.01.2022.
 2. H. Lee, S Roh, D. Kim, Alco­hol-Indu­ced Blac­kout, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, nr 6 (11) 2009, 2783–2792, doi: 10.3390/i­jer­ph6112783, [dostęp:] 25.01.2022.
 3. E. C. Nel­son, A. C. Heath, K. K. Bucholz, Gene­tic Epi­de­mio­logy of Alco­hol-Indu­ced Blac­kouts, „Archi­ves of Gene­ral Psy­chia­try”, nr 61 2004, s. 257–263, [dostęp:] 25.01.2022.
 4. C. N. Davis, W. S. Slutske, N.G Martin, Genetic Epidemiology of Liability for Alcohol-Induced Blacking and Passing Out, „Alcoholism: Clinical and Experimental Research”, nr 43 (6) 2019, s.1103-1112, [online] doi: 10.1111/acer.14045, [dostęp:] 25.01.2022.
 5. A. M. White, What hap­pe­ned? Alko­hol, Memory, „Blac­kouts, and the Brain, Alco­hol Rese­arch & Health”, nr 27 (2) 2003, s 186–96, „pubs.niaaa.nih.gov” [online], https://pubs.niaaa.nih.gov/pu­bli­ca­tion­s/ar­h27-2/186-196.htm,[dostęp:] 25.01.2022.
 6. J. Dry­den, The bio­logy behind alco­hol-indu­ced blac­kouts, „source.wustl.edu” [online], https://so­urce.wustl.edu­/2011/07/the-bio­logy-behind-alco­holindu­ced-blac­kouts/, [dostęp:] 25.01.2022.
 7. M. Hogenboom, Why do only some people get blackout drunk?, „bbc.com” [online], https://www.bbc.com/future/article/20180613-why-do-only-some-people-get-blackout-drunk, [dostęp:] 25.01.2022.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Przyczyny i objawy nerwicy – jakie są rodzaje i jak objawiają się zaburzenia nerwicowe?

  Nerwica to niepsychotyczne zaburzenie psychiczne, którego przyczyn upatruje się najczęściej w czynnikach środowiskowych oraz genetycznych. Objawy nerwicy nie obejmują wyłącznie sfery psychicznej (lęk, natrętne myśli), mogą także pochodzić ze strony układu oddechowego (np. trudności z oddychaniem), układu krążenia (np. przyspieszone tempo pracy serca), układu nerwowego (np. dezorientacja) czy układu pokarmowego (np. nudności i wymioty). W jaki jeszcze sposób mogą objawiać się zaburzenia nerwicowe?

 • Typy osobowości – jakie są? Charakterystyka

  Ludzie różnią się między sobą wyglądem, ale również – a może przede wszystkim – osobowością i charakterem. Warto poznać, w jaki sposób nauka odnosi się do tych kwestii i jakie typy osobowości wyodrębniali poszczególni badacze i myśliciele. W ten sposób możemy się również dowiedzieć, który typ osobowości sami posiadamy.

 • Dyskryminacja w pracy ze względu na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne

  Dyskryminacja w miejscu pracy jest problemem, który dotyka wiele osób w całej Polsce. Jedną z indywidualnych cech każdego człowieka, na podstawie której można spotkać się z dyskryminacją, jest zdrowie, w tym zdrowie psychiczne.

 • Jak rozpoznać "męską" depresję? Kto ma wiedzieć?

  Depresja to choroba, która może dotyczyć każdej płci, jednak niektóre cechy męskiej kultury i społeczeństwa mogą wpływać na to, w jaki sposób mężczyźni doświadczają i wyrażają objawy depresji.    

 • Wyzwania dla zdrowia psychicznego po pandemii COVID-19

  Jeszcze nigdy wcześniej nie żyliśmy w tak kosmopolitycznych warunkach. Świat trzymamy w telefonie, a na telekonferencjach łączymy się transnarodowo, międzykulturowo, interkontynentalnie. Podobnie szukamy konsultacji wirtualnych i teleporad ze specjalistami zdrowia i jedyne, co może stanowić barierę, to strefa czasowa i koszty.

 • Choroby psychiczne i związki. Jak żyć z osobą chorą?

  Według badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nawet 25% Polaków może doświadczać w swoim życiu trudności z zakresu zdrowia psychicznego. Oznacza to, że ok. 9 milionów osób boryka się z problemami wymagającym terapii lub przynajmniej konsultacji ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. Oczywiście liczby te nie dają pełnego obrazu sytuacji i nie uwzględniają osób w przejściowych kryzysach psychicznych na skutek trudnych lub traumatycznych wydarzeń z życia. Problem ten może dotyczyć nawet połowy wszystkich dorosłych – oczywistym jest więc, że duża część z tych osób może tworzyć w tym czasie związki.

 • Zdrowie psychiczne: gdzie zwrócić się o pomoc?

  Coraz więcej słyszymy o konieczności dbania o swoje zdrowie psychiczne. Informacje o tym, jak to zrobić, obiegają internet, powstają kolejne poradniki, w których zawarte są sposoby, na czym owa dbałość ma się opierać.

 • Anhedonia – czym jest? Jak odzyskać radość z życia?

  Czujesz, że nic nie sprawia Ci przyjemności? Rzeczy, które kiedyś Cię cieszyły, teraz nie mają żadnego znaczenia? Być może doświadczasz anhedonii, która niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Anhedonia jest nie tylko jednym z objawów depresji, ale również współwystępuje z innymi trudnościami o podłożu psychicznym.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij