Borderline – czym charakteryzuje się osobowość borderline? Jak leczy się zaburzenia osobowości typu borderline?
Marcin Setlak

Borderline – czym charakteryzuje się osobowość borderline? Jak leczy się zaburzenia osobowości typu borderline?

Osobowość borderline, znana także jako osobowość z pogranicza, to zaburzenie charakteryzujące się zmiennym obrazem samego siebie, silnymi wahaniami nastroju oraz bardzo emocjonalnymi związkami interpersonalnymi, które wynikają z silnego strachu przed odrzuceniem lub wręcz przeciwnie – ze strachu przed całkowitym zatracaniem się w drugiej osobie. Przyczyny wykształcania się tego rodzaju zaburzenia osobowości nie zostały dotychczas wystarczająco zbadane, choć uważa się, że odpowiadają za nie pewne czynniki genetyczne. Zaburzenia osobowości typu borderline dotyczą około 2–3% społeczeństwa i występują częściej u kobiet. 

Borderline – co to jest?

Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline (borderline personality disorder, BPD) to nie choroba psychiczna. Zaburzenia osobowości są problemem bardziej złożonym, są one bowiem zaburzeniami dotyczącymi struktury charakteru danej osoby, tego, jak reaguje na pewne sytuacje i jak radzi sobie w relacjach interpersonalnych. Charakter jest zbiorem względnie stałych cech, które kształtują się pod wpływem pewnych uwarunkowań genetycznych i wydarzeń życiowych. Z zaburzeniami osobowości mamy do czynienia w momencie, gdy pewne cechy charakteru uniemożliwiają normalne funkcjonowanie społeczne i wiążą się z bardzo małą podatnością na wszelkie zmiany. Zaburzenia osobowości rozpoznawane są po ukończeniu 18. roku życia, gdyż uważa się, że do tego czasu kształtuje się osobowość człowieka.

Zaburzenie osobowości typu borderline określane jest jako pograniczne zaburzenia osobowości ze względu na fakt, że osoby dotknięte tego rodzaju problemami prezentują objawy zawierające się w spektrum pomiędzy objawami charakterystycznymi dla zaburzeń psychotycznych i neurotycznych. Cechy, jakie prezentuje osobowość borderline to przede wszystkim trwałe uczucie pustki i braku celowości w życiu, które osoba z borderline często próbuje wypełnić silnie emocjonalnymi relacjami interpersonalnymi.

Innymi zachowaniami często spotykanymi u osób mających zaburzenia osobowości z pogranicza są: silne wahania nastroju, częste wybuchy gniewu oraz niestabilny i płynny obraz samego siebie. Uważa się, że osobowość graniczna występuje u około 3% populacji, prawie 3 razy częściej wśród kobiet. Rozpoznanie tego zaburzenia stawia się na podstawie kryteriów diagnostycznych ICD-10 – mówi się wówczas o osobowości chwiejnej emocjonalnie i wyróżnia się jej dwa podtypy (typ impulsywny i graniczny) lub kryteriów DSM-IV – klasyfikacja ta określa osobowość borderline jako pograniczne zaburzenia osobowości.

Borderline – przyczyny zaburzeń osobowości borderline

Przyczyny zaburzeń osobowości, w tym kształtowania się osobowości borderline nie zostały jak dotąd w pełni wyjaśnione. Pewną rolę w wykształcaniu się osobowości borderline przypisuje się genom, zauważono bowiem, że tego typu zaburzenie osobowości występuje częściej u osób, których bliscy krewni zostali zdiagnozowani z BPD. Bardzo duże znaczenie dla kształtowania się charakteru ma okres dzieciństwa. Traumatyczne wydarzenia, takie jak odrzucenie dziecka przez rodziców, wychowywanie się w rodzinie dysfunkcyjnej, wykorzystanie seksualne lub śmierć opiekuna mogą negatywnie wpłynąć na rozwój pewnych cech osobowości. Nawet błędy wychowawcze, wśród których należy wymienić: umniejszanie wartości dziecka, nieprzywiązywanie wagi do jego osiągnieć lub nieokazywanie wystarczającej troski, mogą w przyszłości zaowocować ciągłym odczuciem pustki i odrzucenia. 

Ze względu na złożoność problemu i prawdopodobnie wieloczynnikowy charakter kształtowania się osobowości przyczyn wielu przypadków rozwinięcia zaburzeń osobowości nie udaje się ustalić.

Polecane dla Ciebie

Osobowość borderline – objawy. Zachowania charakterystyczne dla osób z osobowością borderline

Objawy borderline mogą być bardzo różne i prezentować się inaczej u konkretnych osób. Do charakterystycznych dla osób z osobowością borderline zachowań i odczuć zaliczają się:

 • lęk i niepokój – zaburzenia borderline cechują się trwałym poczuciem lęku, który jest trudny lub niemożliwy do opanowania, skutkuje to częstymi wybuchami gniewu, paniką lub irracjonalnymi zachowaniami,
 • nieustanne poczucie pustki – uczucie pustki i braku celowości jest często zagłuszane przez intensywne choć zwykle krótkotrwałe związki oparte na cielesności czy popadanie w nałogi,
 • płynność i niepewność w stosunku do własnej tożsamości – osobowość pograniczna cechuje się zaburzeniami obrazu własnego „ja”, przejawia się to częstymi zmianami ścieżki zawodowej, niepewnością co do własnej tożsamości seksualnej, zawyżoną lub zaniżoną samooceną oraz przejmowaniem cech ludzi z otoczenia,
 • silny strach przed samotnością i porzuceniem – osoby z BPD często łatwo tworzą intensywne związki uczuciowe, są one pełne skrajnych emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Lęk przed porzuceniem przez drugą osobę sprawia, że to właśnie osoby z borderline często jako pierwsze kończą związki; często osoby z tego rodzaju zaburzeniami osobowości z lęku przed odtrąceniem trzymają innych na dystans,
 • problemy z regulacją emocji i uczuć – pacjenci z borderline łatwo przechodzą od jednego skrajnego stanu emocjonalnego do drugiego, szczególnie niebezpieczne bywają silne napady złości, które prowadzić mogą do zachowań autodestrukcyjnych,
 • problemy z kontrolą impulsów – łatwe uleganie i szybkie reagowanie na pewne bodźce to kolejna cecha charakterystyczna dla borderline, osoby takie często nie myślą o konsekwencjach swoich działań, częściej rozwijają się u nich uzależnienia, które występują z częstością zależną od płci: kobieta z bordeline częściej rozwija zaburzenia odżywiania, w tym anoreksję czy bulimię, natomiast mężczyzna z borderline ma większe szanse na popadnięcie w alkoholizm lub sięganie po narkotyki,
 • współwystępowanie innych objawów psychiatrycznych – w przebiegu zaburzeń osobowości o typie borderline mogą występować epizody manii, depresji, a także urojenia i inne stany związane z zaburzonym postrzeganiem rzeczywistości.

Borderline – diagnoza zaburzeń osobowości

Diagnoza zaburzeń osobowości, w tym osobowości typu borderline, nie jest prostym zadaniem. Nie istnieje pojedynczy test na borderline, który jednoznacznie stwierdzi obecność lub brak zaburzenia. Zauważenie u siebie cech, takich jak napady agresji, skłonność do burzliwego przebiegu związków uczuciowych czy ciągłe poczucie pustki może wskazywać na zaburzenia osobowości, ale należy pamiętać, że każdy ma czasem prawo do gorszego dnia i nie należy od razu stawiać rozpoznania. 

Diagnostyką zaburzeń osobowości powinien zajmować się lekarz psychiatra lub psycholog posiadający odpowiednie doświadczenie, a samo rozpoznanie może być postawione po spełnieniu kryteriów diagnostycznych zgodnych z ICD-10 i DSM-IV.

Borderline – leczenie

Leczenie zaburzeń osobowości nie jest procesem łatwym. Proces zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania wymaga długotrwałej psychoterapii wspomaganej, w niektórych przypadkach, przez leki wytłumiające najbardziej uciążliwe symptomy. Zdarza się, że leczenie zaburzenia borderline wymaga hospitalizacji.

Osobowość borderline – psychoterapia

Istnieje wiele metod psychoterapeutycznych pomagających na przyswojenie nowych, prawidłowych sposobów funkcjonowania w społeczeństwie, należą do nich:

 1. Terapia dialektyczno–behawioralna – która opiera się na nauczeniu pacjenta oddzielania pewnych zdarzeń zachodzących w życiu społecznym od wewnętrznej reakcji na te sytuacje.
 2. Terapia schematów – ucząca ludzi z zaburzeniami osobowości prawidłowej odpowiedzi na zachowania społeczne.
 3. Terapia skoncentrowana na przeniesieniu – metoda ta polega na pomocy choremu w dostrzeżeniu emocji kierowanych w danym momencie do terapeuty, zrozumieniu mechanizmu ich powstawania i z czasem nauczeniu się kontrolowania rodzących się emocji w codziennych relacjach interpersonalnych.
 4. Terapia poznawczo–behawioralna – pozwala ona pacjentowi uporać się z traumatycznymi wydarzeniami, które doprowadziły do nieprawidłowego rozwoju osobowości.
 5. Terapia oparta na mentalizacji – podczas przebiegu tej terapii osoba borderline uczy się odczytywać stany emocjonalne innych ludzi i powiązywać z nimi konkretne zachowania.

Osobowość borderline – farmakoterapia

Decyzję o tym, czy i jak leczyć borderline z użyciem środków farmakologicznych podejmuje lekarz psychiatra. Leki stosuje się głównie w przypadku zaburzeń osobowości, w przebiegu których występują epizody maniakalne, depresyjne, psychotyczne lub nerwicowe.
Wśród leków stosowanych w przypadku zaburzeń osobowości borderline wyróżnia się: leki przeciwdepresyjne – mające na celu redukcję objawów związanych z lękiem i wrogością, leki przeciwpsychotyczne – w przypadku wystąpienia zaburzeń spostrzegania lub myślenia oraz leki stabilizujące nastrój.

Czy borderline wraca?

Proces terapeutyczny zaburzenia, jakim jest osobowość typu borderline jest długotrwały i nie należy do prostych. Jednak jeśli pacjent dokłada starań i angażuje się w terapię, możliwe jest niemal zupełne przyswojenie prawidłowych zachowań społecznych i życie wśród innych ludzi bez nawrotów.

 1. M. Jarema, J. Rebe–Jabłońska, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2013, wyd. 1.
 2. B. N. James, H. M. Jill, M. Susan, Psychologia zaburzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2017, wyd. 1.
 3. T. Millon, C. Millon, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2005, wyd. 1.
 4. L. Cierpiałkowska, J. Gościniak, Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008, wyd. 1.
 5. L. Cierpiałkowska, Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Warszawa 2004, wyd. 1.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Jak odprężyć się przed świętami? Sprawdzone sposoby na przedświąteczny relaks

  Końcówka roku to zdecydowanie jeden z najgorętszych okresów na przestrzeni dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych. Niezaprzeczalnie to właśnie grudzień króluje w tym rankingu, co ma związek z obchodzonymi w tym czasie Świętami Bożego Narodzenia. Skupiamy wtedy całą swoją energię, aby jak najlepiej się do nich przygotować. Pociąga to jednak za sobą spory stres, który, kumulując się, może wpływać negatywnie zarówno na nas samych, jak i na otoczenie, w którym się znajdujemy. W dalszej części artykułu opowiem o kilku sprawdzonych sposobach na zrelaksowanie się i złapanie oddechu w tym i tak już niełatwym dla nas wszystkich czasie. 

 • Syndrom paryski – co to jest, na czym polega?

  Wizyta w Paryżu to dla wielu turystów spełnienie odwiecznego marzenia. Niestety, czasem potęgowane przez lata emocje, oczekiwania i wyidealizowane wyobrażenia potrafią odbić się negatywnie na zdrowiu. Przekonały się o tym osoby, które doświadczyły tajemniczego syndromu paryskiego. 

 • Paraliż senny – czym jest i jak się przejawia?

  Zaburzenia snu są powszechnym zjawiskiem dotykającym co drugą osobę na świecie. Wśród nich wyróżnić można bardzo nieprzyjemne doznanie, jakim jest paraliż senny. Charakteryzuje się on uczuciem całkowitego bezwładu ciała przy zachowaniu pełnej świadomości. Co jest przyczyną powstawania tego niepokojącego zjawiska, które w potocznym wyobrażeniu kojarzy się z obecnością demonów?

 • Labilność emocjonalna – czym jest, w jaki sposób się przejawia, jak sobie z nią radzić?

  Nagłe wybuchy gniewu, płaczu czy złości, chwiejność nastrój i stanów psychicznych oraz przesadna wrażliwość to jedne z najważniejszych cech wyróżniających osoby labilne emocjonalnie. Warto znać przyczyny tego stanu oraz proponowane sposoby radzenia sobie z nim.

 • Osobowość histrioniczna – czym jest? Jak ją rozpoznać?

  Masz wrażenie, że bliska ci osoba regularnie odgrywa przed tobą swoisty „teatrzyk”, a wszystko to tylko po to, by zwrócić na siebie uwagę? Sprawdź, czy nie przejawia ona cech osobowości histrionicznej.

 • Prokrastynacja – jak ją zwalczyć?

  Coraz częściej słyszy się o prokrastynacji jako o fachowym określeniu na pewne zjawisko znane dobrze wielu ludziom. Chodzi o przypadłość ciągłego odwlekania w czasie różnych decyzji, obowiązków czy wydarzeń. Nie chodzi jednak o jednorazowe przeniesienie terminu realizacji jakiegoś zadania, ale nałogowe wręcz przekładanie go wciąż na inny dzień.

 • Choreomania, taneczna mania – na czym polega to zjawisko?

  Taniec kojarzy się zwykle z czymś przyjemnym, radosnym i pozytywnym. Co jednak, gdy jest on objawem dziwnej choroby i... posiada bezwolny charakter? Poznaj historię tajemniczej tanecznej manii, która nawiedzała przed wiekami Europę.

 • Czy witamina D wpływa na nasze samopoczucie?

  Witamina D od dawna nazywana jest witaminą słońca. Wynika to z faktu, że jej synteza w organizmie odbywa się w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. Ale czy witamina słońca może okazać się także witaminą szczęścia?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij