×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) – objawy i leczenie

Kaszel, poranne odkrztuszanie i duszności mogą być objawem bardzo niebezpiecznej choroby, jaką jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jeszcze niedawno przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc, występujące równocześnie, traktowano jako samodzielne jednostki chorobowe. Dopiero trzy lata temu eksperci Światowej Organizacji Zdrowia nadali im wspólną nazwę – przewlekła obturacyjna choroba płuc - w skrócie POChP.

Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi około 15 procent dorosłych Polaków. Jedną z najważniejszych przyczyn POChP jest palenie tytoniu. Nałóg ten przyspiesza również rozwój choroby. Składniki dymu tytoniowego wywołują przewlekłe zapalenie oskrzeli, a następnie zmiany w płucach, zwężenie światła oskrzeli i trudności w przepływie wydychanego powietrza. Również zanieczyszczenia powietrza oraz częste przeziębienia mają szkodliwy wpływ na drogi oskrzelowe.

Pierwsze objawy POChP 

Pierwszymi objawami POChP są kaszel i odkrztuszanie. Później stopniowo nasilają się duszności, pojawiają się trudności z wykonywaniem wysiłku fizycznego, nawet takich codziennych czynności jak wchodzenie po schodach. Objawy te spowodowane są postępującym zwężaniem dróg oddechowych. W miarę postępu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc stopniowo pogarsza się wentylacja płuc, wzrasta ciśnienie krwi w naczyniach płucnych.

W ostatniej fazie POChP prowadzi do niewydolności serca oraz niewydolności oddechowej. Najlepszym badaniem pozwalającym ocenić wentylację płuc jest spirometria, której wykres obrazuje stopień zwężenia oskrzeli. O wykonaniu innych badań diagnostycznych decyduje specjalista.

Rzucenie palenia a przewlekła obturacyjna choroba płuc

Warto namawiać każdego chorego na POChP do rzucenia palenia. Wiadomo bowiem, że po zaprzestaniu palenia, stan płuc może ulec poprawie i zmniejsza się ryzyko wystąpienia innych schorzeń odtytoniowych np. nowotworów. Bardzo ważne dla chorego na POChP jest oddychanie czystym powietrzem. Nie jest wskazane przebywanie w pomieszczeniach zakurzonych, zadymionych lub zapylonych. Chorzy powinni unikać zakażeń układu oddechowego i ubierać się stosownie do warunków atmosferycznych.

Leczenie POChP

Chory z POChP powinien sobie uświadomić, że skuteczność leczenia zależy od zapewnienia jak najlepszej drożności oskrzeli, które uzyskuje się dzięki regularnemu przyjmowaniu leków. Wszystkie leki stosowane w POChP charakteryzują się silnym działaniem, toteż dostępne są tylko na receptę. Podstawowe leki stosowane w POChP to leki rozszerzające oskrzela, które zwiększają wydolność wysiłkową u chorych.

Dokuczliwym objawem choroby jest kaszel, ale jednocześnie pełni on istotną rolę obronną. Dlatego też u chorych na POChP regularne stosowanie leków przeciwkaszlowych nie jest wskazane. Antybiotyki stosowane są tylko do leczenia infekcyjnych zaostrzeń POChP i innych zakażeń bakteryjnych. Wpływ alternatywnych metod leczenia, takich jak ziołolecznictwo, homeopatia, akupunktura na chorych z POChP, nie zostało wystarczająco zbadane i z tego powodu nie są one zalecane w leczeniu tej choroby.

Terapia przy POChP

Stosowanie każdego leku, nawet wziewnego, niesie ze sobą możliwość działań niepożądanych. W przypadku POChP leczenie najczęściej trwa do końca życia, dlatego też warto zwrócić uwagę na ewentualne uboczne działania stosowanych leków. Należy pamiętać, że wystąpienie objawów niepożądanych uzależnione jest od przyjętej dawki leku, dlatego też nie należy samodzielnie, bez porozumienia z lekarzem, zmieniać schematu dawkowania leków. Często dolegliwości te są przejściowe i ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.


Podziel się: