Dziecko bedące ofiarą przemocy w szkole
Weronika Grzywna

Jak rozpoznać, że nasze dziecko jest ofiarą przemocy w szkole?

Szkoła powinna być miejscem nauki i kształtowania relacji z rówieśnikami. Jednak przede wszystkim powinna kojarzyć się dziecku z bezpieczeństwem. Niestety, dla wielu dzieci jest to miejsce rodem z koszmaru, gdzie pada ofiarą przemocy ze strony rówieśników. Jak radzić sobie z takimi sytuacjami i rozpoznać, że dotykają one nasze dziecko?

Z analizy Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że około 10 proc. dzieci jest regularnie dręczonych w szkole. Przemoc fizyczna i inne formy dręczenia zakłócają prawidłową edukację aż 48 proc. dzieci w Polsce w wieku od 13 do 15 lat. Przemoc szkolna to poważny problem, który nie powinien być bagatelizowany. Jakie sygnały świadczą o tym, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole? Co zrobić, gdy nasze dziecko jest prześladowane w środowisku szkolnym?

Kiedy możemy mówić o przemocy w szkole?

W pierwszej kolejności warto poznać różnicę między agresją a przemocą. Agresja to każde zamierzone działanie, którego celem jest wyrządzenie drugiej osobie krzywdy. W większości przypadków agresja powiązana jest ze złością. Wówczas obie strony (zarówno sprawca, jak i ofiara) mają podobną siłę fizyczną i psychiczną, a tym samym ofiara broni się i nie pozostaje bierna.

O przemocy natomiast mówimy wtedy, gdy:

 1. jest ona intencjonalna, sprawca ma wyraźny zamiar skrzywdzenia drugiej osoby,
 2. ofiara jest słabsza od swojego oprawcy (nie broni się),
 3. akty przemocy regularnie powtarzają się i wiążą się z negatywnymi konsekwencjami dla ofiary.

Rodzaje przemocy szkolnej

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje przemocy w szkole:

 1. przemoc fizyczna  bicie, kopanie, wymuszanie pieniędzy, niszczenie rzeczy itp.,
 2. przemoc werbalna (słowna)  wyśmiewanie, plotkowanie, upokarzanie, przezywanie, ośmieszanie,
 3. przemoc relacyjna  wykluczanie z grupy rówieśniczej, odsuwanie od zabaw, integracji, nieodzywanie się, izolowanie.
Bardzo częstym zjawiskiem jest również agresja elektroniczna (ang. cyberbullying), która polega na stosowaniu przemocy w sieci. Przemocą jest m.in. przesyłanie i/lub udostępnianie upokarzających lub ośmieszających zdjęć, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat ofiary, podszywanie się pod ofiarę, nękanie w sieci, upublicznianie tajemnic czy przesyłanie nieprzyjemnych i obraźliwych wiadomości.

Badania wskazują na to, że chłopcy najczęściej stosują przemoc fizyczną, dziewczynki zaś przemoc słowną lub emocjonalną.

Powiązane produkty

Kto najczęściej doświadcza przemocy szkolnej?

Ofiarą przemocy szkolnej najczęściej są osoby słabsze: wrażliwe i nieśmiałe dzieci o wysokim poziomie lęku, trzymające się na uboczu, które stosunkowo łatwo zastraszyć. Badania wskazują na to, że przemoc szkolna zazwyczaj dotyka młodsze dzieci. Wśród ofiar przemocy szkolnej często spotyka się również dzieci wyróżniające się jakąś cechą, np. wadami fizycznymi, okularami itp. Chłopcy natomiast najczęściej padają ofiarami przemocy ze względu na niską sprawność fizyczną.

Przemoc w szkole – jak ją rozpoznać?

Rzadko kiedy dziecko, które doświadcza przemocy szkolnej, zwraca się o pomoc do rodziców lub nauczycieli. Może bowiem bać się, że doniesienie sprawi, że przemoc jeszcze bardziej się zaostrzy. Jednym z powodów, dla których dziecko nie prosi dorosłych o pomoc, jest również to, że może po prostu wstydzić się, że stało się ofiarą przemocy.

Wśród oznak, które mogą wskazywać na to, że nasze dziecko jest ofiarą przemocy szkolnej, wymienia się:

 • lęk przed szkołą (niechęć chodzenia do szkoły),
 • spóźnianie się do szkoły,
 • częstą zmianę zwykłej drogi do szkoły i ze szkoły,
 • brak odwiedzin kolegów,
 • brak opowiadania o relacjach z innymi,
 • niechęć do jeżdżenia do szkoły autobusem z innymi – dzieci proszą, by rodzic je odwiózł,
 • gorsze wyniki w nauce,
 • koszmary nocne,
 • brak energii u dziecka,
 • brak chęci udziału w klasowych spotkaniach i/lub wyjazdach,
 • przychodzenie do domu ze zniszczonymi ubraniami lub/i siniakami,
 • złe samopoczucie o poranku (jednocześnie dziecko może odczuwać objawy ciała spowodowane stresem przed pójściem do szkoły),
 • agresję dziecka w stosunku do rodziców i/lub rodzeństwa.

O przemocy szkolnej może również świadczyć szereg objawów psychosomatycznych związanych z lękiem przed szkołą oraz stresem: bóle głowy, bóle brzucha, wymioty, nudności, kłopoty ze snem. Jednym z charakterystycznych objawów, który powinien zasygnalizować rodzicowi, że z jego dzieckiem dzieje się coś nie tak, jest też nagła zmiana zachowania. Dziecko z radosnego staje się smutne, przygnębione i zamknięte w sobie.

Jakie są skutki przemocy w szkole?

Nie ulega wątpliwości, że przemoc rówieśnicza wymaga natychmiastowej reakcji ze strony dorosłych osób. Konsekwencje przemocy szkolnej mogą bowiem skutkować znaczącym obniżeniem samooceny oraz poczucia własnej wartości. Dzieci, które doświadczają przemocy, mogą zacząć obwiniać siebie za to, że stały się ofiarą przemocy. Dręczenie w szkole może także przyczynić się do rozwoju zaburzeń depresyjnych, a nawet do myśli i prób samobójczych.

Przemoc w szkole pozostawia w psychice ofiar ślad na całe życie. Osoby, które doświadczały przemocy szkolnej, mogą w dorosłości mieć trudności z budowaniem relacji z innymi, mogą zmagać się z niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości oraz brakiem wiary we własne możliwości.

Przemoc szkolna – jak pomóc dziecku?

Najważniejszym krokiem w stronę pomocy dziecku doświadczającemu przemocy jest jej natychmiastowe zatrzymanie. Dziecko, które jest ofiarą dręczenia ze strony rówieśników, musi poczuć wsparcie swoich bliskich. Ważne jest, by nie reagować agresją ani złością. Zamiast tego należy spokojnie porozmawiać z dzieckiem na temat zaistniałej sytuacji. Powinniśmy wówczas wysłuchać dziecko, nie przerywać mu i nie pospieszać go.

Należy również jasno wyjaśnić dziecku, że nikt nie ma prawa stosować wobec niego przemocy. Powinniśmy zapewnić dziecko o gotowości do pomocy i poinformować je, jakie kroki w tym celu zostaną podjęte. W takim przypadku kluczowe jest także budowanie w dziecku zaufania i okazywanie mu wsparcia, tak aby wiedziało, że w takich sytuacjach może zwrócić się do nas o pomoc.

W zależności od indywidualnego przypadku przemocy szkolnej w czasem warto także skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Spotkania z psychologiem pozwolą dziecku nie tylko lepiej zrozumieć sytuację i poradzić sobie z nią, ale jednocześnie będzie miało ono szansę popracować nad wzmocnieniem swojej samooceny oraz poczucia własnej wartości.

 1. Makaruk, K. (2017). Przemoc rówieśnicza. Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa.
 2. Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań, Warszawa.
 3. Czemierowska-Koruba, E. (2015). Agresja i przemoc w szkole, Warszawa.
 4. Kogo spotyka przemoc, [online] https://pomocdziecku.pl/o-przemocy-w-szkole/kogo-spotyka-przemoc/ [dostęp: 09.02.2023].
 5. Połowa nastolatków na świecie doświadcza przemocy rówieśniczej w szkole i jej okolicach, [online] https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/news/polowa-nastolatkow-na-swiecie-doswiadcza-przemocy-rowiesniczej-w-szkole-i-jej-okolicach [dostęp: 09.02.2023].

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Przyczyny i objawy nerwicy – jakie są rodzaje i jak objawiają się zaburzenia nerwicowe?

  Nerwica to niepsychotyczne zaburzenie psychiczne, którego przyczyn upatruje się najczęściej w czynnikach środowiskowych oraz genetycznych. Objawy nerwicy nie obejmują wyłącznie sfery psychicznej (lęk, natrętne myśli), mogą także pochodzić ze strony układu oddechowego (np. trudności z oddychaniem), układu krążenia (np. przyspieszone tempo pracy serca), układu nerwowego (np. dezorientacja) czy układu pokarmowego (np. nudności i wymioty). W jaki jeszcze sposób mogą objawiać się zaburzenia nerwicowe?

 • Typy osobowości – jakie są? Charakterystyka

  Ludzie różnią się między sobą wyglądem, ale również – a może przede wszystkim – osobowością i charakterem. Warto poznać, w jaki sposób nauka odnosi się do tych kwestii i jakie typy osobowości wyodrębniali poszczególni badacze i myśliciele. W ten sposób możemy się również dowiedzieć, który typ osobowości sami posiadamy.

 • Dyskryminacja w pracy ze względu na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne

  Dyskryminacja w miejscu pracy jest problemem, który dotyka wiele osób w całej Polsce. Jedną z indywidualnych cech każdego człowieka, na podstawie której można spotkać się z dyskryminacją, jest zdrowie, w tym zdrowie psychiczne.

 • Jak rozpoznać "męską" depresję? Kto ma wiedzieć?

  Depresja to choroba, która może dotyczyć każdej płci, jednak niektóre cechy męskiej kultury i społeczeństwa mogą wpływać na to, w jaki sposób mężczyźni doświadczają i wyrażają objawy depresji.    

 • Wyzwania dla zdrowia psychicznego po pandemii COVID-19

  Jeszcze nigdy wcześniej nie żyliśmy w tak kosmopolitycznych warunkach. Świat trzymamy w telefonie, a na telekonferencjach łączymy się transnarodowo, międzykulturowo, interkontynentalnie. Podobnie szukamy konsultacji wirtualnych i teleporad ze specjalistami zdrowia i jedyne, co może stanowić barierę, to strefa czasowa i koszty.

 • Choroby psychiczne i związki. Jak żyć z osobą chorą?

  Według badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nawet 25% Polaków może doświadczać w swoim życiu trudności z zakresu zdrowia psychicznego. Oznacza to, że ok. 9 milionów osób boryka się z problemami wymagającym terapii lub przynajmniej konsultacji ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. Oczywiście liczby te nie dają pełnego obrazu sytuacji i nie uwzględniają osób w przejściowych kryzysach psychicznych na skutek trudnych lub traumatycznych wydarzeń z życia. Problem ten może dotyczyć nawet połowy wszystkich dorosłych – oczywistym jest więc, że duża część z tych osób może tworzyć w tym czasie związki.

 • Zdrowie psychiczne: gdzie zwrócić się o pomoc?

  Coraz więcej słyszymy o konieczności dbania o swoje zdrowie psychiczne. Informacje o tym, jak to zrobić, obiegają internet, powstają kolejne poradniki, w których zawarte są sposoby, na czym owa dbałość ma się opierać.

 • Anhedonia – czym jest? Jak odzyskać radość z życia?

  Czujesz, że nic nie sprawia Ci przyjemności? Rzeczy, które kiedyś Cię cieszyły, teraz nie mają żadnego znaczenia? Być może doświadczasz anhedonii, która niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Anhedonia jest nie tylko jednym z objawów depresji, ale również współwystępuje z innymi trudnościami o podłożu psychicznym.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij