Wizualizacja podójnej helisy DNA
Justyna Piekara

Terapia antysensowna chorób neurodegeneracyjnych

Choroby neurodegradacyjne są obok onkologicznych jednymi z najtrudniejszych do wyleczenia lub zatrzymania w rozwoju. Nie od dziś słyszy się o nowych pomysłach zespołów badawczych, które są na różnych etapach realizacji. Te eksperymenty dają nową nadzieję dla wszystkich chorych m.in. na Pląsawicę Huntingtona lub rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Co wiadomo o celowanej terapii genetycznej z wykorzystaniem  ASO?

Chociaż genetyczne przyczyny wielu chorób neurodegeneracyjnych są znane od dawna, tak nie udało się dotychczas stworzyć skutecznych sposobów ich leczenia. Terapia antysensowna, która polega na użyciu krótkich fragmentów kwasów nukleinowych do wyciszenia ekspresji genów powodujących te choroby, daje nadzieje na nowe opcje terapeutyczne.

Celowana terapia genowa — przyszłość w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych

Terapia genowa polega na wprowadzeniu materiału genetycznego do komórek. Ma to na celu wywołanie pożądanego efektu leczniczego, polegającego na  kompensacji braku genu lub jego nieprawidłowego działania (mutacja). Nowe okrycia napawają optymizmem, niemniej zanim będzie można powszechnie korzystać ze zdobytej wiedzy, konieczne są dalsze badania molekularne, które będą weryfikować te obiecujące strategie.

Postępy w rozwoju narzędzi inżynierii genetycznej, a w tym wektorów wirusowych, za pomocą których dostarcza się terapeutyczny materiał genetyczny do komórek, sprawiły, że terapia genowa staje się nową strategią leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Daje nadzieję pacjentom cierpiącym na bardzo poważne choroby, w przypadku których objawowe leczenie farmakologiczne okazało się mało efektywne.

Oligonukleotydy antysensowne (ASO) – czym są?

Oligonukleotydy antysensowne (ASO, ang. AntiSense Oligonucleotide) to jednoniciowe i chemicznie modyfikowane polimery kwasów nukleinowych (zwykle mniej niż 25 nukleotydów), których funkcją jest przyłączenie się do określonych sekwencji również jednoniciowego mRNA. Dzięki temu połączeniu i na drodze szeregu mechanizmów dochodzi do zrównoważenia poziomów białek, za których syntezę odpowiadają geny. Mówiąc mniej definicyjnie – ASO to cząsteczki, które blokują powstawanie nieprawidłowego białka odpowiadającego za rozwój danej choroby.

Według autorów artykułu opublikowanego w „Biomedicines” zastosowanie oligonukleotydów antysensownych w medycynie jest „kamieniem milowym w terapii swoistych terapii genowych”. Po pierwsze metoda ich zaprojektowania nie jest trudna, a ponadto można je szybko wyprodukować i zastosować klinicznie, co jest niewątpliwą zaletą terapii antysensownej. Co więcej, swoistość ASO pozwala na celowanie w praktycznie każdy zmutowany gen, co pozwala na personalizację i dopasowanie leczenia do potrzeb pacjenta. Znając sekwencję genu odpowiedzialnego za rozwój choroby, można zsyntetyzować kwas nukleinowy, który po połączeniu z mRNA tworzonym na podstawie tego genu, wyłączy ekspresję kodowanego przez niego białka.

Oligonukleotydy antysensowne mają potencjał w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Wykorzystano je do opracowywania terapii m.in. choroby Huntingtona, stwardnienia zanikowego bocznego (SLA), rdzeniowego zaniku mięśni, czy choroby Alzheimera. Wiele programów badawczych, które dotyczą tych i podobnych chorób, jest w toku.

Dostarczanie terapii ASO do określonych tkanek stanowi wyzwanie dla naukowców, jednak pomimo istnienia pewnych ograniczeń, udało się stworzyć już kilka skutecznych leków. Po przejściu serii testów klinicznych i zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, w ostatnich latach trafiły na rynek farmaceutyczny w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej.

Powiązane produkty

Terapia ASO rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA, ang. Spinal Muscular Atrophy) to rzadka choroba genetyczne. Z powodu wady genetycznej, mutacji w genie SMN1, w rdzeniu kręgowym stopniowo obumierają neurony, które są odpowiedzialne za prawidłową pracę mięśni. Brak pobudzenia szkieletowej tkanki mięśniowej skutkuje jej osłabieniem, a z czasem zanikiem, który prowadzi do paraliżu. W Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej zatwierdzono trzy terapie genowe modyfikujące przebieg choroby, które zwiększają poziom białka SMN albo poprzez wprowadzenie funkcjonalnych kopii genu SMN1, albo poprawę skuteczności genu SMN2.

W ostatnich latach na rynek trafiły trzy nowoczesne leki:

 • nusinersen (nazwa handlowa: Spinraza ®) – pierwszy na świecie lek przyczynowy na rdzeniowy zaniku mięśni, modyfikator splicingu mRNA (składania genów); podawany dooponowo;
 • risdiplam (nazwa handlowa: Evrysdi®) – doustny modyfikator splicingu mRNA,
 • onasemnogene abeparvovec (nazwa handlowa: Zolgensma®) – dożylnye wstrzyknięcie wirusa związanego z adenowirusem 9 (AAV9) niosącego gen SMN1.

Terapia ASO choroby Huntingtona

Choroba Huntingtona (Pląsawica Huntingtona) jest dziedziczona autosomalnie dominująco, (istnieje 50% szans, że potomstwo takiego pacjenta zachoruje i przekaże wadliwy gen swoim dzieciom). Gen zaangażowany w chorobę Huntingtona koduje białko zwane huntingtyną. Nieprawidłowa proteina gromadzi się w komórkach nerwowych i doprowadza do ich obumierania. Objawy zwykle zaczynają objawiać się w średnim w wieku. W miarę postępu choroby rozwija się otępienie, zaburzenia mowy i problemy z poruszaniem się. Tominersen jest terapią antysensowną, która działa poprzez zmniejszenie produkcji wszystkich form białka huntingtyny, w tym jego zmutowanego wariantu, który jest uważany za główną przyczynę Choroby Huntingtona. Terapię podaje się przez wstrzyknięcie przez kręgosłup do płynu mózgowo-rdzeniowego. Eksperymentalny lek był testowany klinicznie, jednak w marcu 2021 roku zaniechano dalszych prac, ponieważ ryzyko stosowania leku przewyższało korzyści terapeutyczne, które mógł zaoferować.

 1. W. Chen i in., Gene the­rapy for neu­ro­de­ge­ne­ra­tive disor­ders: advan­ces, insi­ghts and pro­spects, „Acta Phar­ma­ceu­tica Sinica B 2020", 10 (8), s 1347-1359, [online] https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.01.015,[dostęp:] 25.01.2022.
 2. M. Gagliardi i in., The Chal­len­ges and Stra­te­gies of Anti­sense Oli­go­nuc­le­otide Drug Deli­very, „Bio­me­di­ci­nes 2021", 9 (4),. doi: 10.3390/bio­me­di­ci­ne­s9040433,[dostęp:] 25.01.2022.
 3. C. F. Ben­nett i in., Anti­sense Oli­go­nuc­le­otide The­ra­pies for Neu­ro­de­ge­ne­ra­tive Dise­ases, „Annual Review of Neu­ro­sci 2019", 8 (42), s 385-406,[online] DOI: 10.1146/an­nu­rev-neuro-070918-050501,[dostęp:] 25.01.2022.
 4. J. Sun i in., Gene-based the­ra­pies for Neu­ro­de­ge­ne­ra­tive Dise­ases, „Nature Neu­ro­science 2021, 24 (3), s 297–311.,[online] doi: 10.1038/s41593-020-00778-1[dostęp:] 25.01.2022.
 5. D. Kwon, Gene­tic The­ra­pies for Brain Dise­ases, „scien­ti­fi­ca­me­ri­can.com” [online], https://www.scien­ti­fi­ca­me­ri­can.com/ar­tic­le­/ge­ne­tic-the­ra­pies-for-brain-dise­ases,[dostęp:] 25.01.2022.
 6. Rdze­niowy zanik mię­śni, „fsma.pl” [online], https://www.fsma.pl/rdze­niowy-zanik-mie­sni/,[dostęp:] 25.01.2022.
 7. Tomi­ner­sen (Pre­vio­usly IONIS-HTTRx and RG6042), ”hun­ting­tons­di­se­ase­news.com” [online], https://hun­ting­tons­di­se­ase­news.com/io­nis-httrx-rg6042/,[dostęp:] 25.01.2022.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Jaki wpływ na zdrowie ma krótka drzemka w ciągu dnia? Ile powinna trwać?

  Wydaje się, że drzemki są jak najbardziej korzystne dla zdrowia człowieka, który po krótkim, popołudniowym śnie może być bardziej wypoczęty i gotowy na pozostałe wyzwania dnia. Warto jednak zwrócić uwagę na czas ich trwania, a także na całościowe ilości snu, które dostarczamy codziennie organizmowi w ciągu dnia i nocy. Czy drzemki mogą mieć swoją ciemną stronę?

 • Probiotyki i kiszonki lekiem na halitozę

  Najnowsze badania nad problemem halitozy pokazują, że stosowanie probiotyków w formie bakterii Gram-dodatnich może pomóc w walce z tą przykrą przypadłością. Czy drobnoustroje probiotyczne rozwiązują problem raz na zawsze?

 • Jaki związek ma poziom wykształcenia z ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera?

  W nowym badaniu naukowcy z ośrodka badawczego Mass General Brigham zbadali wpływ poziomu wykształcenia na pogorszenie funkcji poznawczych. Przeanalizowali dane pochodzące od 675 osób (370 kobiet oraz 305 mężczyzn) będących nosicielami mutacji PSEN1, związanej z dziedziczną postacią choroby Alzheimera o wczesnym początku. Do jakich wniosków doszli?

 • Problemy trawienne jako wczesny objaw choroby Parkinsona

  Nowe badanie dostarcza kolejnych dowodów na to, że problemy związane z układem pokarmowym, w tym zaparcia, trudności w połykaniu czy IBS, mogą być wczesnymi objawami choroby Parkinsona, pojawiającymi się nawet kilka lat przed symptomami ruchowymi.

 • Pandemia zmieniła skład mikroflory dzieci – co to oznacza dla ich zdrowia?

  Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych odkryli, że dzieci urodzone w czasie pandemii COVID-19 mają inny skład mikroflory jelitowej niż maluchy, które przyszły na świat w okresie przed jej wybuchem. Zmiany te obejmują zarówno skład, jak i różnorodność mikrobiomu. Jakie może mieć to skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci?

 • Efekt Mozarta – na czym polega?

  Słuchanie muzyki poprawia nastrój, łagodzi skutki stresu, relaksuje (w zależności od tempa muzyka może pobudzać do działania lub wyciszać). Udowodniono też, że wspiera układ krążenia oraz układ nerwowy. Co ciekawe, w odbiór i przetwarzanie muzyki zaangażowanych jest wiele obszarów mózgu. Ale czy muzyka może zmniejszać częstotliwość napadów u chorych na padaczkę lub zwiększać inteligencję? Sprawdzamy.

 • Pirola (BA.2.86) – nowy wariant koronawirusa. Co o nim wiemy?

  Pod koniec lipca 2023 roku Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wykryło nowy wariant SARS-CoV-2 oznaczony jako BA.2.86 (Pirola). Wyjaśniamy, czy może być groźny oraz jakie objawy wywołuje.

 • „Mięsożerna bakteria” w Bałtyku? 74-latek w Niemczech zmarł

  Niemiecki oddział ds. zdrowia publicznego w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie wydał ostrzeżenie dotyczące obecności niebezpiecznej bakterii w Bałtyku – zakażenie nią może doprowadzić do śmierci. Na oficjalnej stronie internetowej oddziału opisano pierwszy taki przypadek śmiertelny. Ofiarą był 74-letni mężczyzna, który zaraził się Vibrio vulnificus podczas kąpieli w Morzu Bałtyckim.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij