×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Nowa lista leków refundowanych

1 września 2015 roku wejdzie w życie kolejne, XXIII obwieszczenie refundacyjne. Co zmieni się tym razem?

W zakresie listy aptecznej:

Dodano łącznie 76 nowe produkty, w tym dwa nowe leki zawierające:

- worykonazol (1 kod EAN) refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji;

- walgancyklowir (1 kod EAN) w postaci proszku do sporządzania zawiesiny. Objęcie refundacją płynnej postaci leku jest szczególnie istotne dla dzieci poddawanych przeszczepom narządów.

Pozostałe produkty dodane do części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych

Z listy usunięto 12 produktów obecnych w poprzednim XXII obwieszczeniu.

W ramach programów lekowych i chemioterapii

Od 1 września 2015 roku pojawią się nowe programy lekowe w ramach, których refundacją zostaną objęte nowe leki. I tak w programie:

  1. Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31) refundacją zostanie objęty lek zawierający toksynę botulinową (1 kod EAN);
  2. Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26) refundacją zostanie objęty lek zawierający riocyguat (5 kodów EAN);
  3. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M31.8) refundacją zostanie objęty lek zawierający rytuksymab (2 kody EAN).

W katalogu chemioterapii refundacją zostaną objęte leki zawierający worykonazol (1 kod EAN) oraz  denosumab (1 kod EAN).

Zmiany mające na celu zwiększenie dostępności terapii wprowadzone będą również w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii. 

W ramach programu lekowego:

  1.  Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)- załącznik B.68 do obwieszczenia, rozszerzy się zakres dostępnych opcji terapeutycznych poprzez objęcie refundacją leku zawierającego macytentan (1 kod EAN), który jest stosowany w terapii skojarzonej z sildenafilem;
  2.  Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (załącznik B.6. do obwieszczenia) poszerzy się zakres wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego erlotynib (3 kody EAN)  o możliwość terapii raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu (ang. not otherwise specified, NOS);
  3.  Leczenie szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C 90.0) zmieni się kategoria dostępności refundacyjnej dla leku zawierającego bortezomib (2 kody EAN).  Dodatkowo refundacją zostanie objęty kolejny lek zawierający bortezomib (1 kod EAN);
  4.  Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (załącznik B.2. do obwieszczenia) zniesiono konieczność wykonania biopsji w celu kwalifikacji do programu;
  5. Leczenie raka wątrobokomórkowego (załącznik B.5.do obwieszczenia) u pacjentów z marskością wątroby umożliwiono odstąpienie od konieczności potwierdzenia rozpoznania poprzez wykonywanie biopsji.

Ponadto refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: adalimumab (1 kod EAN), bendamustyna (2 kody EAN), bortezomib (1 kod EAN), immunoglobulinę ludzką (1 kod EAN), temozolomid (12 kodów EAN).

Całe obwieszczenie dostępne jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.


Podziel się: