Gorączka Denga - porady dla podróżnych

Denga to choroba wywoływana przez wirusa dengi, należącego do rodziny Flaviviridae. Znane są 4 serotypy chorobotwórcze. Najczęściej zakażenia wywołuje typ 2. W związku z rozpowszechnieniem wyjazdów turystycznych do krajów tropikalnych należy posiadać choćby minimalną wiedzę na ten temat i nie bagatelizować sytuacji, gdy po powrocie pojawi się gorączka z wysypką...

Gdzie występuje i jak dochodzi do zakażenia?

Dengę odnotowuje się głównie w regionach tropikalnych i subtropikalnych Azji, Afryki, obu Ameryk. Epidemie mogą jednak powstawać wszędzie, gdzie pojawi się wektor i źródło zakażenia. Człowiek nie zakaża się od człowieka. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek ukłucia komara - przenosiciela wirusa. Po wessaniu krwi chorego na dengę komar zachowuje zdolność zarażania przez całe życie, ale wirus traci zdolności chorobotwórcze wtedy, gdy spada temperatura otoczenia. Epidemie wygasają więc w chłodniejszych sezonach.

Jaki przebieg ma choroba?

Okres wylęgania wynosi około 10 dni (od ukłucia przez zakażonego komara). Zakażenie wirusem dengi może przebiegać w sposób mniej odczuwalny przez podróżnego, ale też może prowadzić do wystąpienia ostrych, zagrażających życiu objawów chorobowych. Choroba ma trzy postacie: 1) postać klasyczna, 2) postać krwotoczna i 3) postać wstrząsowa.

W postaci klasycznej występują objawy grypopodobne, z wysoką gorączką, dreszczami oraz towarzyszącymi bólami mięśni i stawów. U około połowy chorych stwierdza się również wysypkę. Niekiedy występują także dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W postaci krwotocznej  występują krwawienia z nosa, wybroczyny, krwawe wymioty lub stolce z krwią. Najcięższa postać (wstrząsowa) charakteryzuje się tym, że wśród objawów gorączki dochodzi do gwałtownego pogorszenia stanu chorego, ze spadkiem ciśnienia tętniczego, utratą przytomności i wstrząsem.

Jakie leczenie?

Obecnie nie istnieje swoisty lek przeciwko gorączce denga, która jest drugą po malarii najbardziej rozpowszechnioną chorobą tropikalną (choć trwają pracę w tym zakresie). W postaci klasycznej stosuje się leki objawowe, a w cięższych postaciach leki zapobiegające skazie i/lub leki przeciwwstrząsowe.

Co robić w przypadku wystąpienia objawów?

Jeśli w trakcie wycieczki lub po powrocie z  podróży wystąpi gorączka albo inne opisane powyżej dolegliwości, należy pilnie skontaktować się z lekarzem, najlepiej w ośrodku medycyny tropikalnej, poradni medycyny podróży lub najbliższym szpitalu zakaźnym. Objawy dengi mogą być niecharakterystyczne, w związku z czym konieczna jest diagnostyka laboratoryjna obejmująca różne choroby tropikalne, w tym także malarię.

Co robić, aby uniknąć zachorowania?

Nie opracowano szczepionki ani leków profilaktycznych przeciwko dendze. Zapobieganie chorobie polega na starannej ochronie przed ukłuciami owadów w podróży. Przebycie dengi skutkuje wieloletnią odpornością przeciwko zachorowaniom wywołanym przez ten sam typ wirusa dengi (jeden z czterech), jednak nie zapewnia ochrony przed pozostałymi trzema.

Poniższa mapa przedstawia kraje, w których odnotowano przypadki dengi (na całym terytorium lub jego części). Obszary ryzyka określono na podstawie źródeł takich jak: krajowe systemy nadzoru, media, ankiety, meldunki.

Opracowano na podstawie: healthmap.org


Podziel się: