×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Uniwersalny dawca krwi - objawy, leczenie i badania

Uniwersalny dawca krwi to osoba z grupą krwi 0. Podział na grupy krwi jest ściśle związany z budową erytrocytów. Czerwone krwinki różnią się obecnością na ich powierzchni charakterystycznych białek, nazywanych antygenami grup krwi. Jednym z najważniejszych układów jest układ AB0. Ze względu na obecność (lub brak) substancji A i B na czerwonych krwinkach wyróżnia się cztery główne grupy krwi: A, B, AB, 0. We krwi znajdują się również przeciwciała przeciwko tym antygenom, które są nieobecne na krwinkach danej osoby. Osoba z grupą krwi A ma w surowicy przeciwciała przeciwko antygenom B, osoba z grupą krwi 0 - przeciwciała przeciwko antygenom A i B, itd.. Jest to ważna informacja, która warunkuje jaką grupę krwi można przetoczyć danej osobie. Aby krew mogła być przetaczana, musi występować zgodność grup między dawcą i biorcą, tak aby przeciwciała obecne w surowicy biorcy nie połączyły się z antygenami na powierzchni krwinek dawcy. I tak np. osobie z grupą krwi A nie można przetoczyć krwi grupy B, gdyż antygeny na krwinkach dawcy (B) zostaną związane przez przeciwciała przeciwko tym antygenom, obecne u biorcy (grupa A posiada przeciwciała anty-B).

Osoba z grupą krwi 0 nie posiada na powierzchni krwinek żadnych antygenów, więc przeciwciała obecne w krwi jakiejkolwiek grupy, nie spowodują ich związania.