Pacjentka z założonym Holterem EKG
Wojciech Glinicki

Holter EKG – przebieg, wskazania i interpretacja wyników. Jak spać z Holterem?

Badanie EKG metodą Holtera pozwala rejestrować pracę serca przez całą dobę. Wykonując je, można zdiagnozować zaburzenia, które ciężko jest uchwycić podczas badania echa serca czy na klasycznym EKG. Wynika to z faktu, że Holter zakłada się pacjentowi na całą dobę, a nawet kilka dni. Dzięki temu uzyskujemy informację o tym, jak zachowuje się mięsień sercowy podczas różnych sytuacji – tych bardziej aktywnych, jak i niewymagających dużego wysiłku.

Holter EKG to nieinwazyjne i bezbolesne badanie monitorujące czynność elektryczną serca przez całą dobę. Kiedy wykonuje się Holter EKG i na czym polega?

W jakim celu wykonuje się badanie Holter EKG?

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) metodą Holtera ma na celu ciągłe monitorowanie czynności elektrycznej serca. Daje możliwość zapisu EKG w trakcie wykonywania przez chorego czynności zwyczajnych/codziennych, pozwalając znaleźć zależność między zmianami obecnymi w zapisie oraz dolegliwościami pacjenta. Częścią badania są także bardzo istotne informacje zawarte w tzw. dzienniku pacjenta. Holter EKG służy nie tylko do nieinwazyjnej diagnostyki pacjentów z dysfunkcją układu krążenia. Pomaga również określić rokowanie dla chorego, w szczególności zagrożenie nagłym zgonem sercowym. Obecnie rejestracja zapisu EKG może trwać nawet kilka dni i obejmować 12 odprowadzeń, co przekłada się na jego dokładność i większe możliwości diagnostyczne.

Sprawdź, jakie leki na serce i krążenie znajdziesz na DOZ.pl

Wskazania do założenia Holtera EKG 24h są następujące:

 • zaburzenia rytmu serca (odczuwanie kołatania serca czy złego samopoczucia),
 • choroba niedokrwienna serca,
 • zaburzenia rytmu serca obecne w trakcie snu,
 • nawracające zasłabnięcia i utraty przytomności,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność serca,
 • ocena skuteczności leczenia farmakologicznego,
 • ocena działania wszczepionego stymulatora serca.

Co może wykazać Holter EKG?

W zależności od tego, z jakiej przyczyny został założony Holter EKG, ciągłe monitorowanie czynności serca podczas standardowych czynności wykonywanych przez pacjenta pozwala tę przyczynę potwierdzić lub wyeliminować. W ten sposób, dzięki badaniu EKG metodą Holtera, można na przykład potwierdzić, że obecne u pacjenta omdlenia są wynikiem zaburzeń rytmu serca, a nie wynikają z problemu natury neurologicznej.

Holter EKG pozwala również zobrazować zaburzenia rytmu serca (niekiedy groźne) występujące w trakcie snu, więc takie, których pacjent nie ma szans fizycznie odczuć. Podsumowując, Holter EKG może wykazać istniejące zaburzenia rytmu serca, pozwolić na ocenę repolaryzacji – u niektórych osób zbyt wczesna repolaryzacja może powodować idiopatyczne migotanie komór (spontaniczne, o niejasnej przyczynie) – wykazać obecność podłoża arytmii oraz określić aktywność autonomicznego układu nerwowego (AUN).

Powiązane produkty

Holter EKG – przeciwwskazania do wykonania badania

Holter EKG nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania. Jest to badanie zupełnie nieinwazyjne i bezbolesne. Nie ma również podstaw do zlecania rutynowo Holtera EKG u każdego pacjenta. Badanie EKG metodą Holtera nie powinno być wykonywane w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, gdyż istnieją metody diagnostyczne, których wyniki będą dostępne szybciej, a ten aspekt jest niewątpliwie korzystny dla pacjenta w zaistniałej sytuacji.

Jak wygląda i ile trwa badanie z użyciem Holtera EKG? Jak spać z Holterem?

Wiele osób zastanawia się, czy i jak przygotować się do badania Holtera. Otóż nie trzeba w ogóle. Założenie urządzenia zaczyna się od odtłuszczenia przez technika miejsc na skórze (najczęściej środkiem alkoholowym), w których będą przyklejane elektrody aparatu. W zależności od rodzaju aparatu przykleja się w wyznaczonych miejscach od trzech do dwunastu jednorazowych elektrod. Elektrody są połączone z urządzeniem przewodami. Holter EKG to aparat przypominający wyglądem i rozmiarem telefon komórkowy, który posiada wyżej wymienione elektrody, wejście do komputera oraz miejsce na baterię. Umieszcza się go w przymocowanym do paska etui. Etui pacjent nosi np. na szyi lub ramieniu – jest to zależne od jego poczucia komfortu.

Podczas całego badania pacjent jest zobowiązany prowadzić dzienniczek pacjenta, w którym zapisuje godzinę oraz odczuwane dolegliwości wraz z czynnościami, które w tym momencie wykonywał, na przykład: godz. 8.00 – szybki marsz do sklepu; objaw: kołatania serca i duszność.

W trakcie noszenia aparatu pacjent musi zrezygnować z kąpieli, ponieważ istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia urządzenia, a co za tym idzie niemożności wykonania badania. Często istnieje także obawa o to, jak spać z Holterem EKG, aby badanie było wiarygodne i żeby nie uszkodzić aparatu. Trzeba zadbać o to, aby noc w trakcie badania przespać w pozycji leżącej na plecach. Piżama powinna być luźna i wygodna. Częstym problemem jest odklejanie się elektrod Holtera. Najczęściej pacjent dostaje kilka sztuk elektrod na tzw. wszelki wypadek. Należy wtedy odpiąć starą elektrodę, a w jej miejsce przykleić nową i przypiąć do niej przewód. Kwestia ubioru w trakcie badania – najlepiej żeby ubrania były swobodne i zwiewne, aby niepotrzebnie nie dociskały i nie zahaczały się o elektrody.

Holter EKG – interpretacja wyników badania czynności serca

Interpretacja wyników badania Holtera EKG leży po stronie lekarza kardiologa. Analizuje on częstości pracy serca, rytm wiodący, czas trwania poszczególnych odstępów, wygląd odcinka ST oraz obecność arytmii – zarówno nadkomorowej, jak i komorowej. Prawidłowy wynik Holtera musi zostać także prawidłowo opisany przez lekarza. I co ważne, musi być zawsze skorelowany z oceną stanu zdrowia pacjenta.

Czym się różni Holter EKG od Holtera ciśnieniowego?

Podobne nazewnictwo jest wynikiem metody badania, jednak same badania oceniają zupełnie co innego. Założenie Holtera EKG ma na celu przeprowadzenie 24-godzinnej (najczęściej) oceny czynności elektrycznej serca – m.in. obecności arytmii komorowej czy zaburzeń przewodzenia. Nie ma możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego.

Holter ciśnieniowy stosowany jest w diagnostyce nadciśnienia tętniczego i kontroli jego leczenia. Polega na 24-godzinnym monitorowaniu ciśnienia, w trakcie którego aparat mierzy je co 15–20 min, czyli około 70 pomiarów na dobę. Aparat wygląda tak samo jak ten od Holtera EKG z tą różnicą, że zamiast elektrod na klatce piersiowej obecny jest na przedramieniu mankiet do mierzenia ciśnienia, tak jak w tradycyjnym ciśnieniomierzu. Również tutaj pacjent powinien zapisywać w dzienniczku swoja aktywność w ciągu doby oraz ewentualne dolegliwości towarzyszące. Jest to przydatne narzędzie diagnostyczne, pozwalające wykluczyć lub potwierdzić nadciśnienie tętnicze, jego reakcję na zastosowane leczenie, albo zdiagnozować tzw. syndrom białego fartucha, kiedy to ciśnienie tętnicze podwyższone jest tylko podczas pomiaru w gabinecie lekarskim. Jest to również badanie nieinwazyjne i bezbolesne.

 1. M. Kurpesa, Przydatność monitorowania EKG metodą Holtera do oceny ryzyka pacjentów z chorobami układu krążenia, „Choroby Serca i Naczyń” 2(3) 2005.
 2. D. Prokopowicz, R. Baranowski, 12-kanałowe badanie EKG metodą Holtera – kiedy jest tak naprawdę potrzebne?, „Choroby Serca i Naczyń” 7(3) 2010.
 3. A. Kapłon-Cieślicka, Diagnostyka nieinwazyjna zapalenia osierdzia – dalsze implikacje terapeutyczne, „Choroby Serca i Naczyń” 11(5) 2014.
 4. M. Trusz-Gluza, W. Leśniak, Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia, [w:] Interna Szczeklika. Kompendium medycyny praktycznej 2017-2018, pod red. A. Szczeklika, P. Gajewskiego, Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
 5. A Krawczyńska, B. Średniawa, S. Cebula i in., Długoterminowe monitorowanie holterowskie – rodzaje i znaczenie kliniczne, „Folia Cardiologica Excerpta” 5(6) 2010.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • APTT – czas kaolinowo-kefalinowy, normy i wskazania. Kiedy należy wykonać badanie?

  APTT to jeden z parametrów krwi, którego oznaczenie jest bardzo ważne w ocenie stopnia krzepliwości krwi pacjenta, u którego planowana jest operacja chirurgiczna lub który jest leczony z powodu chorób natury zakrzepowo-zatorowej. Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na czas częściowej tromboplastyny po aktywacji mogą być choroby wątroby lub zaburzenia ilości witaminy K w organizmie. Jak wygląda badanie APTT, czy jest refundowane i jak się do niego przygotować?

 • Klirens kreatyniny (GFR) – badanie, normy, wskazania

  GFR to parametr służący do oceny wydolności pracy nerek. Bez aktualnego wyniku badania wskaźnika czynności nerek nie możemy np. wykonać obrazowych badań diagnostycznych, w których niezbędne jest zastosowanie kontrastu (np. RTG) dla lepszego uwidocznienia oznaczanych struktur. Ponadto klirens kreatyniny jest niezbędnym miernikiem wydolności nerek w trakcie ich terapii. Dzięki niemu możliwa jest ocena skuteczności leczenia nefrologicznego i ewentualnej konieczności zastosowania poważniejszych kroków terapeutycznych, jak chociażby wdrożenie leczenia nerkozastępczego. Kto może skierować nas na badanie GFR, ile kosztuje i jak się do niego przygotować? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

 • D-dimery – wskazania, normy, podwyższone. Poziom d-dimerów a zakrzepica

  Badanie d-dimerów we krwi jest jednym z głównych parametrów wykorzystywanych w diagnostyce chorób zakrzepowych takich jak zakrzepica żył głębokich dolnych czy zatorowość płucna. Skrzepy krwi znajdujące się w naczyniach krwionośnych mogą zamknąć światło tych przewodów i doprowadzić w ten sposób do bardzo poważnych komplikacji zdrowotnych. Wyróżnia się cztery podstawowe metody oznaczania stężenia d-dimerów we krwi (metoda lateksowa, immunoenzymatyczna, aglutynacji pełnej krwi i wykorzystująca przeciwciała znakowane technetem). Kiedy wykonać badanie, ile kosztuje oznaczenie stężenia d-dimerów, jak się do niego przygotować? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

 • Cholesterol HDL – badanie, normy. Co oznacza obniżony poziom „dobrego cholesterolu”?

  Badanie poziomu cholesterolu HDL jest jednym z głównych oznaczeń zlecanych osobom, u których ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych jest wysokie. Pacjenci chorujący na cukrzycę, po przebytym zawale serca, palacze oraz kobiety przyjmujące hormonalną terapię antykoncepcyjną, beta-blokery lub retinoidy powinni częściej oznaczać poziom dobrego cholesterolu i jego stosunek do LDL. Badaniami dodatkowymi, które zaleca się wykonać przy oznaczeniu HDL, są stężenia cholesterolu całkowitego, LDL i trójglicerydów. Jak należy się przygotować do oznaczenia poziomu HDL? Ile kosztuje badanie? Czy może być refundowane? Czy aby zbadać poziom cholesterolu HDL, trzeba być na czczo? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Erytropoetyna (EPO) – badanie, normy, interpretacja wyników

  Badanie erytropoetyny (EPO) jest wskazane podczas prowadzenia procesu diagnostycznego chorób krwi i nerek. Dzięki analizie poziomu erytropoetyny możliwe jest kontrolowanie odpowiedzi na wdrożone leczenie anemii, nadkrwistości i niedokrwistości. Wysoki poziom EPO jest charakterystyczny dla sportowców, którzy swoje treningi odbywają w terenach górskich, ale także, co ciekawe, dla osób palących papierosy. Badanie poziomu erytropoetyny często towarzyszy analizie morfologii krwi i hematokrytowi. Jaka jest norma EPO we krwi, czy do badania erytropoetyny należy zgłosić się na czczo i czy stosowanie EPO przez sportowców jest równoznaczne ze stosowaniem dopingu? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w niniejszym artykule.

 • Cholesterol LDL – badanie, normy, podwyższony. Jak obniżyć zbyt wysoki poziom „złego cholesterolu”?

  Badanie poziomu cholesterolu LDL jest jednym z elementów tzw. lipidogramu, który zaleca się wykonywać minimum raz do roku, w ramach badań profilaktycznych. Przeprowadzenie tego oznaczenia ma na celu potwierdzenie wydolności lub dysfunkcji pracy wątroby. Na zaburzenia ilości „złego cholesterolu” wpływa szereg czynników, które są związane głównie z dietą i stylem życia. Jak wygląda badanie, jakie są normy cholesterolu LDL, ile kosztuje oznaczenie i czy na pobranie krwi trzeba być na czczo? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Cholesterol całkowity – badanie, norma i interpretacja wyników

  Badanie poziomu cholesterolu całkowitego to jedno z podstawowych badań, które ocenia ogólny poziom cholesterolu we krwi. Cholesterol całkowity to suma cholesterolu LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości), cholesterolu HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości) oraz cholesterolu VLDL (lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości).

 • Lipidogram (profil lipidowy). Badanie, normy, przygotowanie

  Lipidy, czyli tłuszcze, to najważniejsze źródło energii w diecie człowieka. Jako składniki błon komórkowych i rozpuszczalniki niektórych substancji, np. witamin i hormonów, pełnią kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ludzkiego organizmu. Zaburzenia lipidowe występujące u pacjentów z nadwagą, otyłością lub obciążonym wywiadem rodzinnym mogą skutkować schorzeniami układu krwionośnego i sercowo-naczyniowego oraz podwyższać ryzyko udaru mózgu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij