×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Przywileje Honorowego Dawcy Krwi w aptece

Kto oddaje krew, może liczyć na określone przywileje. Poza tymi związanymi z regeneracją i zwrotem kosztów podróży jest jeszcze jeden, z którego korzystamy podczas zakupu leków w aptece. Oto najważniejsze informacje.

Zasłużeni dawcy krwi to osoby, które oddały określoną ilość krwi. Dla kobiet to 5 litrów, a dla mężczyzn 6 litrów. Wśród przywilejów przysługujących dawcom jest między innymi korzystanie ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza kolejnością. Także poszczególne miasta w Polsce przyznają swoim dawcom określone przywileje. Na przykład w Warszawie osoby oddające regularnie krew (kobiety 15 litrów krwi, mężczyźni 18 litrów) mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Ważnym ułatwieniem jest też możliwość zakupu leków poza kolejnością oraz zniżki na leki z listy refundacyjnej, a także bezpłatny przydział leków krwiotwórczych.

Kto może skorzystać z przywilejów Honorowego Dawcy Krwi?

Praktycznym przywilejem Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (ZHDK) jest to, że mają możliwość zakupu określonych leków ze zniżkami. Niektóre bywają nawet bezpłatne, inne tańsze. Jednak są dostępne tylko wtedy, gdy zostały przepisane na receptę przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera). By móc ubiegać się o taką receptę oraz ją zrealizować, trzeba mieć legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. To jednak nie wszystko. Są jeszcze inne wymogi, które musi spełnić ZHDK, by móc korzystać z refundacji. Można kupować refundowane leki, jeśli jesteśmy ubezpieczeni lub mamy prawo do świadczeń na mocy innych uprawnień.

Jak wygląda recepta osoby uprawnionej do przywilejów w aptece? W rubryce „Uprawnienia dodatkowe” lekarz wprowadza skrót ZK (Zasłużony Krwiodawca). Na podstawie dokumentów takie uprawnienie może w aptece „dopisać” również farmaceuta.

Jakie zniżki w aptece są możliwe, jeśli jest się Honorowym Dawcą Krwi?

Na jakie zatem konkretne zniżki czy przywileje w aptece można liczyć? Jak się tego dowiedzieć? Otóż stworzono specjalne bazy danych oraz wyszukiwarki, które mają nam ułatwić odnalezienie danego leku. Po wprowadzeniu do Internetu hasła: „wyszukiwarka leków refundowanych” musimy zaznaczyć, że jesteśmy ubezpieczeni oraz przysługuje nam tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Lista leków refundowanych zawiera tylko takie leki, które zdobyły potrzebne pozwolenia. Dlatego najlepiej zawsze zasięgnąć informacji od naszego lekarza, czy lek, którego potrzebujemy (lub jego zamiennik), jest objęty zniżką dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

Zasłużeni Dawcy mają zagwarantowane darmowe leki, które są wyszczególnione na liście podstawowej. Przysługują im także lekarstwa umieszczone na liście uzupełniającej, ale do poziomu limitu ich finansowania.

Inne leki

Jednak wymienione zniżki dla ZK, które dotyczą leków pochodzących ze spisu tych refundowanych, to nie wszystko. Są też dawcy bardziej zaawansowani – można powiedzieć, że wyspecjalizowani. Oddają oni nie tylko krew, lecz także jej składniki (jest to na przykład osocze). Dziś specjalne separatory umożliwiają oddawanie składników krwi już podczas samego pobrania. To bardzo podnosi ich bezpieczeństwo. Konieczne jest też wzmocnienie jakości preparatów krwi, jakie zostaną stworzone po oddaniu. Nie robi się tego jednak w laboratorium, tylko w sposób naturalny. Dawcy stosują odpowiednie preparaty krwiotwórcze. Dlatego mają zapewniony bezpłatny przydział na te leki. Szczegółowy wykaz 14 takich leków można pobrać z Internetu.

Kto może być krwiodawcą?

By stać się dawcą krwi, musimy spełnić określone wymogi. Wiek – 18-65 lat. Waga – nie niższa niż 50 kg. Zdrowie – tu potrzebna jest prawdomówność podczas rozmowy z lekarzem i w trakcie wypełniania specjalnego kwestionariusza. Mogą paść pytania o nasz stan zdrowia (np. choroby serca), o to, jakie choroby przebyliśmy, jaki styl życia prowadzimy – chodzi przede wszystkim o używki i ryzykowne kontakty seksualne. Kto może zostać zdyskwalifikowany? Krwi nie oddamy w ciągu siedmiu dni po poddaniu się małemu zabiegowi chirurgicznemu, np. po usunięciu zęba lub przebytym leczeniu kanałowym, oraz przez pół roku po wykonaniu tatuażu, założeniu kolczyków, przebyciu głębokich badań (jak np. gastroskopia) czy poddaniu się operacji.

Donacja krwi nie będzie też możliwa po podróżach do krajów, gdzie notuje się wysoką zachorowalność na AIDS czy choroby tropikalne (może to być nawet kilka lat).

Jak uzyskać legitymację ZHDK?

Gdy oddamy określoną ilość krwi (5 lub 6, 10 lub 12, 15 lub 18 litrów), musimy wziąć stosowne zaświadczenie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Należy je dostarczyć do najbliższego oddziału okręgowego lub rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednak bywa, że samo centrum krwiodawstwa przyjmuje takie wnioski. Po określonym czasie możemy odebrać odznakę oraz legitymację. To ona daje nam uprawnienia do zniżek, a także przywilejów w ramach korzystania ze służby zdrowia i podczas zakupów w aptece.


Podziel się: