×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Zanieczyszczenie powietrza a kobieca płodność

Rezerwa jajników, która oznacza liczbę pęcherzyków spoczynkowych pozostałych w jajniku, a tym samym jest markerem żeńskiej płodności, może ulegać negatywnym zmianom pod wpływem wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza – wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Modenie we Włoszech.

Wspomniane szeroko zakrojone badanie (w skrócie ORExPO) uwzględniało pomiar hormonów u ponad 1300 włoskich kobiet i zostało zaprezentowane na dorocznym spotkaniu ESHRE przez jego głównego autora, profesora Antonio La Marca z włoskiego Uniwersytetu w Modenie i Reggio Emilia.

Badanie wspiera coraz mocniejsze dowody na to, że wiele związków chemicznych pochodzących ze środowiska, jak również naturalne i sztuczne komponenty codziennej diety, mają potencjał do zakłócania fizjologicznej roli hormonów, zaburzając ich biosyntezę i metabolizm. Badany w tym przypadku tzw. hormon antymüllerowski (AMH) jest wydzielany przez komórki jajnika i obecnie szeroko stosuje się go jako niezawodny krążący marker rezerwy jajnikowej. Powszechnie wiadomo, że na poziomy wspomnianego hormonu wpływa wiek oraz palenie papierosów, jednak do tej pory nie wykazano, by znaczenie w tym względzie miały też czynniki środowiskowe.

Badanie ORExPo uwzględniało analizę wszystkich pomiarów AMH pobranych od kobiet mieszkających w rejonie Modeny w latach 2007-2017, które zostały zgromadzone w dużej bazie danych. Pomiary te przekazano do komputerowej bazy, gdzie powiązano je z wiekiem pacjentów i adresem ich zamieszkania. Analizę uzupełniono o dane środowiskowe i oszacowanie „geolokalizacji” na podstawie miejsca zamieszkania każdego pacjenta. Ocena narażenia środowiskowego uwzględniała codzienne narażenie na kontakt z pyłem zawieszonym (PM) i dwutlenkiem azotu (NO 2), szkodliwym gazem powstającym w wyniku spalania paliwa.

Zanieczyszczenie powietrza może zagrażać płodności

Wyniki z 1463 pomiarów AMH zebranych od 1318 kobiet wstępnie wykazały – zgodnie z oczekiwaniami – że poziomy AMH w surowicy po 25 roku życia były znacząco związane z wiekiem kobiet. Stwierdzono również, że na poziomy AMH wpływa także stężenie pyłów PM10, PM2,5 oraz NO 2, niezależnie od wieku pacjentek.

Wyniki te uzyskano, dzieląc pełne dane na kwartyle odzwierciedlające stężenia PM10, PM2,5 i NO 2. Analiza wykazała znacząco niższe poziomy AMH w czwartym kwartylu w porównaniu z najniższymi kwartylami. Zgodnie ze słowami głównego autora badania, ten fakt ponownie potwierdza, że niezależnie od wieku im wyższy poziom cząstek stałych i NO 2, tym niższe stężenie AMH w surowicy. Najniższe stężenie AMH – odzwierciedlające „poważną redukcję rezerw jajników” – mierzono u osób, które były narażone na poziomy PM10, PM2,5 i NO 2 powyżej odpowiednio 29,5, 22 i 26 mcg/m3. Niemniej jednak są to wartości poniżej górnej granicy zalecanej przez UE i władze lokalne (tj. odpowiednio 40, 25 i 40 mcg/m3).

Wspomniane badanie po raz kolejny potwierdza, że wiek jest najważniejszym czynnikiem koncentracji AMH, przy okazji dostarczając kolejnych dowodów na to, że takie czynniki środowiskowe jak palenie papierosów, masa ciała i długotrwałe przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej również mają na nie wpływ. W podobny sposób na kobiecą płodność oddziaływać mogą zanieczyszczenia powietrza. Zamieszkiwanie terenu, na którym stwierdzono wysokie poziomy zanieczyszczeń, zwiększało ryzyko znaczącego zmniejszenia rezerwy jajników.

Zanieczyszczenie grozi dziecięcym płucom

Już w roku 2014 naukowcy z Hiszpanii badali wpływ, jaki zanieczyszczenia powietrza mogą wywrzeć na zdrowie dziecka w łonie matki. Zgodnie z wynikami ich badań, narażenie na zanieczyszczenia, szczególnie w drugim trymestrze ciąży, zwiększa ryzyko szkód dla zdrowia dziecka, zwłaszcza w kontekście rozwoju jego płuc.

Wykorzystując dane z projektu INfancia y Medio Ambiente (INMA) – populacyjnego badania kohortowego matka-dziecko zorganizowanego w kilku obszarach geograficznych w Hiszpanii – badacze szacowali funkcjonowanie płuc matek za pomocą spirometrii. Spośród 1295 kobiet włączonych do badania na początku ciąży, badacze pozyskali dane dotyczące ekspozycji ich dzieci na zanieczyszczenia oraz ocenili funkcjonowanie ich płuc w wieku 4,5 roku.

Dwutlenek azotu (NO 2) jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem zanieczyszczeń związanych z ruchem drogowym i substytutem substancji zanieczyszczającej obecnej w tym ruchu. Był używany jako wskaźnik zanieczyszczenia w obszarach, w których żyły badane kobiety.

Analiza wyników wykazała, ze ekspozycja na wysokie poziomy NO 2 w czasie ciąży była związana z redukcją parametrów funkcji płuc w testach oddechowych. Z kolei dzieci, których matki mieszkały w obszarze o wysokim natężeniu ruchu lotniczego w drugim trymestrze ciąży, miały o 22% większe ryzyko upośledzenia funkcji płuc niż osoby mieszkające na obszarach mniej zanieczyszczonych.

Bibliografia  zwiń/rozwiń

  1. European Society of Human Reproduction and Embryology, Air pollution found to affect marker of female fertility in real-life study: Decline in ovarian reserve related to particulate matter and nitrogen dioxide in atmosphere, „ScienceDaily”, [online] www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190625181939.htm, 25.06.2019.
  2. E. Morales, R. Garcia-Esteban, O. Asensio de la Cruz i in., Intrauterine and early postnatal exposure to outdoor air pollution and lung function at preschool age, Thorax, 2014.

Podziel się: