Czy tatuaże mog± być niebezpieczne dla zdrowia?

Czy posiadanie tatuaży zwiększa ryzyko wyst±pienia raka skóry? Co wchodzi w skład tuszy i barwników? Przeczytaj, zanim zdecydujesz się ozdobić swoje ciało wła¶nie w ten sposób.

Przeprowadzono wiele różnych badań, w których badano skład tuszy i barwników wykorzystywanych do wykonywania tatuaży. Okazało się, że wiele z nich zawiera szkodliwe toksyny, które mog± mieć nawet działanie rakotwórcze – przedostaj±c się do krwiobiegu mog± wywierać szkodliwy wpływ na stan naszego zdrowia, mog± też kumulować się w rożnych narz±dach naszego ciała. Najbardziej szkodliwe okazuj± się być metale ciężkie (miedzy innymi kobalt i rtęć), które znajduj± się głównie w niektórych barwnych tuszach. Najbardziej szkodliwy dla naszej skóry okazuje się być natomiast benzopiren.

Choć do tej pory nie udowodniono, że obecno¶ć tatuaży na pewno zwiększa ryzyko rozwoju raka skóry i innych nowotworów, to należy pamiętać o tym, że przede wszystkim tatuaż należy wykonywać w sprawdzonym, certyfikowanym zakładzie zajmuj±cym się robieniem tatuaży. Niedopuszczalne jest robienie tatuażu w warunkach domowych lub w "szemranym" zakładzie, niewysterylizowanym sprzętem. Niesie to bowiem za sob± ryzyko zakażenia wirusem zapalenia w±troby HBV oraz HCV, jak również poważnego zakażenia i infekcji.

Zanim wykonamy tatuaż, należy się zastanowić czy na pewno chcemy go wykonać, bowiem pomijaj±c ryzyko ewentualnych powikłań, należy pamiętać też o tym, że tatuaż zostanie z nami na zawsze (nawet bowiem po jego usunięciu zwykle pozostaje ¶lad).

 


Podziel się:


Wasze komentarze


Informacje / opinie publikowane w komentarzach stanowi± subiektywn± ocenę użytkownika i nie mog± być traktowane jako porada dotycz±ca leczenia / stosowania leków . W przypadku w±tpliwo¶ci prosimy o konsultacje z Farmaceut± Dbam o Zdrowie.

komentarze wspierane przez Disqus