×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Wszystko, co każdy turysta wiedzieć powinien na temat pierwszej pomocy

Wakacje to okres, kiedy zdarza się największa ilość wypadków różnego rodzaju: oparzenia, zasłabnięcia, omdlenia, rany, krwotoki, utraty przytomności, podtopienia to sytuacje, w których każdy z nas powinien umieć się odnaleźć i udzielić pomocy osobie jej potrzebującej.

Co zatem zrobić, kiedy na ulicy zobaczymy nieprzytomną osobę?

Przede wszystkim należy zachować spokój. Należy podejść do osoby leżącej, złapać ją za ramiona i potrząsnąć głośno pytając:

"Proszę Pani/Proszę Pana, czy Pani/Pan mnie słyszy?"

Jeśli na takie postepowanie nie ma żadnej reakcji, musimy głośno poprosić, aby ktoś wezwał Pogotowie Ratunkowe nie odchodząc od poszkodowanego.

Następnie oceniamy czy poszkodowany oddycha. Należy obserwować ruchy klatki piersiowej, można także przyłożyć swój policzek do ust poszkodowanego i starać się wyczuć jego oddech. Jeśli stwierdzimy, że poszkodowany nie oddycha, należy położyć go na wznak i udrożnić drogi oddechowe jedną ręką odginając głowę do tyłu i podciągając do góry żuchwę drugą ręką. Nie powinniśmy odginać głowy do tyłu w sytuacji, kiedy podejrzewamy uraz kręgosłupa.

Jeśli pomimo udrożnienia dróg oddechowych nie zaobserwujemy, że poszkodowany oddycha, należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Należy uklęknąć obok osoby nieprzytomnej, nadgarstek jednej ręki kładziemy na środku klatki piersiowej poszkodowanego, drugą rękę kładziemy na grzbiecie pierwszej i splatamy palce. Wyprostowanymi rękami ugniatamy klatkę piersiową 30 razy na głębokość 4-5 cm, następnie wykonujemy 2 oddechy ratownicze i ponownie ugniatamy klatkę piersiową. Oddech ratowniczy polega na wdmuchnięciu powietrza do dróg oddechowych poszkodowanego – należy objąć swoimi ustami usta nieprzytomnego, w tym samym czasie jedną ręką zaciskając jego nos. Prawidłowo wykonany oddech ratowniczy powoduje uniesienie się klatki piersiowej poszkodowanego. Resuscytację możemy przerwać wtedy, kiedy powróci oddech, przyjedzie pogotowie lub kiedy ulegniemy wyczerpaniu - wtedy resuscytację powinien podjąć ktoś inny. Jeśli u poszkodowanego powróci oddech, układamy go na boku, okrywamy i czekamy na przyjazd pogotowia, kontrolując oddech poszkodowanego.

Omdlenie

Kolejna częsta sytuacja w okresie upałów to omdlenie. W takiej sytuacji należy omdlałą osobę położyć w zacienionym miejscu, na płaskim podłożu, unosząc do góry kończyny dolne, oczywiście po wcześniejszej ocenie czy poszkodowany oddycha.

Krwawienie z nosa

Co należy zrobić w przypadku krwawienia z nosa? Poszkodowany powinien usiąść z głową opuszczoną do dołu, należy ucisnąć mu skrzydełka nosa. Można także zrobić zimny okład na kark. Niedopuszczalnym błędem jest nakazywanie unoszenia i odginania poszkodowanemu głowy do tyłu, gdyż spływająca krew może spowodować zachłyśnięcie!

Zranienia

W przypadku powstania rany, należy ją zaopatrzyć jałowym gazikiem. Jeśli zranieniu towarzyszy silny krwotok, należy ucisnąć krwawiące miejsce. Jeśli natomiast mamy do czynienia ze złamaniem, należy unieruchomić złamaną kończynę, pamiętając o zasadzie unieruchamiania dwóch sąsiednich stawów.

Oparzenia

Częstą sprawą są także oparzenia. W ich przypadku jak najszybciej należy odsunąć poszkodowanego od źródła ognia, ewentualnie ugasić jego odzież, jeśli wymaga tego sytuacja. Odzieży nie wolno zdejmować ani zrywać, natomiast jak najszybciej należy zdjąć z rąk poszkodowanej osoby pierścionki, a z szyi krawat. Następnie należy zacząć schładzać oparzone miejsce.

Podtopienia

W przypadku, kiedy jesteśmy świadkami podtopienia, musimy ocenić poszkodowanego pod kątem wydolności krążeniowo-oddechowej i w razie konieczności rozpocząć resuscytację. Należy także natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

Wszystkie te czynności są w stanie uratować zdrowie i życie poszkodowanym ludziom. Nie powinniśmy bać się zatem udzielać pierwszej pomocy pamiętając o zasadzie, że w trakcie jej udzielania musimy także dbać o swoje bezpieczeństwo.


Podziel się: