×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Prawa pacjenta w aptece cz.2

Czy można zwrócić zakupione leki do apteki? Kto zostanie obsłużony bez kolejki? Czy farmaceuta poprawi błędnie wypisaną receptę? - odpowiadamy na trudne pytania.

A co w przypadku, gdy posiadamy receptę, która zawiera pewne niedociągnięcia? 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept farmaceuta ma prawo uzupełnić błędnie lub niewyraźnie napisany numer PESEL pacjenta (na podstawie jego dowodu osobistego). Takiej możliwości nie posiada w przypadku, gdy na recepcie lekarz w ogóle nie wpisał tego numeru. Farmaceuta może też na podstawie odpowiednich dokumentów uzupełnić identyfikator oddziału Funduszu czy kod uprawnień dodatkowych (odbywa się to w oparciu o przedłożony przez pacjenta, odpowiedni dokument np. książeczkę inwalidy wojennego). Jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niepełny adres pacjenta, osoba wydająca lek może go także skorygować na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę. Wszystkie poprawki muszą być autoryzowane podpisem aptekarza. Farmaceuta w żadnym wypadku nie może dokonywać innego rodzaju korekt. Nie może na przykład wpisać uprawnienia wynikającego z choroby przewlekłej, czyli litery „P”. W przypadku niektórych błędów konieczna może być więc ponowna wizyta u lekarza. 

Kiedy już zakupimy lek, ważna może okazać się kwestia jego zwrotu… 

Wszędzie tam, gdzie następuje świadczenie pewnej usługi i sprzedaż, chcielibyśmy liczyć się z możliwością zwrócenia danego, nawet pełnowartościowego, produktu. Dość często sprzedawca dobrowolnie zostawia nam taką otwartą furtkę. Decyduje tylko, że będzie przyjmował zwroty towarów według pewnych, określonych zasad (w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i oznaczonym terminie). Przyzwyczajeni do takiej możliwości próbujemy ją „przenosić” na aptekę. Należy jednak zapamiętać, że produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Stanowi o tym odpowiednia ustawa i taki komunikat możemy przeczytać na jednej z aptecznych wywieszek. Możliwość zwrotu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania (pomyłki farmaceuty). 

Obsługa bez kolejki?

Dla niektórych pacjentów przewidziane są szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Uprawnienia te polegają między innymi na prawie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepisy wyżej wymienionej ustawy wymieniają następujące kategorie uprawnionych pacjentów: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu, Inwalidzi wojenni i wojskowi, Kombatanci. 

Na zakończenie podsumujmy nasze prawa krótką tabelką: 

Asortyment apteki Zgodnie z ustawą „Prawo Farmaceutyczne” apteki są zobowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości oraz asortymencie niezbędnym do zaspokajania potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych, na które ustalono limit ceny na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli w aptece brakuje poszukiwanego produktu leczniczego, w tym leku recepturowego, kierownik apteki powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem.
Tańsze odpowiedniki leków
Apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej lub postaci farmaceutycznej zbliżonej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny.
Recepta Farmaceutyczna W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia farmaceuta może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy, zastrzeżony do wydawania na receptę, w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu (z wyłączeniem pewnych grup leków np. środków odurzających, substancji psychotropowych). Fakt wydania produktu leczniczego farmaceuta odnotowuje na sporządzanej, pełnopłatnej recepcie farmaceutycznej.

Poprawa danych na recepcie w aptece
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept farmaceuta ma prawo uzupełnić błędnie lub niewyraźnie napisany numer PESEL pacjenta (na podstawie jego dowodu osobistego). Może też uzupełnić identyfikator oddziału Funduszu czy kod uprawnień dodatkowych (na podstawie odpowiednich dokumentów). Jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niepełny adres pacjenta, osoba wydająca lek może go także skorygować.
Odmowa zwrotu leku lub wyrobu medycznego do apteki Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem tych, których dotyczy wada jakościowa lub niewłaściwe ich wydanie.
Obsługa bez kolejki
 
Pacjenci, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do pierwszej części tego artykułu!


Podziel się: