×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Będą tańsze leki dla dużych rodzin

Zgodnie z informacjami Gazety Prawnej, już niedługo beneficjenci Karty Dużej Rodziny będą mogli kupować taniej również leki. Do tej pory ta kwestia budziła kontrowersje, ponieważ w opinii ustawodawców pozostawała w sprzeczności z zakazem reklamy leków i aptek.

Gazeta Prawna informuje, że uczestnictwo aptek w programie jest już przesądzone, a obecnie trwają prace nad stosowną nowelizacją prawa farmaceutycznego, która umożliwi dołączenie ich do Karty. Na mocy ustawy o Karcie Dużej Rodziny, beneficjenci programu są informowani o tym, którzy przedsiębiorcy w nim uczestniczą i oferują zniżki. W tym sensie więc jest to forma reklamy, co do tej pory budziło największe wątpliwości ustawodawców. Wszystko wskazuje jednak na to, że interes rodzin wziął górę i Ministerstwo Zdrowia postanowiło przychylić się do postulatów mówiących, że Karta Dużej Rodziny powinna zwiększać również dostępność leków. 

Projekt wymaga konsultacji

Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, który umożliwi aptekom uczestnictwo w programie, będzie procedowany osobno i z konsultacjami społecznymi, by móc uniknąć ewentualnych kontrowersji bądź wątpliwości. 

Plany resortu popiera ekspert Konfederacji Lewiatan, zdaniem której dopuszczenie leków do Karty Dużej Rodziny i tym samy racjonalizacja bardzo restrykcyjnych przepisów zakazujących reklamy aptek to krok w dobrą stronę. 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Z Karty Dużej Rodziny korzystać mogą członkowie rodzin wielodzietnych w których rodzic bądź rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (w drugim przypadku mowa o młodzieży kontynuującej naukę). W przypadku dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym ograniczenia wiekowe nie obowiązują. Obecnie posiadacze Karty mogą korzystać ze zniżek na żywność (w tym wizyty w restauracjach czy kawiarniach), różnego typu usługi (finansowe, motoryzacyjne, ubezpieczeniowe), sport i rekreację, odzież, edukację (przedszkola, żłobki, książki) czy transport (stacje paliw, taksówki, busy). 

Na aktualnej liście ujęte są również zniżki na usługi i wyroby medyczne, np. w zakładach optycznych, gabinetach fizjoterapeutycznych czy laboratoriach diagnostycznych. Z największej liczby zniżek ogółem korzystać mogą mieszkańcy województw mazowieckiego (2671), śląskiego (1816) i wielkopolskiego (1322). Najmniejszą ofertę posiadaczom Karty Dużej Rodziny zapewniają województwa opolskie (425) i lubuskie (452), należy jednak pamiętać, że ze zniżek korzystać można na terenie całego kraju. 

Darmowe leki dla seniorów

Planowane zmiany w Karcie Dużej Rodziny to kolejna z rządowych inicjatyw zmierzająca do zwiększenia dostępności leków dla Polaków. Od 2016 roku działa program Leki 75+, w ramach którego seniorzy po przekroczeniu 75 roku życia mogą otrzymywać niektóre leki nieodpłatnie. Preparaty objęte całkowitą refundacją znajdują się na ministerialnej liście, która jest na bieżąco uaktualniania o preparaty dobierane pod kątem realizacji potrzeb zdrowotnych seniorów. Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową lub 30%.

W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 marca 2018 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 1745 pozycji (788 preparatów) obejmujących 122 substancji czynnych.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Żeby móc otrzymać bezpłatne leki, receptę na nie musi wypisać lekarz POZ lub pielęgniarka POZ wskazany w deklaracji wyboru. Upoważnienie tylko jednego lekarza do wypisywania darmowych recept ma zapobiec sytuacji, w której chory dostanie ich kilka, co mogłoby wiązać się z chęcią wywozu i sprzedaży wspomnianych preparatów.

Źródło: Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Ministerstwo Zdrowia


Podziel się: