×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Fizjoterapia w leczeniu chorób reumatycznych

Rehabilitacja pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne powinna być jednym głównych elementów kompleksowego leczenia. Szczególnie ważną rolę odgrywa w pierwszym okresie choroby, w którym nie doszło jeszcze do utrwalenia powstających zmian. Kompleksowa terapia wymaga m.in. stałego wprowadzania zmian cyklu rehabilitacji oraz leczenia farmakologicznego zlecanych przez lekarzy specjalistów. Konsultacje dotyczą głównie wizyt u lekarzy specjalistów rehabilitacji oraz reumatologów.

Najczęstszymi chorobami reumatycznymi obejmującymi narząd ruchu, wymagającymi rehabilitacji są:

 • choroby związane z procesami starzenia w obrębie kości (osteoporoza) i stawów (choroba zwyrodnieniowa),
 • choroby reumatyczne o podłożu immunologicznym.

Celem rehabilitacji jest zapobieganie oraz leczenie powstałych już deformacji. Poprawę stanu zdrowa obserwujemy przy wykorzystaniu:

 • działania przeciwbólowego,
 • regulacji napięcia mięśniowego,
 • odciążenia poprzez zastosowanie zabiegów fizyko- i kinezyterapeutycznych oraz zaopatrzenia ortopedycznego.

Należy pamiętać, iż równie istotna jest rehabilitacja zawodowa i środowiskowa.

Zarówno chorobom reumatycznym, jak i procesom starzenia towarzyszą podobne zmiany obejmujące wszystkie tkanki naszego organizmu. W wyniku zmniejszenia masy mięśniowej oraz kostnej następuje stopniowa utrata wytrzymałości mechanicznej kości. Degradacja tkanki chrzęstnej prowadzi do uszkodzeń w obrębie stawów.

Choroby reumatyczne, których podłożem jest stan zapalny wywołany zaburzeniami immunologicznymi, mają odmienny przebieg. Postępowanie usprawniające w przypadku tych schorzeń różni się od postępowania w innych chorobach obejmujących narząd ruchu.

Do najczęściej występujących chorób, wywołujących największe zniszczenia w obrębie stawów należą:

 • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
 • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS),
 • łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS),
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK).
Plan kompleksowego leczenia chorego powinien być opracowywany indywidualnie uwzględniając leczenie farmakologiczne oraz rehabilitację. Z uwagi na postępujący proces chorobowy z często występującymi okresami nawrotów i remisji zapalenia, ból, oraz zmiany występujące w wielu stawach jednocześnie, program rehabilitacji musi być wdrażany na bieżąco, uwzględniając modyfikacje przy każdym nowym rzucie choroby.

Leczenie usprawniające obejmuje:

 • zapobieganie deformacjom,
 • leczenie powstałych deformacji.

Jak wcześniej wspomniałem istotnym elementem leczenia jest kinezyterapia, która ma na celu:

 • odżywienie chrząstki stawowej i zwiększenie zakresu ruchów,
 • likwidację przykurczów,
 • przywrócenie prawidłowej funkcji mięśni.

W celu poprawy odżywienia chrząstki stawowej i zwiększenia zakresu ruchów najskuteczniejsze są ćwiczenia: bierne, samowspomagane, czynne, wolne, w odciążeniu oraz z oporem.

W celu likwidacji przykurczów stosuje się głównie wyciągi oraz mobilizacje technikami manualnymi.

Przywracanie prawidłowej funkcji mięśni najczęściej wymaga ćwiczeń izometrycznych, ćwiczeń z oporem oraz ćwiczeń w wodzie.

W celu zwiększenia efektywności kinezyterapii zaleca się równoczesne stosowanie zabiegów z zakresu fizykoterapii, takich jak:

 • Laseroterapia (naświetlanie laserem biostymulacyjnym)
 • Magnetoterapia (terapia z zastosowaniem pola magnetycznego)
 • Krioterapia (leczenie zimnem)
 • Światłoterapia (np. ogrzewanie lampą sollux)
 • Elektroterapia (prądy terapeutyczne)
 • Ultrasonoterapia (terapia z użyciem fal ultradźwiękowych)

Zabiegi te mają na celu:

 • przygotowanie tkanek do różnych form kinezyterapii,
 • działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i regulujące napięcie mięśni.

Oprócz rehabilitacji wspomaganej farmakoterapią istotne jest też zastosowanie u pacjenta prawidłowo dobranego zaopatrzenia ortopedycznego.

Do głównych zadań zaopatrzenia ortopedycznego należą:

 • zmniejszenie bólu,
 • odciążenie,
 • stabilizacja,
 • zapobieganie upadkom,
 • wczesne uruchomienie po zabiegach operacyjnych.

W tym celu wykorzystuje się: kule, laski, balkoniki, gorsety, kołnierze, stabilizatory, buty ortopedyczne, wkładki. Szczególnie ważną rolę w chorobach reumatycznych pełnią ortezy.

Pamiętajmy również o rehabilitacji zawodowej, czyli przystosowaniu stanowiska pracy lub nawet w razie konieczności - przekwalifikowaniu zawodowym. Jeśli nasz stan zdrowia utrudnia codzienne funkcjonowanie, konieczna będzie również likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniu oraz środowisku zewnętrznym (likwidacja progów i krawężników, podjazdów i wind w budynkach użyteczności publicznej).

Podziel się: