Pozytywny wynik testu na helicobacter pylori, wykonany w domu na płytce z paskami C i T
Alicja Świątek

Testy z apteki na wykrycie zakażenia H. pylori – skuteczność, interpretacja wyników

Zakażenie Helicobacter pylori jest często diagnozowaną infekcją przewodu pokarmowego, która jednak w niewielkim procencie przypadków daje objawy, takie jak ból nadbrzusza, nudności czy wymioty. Diagnozę stawia się najczęściej na podstawie wyniku testu ureazowego, dla którego alternatywą od pewnego czasu są domowe testy na obecność zakażenia h. pylori z krwi lub kału. Czy są one wiarygodne, jak je przeprowadzić i jak interpretować ich wynik?

Bakteria Helicobacter pylori wykrywana jest głównie w obrębie końcowych odcinków żołądka (odźwiernik), przechodzących w początek jelita cienkiego (dwunastnicę). Rzadziej występuje w innych tkankach, np. w oku czy wątrobie. W badaniach zaobserwowano, że zakażenie bakterią zazwyczaj towarzyszy występowaniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka oraz chorobie wrzodowej. Co istotne, sama obecność H. pylori w przewodzie pokarmowym nie warunkuje pewności występowania wrzodów przewodu pokarmowego. W celu wykrycia zakażenia można wykonać szybki test diagnostyczny dostępny w aptekach. Wyróżnia się testy, w których do badania wykorzystuje się próbkę krwi lub kału. Domowe testy diagnostyczne na H. pylori dają szybki wynik oraz można je kupić w niskiej cenie.

Jak wygląda zakażenie H. pylori?

Zazwyczaj zakażenie Helicobacter pylori nie daje jakichkolwiek objawów. Jedynie w znikomych przypadkach występują symptomy w postaci: bólu w nadbrzuszu, nudności, wymiotów. Jak wskazują wyniki badań naukowych istnieje korelacja pomiędzy występowaniem bakterii helikobakterii w górnym odcinku przewodu pokarmowego a pojawieniem się wrzodów żołądka i dwunastnicy. Jednak sama obecność bakterii nie warunkuje  występowania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Blisko połowa całej populacji ludzkiej jest zakażona H. pylori. Zgodnie z danymi w Polsce bakterią zakażonych jest ok. 67% osób dorosłych, natomiast choroba wrzodowa  diagnozowana jest u 5–10% osób z tej grupy wiekowej. Dodatkowo nie u wszystkich osób chorujących na wrzody żołądka i dwunastnicy stwierdza się obecność patogenu.

Jak wykonać test na H. pylori z krwi?

Test na Helicobacter pylori  można w łatwy i szybki sposób wykonać w warunkach domowych.  Nie istnieją wymagania, które nakazują pacjentowi być na czczo przed wykonaniem testu. Można użyć szybkiego, jednorazowego testu z krwi pozwalającego na wykrycie przeciwciał lgG, który dostępny jest w aptece. W skład zestawu testowego wchodzą zazwyczaj: szczelnie zamknięta kopertka z testem, sterylny nakłuwacz, pipetka, pojemnik z roztworem.

Przed rozpoczęciem wykonywania testu należy przygotować środek dezynfekujący, papierowy ręcznik oraz przyrząd do odmierzenia czasu. Następnie trzeba umyć ręce mydłem w ciepłej wodzie, po czym można otworzyć aluminiową, szczelnie zamkniętą kopertkę i wyjąć z niej płytkę testową. Płytkę testową należy położyć na równej, poziomej powierzchni, zaś znajdujący się w kopercie produkt pochłaniający wilgoć można wyrzucić.Istotne jest, aby test przeprowadzić w przeciągu 60 minut od czasu otwarcia kopertki z testem.

Kolejno należy wyjąć nakłuwacz oraz pipetę z zestawu. Łagodnie rozmasować opuszek palca, który będzie nakłuwany. Po ok. 30 sekundach masowania palca trzeba go zdezynfekować i poczekać aż będzie zupełnie suchy. Następnie można zdjąć nasadkę ochronną z nakłuwacza poprzez przekręcenie jej o 90°. Nakłuwanie polega na przyłożeniu nakłuwacza do zdezynfekowanego opuszcza palca i dociśnięcia go tak, aby usłyszeć dźwięk „kliknięcia”. Następnie koniec pipety, trzymanej poziomo w odniesieniu do utworzonej kropli krwi, przykłada się do tej kropli krwi, która samoistnie wpłynie do pipety i wypełni jej określoną powierzchnię. Zawartość wprowadza się na okienko płytki testowej, do której wprowadza się także 3 krople płynu z butelki z roztworem. Wynik powinien się pojawić po około 15 minutach od dodania roztworu.  

Dodatni wynik testu, wskazujący na obecność przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori występuje w przypadku pojawienia się dwóch prążków w okienku próbki. W takiej sytuacji należy jak najszybciej udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty gastrologa lub gastroenterologa.

Polecane dla Ciebie

Jak wykonać test na H. pylori z kału?

Kolejnym łatwym sposobem na wykrycie zakażenia H. pylori jest wykonanie testu diagnostycznego z kału. Zazwyczaj w skład zestawu testowego wchodzą: szczelnie zabezpieczona przed otwarciem kopertka z płytką testową i środek absorbujący wilgoć; ponadto pojemnik z płynem, przyrząd do pobierania próbki kału i instrukcja wykonania badania. Przed wykonaniem testu należy przygotować przyrząd odmierzający czas, ponieważ całe badanie nie powinno trwać dłużej niż 1 godzinę. Test powinien zostać przeprowadzony bezpośrednio po pobraniu próbki kału. Testu diagnostycznego na H. pylori z kału nie powinno się wykonywać w trakcie przyjmowania inhibitorów pompy protonowej (leki hamujące wydzielanie kwasu solnego stosowane przy nadkwasocie żołądka lub wrzodach), soli bizmutu lub antybiotykoterapii, ponieważ uzyskany wynik może być wówczas niewiarygodny.

W celu wykonania testu należy zdezynfekować ręce, a następnie wyjąć płytkę testową ze szczelnie zamkniętej foliowej torebki i położyć ją na równej, płaskiej powierzchni. Do pojemnika służącego do pobierania próbki kału należy wprowadzić kał, poprzez wkręcenie aplikatora z pojemnika na kał, na głębokość ok. 1cm w trzy różne miejsca badanego kału. Aplikator powinien zostać pokryty jedynie cienką warstwą, ponieważ nadmierna ilość kału może zafałszować wynik testu. Aplikator po pobraniu próbki kału wprowadza się do pojemnika z płynem ekstrakcyjnym, dokładnie zamyka, a potem intensywnie potrząsa, aby wymieszać próbkę kału z roztworem. Następnie należy odłamać końcówkę z pojemnika z kałem i wycisnąć z niego 3 krople roztworu bezpośrednio do okienka płytki testowej. Po nakropleniu odmierza się czas. Wynik testu odczytuje się po upłynięciu 10 minut. Po tym czasie na płytce testowej powinna się pojawić 1 lub 2 linie. Wynik dodatni występuję, gdy prążki obserwuje się w strefie kontrolnej C, jak i w strefie testowej T.  Wyniki odczytane po upływie powyżej 20 minut nie powinny być brane pod uwagę.

Jak odczytać wynik testu na obecność H. pylori?

Dla uzyskania jak najbardziej wiarygodnego wyniku kluczowe jest odczytanie testu po czasie wskazanym przez producenta w ulotce. Wówczas na płytce testowej, na której naniesiona była badana próbka, pojawia się odpowiednia ilość prążków. Tylko jedna linia na płytce testowej przy prążku kontrolnym ( litera C) świadczy o wyniku ujemnym – brak przeciwciał przeciw H. pylorii w badanej próbce.

W przypadku zaobserwowania dwóch linii na płytce testowej, jednej w miejscu kontrolnym (przy literze C) oraz drugiej w miejscu testowym (przy literze T) stwierdza się wynik dodatni na obecność przeciwciał przeciw H. pylori w próbce poddawanej badaniu. Intensywność prążków nie wpływa na wynik testu. Nawet słabo zaznaczony prążek przy literze T lub C należy interpretować jako wynik dodatni.

Jeśli na pasku testowym nie pojawia się żadna linia lub występuje jedynie w miejscu testowym przy literze T wynik jest nieważny. Wówczas badanie diagnostyczne należy wykonać ponownie, używając nowego testu na H. pylori.

Pozytywny wynik na obecność H. pylori – co dalej?

Pozytywny wynik testu na Helicobacter pylori świadczy o zakażeniu pacjenta bakterią. Doniesienia naukowe wskazują na związek pomiędzy obecnością H. pylori a występowaniem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu na H. pylori należy niezwłocznie udać się do lekarza, który zleci dodatkowe badania potwierdzające zakażenie (test ureazowy lub badanie wycinka pobranego podczas gastroskopii), a następnie będzie mógł zaordynować odpowiednie leczenie. Warto dodać, że pozytywny wynik testu na H. pylori nie daje 100% pewności o trwającym obecnie zakażeniu, ponieważ przeciwciała IgG przeciw H. pylori zanikają w organizmie w bardzo wolnym tempie. Zazwyczaj przez długi okres czasu, niekiedy nawet do roku po przebytym zarażeniu H. pylori, przeciwciała przeciwko bakterii nadal pozostają we krwi i dają wynik testu „fałszywie pozytywny”.

Dowiedz się więcej, jak wygląda test ureazowy, jak się do niego przygotować i ile kosztuje

Test na H. pylori – dlaczego warto zrobić?

Zakażenie przewodu pokarmowego helikobakterią przeważnie nie daje żadnych objawów. Natomiast w niektórych przypadkach może prowadzić do pogorszenia zdrowia. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy istnieje korelacja pomiędzy występowaniem H. pylori w przewodzie pokarmowym a chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Ponadto patogen ma wpływ na utrzymywanie się stanu zapalnego w obrębie przewodu pokarmowego. Dodatkowo bakteria może stanowić stanowić tzw. promotor nowotworzenia, czyli pośrednio przyczyniać się do powstawania choroby nowotworowej.  Warto wykonać przesiewowy test diagnostyczny, aby w sytuacji zakażenia H. pylori zapobiec ewentualnym konsekwencjom związanym z obecnością bakterii w organizmie. 

Dostępny w aptekach test na H. pylori jest łatwym i szybkim sposobem na wykrycie zakażenia bakterią. Warto go wykonać wówczas, jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy. Zwłaszcza w przypadku występowania objawów, takich jak: bóle brzucha (zwłaszcza występujące po jedzeniu), wzdęcia, obrzęk brzucha, uczucie zgagi i pieczenia w okolicach mostka, zaburzona perystaltyka (naprzemienne występowanie biegunki i zaparć) warto wykonać test na obecność H. pylori.

Test na h. pylori z apteki – cena, wiarygodność

Przestrzeganie zamieszczonych w ulotce zaleceń producenta dotyczących wykonania testu na H. pylori pozwala na uzyskanie wiarygodnego wyniku takiego badania. W tym celu należy ściśle przestrzegać czasu, po którym należy odczytać wynik oraz sposobu wykonania testu. Dodatkowo, aby wynik charakteryzował się znaczącym stopniem prawdopodobieństwa przed przeprowadzeniem testu nie należy przyjmować leków na żołądek oraz antybiotyków.

W przypadku wyniku dodatniego takiego testu, należy po konsultacji z lekarzem potwierdzić obecność bakterii dodatkowymi testami, jak test oddechowy lub gastroskopia. Sama obecność H. pylori w przewodzie pokarmowym nie świadczy jeszcze o występowaniu choroby wrzodowej, jest jedynie podstawą do dalszej diagnostyki i wizyty u lekarza. Testy domowego użytku może okazać się nieskuteczny dla osób będących w trakcie oraz po leczeniu H. pylori, a także w celu weryfikacji skuteczności terapii, ponieważ przeciwciała wytworzone przeciw H. pylori mogą być obecne we krwi nawet rok po ukończeniu leczenia, co może wpłynąć na zafałszowanie wyniku testu.
W aptekach dostępne są testy do wykrywania przeciwciał swoistych dla bakterii H. pylori z krwi już od ok. 19 zł oraz do wykrywania antygenów H. pylori w kale w cenie ok. 25 zł.

 1. Interna Szczeklika, pod red. Gajewski P. Kraków 2020.
 2. Suzuki, H., Ataka, K., Asakawa,  i in., Helicobacter pylori Vacuolating Cytotoxin A Causes Anorexia and Anxiety via Hypothalamic Urocortin 1 in Mice, “Sci Rep”. 2019; 9: 6011.
 3. W. Bartnik, D. Celińska-Cedro, J. Dzieniszewski i in., Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori, "Gastroenterol Klin.",  nr 6 (2) 2014.
 4. https://domowelaboratorium.pl/product-pol-503-Helicobacter-Antygen-TEST-z-kalu.html, [dostęp:] 05.07.2022 r.
 5. https://domowelaboratorium.pl/product-pol-502-Helicobacter-TEST-z-krwi.html, [dostęp:] 05.07.2022 r.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Czym są modulatory homocysteiny? Jak wpływa na zmęczenie i poziom hormonów?

  Homocysteina jest aminokwasem. Nieregulowany poziom tej cząsteczki sprzyja rozwojowi chorób układu krwionośnego u ludzi. Suplementy z modulatorami homocysteiny zawierają zazwyczaj witaminę B6, B12, kwas foliowy i betainę (trimetyloglicynę, TMG). Wyniki licznych badań naukowych wskazują, że regularne przyjmowanie przez minimum kilka tygodni modulatorów homocysteiny może przyczynić się do obniżenia nadmiernego poziomu homocysteiny we krwi.

 • Co to jest cholekalcyferol – czyli jak powstaje witamina D w kapsułkach?

  Cholekalcyferol jest formą witaminy D3, która jest niezbędna do utrzymania zdrowego układu kostnego i zdrowia skóry. Może być syntetyzowana przez skórę pod wpływem promieni UVB lub przyjmowana w formie suplementów diety. Ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu, umożliwiając m.in. prawidłowy rozwój kości i zębów.

 • Czy warto brać antyoksydanty w tabletkach, kroplach lub kapsułkach?

  Antyoksydanty w postaci tabletek to suplementy diety zawierające związki, które mogą pomóc w ochronie komórek organizmu przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Niektóre przykłady przeciwutleniaczy, które można znaleźć w postaci tabletek, to witaminy C i E, beta-karoten i selen. Przyjmowanie suplementów antyoksydacyjnych nie jest jednak zasadne w każdej sytuacji. Zawsze zaleca się rozmowę z lekarzem przed przyjęciem jakichkolwiek suplementów diety.

 • Opatrunek podciśnieniowy – jak wygląda leczenie ran?

  Opatrunek podciśnieniowy to doskonały i nowoczesny środek do skutecznego leczenia niektórych przewlekłych trudno gojących się ran. W porównaniu do metod tradycyjnych wyraźnie skraca czas terapii i pozwala uzyskać lepsze efekty czynnościowe. Znacznie poprawia zatem zadowolenie pacjenta. Opatrunek wymaga zastosowania ujemnego ciśnienia, które uzyskuje się dzięki specjalnej pompie. W przypadku ran trudno gojących się warto rozważyć jego użycie. W jakich przypadkach korzystne będzie zastosowanie opatrunku podciśnieniowego?

 • Leki biologiczne – czym są? Czy są skuteczne w leczeniu AZS i łuszczycy?

  Leki biologiczne to skomplikowane leki produkowane na bazie substancji pochodzenia biologicznego, takich jak białka, hormony czy przeciwciała. Są one stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym chorób autoimmunologicznych, nowotworowych czy zapalnych, ale ich produkcja jest bardziej skomplikowana i kosztowna niż w przypadku typowych leków syntetycznych. W Polsce leki biologiczne są pod pewnymi warunkami refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niemniej ich cena może być zbyt wysoka dla pacjentów nieobjętych systemem refundacji. Czym są leki biologiczne? W leczeniu których chorób można je stosować?

 • Skuteczność działania probiotyków – forma płynna doskonałą alternatywą dla kapsułek

  Pacjenci mają zróżnicowane upodobania co do formy przyjmowanych leków czy suplementów diety. Jedni wolą tabletki, a inni preferują formę płynną. Często nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że forma produktu to nie tylko kwestia wygody stosowania. Dla naszego zdrowia powinno się brać pod uwagę przede wszystkim określone właściwości funkcjonalne, jak np. większa przyswajalność czy skuteczność. Przecież najistotniejszym aspektem stosowania danego produktu – oprócz jego formy, walorów smakowych i zapachowych – powinna być głównie skuteczność jego działania.

 • Semaglutyd – czy pomaga schudnąć? Zagrożenia, skutki uboczne stosowania bez wskazania

  Semaglutyd to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Jest agonistą receptora glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1), który pomaga regulować poziom cukru we krwi poprzez zwiększanie wydzielania insuliny i zmniejszanie wydzielania glukagonu. Zwykle podaje się go raz w tygodniu w postaci zastrzyku. Od pewnego czasu Internet zalewa fala zapytań dotyczących leku na odchudzanie bez recepty, którego głównym składnikiem jest właśnie semaglutyd. Czy jego stosowanie jest bezpieczne, jeśli jedynym celem jest redukcja wagi, a nie kontrola cukrzycy?

 • Jakie właściwości ma chlorofil do picia? Działanie, przeciwwskazania

  Zielona barwa liści wynika z obecności w nich chlorofilu – głównego barwnika fotosyntetycznego. Doniesienia o tradycyjnych leczniczych zastosowaniach chlorofilu w alternatywnych formach medycyny znane są już od wieków. Co więcej, chlorofil cieszy się dużym zainteresowaniem również we współczesnej medycynie. Jakie właściwości i działanie ma chlorofil? Kto może, a kto nie powinien po niego sięgać?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij