Toksoplazmoz± możemy zarazić się nie tylko od kota

Toksoplazmoza jest zapaln±, wielonarz±dow±, pasożytnicz± chorob± odzwierzęc± wywoływan± przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Jej nazwa znana jest praktycznie wszystkim i również prawie wszystkim kojarzy się z tym, że można się ni± zarazić poprzez kontakt z kotem. Jest to rzeczywi¶cie prawda. Do zarażenia może bowiem doj¶ć drog± pokarmow±, poprzez brudne ręce, wodę oraz warzywa i owoce, które s± zanieczyszczone oocystami (jedna z form rozwojowych Toxoplasma gondii) wydalonymi z kałem kota. Jednak czy tylko przez kontakt z kotem możemy "złapać" toksoplazmozę? Otóż nie. Toksoplazmoz± możemy zarazić się nie tylko od kota.

W jaki inny sposób możemy zarazić się toksoplazmoz±?

Dodatkowo, toksoplazmoz± można zarazić się poprzez spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa zarażonych zwierz±t zawieraj±cego cysty pierwotniaka (głównie jest to mięso wieprzowe i baranie). Ponadto, do zakażenia może doj¶ć drog± wertykaln± - chora matka "przekazuje pierwotniaka" przez łożysko do płodu. Zdarza się również, że do zakażenia dochodzi na skutek przetoczenia zakażonych tachyzoitami (jeszcze inna forma rozwojowa Toxoplasma gondii) preparatów krwiopochodnych (głównie koncentratu leukocytów, czyli białych krwinek) lub krwi. Zdarzaj± się też zakażenia po przeszczepach narz±dów, mog± zdarzyć się też zarażenia laboratoryjne. Widać zatem, że na toksoplazmozę musz± uważać nie tylko wła¶ciciele kotów, zarazić się ni± może tak naprawdę każdy.


Podziel się:


Wasze komentarze


Informacje / opinie publikowane w komentarzach stanowi± subiektywn± ocenę użytkownika i nie mog± być traktowane jako porada dotycz±ca leczenia / stosowania leków . W przypadku w±tpliwo¶ci prosimy o konsultacje z Farmaceut± Dbam o Zdrowie.

komentarze wspierane przez Disqus