Kodeina, Codeinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o kodeinie

Rok wprowadzenia na rynek
1950
Substancje aktywne
fosforan kodeiny, fosforan kodeiny półwodny, kodeina
Działanie kodeiny
narkotyczne, nasenne, przeciwkaszlowe, uspokajające, zmniejsza perystaltykę jelit, przeciwbólowe (opioidy)
Postacie kodeiny
syrop, tabletki, tabletki musujące, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ kostny, układ mięśniowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ oddechowy, układ pokarmowy (trawienny), układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia, Medycyna rodzinna, Stomatologia ogólna
Rys historyczny kodeiny

Kodeina została odkryta w 1832r. przez Pierra Jeana Robiqueta. Została dopuszczona do obrotu jako środek leczniczy w USA w 1950r. 

Wzór sumaryczny kodeiny

C18H21NO3

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające kodeinę

Wskazania do stosowania kodeiny

Kodeina znajduje zastosowanie jako lek uśmierzający ból w preparatach skojarzonych, lek przeciwkaszlowy w kaszlu suchym bez odkrztuszania wydzieliny, uspokajający oraz hamujący perystaltykę przewodu pokarmowego.

Dawkowanie kodeiny

Maksymalna dawka dobowa kodeiny wynosi 360mg na dobę i może być modyfikowana w zależności od  jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących.

Przeciwskazania do stosowania kodeiny

Przeciwwskazaniami do stosowania kodeiny są: nadwrażliwość na substancję czynną, uzależnienie od opioidów lub alkoholu, mukowizcydoza, pierwszy trymestr ciąży, okres karmienia piersią, wszystkie stopnie niewydolności oddechowej, astma, bezdech śródsenny, zabieg usunięcia migdałka u dzieci i młodzieży, u pacjentów z szybkim metabolizmem przy udziale enzymu CYP2D6 oraz wiek pacjenta poniżej 12 roku życia. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania kodeiny

Stosując kodeinę należy zachować ostrożność u pacjentów z urazami głowy, po zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego, z chorobami dróg żółciowych, z rozrostem prostaty lub problemami z odpływem moczu, niedoczynnością tarczycy, niedoczynnością kory nadnerczy oraz u pacjentów odkrztuszających wydzielinę. 

Przeciwwskazania kodeiny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Kodeiny nie należy łączyć z agonistami/antagonistami morfiny, takimi jak buprenorfina i pentazocyna, ze względu na zmniejszenie działania przeciwbólowego oraz możliwe wystąpienie zespołu abstynencyjnego. Nie należy jej łączyć również z inhibitorami MAO,  takimi jak selegilina lub moklobemid, ze względu na możliwe nadmierne obniżenie ciśnienia krwi i śpiączkę. 

Interakcje kodeiny z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie skuteczności kodeiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Gefitynib (Gefitinib) inhibitory kinazy białkowej
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Mirabegron (Mirabegron) agoniści receptorów beta-3 adrenergicznych
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Monoazotan izosorbidu (Isosorbide mononitrate) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Minoksydyl (Minoxidil) substancje czynne stosowane w dermatologii
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Granisetron (Granisetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zolmitriptan (Zolmitriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Sibutramina (Sibutramine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Wigabatryna (Vigabatrin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Możliwe wystąpienie depresji ośrodkowego układu nerwowego, w tym niewydolności oddechowej, śpiączki, a nawet śmierci.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Chlorodiazepoksyd (Chloradiazepoxide) BZD - benzodiazepiny
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Gabapentyna (Gabapentin) inne leki przeciwpadaczkowe
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klorazepat (Clorazepate; clorazepate dipotassium) BZD - benzodiazepiny
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Pentazocyna (Pentazocine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Tetrahydrokannabinol (Tetrahydrocannabinol) kanabinoidy
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Nasilenie działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, senność, splątanie i trudności z koncentracją.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Brimonidyna (Brimonidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Briwaracetam (Brivaracetam) inne leki przeciwpadaczkowe
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Dimenhydrynat (Dimenhydrinate) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Entakapon (Entacapone) inhibitory COMT - inhibitory katecholo-O-metylotransferazy
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Lewetiracetam (Lewetyracetam) (Levetiracetame) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Perampanel (Perampanel) inne leki przeciwpadaczkowe
Ropinirol (Ropinirole) agoniści receptorów dopaminowych
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Rufinamid (Rufinamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Tolkapon (Tolcapone) inhibitory COMT - inhibitory katecholo-O-metylotransferazy
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Baricytynib (Baricitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Osłabienie działania klopidogrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Możliwe zmiany stężenia desfluranu/izofluranu/sewofluranu i konieczność modyfikacji dawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desfluran (Desflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Izofluran (Isoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Sewofluran (Sevoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Możliwe zwiększenie stężenia desmopresyny i ryzyko wystąpienia hiponatremii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Nadmierne zwolnienie rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zwiększenie stężenia galantaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Zmniejszenie stężenia metoklopramidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Zablokowanie działania kodeiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Zmniejszenie stężenia prasugrelu i osłabienie jego skuteczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kodeina w połączeniu z propofolem może wpływać na oddychanie, akcję serca, ciśnienie krwi i sedację.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propofol (Propofol) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Wydłużenie działania sildenafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5

Interakcje kodeiny z alkoholem

Kodeiny nie należy łączyć z alkoholem, ze względu na nasilone działania niepożądane ze strony układu nerwowego, takie jak senność, zawroty głowy, zawroty głowy, trudności z koncentracją oraz zaburzenia myślenia i problemy z oceną sytuacji. W ciężkich przypadkach połączenie kodeiny z alkoholem może prowadzić do niedociśnienia i omdleń, niewydolności oddechowej, śpiączki oraz zgonu. 

Wpływ kodeiny na prowadzenie pojazdów

Kodeina może wywoływać szereg działań niepożądanych ze strony układu nerwowego takie jak senność i zawroty głowy, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w ruchu w trakcie terapii. 

Inne rodzaje interakcji

Kodeina może fałszować wyniki testów antydopingowych. Nie należy łączyć kodeiny z preparatami dziurawca, ze względu na możliwe nasilenie działań niepożądanych. 

Wpływ kodeiny na ciążę

Kodeiny nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze w razie zdecydowanej konieczności można stosować pojedyncze dawki, jednak stosowanie wysokich dawek w okresie okołoporodowym może skutkować zahamowaniem ośrodka oddechowego u dziecka. Badania na zwierzętach wykazały, iż kodeina uszkadza płód. 

Wpływ kodeiny na laktację

Kodeina w niewielkim stopniu przenika do mleka matki. U dzieci, których matki przyjmowały wyższe dawki kodeiny zaobserwowano obniżenie napięcia mięśniowego i zaburzenia oddychania. Dawki zwykle stosowane nie powinny powodować działań niepożądanych u dziecka, nie można jednak wykluczyć u matki szybkiego metabolizmu z udziałem enzymu CYP2D6, co powoduje zwiększenie stężenia kodeiny w mleku matki i możliwe groźne działania niepożądane u dziecka, takie jak zawał mózgu, bezdech oraz śpiączka. 

Skutki uboczne

zaparcia
zawroty głowy
senność
zatrzymanie moczu
ból głowy
suchość w ustach
depresja oddechowa
dezorientacja
drżenie
euforia
wymioty
niepokój
niewyraźne widzenie
nudności
wysypka
omdlenia
zmiany ciśnienia krwi
bezsenność
skurcz krtani
skurcz oskrzeli
halucynacje
podwójne widzenie
Niezwykłe sny
utrata apetytu
osłabienie
zwężenie źrenic
dysforia
działanie antydiuretyczne
skurcze żołądka
zaburzenie rytmu serca
niedrożność porażenna jelit
toksyczne rozszerzenie okrężnicy
skurcz moczowodu
zmęczenie
zaburzenia widzenia
zmiany nastroju
bradykardia
zmniejszenie libido
biegunka
nadmierne pocenie się
zaburzenia erekcji
jadłowstręt
gorączka
zaburzenia seksualne
uzależnienie lekowe
depresja
hipotermia
zaburzenia potencji
duszność
hiperglikemia
obrzęk
Anoreksja
kołatanie serca
zaczerwienienie
depresja krążeniowa
objawy odstawienia
pokrzywka
skurcze dróg żółciowych
splątanie
Zatrzymanie akcji serca
wstrząs
tolerancja na lek
świąd
niedociśnienie
tachykardia
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
zapalenie trzustki
złe samopoczucie
zatrzymanie oddechu

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania kodeiny

Przedawkowanie kodeiny objawia się splątaniem, sennością, płytkim oddechem, zwężeniem źrenic, nudnościami, wymiotami, zaparciami i brakiem apetytu. Bardzo duże dawki kodeiny mogą prowadzić do silnej depresji krążeniowo-oddechowej i w efekcie do zgonu. 

Mechanizm działania kodeiny

Kodeina jest selektywnym agonistą receptora opioidowego µ, jednak wykazuje niewielkie powinowactwo do tego receptora. Wykazuje również działanie hamujące odruch kaszlowy, spowodowane oddziaływaniem na ośrodek kaszlu rdzenia przedłużonego, działanie to nie zostało do końca wyjaśnione. 

Wchłanianie kodeiny

Kodeina dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, jej biodostępność wynosi 40-70%. Maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po godzinie od podania. 

Dystrybucja kodeiny

Kodeina w 25-30% wiąże się z białkami osocza. 

Metabolizm kodeiny

Kodeina w 70-80% metabolizowana jest w wątrobie, poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym i tworzenie pochodnej 6-glukuronidowej. Poprzez O-demetylację 10% kodeiny przekształca się w morfinę i kolejne 10% w norkodeinę. 

Wydalanie kodeiny

Kodeina w około 86% jest wydalana przez nerki, głównie jako pochodne kwasu glukuronidowego oraz w 4-12% jako postać niezmieniona. Jej śladowe ilości są także wydalane z kałem. Okres półtrwania wynosi 2-4 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij