Tymolol, Timololum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tymololu

Rok wprowadzenia na rynek
1977
Substancje aktywne
tymolol
Działanie tymololu
przeciwjaskrowe (obniża ciśnienie w gałce ocznej)
Postacie tymololu
krople do oczu, krople do oczu w minimsach
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Okulistyka
Wzór sumaryczny tymololu

C13H24N4O3S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające tymolol

Wskazania do stosowania tymololu

Tymolol jest stosowany w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, jaskry wtórnej i jaskry z otwartym kątem przesączania.

Dawkowanie tymololu

Tymolol w postaci kropli ocznych, podaje się do worka spojówkowego chorego oka, po jednej kropli do dwóch razy dziennie. Dawkę stosowaną w leczeniu ustala lekarz.

Przeciwskazania do stosowania tymololu

Przeciwwskazaniem do stosowania tymololu jest nadwrażliwość na lek, nadreaktywność dróg oddechowych związana z astmą oskrzelową lub ciężką, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ciężka niewydolność nerek oraz choroby serca:

  • bradykardia zatokowa;
  • blok przedsionkowo-komorowy II lub IIIº;
  • wstrząs kardiogenny;
  • zaawansowana niewydolność krążenia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tymololu

Tymolol po padaniu miejscowym może wywierać działania niepożądane jak β-blokery stosowane ogolnoustrojowo. Zwykle są one mniej nasilone.
U pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi należy monitorować występowanie objawów niewydolności serca, zaburzeń rytmu i ciśnienia krwi. Szczególną ostrożność należy zachować u osób z ciężkimi chorobami naczyniowymi (zespół Raynauda).
Pacjenci chorujący na astmę i/lub obturacyjną chorobę płuc wymagają bardzo ostrożnego stosowania Tymololu ze względu na ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli i nasilenia duszności. Ze względu na niekorzystne objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, bezdech, świszczący oddech) u dzieci i młodzieży należy poinformować rodziców o konieczności zaprzestania terapii w razie wystąpienia powyższych lub stosowania monitoringu bezdechu.

Istotne są również następujące działania:

  • maskowanie objawów hipoglikemii u cukrzyków;
  • maskowanie objawów nadczynności tarczycy;
  • suchość oczu u pacjentów z chorobami rogówki;
  • odwarstwienie naczyniówki przy zabiegach filtracji;
  • nasilone reakcje anafilaktyczne u alergików.

U pacjentów stosujących β-adrenolityki miejscowo i doustnie konieczna jest obserwacja nasilania działań niepożądanych
(spadku ciśnienia, nadmiernego obniżenia ciśnienia śródgałkowego).

Przeciwwskazania tymololu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie zaleca się stosowania jednocześnie dwóch leków z grupy β–adrenolityków podawanych miejscowo.

Interakcje tymololu z innymi substancjami czynnymi

Łączne stosowanie leków powoduje sumowanie działania obniżającego ciśnienie krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Jednoczesne stosowanie może nasilać bradykardię oraz powodować wzrost stężenia Digoksyny w surowicy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Jednoczesne stosowanie może osłabiać siłę i częstość skurczu oraz przewodnictwo mięśnia sercowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Tymolol może nasilać działanie insuliny, prowadząc do hipoglikemii. Maskuje objawy hipoglikemii i powoduje wzrost ciśnienia podczas hipoglikemii. Ustępowanie epizodów hipoglikemii jest znacznie wydłużone.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Tymolol może powodować wzrost stężenia glukozy, niwelując działanie metforminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Jednoczesne podanie z anestetykami wziewnymi prowadzi do spadku ciśnienia i osłabienia czynności serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Izofluran (Isoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Jednoczesne stosowanie może nasilać ryzyko bradykardii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie może nasilać ryzyko bradykardii i objawów depresji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Jednoczesne stosowanie może nasilać ryzyko bradykardii i niedociśnienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Distygmina (Distigmime) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Neostygmina (Neostigmine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Pilokarpina (Pilocarpine) agoniści receptorów muskarynowych
Pirydostygmina (Pyridostigmine, pyridostigmine bromide, pyridostigmine iodide) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Jednoczesne stosowanie może wywołać zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego lub niewydolność lewokomorową.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Jednoczesne stosowanie może nasilać toksyczność Tymololu i osłabiać siłę skurczu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I

Wpływ tymololu na prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania preparatów Tymololu mogą występować zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Wpływ tymololu na ciążę

Tymolol nie powinien być stosowany w ciąży ze względu na brak wystarczających danych i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u matki i płodu.

Wpływ tymololu na laktację

Tymolol stosowany w dawkach terapeutycznych przenika do mleka matki. Uważa się jednak, że nie osiąga stężeń mogących wywołać objawy kliniczne u oseska.

Inne możliwe skutki uboczne

Tymolol po podaniu miejscowym wchłania się do krwiobiegu i może wywoływać skutki uboczne. Należą do nich reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk tkanek podskórnych twarzy i kończyn) i inne zaburzenia skóry (łysienie, zaostrzenie łuszczycy, wysypka łuszczycopodobna).
Druga grupa działań niepożądanych związana jest z układem sercowo-naczyniowym, naczyniowym i nerwowym. Tutaj zaliczyć możemy: niewydolność i zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, obrzęki, spadki ciśnienia, udar mózgowo-naczyniowy, nasilenie objawów miastenii, zawroty i bóle głowy, omdlenia, zimne dłonie i stopy, zaburzenia czucia.
Mogą pojawić się nieprawidłowości w obrębie psychiki: bezsenność, koszmary senne, depresja, osłabienie, utrata pamięci.
Duża grupa działań ubocznych jest związana bezpośrednio z narządem wzroku. Mogą wystąpić objawy podrażnienia oczu (pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie, suchość), zapalenie powiek i rogówki, niewyraźne widzenie, opadanie górnej powieki, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, uszkodzenia i ubytki rogówki.
Ze strony przewodu pokarmowego mogą występować: nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha, niestrawność, zaburzenia smaku, suchość w ustach.
Niekorzystne działania ze strony układu oddechowego manifestują się dusznością, kaszlem, skurczem oskrzeli, trudnością w oddychaniu.
Do działań niepożądanych zaliczyć należy również: hipoglikemię, spadek libido, zaburzenia seksualne, bóle mięśni.

Objawy przedawkowania tymololu

Objawy przedawkowania to zawroty i bóle głowy, duszność, bradykardia,  skurcz oskrzeli, zatrzymanie akcji serca.

Mechanizm działania tymololu

Tymolol jest nieselektywnym lekiem β-adrenolitycznym. Blokuje receptory β1 i β2 znajdujące się w różnych częściach gałki ocznej, przez co zmniejsza wytwarzanie płynu śródgałkowego. Działanie to prowadzi do obniżenia ciśnienia śródgałkowego.

Wchłanianie tymololu

Tymolol w postaci kropli ocznych podanych miejscowo, dobrze przenika do struktur oka i w dużym stopniu wchłania się do krwiobiegu, głównie przez śluzówkę nosogardzieli.

Dystrybucja tymololu

Okres półtrwania dla Tymololu podanego doustnie wynosi około 4 godzin. Z białkami osocza wiąże się w ok. 10%. Ze względu na małą lipofilność słabo przenika przez barierę krew–mózg.

Metabolizm tymololu

Tylmolol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale izoenzymu CYP2D6 i cytochromu P450.

Wydalanie tymololu

Metabolity tymololu są wydalane z moczem, tymolol niezmetabolizowany z moczem i kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij