Pseudoefedryna, Pseudoephedrinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o pseudoefedrynie

Rok wprowadzenia na rynek
1963
Substancje aktywne
chlorowodorek pseudoefedryny, pseudoefedryna, siarczan pseudoefedryny
Działanie pseudoefedryny
wspomaga leczenie kataru (nieżytu nosa), sympatykomimetyczne (pobudza czynność układu współczulnego)
Postacie pseudoefedryny
granulat do przygotowania zawiesiny doustnej, kapsułki miękkie, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, syrop, tabletki, tabletki drażowane, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Alergologia, Medycyna rodzinna
Rys historyczny pseudoefedryny

Pseudoefedryna należy do leków pobudzających działanie układu współczulnego i zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa. Została dopuszczona do obrotu w 1963 roku w Stanach Zjednoczonych, podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację była firma Schering–Plough. Trzy lata później, lek został wprowadzony na rynek europejski przez firmę Novo Zambon Svizzera SA.

Wzór sumaryczny pseudoefedryny

C10H15NO

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające pseudoefedrynę

Wskazania do stosowania pseudoefedryny

Pseudoefedryna jest substancją zmniejszającą przekrwienie błony śluzowej nosa, co znalazło zastosowanie w leczeniu stanu zapalnego śluzówki nosa i zatok przynosowych.

Lek jest stosowany pomocniczo w przebiegu grypy, przeziębienia oraz alergicznego stanu zapalnego błony śluzowej nosa. Substancja czynna często występuje w składzie preparatów złożonych, w połączeniu z substancjami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi.

Dawkowanie pseudoefedryny

Lek należy przyjmować doustnie popijając odpowiednią ilością płynu. Posiłki o znacznej zawartości tłuszczu mogą opóźniać wchłanianie substancji czynnej. Początek działania substancji czynnej można zaobserwować już po 30 minutach, a jej działanie utrzymuje się do około czterech godzin.

Zalecana dawka dobowa pseudoeferdyny dla osób powyżej dwunastego roku życia wynosi od 180 mg do 240 mg.

Dawkowanie może wymagać dostosowania w przypadku współistniejących schorzeń wątroby lub niewydolności nerek.

Przeciwskazania do stosowania pseudoefedryny

Psuedoefedryny nie należy stosować w przypadku występowania nadwrażliwości na tę substancję czynną. Leku nie należy również stosować w przypadku występowania:

 • ciężkiej choroby wieńcowej;
 • poważnego nadciśnienia tętniczego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania pseudoefedryny

Podczas stosowania pseudoefedryny należy zachować szczególna ostrożność, jeśli u pacjenta występują:

 • schorzenia dotyczące mięśnia sercowego, w tym zaburzenia rytmu serca;
 • podwyższone ciśnienie tętnicze;
 • powiększenie gruczołu krokowego;
 • zwiększone ciśnienie śródgałkowe;
 • cukrzyca;
 • nadczynność tarczycy.

Istnieje ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości skórnej podczas terapii pseudoefedryną. W pierwszych 2 dniach kuracji może wystąpić ostra uogólniona osutka krostkowa. Jeśli podczas przyjmowania pseudoefedryny na skórze wystąpią zmiany z towarzyszącą gorączką, lek należy odstawić.

Podczas terapii pseudoefedryną odnotowano przypadku niedokrwiennego stanu zapalnego jelita grubego. Krwawienia z przewodu pokarmowego, bóle brzucha są sygnałem do odstawienia leku.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub upośledzeniem czynności nerek powinni zachować ostrożność podczas stosowania pseudoefedryny.

Pseudoefedryny nie należy stosować podczas przyjmowania leków uspokajających o ośrodkowym działaniu i spożywania alkoholu.

Przeciwwskazania pseudoefedryny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Istnieje ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego lub wzrostu ciśnienia tętniczego podczas jednoczesnego stosowania pseudoefedryny i inhibitorów monoaminooksydazy. Jeśli występuję konieczność rozpoczęcia terapii pseudoefedryną należy to zrobić w odstępie 2 tygodni od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.

Pseudoefedryna nie powinna być stosowana w połączeniu z furazolidonem, który może wykazywać działanie hamujące aktywność monoaminoksydazy.

Interakcje pseudoefedryny z innymi substancjami czynnymi

Możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca, nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Ryzyko gwałtownego skurczu naczyń krwionośnych, niedokrwienia ważnych narządów i kończyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Fenylefryna (Phenylephrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Przeciwstawne działanie na naczynia krwionośne. Ryzyko niepowodzenia kuracji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nicergolina (Nicergoline) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Ryzyko gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metylofenidat (Methylphenidate) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Ryzyko pojawienia się zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Entakapon (Entacapone) inhibitory COMT - inhibitory katecholo-O-metylotransferazy
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Osłabienie działania leków przeciwcukrzycowych spowodowane wzrostem stężenia glukozy podczas stosowania pseudoefedryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Liksysenatyd (Lixisenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wzrost ciśnienia krwi związany ze stosowaniem pseudoefedryny, niesie ryzyko nieskuteczności leczenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ryzyko znacznego przyspieszenia czynności serca, wzrostu ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych

Interakcje pseudoefedryny z pożywieniem

Pseudoefedrynę można przyjmować w trakcie posiłku, jednak potrawy zawierające duże ilości tłuszczu mogą wydłużać wchłanianie substancji czynnej z przewodu pokarmowego.

Interakcje pseudoefedryny z alkoholem

Przyjmowanie pseudoefedryny podczas spożywania alkoholu nie jest zalecane. Istnieje ryzyko wzmocnienia lub zmniejszenia działania leku w trakcie przyjmowania alkoholu.

Wpływ pseudoefedryny na ciążę

Pseudoefedrynę można stosować u kobiet w ciąży tylko w razie wyraźnej konieczności, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u płodu. Nie istnieją badania potwierdzające bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży.

Wpływ pseudoefedryny na laktację

Stosowanie pseudoefedryny podczas karmienia piersią jest dopuszczalne. Należy stosować jak najmniejsze skuteczne dawki, przez jak najkrótszy okres czasu. Pseudoefedryna przenika do mleka kobiecego i może wywierać wpływ na noworodka. Dzieci karmione pokarmem matki, która zażywała w ciągu sześciu godzin pseudoefedrynę mogą otrzymać od około 2% do około 7% dawki.
Lek podczas karmienia piersią można stosować wyłącznie po kontakcie z lekarzem.

Skutki uboczne

bezsenność
nerwowość
nudności
suchość błony śluzowej jamy ustnej
zawroty głowy
ból głowy
drżenie
euforia
kołatanie serca
ogólny świąd
omamy
parestezje
pobudzenie psychoruchowe
reakcje nadwrażliwości
senność
tachykardia
wymioty
wysypka
zatrzymanie moczu
zaburzenia rytmu serca
zawał serca
zapalenie jelita grubego wywołane niedostatecznym dopływem krwi
bolesne oddawanie moczu
udar naczyniowy mózgu
wzrost ciśnienia krwi
ostra uogólniona osutka krostkowa

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania pseudoefedryny

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości substancji leczniczej mogą wystąpić zaburzenia czynności mięśnia sercowego, zawał serca, spadki stężenia potasu w osoczu, rabdomioliza i nadciśnienie. Ponadto, istnieje ryzyko wystąpienia objawów ze strony układu współczulnego, do których należą:

 • drżenia;
 • bradykardia odruchowa;
 • problemy z zaśnięciem i omamy;
 • tachykardia;
 • pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego;
 • rozszerzenie źrenic;
 • kołatanie serca.

Mechanizm działania pseudoefedryny

Pseudoefedryna jest substancją pobudzającą układ współczulny poprzez pośredni wpływ na receptory α i β adrenergiczne. Cząsteczka pseudoefedryny ma zdolność wypierania neuroprzekaźnika – noradrenaliny z pęcherzyków znajdujących się na błonie presynaptycznej. Dzięki temu do przestrzeni synapsy uwalniana jest większa ilość noradrenaliny, która pobudza receptory postsynaptyczne. 

Substancja czynna powoduje zwężenie naczyń krwionośnych nosa poprzez pobudzenie receptorów α1, znajdujących się w naczyniach krwionośnych nosa, zmniejsza się również zdolność przenikania płynu do wnętrza komórek błony śluzowej. Dzięki temu pseudoefedryna redukuje przekrwienie błony śluzowej nosa. 
Substancja czynna ma mniej działań niepożądanych w porównaniu do cząsteczki efedryny. W przypadku podania dawki 60 mg nie zaobserwowano znacznego wpływu na ciśnienie tętnicze i pracę serca.  

Wchłanianie pseudoefedryny

Pseudoefedryna szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Pokarmy o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych mogą opóźniać wchłanianie leku. 

Dystrybucja pseudoefedryny

Pseudoefedryna prawdopodobnie w niewielkim stopniu występuje w połączeniach z białkami osocza (około 23%). Substancja może przenikać do mleka matki karmiącej (0.7% pojedynczej zastosowanej dawki).

Metabolizm pseudoefedryny

Pseudoefedryna jest metabolizowana w wątrobie poprzez reakcję N–demetylacji. W jej wyniku powstaje nieaktywny farmakologicznie metabolit czyli norpseudoefedryna. 

Wydalanie pseudoefedryny

Pseudoefedryna jest niemal całkowicie wydalana z moczem. Okres półtrwania leku wynosi maksymalnie około siedmiu godzin. Zasadowy odczyn moczu może prowadzić do zwiększonego wchłaniania zwrotnego w kanaliku nerkowym, co może być przyczyną zwiększonej częstości działań niepożądanych. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij