Wysyłka 0zł

DOZ Product Glukometr, Cera-Chek 1 Code

sprzęt medyczny, wyrób medyczny, cukrzyca, niski poziom cukru, wysoki poziom cukru

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

29,99 zł

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego

O produkcie

Pokaż wszystkie produkty DOZ PRODUCT

Producent

GREEN CROSS MEDIS Corp
16, Jeongja 1-gil
31045 Chungcheongnam-do

Dystrybutor

DOZ S.A.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa

Opis

DOZ Product Glukometr, Cera-Chek 1 Code

DOZ Product Glukometr to wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, który służy do monitorowania stężenia glukozy we krwi. Wyrób został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić jego poręczność oraz łatwość i szybkość pomiaru.
DOZ Product Glukometr zapewnia udogodnienie w postaci automatycznego kodowania, co usprawnia okresowe badanie stężenia glukozy we krwi.
Glukometr jest kompatybilny z paskami Cera-Chek 1 Code.

Zawartość opakowania

Glukometr, nakłuwacz, bateria litowa 3 V typ CR2032, instrukcja używania, karta gwarancyjna, etui ochronne, 10 lancetów.
UWAGA: Paski testowe do systemu monitorowania stężenia glukozy we krwi Cera-Chek™ 1 Code oraz płyn kontrolny nie są elementami zestawu i są sprzedawane oddzielnie.

DOZ Product Glukometr został specjalnie zaprojektowany do wykonywania dokładnego pomiaru stężenia glukozy we krwi. Prowadzone testy potwierdziły precyzyjność wyników, jednak należy pamiętać, że pomiary powinny być wykonywane wyłącznie z użyciem płynu kontrolnego i pasków testowych, które rekomendowane są przez wytwórcę tego urządzenia.

Działanie

Działanie wyrobu opiera się na pomiarze prądu elektrycznego generowanego przez reakcję glukozy obecnej we krwi z odczynnikiem na pasku testowym. DOZ Product Glukometr mierzy natężenie prądu i wyświetla odpowiedni poziom glukozy we krwi. Natężenie prądu wytwarzane przez reakcję zależy od ilości glukozy w próbce krwi.

Przeznaczenie produktu

DOZ Product Glukometr stworzony został, aby umożliwić samodzielne wykonywanie pomiaru glukozy za pomocą świeżej pełnej krwi kapilarnej, którą można pobrać z opuszka palca, dłoni, przedramienia, ramienia, uda lub łydki. Dodatkowo, urządzenie może być stosowane przez personel medyczny do mierzenia stężenia glukozy zarówno w świeżej pełnej krwi kapilarnej, jak i świeżej krwi żylnej.
DOZ Product Glukometr to wyrób medyczny do samokontroli, do diagnostyki in vitro.

Charakterystyka produktu

Wyrób został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić jego poręczność oraz łatwość i szybkość pomiaru. Produkt zapewnia udogodnienie w postaci automatycznego kodowania, co usprawnia okresowe badanie stężenia glukozy we krwi. DOZ Product Glukometr zapamiętuje wyniki 1000 ostatnich pomiarów wraz z godziną i datą wykonania testu. Urządzenie mierzy również średnie wartości wyników z ostatnich 7, 14, 30, 60 i 90 dni. Wyrób posiada specjalne oprogramowanie wspomagające zarządzanie systemem monitorowania poziomu glukozy we krwi, dzięki któremu można przenieść zapisane w pamięci wyniki pomiarów do komputera i otrzymać interpretację analityczną wykonanych testów stężenia glukozy we krwi*.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: DOZ PRODUCT GLUKOMETR
Model G 400
Kalibracja Plazma (YSI 2300 STAT PLUS)
Testowany materiał: świeża pełna krew kapilarna i żylna.
Objętość próbki 0,5 μ
Zakres hematokrytu 20% ~ 60%
Czas przeprowadzania testu 5 sekund
Wymiary 58 × 101,5 × 12,5 (mm)
Waga 40 g
Zasilanie Jedna bateria litowa CR2032 3V
Wyświetlacz LCD
Pamięć 1000 wyników testów wraz z godziną i datą
Automatyczne wyłączanie po 2 minutach nieaktywności
Jednostka pomiaru: mg/dL lub mmol/L
Warunki podczas pracy: 4°C~40°C (39°F~104°F), przy względnej wilgotności poniżej 85%. Maksymalna wysokość do 4 000 m (13 200 ft)
Zakres pomiaru: 10~900 mg/dL (0,6~50 mmol/L)
Warunki przechowywania / transportu glukometru: od -10°C do 60°C (14°F~140°F), przy względnej wilgotności poniżej 85%, 700 do 1 060 hPa.


* By skorzystać z funkcji oprogramowania do zarządzania systemem monitorowania poziomu glukozy we krwi, należy pobrać darmową aplikację ze strony www.cerachek.pl oraz oddzielnie zakupić kabel USB do glukometru CERA-CHEK™ 1Code.

Sposób użycia wyrobu medycznego

 1. Wyjmij pasek testowy z fiolki, po czym natychmiast ją zamknij. Umieść pasek testowy w porcie testowym. Na wyświetlaczu pojawi się migający symbol kropli krwi.
 2. Pobierz za pomocą nakłuwacza próbkę krwi.
 3. Zaaplikuj pobraną krew na pole testowe paska, aż okienko kontrolne zostanie całkowicie wypełnione krwią. Glukometr odmierzy 5 sekund, a następnie wyświetli na ekranie wynik testu.
 4. Wynik stężenia glukozy we krwi zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia. Wynik będzie automatycznie zapisany w pamięci urządzenia.

UWAGA: Jeżeli aplikacja próbki krwi na pasek testowy nie nastąpi w ciągu dwóch minut, glukometr wyłączy się automatycznie. W takim przypadku należy usunąć pasek testowy z glukometru i włożyć go ponownie do portu testowego. : Próbka krwi powinna całkowicie wypełnić okienko kontrolne w celu uzyskania precyzyjnego wyniku. Jeśli okienko kontrolne nie będzie całkowicie pełne, a glukometr rozpocznie odliczanie 5 sekund, nie próbuj dodawać więcej krwi na pasek testowy. W takim przypadku usuń pasek i powtórz test z nowym paskiem testowym. Zużyty pasek testowy należy natychmiast usunąć. PASKI TESTOWE NADAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA.

Stosowanie produktu

Przygotowanie urządzenia do użycia:

 1. Wymiana baterii
  • Zanim wyjmiesz baterię upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
  • Podważ zaczep zasobnika na baterię i pociągnij pokrywę do przodu.
  • Wyjmij starą baterię i zastąp ją nową baterią litową 3 V typu CR2032. Upewnij się, że strona z plusem (+) jest skierowana do góry.
  • Zamknij pokrywę baterii.
  • UWAGA: Wymiana baterii nie spowoduje skasowania zapisanych ustawień urządzenia, chyba że: nieprawidłowo włożysz baterię; dotkniesz metalowego przewodu w zasobniku na baterię palcem lub metalem; włożysz zużytą lub słabą baterię. Należy chronić baterię przed dziećmi. W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. By oszczędzić baterię, urządzenie wyłącza się automatycznie po dwóch minutach nieużywania. Jeśli na ekranie pojawi się symbol słabej baterii wraz z innymi danymi, oznacza to, że bateria jest bliska wyładowania i starczy na maksymalnie 20 kolejnych uruchomień urządzenia. W takiej sytuacji zaleca się natychmiastową wymianę baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wymianie baterii sprawdź ustawienia daty i czasu, by upewnić się, że nie zostały zmienione i zresetuj je, jeśli to konieczne. By ustawić godzinę i datę, postępuj zgodnie z instrukcją używania.
 2. Ustawienia urządzenia
  • Aby wejść do trybu ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, gdy urządzenie jest włączone. By wyjść z trybu ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Wybrane ustawienia zostaną zapisane, a urządzenie wyłączy się.
  • UWAGA: Należy zawsze ustawić poprawną datę i godzinę przed pierwszym użyciem wyrobu medycznego DOZ Product Glukometr lub po wymianie baterii w urządzeniu. Nie należy wykonywać pomiarów stężenia glukozy we krwi przed ustawieniem poprawnej daty i godziny. Domyślne alarmy przypominające są ustawione na następujące godziny: 6:30, 9:30, 12:30, 18:30 i 21:30. Możesz wybrać domyślne godziny alarmów lub ustawić je według własnych preferencji. Zwróć szczególną uwagę przy wyborze jednostki pomiaru, gdyż wynik testu może być różny w zależności od wybranej przez Ciebie jednostki pomiaru. w kwestii wyboru jednostki pomiaru skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Glukometr wyświetla średnie wartości glikemii z 7, 14, 30, 60 i 90 dni pomiarów, są one zapisane w pamięci urządzenia. Średnie obliczane są na podstawie wyników otrzymanych w ciągu 7, 14, 30, 60 i 90 dni od aktualnie ustawionej daty i godziny. W momencie ustawienia nowej daty i godziny, średnie mogą ulec zmianie. Po dwóch minutach nieaktywności w trybie ustawień urządzenie wyłączy się automatycznie.
 3. Test płynem kontrolnym
  • Płyn kontrolny Cera-Chek™ 1 Code zawiera glukozę, która wchodzi w reakcję z paskami testowymi. Porównując wynik testu wykonanego za pomocą płynu kontrolnego z zakresem podanym na etykiecie fiolki pasków testowych możemy sprawdzić, czy glukometr i paski testowe działają poprawnie oraz czy test został przez przeprowadzony prawidłowo. Zaleca się wykonywanie rutynowych testów w celu upewnienia się, że otrzymywane wyniki testów są prawidłowe. Test płynem kontrolnym należy wykonać, gdy:
   • Używasz glukometru po raz pierwszy.
   • Podejrzewasz, że glukometr lub paski testowe nie działają poprawnie.
   • Wyniki testów wydają się być podejrzanie niskie lub wysokie lub gdy wyniki nie są zgodne z występującymi objawami.
   • Fiolkę z paskami testowymi pozostawiono otwartą.
   • Zaczynasz nową fiolkę z paskami testowymi.
   • Glukometr upadł.
  • UWAGA: Wynik otrzymany z użyciem płynu kontrolnego nie wskazuje na Twój własny poziom glukozy. DOZ Product Glukometr powinien być używany wyłącznie z płynem kontrolnym Cera-Chek™ 1 Code. Płyn kontrolny jest sprzedawany oddzielnie. Nie wolno używać płynu kontrolnego po upłynięciu jego daty przydatności umieszczonej na fiolce z płynem. Płyn kontrolny można używać do 4 miesięcy po otwarciu. Zaleca się zapisanie daty, która nastąpi 4 miesiące po otwarciu płynu kontrolnego na fiolce, jako przypomnienie o terminie przydatności otwartego płynu kontrolnego. Zawsze zamykaj fiolkę z płynem kontrolnym natychmiast po użyciu.
  1. Umieść pasek testowy w porcie testowym glukometru. Symbol kropli krwi zacznie migać na ekranie.
  2. Naciskając przyciski ustawień wybierz test za pomocą płynu kontrolnego. Na ekranie pojawi się symbol "CTL".
  3. Przygotuj płyn kontrolny. Wstrząśnij fiolkę z płynem kontrolnym. Usuń zakrętkę, wyciśnij z fiolki kroplę, a następnie wytrzyj końcówkę dozownika, by uniknąć zanieczyszczenia, usuwając jednocześnie wyciśniętą kroplę.
  4. Aplikacja płynu kontrolnego. Celuj dokładnie w pole testowe. Wyciśnij z fiolki kolejną kroplę, zostanie ona automatycznie zassana przez pasek testowy. Upewnij się, ze okienko kontrolne jest całkowicie wypełnione. Glukometr odmierzy 5 sekund, a następnie wyświetli na ekranie wynik testu z płynem kontrolnym.
  5. Wszystkie wyniki oznaczone symbolem "CTL" nie zostaną włączone do danych w pamięci urządzenia przeznaczonych do obliczania średniej glikemii i przenoszenia na komputer. Jeżeli wynik badania nie mieści się w zakresie podanym na etykiecie fiolki, należy powtórzyć badanie. Jeżeli problem będzie się pojawiał, należy skontaktować się z wytwórcą.
 4. Pobieranie krwi z opuszka palca
  • Przed rozpoczęciem pobierania krwi umyj dłonie i wytrzyj je do sucha.
   • Odkręć nasadkę nakłuwacza. Umieść lancet w uchwycie na lancet, a następnie mocno dociśnij, aż będzie on całkowicie osadzony w uchwycie.
   • Odkręć końcówkę zabezpieczającą ostrze lancetu. Zamknij obudowę nakłuwacza przykręcając zdjętą wcześniej nasadkę. Ustaw głębokość nakłucia w zależności od grubości skóry przekręcając pokrętłem nasadki w obu kierunkach tak, aby strzałka wskazywała preferowaną liczbę: 1-2 dla skóry delikatnej i cienkiej, 3 dla skóry normalnej, 4-5 dla skóry zrogowaciałej. Odciągnij do oporu tłoczek znajdujący się na przeciwległym do lancetu końcu nakłuwacza, aż usłyszysz kliknięcie.
   • By pobrać kroplę krwi z opuszka palca mocno przyciśnij nakłuwacz do opuszka palca, następnie naciśnij spust. Usłyszysz kliknięcie, które oznacza, ze nakłucie zostało wykonane. Następnie delikatnie uciśnij miejsce nakłucia, by pobrać kroplę krwi. Nie wolno jej rozmazać.
   • Ostrożnie odkręć nasadkę nakłuwacza. Usuń lancet po odciągnięciu tłoczka. Popchnij w górę system usuwania lancetu, by go usunąć. Umieść zatyczkę ochronną na twardej powierzchni (np. stół) i wciśnij odsłoniętą końcówkę do zatyczki.
 5. Alternatywne miejsca wkłucia
  • Istnieje możliwość pobrania próbki krwi z innego miejsca na skórze (przedramię, ramię, dłoń, udo lub łydka). Jeśli stężenie glukozy we krwi szybko ulega zmianie, próbki krwi z opuszka palca pokazują takie zmiany szybciej, niż alternatywne miejsca wkłucia. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, by zdecydować, która opcja jest odpowiednia dla Ciebie:
   • UWAGA Nie należy pobierać próbek krwi z alternatywnych miejsc wkłucia w następujących przypadkach:
    • Twój poziom glukozy we krwi jest niski (hipoglikemia).
    • Otrzymywane wyniki z alternatywnych miejsc nakłucia nie zgadzają się z występującymi objawami.
    • Jesteś w stanie nieświadomości hipoglikemii (brak objawów).
    • Po posiłku, przyjęciu insuliny lub aktywności fizycznej.
    • Podczas innych chorób lub w sytuacjach stresowych.
    1. Wybierz miejsce nakłucia, najlepiej na mięsistej powierzchni przedramienia lub dłoni. Unikaj żył, włosów i kości.
    2. By zwiększyć przepływ krwi w wybranym miejscu nakłucia, masuj je delikatnie. Jeżeli masz trudności z pobraniem odpowiedniej ilości krwi do badania, pocieraj wybrane miejsce energicznie, aż się rozgrzeje.
    3. Ustaw nakłuwacz w odpowiedniej pozycji. Przyciśnij nakłuwacz do wybranego miejsca nakłucia i przytrzymaj przez kilka sekund. Naciśnij spust.
    4. Odczekaj, aż utworzy się kropla krwi. Trzymaj mocno nakłuwacz przyciśnięty do skóry do momentu utworzenia się kropli krwi.
    5. Po utworzeniu się wystarczająco dużej kropli krwi odłóż nakłuwacz.
    6. Ostrzeżenie: lancetów należy używać wyłącznie jednorazowo. Zużyty lancet należy usunąć z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, by uniknąć przypadkowego skaleczenia. Nigdy nie dziel się raz użytym lancetem z inną osobą. Należy zawsze używać nowego lancetu.
 6. Przenoszenie wyników pomiarów do komputera

DOZ PRODUCT GLUKOMETR posiada specjalne oprogramowanie wspomagające zarządzanie systemem monitorowania poziomu glukozy we krwi, dzięki któremu można przenieść zapisane w pamięci wyniki pomiarów do komputera i otrzymać interpretację analityczną wykonanych testów stężenia glukozy we krwi.

 1. Upewnij się, że glukometr jest wyłączony (dane nie mogą zostać przeniesione do komputera, jeśli urządzenie jest włączone).
 2. Po uruchomieniu oprogramowania do zarządzania systemem monitorowania poziomu glukozy we krwi na komputerze, podłącz kabel USB z komputera do glukometru.
 3. Jeśli podłączenie przeprowadzono prawidłowo, na ekranie glukometru wyświetli się „PC”.
 4. Po zakończeniu transferu danych można odłączyć kabel USB

UWAGA: By skorzystać z funkcji oprogramowania do zarządzania systemem monitorowania poziomu glukozy we krwi, należy pobrać darmową aplikację ze strony www.cerachek.pl oraz oddzielnie zakupić kabel USB do glukometru CERA-CHEK™ 1Code. Jeżeli w trakcie transmisji danych z glukometru do komputera dojdzie do uszkodzenia lub wyjęcia kabla z portu USB, dane mogą zostać przekopiowane niewłaściwie. Kabel powinien być podłączony przez cały czas trwania transferu danych do komputera. By uzyskać szczegółowe informacje na temat oprogramowania do zarządzania systemem monitorowania poziomu glukozy we krwi DOZ PRODUCT GLUKOMETR, skontaktuj się z HAND-PROD Diagnostyka Sp. z o.o.

Uwagi i środki ostrożności

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania. Przeprowadź test kontrolny zgodnie z zaleceniami w instrukcji używania. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem specjalistą. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w poniższej instrukcji używania.
Stosowanie urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem.
Nie wolno stosować innych akcesoriów niż te, które zostały dołączone do zestawu lub wskazane przez wytwórcę wyrobu medycznego.
Nie używać urządzenia, jeśli nie działa ono poprawnie lub zostało uszkodzone.
Temperatura przechowywania: od -10°C do 60°C (14°F~140°F).
Nie należy pozostawiać glukometru w bardzo gorącym lub bardzo zimnym miejscu. Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z gorącą powierzchnią.
Nie należy pozostawiać glukometru w pobliżu źródła ciepła lub w środkach transportu podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Nie należy stosować urządzenia w pomieszczeniach, gdzie używane są aerozole.
Glukometr należy zawsze przechowywać i przenosić w oryginalnym etui.
Unikaj upadków lub silnych wstrząsów urządzenia.
Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych i wilgoci na urządzenie.

Uwagi

Glukometr nie wymaga specjalistycznej konserwacji. Nie wymagane jest specjalne czyszczenie urządzenia, ponieważ ani krew, ani płyn kontrolny nie wchodzą w bezpośredni kontakt z glukometrem. Należy chronić urządzenie przed dostaniem się do środka brudu, kurzu, krwi lub wody przez port testowy. Do czyszczenia obudowy można użyć nawilżonej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego. Glukometr jest precyzyjnym urządzeniem, które należy stosować i przechowywać z ostrożnością.

W przypadku odwodnienia i nadmiernej utraty wody wyniki badania mogą zostać zaniżone. Jeżeli podejrzewasz u siebie stan odwodnienia, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym.
W przypadku, gdy Twój poziom glukozy we krwi jest dużo wyższy lub niższy od dotychczasowych, a nie zauważasz u siebie żadnych niepokojących objawów, dla pewności wykonaj badanie ponownie. Jeżeli zauważasz u siebie niepokojące objawy lub wynik powtórzonego badania jest wyższy lub niższy od dotychczasowych, skonsultuj się z lekarzem.
Do badania używaj wyłącznie próbki ze świeżą pełną krwią. Aplikowanie innych substancji na pole testowe spowoduje otrzymanie niedokładnego wyniku.
Jeżeli pomimo stosowania się do zaleceń z instrukcji użytkowania, w trakcie badania zauważysz u siebie objawy, które są niezgodne z wynikiem Twojego badania, skonsultuj się z lekarzem specjalistą.
Nieprawidłowe wyniki badania mogą występować u osób z hipotensją lub u pacjentów w stanie szoku. Zaniżony wynik może pojawić się u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmotycznej, zarówno z, jak i bez wystąpienia ketozy. Pacjent w stanie krytycznym nie powinien być badany za pomocą tego urządzenia.

Hand-Prod Diagnostyka Sp. z o.o. udziela wieczystej gwarancji na DOZ PRODUCT GLUKOMETR. Gwarancja dotyczy wad materiału i wykonania urządzenia. Gwarancja jest ważna od daty zakupu produktu. Szczegóły gwarancji opisane zostały w karcie gwarancyjnej dołączonej do zestawu

Polecane artykuły
 • Leki z grupy analogów GLP-1 są jednymi z kluczowych preparatów stosowanych w terapii pacjentów z cukrzycą typu 2. Stymulują one wydzielanie insuliny oraz regulują wydzielanie glukagonu. Obniżają poziom glukozy we krwi, a także hamują łaknienie, dzięki czemu u części chorych powodują spadek masy ciała. Naukowcy sukcesywnie odkrywają również ich inne właściwości – m.in. hamowanie procesów zapalnych.

 • Niektórzy dochodzą do wniosku, że spożywają zbyt dużo alkoholu, co może wpływać na określone objawy ze strony organizmu. Aktualne wytyczne dietetyczne określają konkretne dawki alkoholu, które stanowią bezpieczną ilość, niezagrażającą kondycji zdrowotnej. Według tych zaleceń kobiety mogą spożywać jednego drinka dziennie, a mężczyźni do dwóch porcji alkoholu na dobę. Co jednak dzieje się z organizmem, kiedy postanowimy kompletnie z niego zrezygnować?

 • Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wydaną 12 października 2023 roku, cieszący się dużą popularnością wśród pacjentów lek Ozempic został wycofany z rynku. Konkretnie chodzi o jedną serię tego produktu.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij