Flurbiprofen, Flurbiprofenum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o flurbiprofenie

Rok wprowadzenia na rynek
1977
Substancje aktywne
flurbiprofen
Działanie flurbiprofenu
przeciwbólowe (bez opioidów), przeciwzapalne
Postacie flurbiprofenu
aerozol, aerozol do stosowania w jamie ustnej, pastylki, pastylki do ssania, tabletki do ssania
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Medycyna rodzinna, Otolaryngologia
Rys historyczny flurbiprofenu

Pierwsze leki z flurbiprofenem pojawiły się pod koniec lat 70 na terenie Szwajcarii (w 1977 roku). Akceptację FDA leki z tą substancją uzyskały w 1986 roku na terenie USA.

Wzór sumaryczny flurbiprofenu

C15H13FO2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające flurbiprofen

Wskazania do stosowania flurbiprofenu

Jest stosowany do objawowego leczenia bólu gardła (w tym bólu ostrego) i stanu zapalnego gardła u młodzieży i osób dorosłych.

Dawkowanie flurbiprofenu

Flurbiprofen jest stosowany miejscowo w jamie ustnej - dostępny jest w postaci pastylek lub aerozolu.

Leki z flurbiprofenem są stosowane zwykle bez kontroli lekarza kilka dni.

Może być stosowany u młodzieży i osób dorosłych. Nie zaleca się jego stosowania u osób poniżej 12 lat.

Wśród pacjentów z grupy ryzyka można wymienić osoby w podeszłym wieku (mogą one być potencjalnie bardziej narażone na działania niepożądane tej substancji).

Osoby z zaburzoną czynnością nerek nie muszą mieć zwykle zmniejszanej dawki (podobnie w przypadku łagodnych zaburzeń czynności wątroby). Nie stosuje się jednak flurbiprofenu u osób z ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością wątroby.

Przeciwskazania do stosowania flurbiprofenu

Nie stosuje się flurbiprofenu gdy wystąpiła kiedykolwiek nadwrażliwość na tę substancję lub wystąpiła nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, ibuprofen lub inne leki z grupy NLPZ. Niektóre choroby stanowią przeciwwskazanie do stosowania - są to: owrzodzenie jelit, czynna / nawracająca choroba wrzodowa, krwotok, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub inne związane z produkcją krwi i związane ze stosowanie NLPZ, ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność wątroby. Krwawienie lub perforacja z przewodu pokarmowego stanowi również przeciwwskazanie, podobnie jak występowanie nawracającego wrzodu trawiennego.

Trzeci trymestr ciąży wyklucza stosowanie flurbiprofenu u kobiet.

Niektóre źródła podają również, że ciężka niewydolność serca stanowi przeciwwskazanie.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania flurbiprofenu

Flurbiprofen powinien być stosowany możliwie najkrócej i w jak najmniejszej skutecznej dawce - wynika to m.in. z wpływu na przewód pokarmowy. Należy wziąć również pod uwagę, że osoby starsze mogą być bardziej narażone na dolegliwości ze strony żołądka czy jelit.

Osoby cierpiące na astmę, chorobę alergiczną są narażone na wystąpienie skurczu oskrzeli.

Należy unikać łącznego stosowania różnych leków z grupy NLPZ w tym również selektywnych inhibitorów COX-2.

NLPZ wg dostępnych informacji mają niekorzystny wpływ na nerki - mogą powodować m.in. niewydolność nerek, zespół nerczycowy. Dolegliwości te mogą być wywołane przez hamowanie wytwarzania prostaglandyn. Powyższe dolegliwości dotyczą zwykle dłuższego stosowania NLPZ.

Stosowanie tej substancji może wiązać się z zaostrzeniem niektórych dolegliwości sercowych, nadciśnienia tętniczego. Działania tego typu związane są z zatrzymywaniem się płynów w organizmie - ryzyko wystąpienia obrzęków.

Substancje z grupy NLPZ, w tym flurbiprofen należy stosować ostrożnie u osób z chorobami jelit w wywiadzie (choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy). Stosowanie tego typu środków może wiązać się z wystąpieniem krwawienia w przewodzie pokarmowym, perforacją ściany jelita / żołądka. Należy zachować ostrożność jeśli flurbiprofen i związki podobne mają być stosowane z lekami, które mogą zaostrzyć zmiany w obrębie przewodu pokarmowego, np. chorobę wrzodową.

Interakcje flurbiprofenu z innymi substancjami czynnymi

Wzrost ryzyka działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Flurbiprofen może osłabiać działanie leków moczopędnych, ACEI, ARB.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nasilenie niewydolności serca, spadek GFR.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Wzrost działania nefrotoksycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Nasilenie skutków ubocznych w obrębie przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Wzrost stężenia wymienionych substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Możliwy wzrost ryzyka wystąpienia drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony

Interakcje flurbiprofenu z alkoholem

Możliwy wzrost ryzyka reakcji niepożądanych, szczególnie w obrębie przewodu pokarmowego.

Wpływ flurbiprofenu na prowadzenie pojazdów

Flurbiprofen należy do NLPZ - mogą one powodować zawroty głowy, zaburzenia widzenia, czyli objawy ograniczające zdolność prowadzenia pojazdów. W przypadku ich wystąpienia należy zrezygnować z wykonywania czynności wymagających zwiększonej uwagi.

Wpływ flurbiprofenu na ciążę

Ostatni trymestr ciąży stanowi przeciwwskazanie to stosowania tego typu związków (wiąże się to z ryzykiem wystąpienia toksycznych objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń nerek; z kolei u kobiet pod koniec ciąży i w okresie porodu może wystąpić nasilone krwawienie, wydłużony czas krzepnięcia, przedłużony poród na skutek hamowania skurczów macicy). W I. i II. trymestrze ciąży należy unikać stosowania flurbiprofenu.

Flurbiprofen czy inne NLPZ wpływają hamująco na produkcję prostaglandyn, przez co może mieć to niekorzystny wpływ na rozwój zarodka / płodu.

Istnieje ryzyko poronień, zaburzonej budowy serca po stosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn w okresie wczesnej ciąży.

Wpływ flurbiprofenu na laktację

Flurbiprofen przenika do mleka matki - w małych dawkach i jest mało prawdopodobne by miało to wpływ na karmione dziecko. Zaleca się jednak by flurbiprofen nie był stosowany u kobiet karmiących piersią.

Wpływ flurbiprofenu na płodność

Flurbiprofen należy do leków, które poprzez hamowanie cyklooksygenazy czy syntezy prostaglandyn niekorzystnie wpływają na owulację - działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu stosowania tej substancji.

Skutki uboczne

zaburzenia smaku
biegunka
ból głowy
bóle brzucha
podrażnienie gardła
zawroty głowy
ból brzucha
duszność
skurcz oskrzeli
wzdęcia
nadwrażliwość
zaburzenia czynności nerek
agranulocytoza
trombocytopenia
neutropenia
anemia hemolityczna
anemia aplastyczna
bezsenność
nadciśnienie
nadciśnienie tętnicze
zaburzenia czynności wątroby
bóle głowy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania flurbiprofenu

Wśród objawów przedawkowania można wymienić m.in.: nudności, wymioty, ból brzucha i w nadbrzuszu, biegunkę. Inne objawy to: szumy uszne, krwawienia z przewodu pokarmowego.

Zatrucia ciężkie NLPZ charakteryzują się toksycznymi objawami na strony OUN (senność, pobudzenie, zaburzenia widzenia, śpiączka, dezorientacja). Odnotowano również napady drgawkowe, kwasica metaboliczna, niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby czy zaostrzenie się objawów astmy u astmatyków.

Mechanizm działania flurbiprofenu

Flurbiprofen należy do NSAID, czyli Nonsteroidal anti-inflammatory drug. Leki te hamuje wytwarzanie prostaglandyn poprzez inhibicję enzymu COX (cyklooksygenazy) - flurbiprofen to mieszany inhibitor COX-1 i COX-2, jednak wykazującym selektywność pewnego stopnia wobec COX-1.

Flurbiprofen to pochodna kwasu propionowego (strukturalnie związane m.in. z fenoprofenem, ibuprofenem, ketoprofenem) - wykazuje działanie przeciwbólowe (analgetyczne), przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Jest to mieszanina racemiczna składająca się z dwóch enancjomerów (+)S i (-)R, gdzie jeden z nich (enancjomer S) odpowiada za działanie przeciwzapalne, oba z kolei za przeciwbólowe.

Wchłanianie flurbiprofenu

Substancja jest wykrywana we krwi w ciągu kilkunastu minut, max stężenie występuje po ok. 40 minutach. Wchłanianie może następować w jamie ustnej na drodze biernej dyfuzji.

Dystrybucja flurbiprofenu

Jest szybko rozprzestrzeniany w organizmie i w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza.

Wydalanie flurbiprofenu

Wydalanie następuje przez nerki. Flurbiprofen ulega hydroksylacji.

Okres półtrwania w fazie eliminacji to zakres 3-6 godzin.

20-25% dawki jest wydalana jako niezmieniona.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij