Kwas acetylosalicylowy, Acidum acetylsalicylicum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o kwasie acetylosalicylowym

Rok wprowadzenia na rynek
1897
Substancje aktywne
kwas acetylosalicylowy
Działanie kwasu acetylosalicylowego
przeciwbólowe (bez opioidów), przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne, przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne), przeciwzapalne
Postacie kwasu acetylosalicylowego
proszek doustny, saszetki, tabletki, tabletki dojelitowe, tabletki musujące, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Reumatologia
Rys historyczny kwasu acetylosalicylowego

Lecznicze działanie kory wierzby, zawierającej kwas salicylowy i jego pochodne, opisywano już w starożytnym Egipcie i Grecji. Pierwsze próby izolacji substancji podjęto w XIX wieku. Metodę syntezy kwasu acetylosalicylowego nadającego się do zastosowania w farmacji opracował  Felix Hoffmann dopiero w 1897 roku w laboratoriach firmy Bayer. Na rynek wprowadzono go pod nazwą Aspirin. Był to pierwszy lek otrzymany syntetycznie, stanowił tym samym początek przemysłu farmaceutycznego.

Wzór sumaryczny kwasu acetylosalicylowego

C9H8O4

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające kwas acetylosalicylowy

Wskazania do stosowania kwasu acetylosalicylowego

Kwas acetylosalicylowy wskazany jest w leczeniu bólu o małym i średnim nasileniu oraz gorączki. Wskazany jest w leczeniu choroby niedokrwiennej serca oraz wszelkich sytuacjach klinicznych, wymagających  hamowania agregacji trombocytów, takich jak: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej, prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych i angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA, u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.

Dawkowanie kwasu acetylosalicylowego

W leczeniu bólu i gorączki u dorosłych stosuje się do 4 g na dobę, do 3-5 dni. Kwas acetylosalicylowy nie powinien być stosowany dłużej bez konsultacji z lekarzem. Podawanie go młodzieży powyżej 12. roku życia (maksymalnie 1,5 g na dobę) również powinno odbywać się pod  kontrolą lekarza. Kwas acetylosalicylowy powinien być przyjmowany po posiłkach. O rozpoczęciu stosowania i dawkowaniu kwasu acetylosalicylowego w terapii choroby niedokrwiennej serca i związanych z nią schorzeń powinien zdecydować lekarz. Zwykle zaleca się dawkę 75-150 mg na dobę - do regularnego przyjmowania.

Wchodzi w skład preparatów złożonych. Występuje obok witaminy C, kofeiny, substancji sympatykomimetycznych czy przeciwhistaminowych hamujących wysięk z błony śluzowej nosa i zatok oraz innych substancji.

Przeciwskazania do stosowania kwasu acetylosalicylowego

Kwas acetylosalicylowy nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na salicylany, skazy krwotocznej, czynnej choroby wrzodowej żołądka i / lub dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek, wątroby lub serca, napadów tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, dny moczanowej, niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, przy jednoczesnym stosowaniu metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, w ostatnim trymestrze ciąży, u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat w przebiegu infekcji wirusowych oraz u dzieci poniżej 12. roku życia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania kwasu acetylosalicylowego

Należy zachować ostrożność, stosując kwas acetylosalicylowy w okresie karmienia piersią, w przypadku nadwrażliwości na NLPZ, podczas równoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych oraz ibuprofenu, u pacjentów z niewydolnością nerek bądź wątroby a także u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego. Pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego i alergiami powinny stosować kwas acetylosalicylowy ostrożnie ze względu na możliwość wywołania przez niego skurczu oskrzeli i reakcji nadwrażliwości.  Ze względu na działanie antyagregacyjne, kwas acetylosalicylowy może powodować wydłużenie czasu krwawienia po zabiegach chirurgicznych. Jego stosowanie powinno być zawieszone na 5 dni przed planowanym zabiegiem. U pacjentów ze skłonnością do krwawień (hemofilia, niedobór witaminy K) i przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny lub heparyna w większych dawkach) kwas acetylosalicylowy może być stosowany po rozważeniu potencjalnych korzyści i ryzyka. Nawet małe dawki zmniejszają wydalanie kwasu moczowego, co u niektórych pacjentów może wywołać napad dny moczanowej. Długotrwałe przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego może powodować bóle głowy. Kwas acetylosalicylowy może wpływać na płodność kobiet.

Kwas acetylosalicylowy potęguje hipoglikemizujące działanie niektórych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika jak na przykład glibenklamidu, gliklazydu, glimepirydu, glipizydu czy glikwidonu poprzez wypieranie ich połączeń z białkami osocza. Nasila działanie insuliny. Dawki kwasu powyżej 4 gramów na dobę nasilają wydalanie z organizmu kwasu moczowego, dawki poniżej 3 gramów hamują jego wydalanie. Może znacznie zmienić się działanie leków przeciwdnawych jak na przykład probenecyd czy benzobromaron. Może zmniejszać wydalanie digoksyny przez nerki, przez co może się zwiększyć jej stężenie. Jednoczesne stosowanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może nasilić ich toksyczne działanie na przewód pokarmowy oraz nerki. Zwiększa ryzyko powstawania wrzodów żołądka i/lub dwunastnicy, oraz krwawienia. Glikokorykosteroidy stosowane łącznie z kwasem mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia przewodu pokarmowego oraz zmniejszać stężenie salicylanów w osoczu. Leki trombolityczne, przeciwagregacyjne jak tiklopidyna, przeciwzakrzepowe jak na przykład pochodne kumaryny, heparyna mogą zwiększyć swoje toksyczne działanie. Może wydłużyć się czas krwawienia, ryzyko krwotoków. Kwas acetylosalicylowy może zmienić działanie leków moczopędnych. Działa antagonistycznie do spironoloaktonu. Dawki kwasu powyżej 3 gramów na dobę zmniejszają filtrację kłębuszkową, zmniejsza się wydalanie sodu oraz wody. Zmniejsza działanie furosemidu oraz może nasilić jego działanie ototoksyczne. Wodoroweglan sodu zwiększa wydalanie salicylanów z organizmu. Kwas może zmniejszać hipotensyjne działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) jak na przykład kaptoprylu, enalaprylu, peryndoprylu i innych. Łączne stosowanie z fenytoiną powoduje zwiększenie siły jej działania. Stosowany z kwasem walproinowym zwiększa jego stężenie w osoczu poprzez wypieranie go z połączeń białkowych co może skutkować zwiększeniem działań niepożądanych. Kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Metamizol zmniejsza działanie antyagregacyjne kwasu dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych małymi dawkami kwasu i metamizolem. Łączenie z inhibitorami anhydrazy węglanowej jak np. acetazolamidem może doprowadzić do zmniejszenia ich wydalania, zatrucia salicylanami, groźnej kwasicy oraz działań toksycznych na OUN. Metoklopramid nasila wchłanianie kwasu z przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy może nasilać działania niepożądane rzadko już stosowanych sulfonamidów.

Przeciwwskazania kwasu acetylosalicylowego do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Kwas acetylosalicylowy zmniejsza wydalanie nerkowe metotreksatu, zwiększa jego działanie toksyczne, szczególnie na szpik, oraz wypiera go z połączeń białkowych we krwi. Nie jest zalecane łączenie kwasu oraz metotreksatu w dawkach większych jak 15 mg na tydzień.

Interakcje kwasu acetylosalicylowego z innymi substancjami czynnymi

Kwas acetylosalicylowy zmniejsza klirens nerkowy metotreksatu oraz wypiera go z wiązań białkowych osocza przez co zwiększa się jego stężenie we krwi, zwiększają się toksyczne działania niepożądane metotreksatu na szpik.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Zwiększenie działania przeciwagregacyjnego, możliwe zwiększenie czasu krwawienia i krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie toksycznego działania NLPZ na przewód pokarmowy oraz nerki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Nasilenie wchłaniania kwasu acetylosalicowego z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Możliwe zmniejszenie działania moczopędnego furosemidu oraz jego właściwości ototoksycznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Działanie antagonistyczne kwasu wobec spironolaktonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć hipotensyjne działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Możliwe zwiększenie toksycznego działania steroidów na przewód pokarmowy, zwiększenie ryzyka choroba wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Kwas acetylosalicylowy zwiększa działanie hipoglikemizujace pochodnych sulfonylomocznika oraz insuliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nasilenie działania fenytoiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Nasilenie działania toksycznego kwasu walproinowego, zwiększenie jego stężenia w osoczu. Nasilenie działania przeciwagregacyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Zmniejszenie wydalania acetazolamidu, zatrucie salicylanami, kwasica.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Nasilenie toksycznego działania PAS.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas p-aminosalicylowy (PAS) (Aminosalicylic acid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Podawanie wodorowęglanu sodu podczas terapii kwasem acetylosalicylowym przyśpiesza wydalanie salicylanów z organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wodorowęglan sodu (Sodium bicarbonate) VARIA / INNE
nasilenie działania przeciwzakrzepowego, zwiększone ryzyko krwawień i krwotoków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV

Interakcje kwasu acetylosalicylowego z alkoholem

Alkohol może zwiększać częstość występowania działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

Wpływ kwasu acetylosalicylowego na prowadzenie pojazdów

Kwas acetylosalicylowy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Inne rodzaje interakcji

Kwas acetylosalicylowy może zmienić wyniki badań czynności tarczycy.

Wpływ kwasu acetylosalicylowego na ciążę

Kwas acetylosalicylowy poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i rozwój zarodka lub płodu. Nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. U kobiety usiłujących zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, stosowane dawki powinny być jak najniższe a czas stosowania jak najkrótszy.

Wpływ kwasu acetylosalicylowego na laktację

Kwas acetylosalicylowy i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią po krótkotrwałym stosowaniu salicylanów przez matkę i przerywanie karmienia z reguły nie jest w takich wypadkach konieczne. W razie regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a lub zaburzeń czynności płytek krwi u dziecka.

Wpływ kwasu acetylosalicylowego na płodność

Leki hamujące syntezę prostaglandyn mogą wpływać na owulację i zaburzać płodność kobiet. Działanie to jednak ustępuje po zakończeniu terapii.

Skutki uboczne

wymioty
krwawienia z dróg moczowo-płciowych
wydłużenie czasu krwawienia
zgaga
brak łaknienia
krwawienie z dziąseł
nudności
krwiak
wydłużenie czasu protrombinowego
ból brzucha
zwiększone ryzyko krwawień
krwawienie z nosa
krwotok okołooperacyjny
eozynopenia
leukopenia
agranulocytoza
pokrzywka
świąd
trombocytopenia
wysypka
niedokrwistość hemolityczna
astma
śródmiąższowe zapalenie nerek
martwica brodawek nerkowych
choroba wrzodowa żołądka
choroba wrzodowa dwunastnicy
obrzęk
krwotok mózgowy
stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit
odczyny skórne
przemijające zaburzenia pracy wątroby ze zwiekszeniem aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny
wstrząs anafilaktyczny
perforacja wrzodu żołądka
Krwotok z przewodu pokarmowego
perforacja wrzodu dwunastnicy
niewydolność serca
tkliwość okolicy wątroby
występowanie czerwonych krwinek w moczu
zawroty głowy
nadciśnienie tętnicze
ból głowy
szumy uszne
powiększenie wątroby
ogniskowa martwica komórek wątroby
białkomocz
tworzenie kamieni moczanowych

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania kwasu acetylosalicylowego

Działania toksyczne zależą od stężenia kwasu w osoczu. Przy stężeniach 10 mg/dl pojawia się podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, 20 mg/dl dochodzi do uczynnienia choroby wrzodowej żołądka, krwawienia z układu pokarmowego, pojawia się szum w uszach przejściowa głuchota, nudności i zawroty głowy, 30 mg/dl występuje nadmierne pobudzenie. Przy stężeniu 50 mg/dl hiperwentylacja, zasadowica oddechowa, tężyczka, 60 mg/dl zasadowica zamienia się na kwasicę metaboliczną, pojawia się gorączka, drgawki, śpiączka, zapaść, niewydolność nerek i zaburzenia w układzie krzepnięcia krwi. Odnotowywano zgon po zażyciu dawki z przedziału od 10 do 30 gramów kwasu. Brak jest specyficznej odtrutki, wykonuje się płukanie żołądka lub prowokuje wymioty. Podaje się duże ilości węgla aktywnego, monitoruje gospodarkę wodno-mineralną i ciepłotę ciała. W razie niewydolności nerek wykonuje się dializę otrzewnowa lub hemodializę.

Mechanizm działania kwasu acetylosalicylowego

Działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne kwasu acetylosalicylowego polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy, enzymu odpowiadającego za syntezę prostanoidów (prostaglandyny E2 (PGE2), prostaglandyny I2 (PGI2) i tromboksanu A2) z kwasu arachidonowego. Poprzez hamowanie syntezy tromboksanu A2 w trombocytach, kwas acetylosalicylowy hamuje także agregację płytek krwi.

Wchłanianie kwasu acetylosalicylowego

Po podaniu doustnym kwas acetylosalicylowy w formie dożołądkowej wchłaniany jest szybko i całkowicie. W trakcie i po wchłonięciu przekształca się w główny metabolit, kwas salicylowy. Maksymalne stężenie kwasu acetylosalicylowego we krwi występuje po 10-20 minutach, a kwasu salicylowego po 0,3-2 godzinach. Z kolei kwas ascetylosalicylowy w tabletkach dojelitowych wchłania się dopiero po 3-6 godzinach a stężenie maksymalne we krwi (12,7 μg/ml przy dawce 150 mg) osiągane jest po 6 godzinach. Pokarm opóźnia wchłanianie, ale nie wpływa na biodostępność.

Dystrybucja kwasu acetylosalicylowego

Kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy są szybko i efektywnie dystrybuowane do tkanek. Wiązanie z białkami osocza zależy od stężenia albumin.

Metabolizm kwasu acetylosalicylowego

Kwas acetylosalicylowy jest częściowo metabolizowany już podczas wchłaniania, metabolizm zachodzi też w surowicy, erytrocytach, wątrobie oraz mazi stawowej. Jego intensywność zależy głownie od enzymów wątrobowych. Głównymi metabolitami są kwas salicylowy sprzężony z glicyną (kwas salicylurowy), eter i ester glukuronidowy kwasu salicylowego (fenylosalicylan glukuronidu i acetylosalicylan glukuronidu) oraz kwas gentyzynowy w postaci wolnej i sprzężonej z glicyną.

Wydalanie kwasu acetylosalicylowego

Kwas salicylowy i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki w ciągu 24-72 godzin. Tylko około 1% dawki doustnej kwasy acetylosalicylowego wydalany jest z moczem w postaci niezhydrolizowanej substancji.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij