Semaglutyd, Semaglutidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o semaglutydzie

Rok wprowadzenia na rynek
2017
Substancje aktywne
semaglutidum
Działanie semaglutydu
przeciwcukrzycowe (hipoglikemizujące; zmniejsza stężenie glukozy we krwi), zmniejsza masę ciała (odchudzające)
Postacie semaglutydu
roztwór do wstrzykiwań, tabletki
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny)
Specjalności medyczne
Diabetologia
Rys historyczny semaglutydu

Semaglutyd jest analogiem ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) produkowanym przez firmę Novo Nordisk. Lek został zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2017 roku w postaci roztworu do wstrzykiwań. Lek w formie doustnej został dopuszczony do obrotu w 2019 roku. W 2021 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła semaglutyd w leczeniu otyłości, co sprawia że jest to pierwszy od 2014 roku lek dopuszczony w tym wskazaniu. 

Wzór sumaryczny semaglutydu

C187H291N45O59

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające semaglutyd

Wskazania do stosowania semaglutydu

Semaglutyd został zarejestrowany w leczeniu nieuregulowanej cukrzycy typu II u osób odpowiednią dietą i dostosowanym wysiłkiem fizycznym. 
Lek może być stosowany w terapii skojarzonej z innymi preparatami wykorzystywanymi w terapii cukrzycy typu II lub w monoterapii u pacjentów, u których stosowanie leków przeciwcukrzycowych jest przeciwwskazane. 

W Stanach Zjednoczonych semaglutyd został również zarejestrowany w leczeniu otyłości u pacjentów ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym lub wysokim stężeniem cholesterolu w osoczu lub cukrzycą typu II. 

Dawkowanie semaglutydu

Semaglutyd może być podawany podskórnie lub doustnie. 

W przypadku podania podskórnego, dawkę semaglutydu można podać w okolicę brzucha, uda lub ramienia. Zaleca się regularną zmianę miejsca iniekcji. Lek powinien być przyjmowany raz w tygodniu, niezależnie od posiłku. Podczas leczenia semaglutydem, lek należy wprowadzać stopniowo zaczynając od 0.25 mg substancji czynnej w tygodniu. Po upływie trzydziestu dni dawkę można zwiększyć do 0.5 mg na tydzień, a przy dobrej tolerancji ostatecznie do 2 mg na tydzień zachowując miesięczne odstępy przy zwiększaniu dawki. 
Semaglutyd podawany podskórnie nie wymaga dostosowania dawek innych przyjmowanych leków przeciwcukrzycowych. Zaleca się jednak monitorowanie poziomu glikemii w przypadku zmniejszania dawki jednocześnie przyjmowanych insulin lub pochodnych sulfonylomocznika.
W przypadku pominięcia dawki semaglutydu istnieje możliwość przyjęcia jej bez zmiany schematu dawkowania jeśli nie minęło więcej niż 5 dni od daty pominięcia. Zmiany w schemacie dawkowania podskórnego semglutydu są możliwe jeśli od przyjęcia leku minęło więcej niż 72 godziny. 

Podczas doustnego przyjmowania semaglutydu dawka początkowa wynosi 3 mg substancji czynnej na dobę. W przypadku dobrej tolerancji dawki początkowej, dawkę dobową można zwiększyć do 7 mg po upływie 30 dni od rozpoczęcia kuracji. Dawka maksymalna wynosi 14 mg na dobę i powinna być przyjmowana jednorazowo o stałej porze. 
Lek należy przyjmować codziennie na pusty żołądek, po przyjęciu leku zalecane jest wstrzymanie się trzydzieści minut od przyjęcia innych substancji czynnych, ponieważ może to wpłynąć negatywnie na wchłanianie semaglutydu. 

Jeśli występuje konieczność zamiany semaglutydu stosowanego doustnie na semaglutyd przyjmowany podskórnie przyjmuje się, że dawka 14 mg substancji czynnej przyjmowanej doustnie odpowiada dawce 0.5 mg semaglutydu podskórnego. Należy pamiętać, że znaczenie mają również cechy osobnicze. 

W przypadku stosowania semaglutydu podczas leczenia otyłości zalecana dawka początkowa również wynosi 0.25 mg substancji czynnej podawanej podskórnie. Ostateczną dawką podtrzymującą jest dawka 2,4 mg. Zwiększenie dawki powinno przebiegać stopniowo

Przeciwskazania do stosowania semaglutydu

Stosowanie semaglutydu jest przeciwwskazane w przypadku gdy w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na tę substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania semaglutydu

Podczas stosowania semaglutydu istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony układu pokarmowego. W przypadku pojawienia się biegunki oraz nudności prowadzących do wymiotów szczególnie ważne jest dbanie o prawidłowy bilans wodny i zapobieganie odwodnieniu w trakcie terapii.

Wykorzystanie semaglutydu w terapii pacjentów z niewydolnością serca klasy IV według NYHA nie jest zalecane, ze względu na brak doświadczenia klinicznego w tej grupie pacjentów. 

W trakcie kuracji należy pamiętać, że semaglutyd nie jest zamiennikiem insuliny, a przerwanie przyjmowania insuliny zleconej przez diabetologa może skutkować wystąpieniem kwasicy ketonowej. 

Semaglutydu nie należy wykorzystywać w leczeniu cukrzycy typu I. 

Podczas terapii semaglutydem występowały przypadki ostrego zapalenia trzustki, ze względu na co wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności w grupie pacjentów cierpiących na zapalenie trzustki w przeszłości.

Pacjenci przyjmujący semaglutyd mogą spodziewać się zwiększonego ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej podczas terapii. W przypadku osób z rozpoznaną i źle kontrolowaną retinopatią cukrzycową nie zaleca się stosowania dawek przekraczających 1 mg semaglutydu na tydzień. 

W trakcie jednoczesnej terapii semaglutydem oraz insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii. W tym celu należy dostosować dawkę przyjmowanych leków przeciwcukrzycowych. 

Brak odpowiedzi na leczenie może być skutkiem niewielkiej dostępności semaglutydu stosowanego doustnie. U kilku procent pacjentów nie zgłaszano odpowiedzi na leczenie. 

Interakcje semaglutydu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie ryzyka wystąpienia stanu zapalnego trzustki podczas jednoczesnego stosowania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Blinatumomab (Blinatumomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ryzyko osłabienia działania semaglutydu oraz wzrostu stężenia glukozy w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Fenylefryna (Phenylephrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Wilanterol (Vilanterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Ryzyko osłabienia działania semaglutydu oraz wzrostu stężenia glukozy w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Ryzyko nasilenia działania semaglutydu i spadku stężenia glukozy w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ryzyko wzrostu stężenia glukozy w osoczu i zmniejszenia skuteczności przyjmowanej dawki semaglutydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyproteron (Cyproterone acetate) inne leki hormonalne
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Megestrol (Megestrol) inne leki przeciwnowotworowe
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Ryzyko wzrostu stężenia glukozy w osoczu i zmniejszenia skuteczności przyjmowanej dawki semaglutydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Estradiol (Estradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Ryzyko wystąpienia ciężkiej hipoglikemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pegwisomant (Pegvisomant) inne leki hormonalne
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Ryzyko wystąpienia hipoglikemii spowodowanej zmniejszeniem masy ciała.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Orlistat (Orlistat) inhibitory lipazy

Interakcje semaglutydu z pożywieniem

Wchłanianie semaglutydu jest zwiększone w przypadku przyjęcia leku na czczo. Doustne przyjęcie leku z pokarmem lub dużą ilością wody zmniejsza stopień wchłaniania semaglutydu. 

Wpływ semaglutydu na prowadzenie pojazdów

Semaglutyd wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Lek w połączeniu z innymi substancjami wykorzystywanymi w leczeniu cukrzycy typu II może spowodować wystąpienie hipoglikemii, co może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów. 

Inne rodzaje interakcji

Substancja czynna przyspiesza opróżnianie żołądka co może spowodować zmniejszenie wchłaniania niektórych leków, których absorpcja zachodzi w żołądku. 

Wpływ semaglutydu na ciążę

Stosowanie leku podczas ciąży nie jest zalecane. Semaglutyd wykazywał działanie embriotoksyczne u zwierząt, zmniejszając ilość przeżywających zarodków oraz opóźniając proces dojrzewania płciowego samic i samców. Ze względu na brak informacji odnośnie stosowania semaglutydu u kobiet ciężarnych, kobiety planujące posiadanie potomstwa powinny odstawić lek dwa miesiące przed planowaną ciążą. 

Wpływ semaglutydu na laktację

Wysoka masa cząsteczkowa oraz niewielka biodostępność po podaniu doustnym sprawia, że przejście substancji czynnej do mleka matki karmiącej jest mało prawdopodobne jednak nie można go całkowicie wykluczyć. U zwierząt semaglutyd był wykrywany w mleku samic. Stosowanie leku podczas karmienia piersią nie jest zalecane chyba, że lekarz zdecyduje inaczej. 

Wpływ semaglutydu na płodność

Brak informacji odnośnie wpływu semaglutydu na płodność u ludzi. Substancja czynna może powodować zmniejszenie częstości owulacji i wydłużenie czasu jajeczkowania u zwierząt. 

Skutki uboczne

biegunka
nudności
hipoglikemia
bóle brzucha
choroba refluksowa przełyku
dyspepsja
wymioty
wzdęcia
zapalenie żołądka
zaparcia
zmęczenie
Zwiększona aktywność amylazy
zmniejszenie apetytu
zwiększenie aktywności lipazy
nadmiar gazów jelitowych
opóźnione opróżnianie żołądka
nadwrażliwość
tachykardia
zaburzenia smaku
zmniejszenie masy ciała
odbijanie
Kamica żółciowa
ostre zapalenie trzustki
reakcja anafilaktyczna

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

W przypadku podania podskórnego istnieje również możliwość pojawienia się kamicy żółciowej, obrzęku naczynioruchowego oraz reakcji w miejscu podania roztworu. Podczas podania zgłaszano również występowanie wysypki lub rumienia w miejscu iniekcji. 

Objawy przedawkowania semaglutydu

W przypadku przedawkowania semaglutydu objawy niepożądane pochodziły głównie ze strony przewodu pokarmowego. U większości pacjentów jednym z głównych objawów były nudności.

Mechanizm działania semaglutydu

Semaglutyd jest analogiem glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). Substancja czynna wykazuje działania identyczne do GLP-1 występującego w organizmie. 

Mechanizm działania analogów GLP-1 jest złożony. Semaglutyd, po połączeniu z receptorami GLP-1 powoduje zwiększenie uwalniania insuliny z wysp trzustkowych, spowalnia opróżnianie żołądka, oraz zmniejsza uwalnianie glukagonu z wysp trzustkowych. Najważniejsze w mechanizmie działania semaglutydu jest to, że zmniejsza on glikemię w zależności od stężenia glukozy w osoczu. W przypadku wystąpienia hipoglikemii, substancja czynna zmniejsza uwalnianie insuliny, nie wpływając na ilość uwalnianego glukagonu.

Ogromna popularność semaglutydu wynika z jego właściwości odchudzających. Lek zmniejsza apetyt ograniczając ilość przyjmowanych kalorii dzięki czemu może on powodować spadek masy ciała. Zmniejszenie apetytu jest prawdopodobnie związane z wpływem semaglutydu na receptoru GLP-1 w ośrodkowym układzie nerwowym. Substancja czynna ogranicza apetyt na pokarmy wysokotłuszczowe, co ma duże znaczenie w ograniczaniu masy ciała. 

W związku z występowaniem receptorów GLP-1 w mózgu, naczyniach, sercu, oraz nerkach i układzie immunologicznym semaglutyd wykazuje korzystny wpływ na profil lipidowy, ciśnienie tętnicze oraz rozwój miażdżycy. W przypadku działania przeciwmiażdżycowego, mechanizm działania polega prawdopodobnie na zmniejszeniu stanów zapalnych towarzyszących procesowi powstawania blaszki miażdżycowej. 

Wchłanianie semaglutydu

W przypadku podania podskórnego, maksymalne stężenie w osoczu występowało po trzech dniach, a stan stacjonarny występował dopiero po miesiącu stosowania. Biodostępność po podaniu podskórnym wynosiła około 89%.

Z kolei podczas podania doustnego, biodostępność semaglutydu jest bardzo niska i zależy również od cech osobniczych. Codzienne stosowanie substancji czynnej ogranicza wahania semglutydu podczas terapii.

Dystrybucja semaglutydu

Semaglutyd występuje w osoczu w postaci połączonej z białkami na poziomie około 99%. 

Metabolizm semaglutydu

Metabolizm semaglutydu polega na degradacji cząsteczki leku na drodze rozkładu wiązań między białkami. Następnie zachodzi utlenienie łańcucha kwasu tłuszczowego i rozpoczęcie procesu eliminacji leku. 

Wydalanie semaglutydu

Semaglutyd podany doustnie lub podskórnie jest usuwany z moczem lub kałem. Jedynie 3% przyjętej dawki było usuwane z organizmu w postaci niezmienionej. Okres półtrwania substancji czynnej wynosi około 7 dni. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij