Oksybutynina, Oxybutyninum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o oksybutyninie

Rok wprowadzenia na rynek
1975
Substancje aktywne
chlorowodorek oksybutyniny, oksybutynina
Działanie oksybutyniny
rozkurcza mięśnie gładkie dróg moczowych, spazmolityczne (rozkurcza i zmniejsza napięcie mięśni gładkich)
Postacie oksybutyniny
tabletki
Układy narządowe
układ moczowy
Specjalności medyczne
Nefrologia, Urologia
Rys historyczny oksybutyniny

Po raz pierwszy zarejestrowana w 1975 r. w Stanach Zjednoczonych przez FDA

 

Wzór sumaryczny oksybutyniny

 

C22H31NO3

 

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające oksybutyninę

Wskazania do stosowania oksybutyniny

Leki zawierające oksybutyninę stosuje się u osób mających problem z nietrzymaniem moczu, trudnościami z oddawaniem moczu, także u dzieci i młodzieży  w przypadku nocnego mimowolnego oddawania moczu.

Dawkowanie oksybutyniny

Lek jest wydawany z przepisu lekarza - należy się kierować jego instrukcjami.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 10-15 mg  

U osób starszych dawka dobowa jest zwykle mniejsza tj. 5-7,5 mg jeżeli lek jest dobrze tolerowany dawkę można zwiększyć do 10-15mg.

Dzieci powyżej 5 lat: zwykle stosuje się  5mg na dobę. Jeżeli lek jest dobrze tolerowany dawkę można zwiększyć do 10mg  lub maksymalnie 15mg na dobę. 

Przeciwskazania do stosowania oksybutyniny

Oksybutyniny nie należy stosować w następujących przypadkach: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze, jaskra, poważne zaburzenia pracy jelit (częściowa lub całkowita niedrożność jelit, atonia jelit, ciężka postać wrzodziejącego zapalenia okrężnicy), rozszerzenie okrężnicy spowodowanie obecnością toksyn, wysoka gorączka, wysoka temperatura otoczenia - ryzyko hipertermii (udar cieplny), mechaniczna blokada oddawania moczu spowodowana np. przerostem prostaty, choroby przełyku np. przepuklina rozworu przełykowego, myasthenia gravis (choroba charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oksybutyniny

Oxybutyninę należy stosować ostrożnie u osób w starszym wieku, u osób z neuropatią wegetatywną (choroba nerwów obwodowych objawiająca się bólem i zaburzeniami czucia), chorych z ciężkimi zaburzeniami czynnościowymi układu pokarmowego, zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub krążenia mózgowego.

Oksybutynina może potęgować objawy nadczynności tarczycy, choroby wieńcowej, zastoinowej niewydolności serca, nadciśnienia, przerostu gruczołu krokowego, zaburzenia rytmu serca. Długotrwałe stosowanie może powodować próchnicę zębów - konieczne są częste kontrole stomatologiczne. Nie należy stosować u pacjentów z porfirią (choroba genetyczna spowodowana zaburzeniami metabolizmu hemoglobiny).

Nie należy stosować oksybutyniny u dzieci poniżej 5 roku życia z powodu braku wystarczających badań  dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

U dzieci powyżej 5 roku życia oksybutyninę należy stosować ostrożnie, spowodowane jest to zwiększoną wrażliwością na działanie leku, dotyczy to w szczególności objawów niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego i psychiatrycznych (pobudzenie, lęk, omamy, koszmary senne)

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych choróbnależy przed rozpoczęciem stosowania leku poinformować o tym lekarza.

Przeciwwskazania oksybutyniny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Oksybutyniny nie należy stosować u pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki o działaniu antycholinergicznym, leki o przedłużonym działaniu.

Interakcje oksybutyniny z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działań niepożądanych leku takich jak: suchość w ustach, zaparcia, trudności z oddawaniem moczu, przyspieszenie rytmu serca, zaburzenia widzenia, zaburzenia koncentracji i pamięci, majaczenie, omamy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Nasilenie działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego: zaparcia, nudności, suchość w jamie ustnej, biegunka, wymioty.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Nasilenie działań niepożądanych: suchość w ustach, zaparcia, trudności z oddawaniem moczu, przyspieszenie rytmu serca, zaburzenia orientacji, omamy. Osłabienie działania chloroproazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Nasilenie działań niepożądanych takich jak: zaburzenia widzenia, suchość w ustach, zaparcia, trudności w oddawaniu moczu, objawy pobudzenia lub depresji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dimenhydrynat (Dimenhydrinate) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Osłabienie działania haloperydolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Nasilenie działań niepożądanych leku: suchość w ustach, zaparcia, trudności z oddawaniem moczu, majaczenie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Nasilenie działań niepożądanych: sztywność i wzmożone napięcie mięśniowe, drżenie, trudność z wykonywaniem szybkich i precyzyjnych ruchów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbidopa (Carbidopa) agoniści receptorów dopaminowych
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Nasilenie działań niepożądanych: podrażnienia, owrzodzenia, a nawet krwawienia błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorek potasu (Potassium chloride) związki potasu
Nasilenie działania moczopędnego i obniżającego ciśnienie tętnicze krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Zwiększone wchłanianie digoksyny z przewody pokarmowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Opóźnienie działania paracetamolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie działań niepożądanych takich jak: zaburzenia widzenia, suchość w ustach, zaparcia, trudności w oddawaniu moczu, objawy pobudzenia lub depresji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe

Interakcje oksybutyniny z alkoholem

W połączeniu z etanolem oksybutynina może nasilać senność.

Wpływ oksybutyniny na prowadzenie pojazdów

Oksybutynina może wpływać na sprawność psychomotoryczną - powodować senność, zaburzenia koordynacji a także zaburzenia ostrości widzenia. Objawy te mogą wpływać niekorzystnie na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. 

Wpływ oksybutyniny na ciążę

Brak wystarczających badań u ludzi aby ustalić bezpieczeństwo stosowania oksybutyniny w czasie ciąży, z tego powodu można ją stosować wyłącznie w przypadku bezwzględnej konieczności.

Wpływ oksybutyniny na laktację

Oskybutynina może przenikać w niewielkich ilościach do mleka matki, nie zaleca się stosowania w czasie karmienia piersią.

Skutki uboczne

suchość błony śluzowej jamy ustnej
niestrawność
niewyraźne widzenie
nudności
zaparcia
ból brzucha
nagłe zaczerwienienie skóry
suchość skóry
biegunka
ból głowy
senność
komorowe zaburzenia rytmu serca
tachykardia
wymioty
zatrzymanie moczu
zawroty głowy
zmęczenie
nadwrażliwość na światło
jadłowstręt
utrata apetytu
drgawki
jaskra
koszmary senne
niepokój
zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe
omamy
zaburzenia erekcji
splątanie
alergiczne odczyny skóry
choroba refluksowa przełyku
suchość oka
paranoja
dezorientacja
nadwrażliwość na światło słoneczne

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania oksybutyniny

Przyjęcie zbyt dużej dawki oksybutyniny może powodować: niepokój, pobudzenie, zaburzenia psychiczne, omamy wzrokowe, suchość w ustach, zaburzenia krążenia (zaczerwienienie, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, niewydolność krążenia), niewydolność oddechową a w ciężkich przypadkach porażenie i śpiączkę. Jeżeli doszło do zażycia zbyt dużej dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Mechanizm działania oksybutyniny

Oksybutynina jest lekiem rozkurczającym mięśnie gładkie. Lek zmniejsza kurczliwość mięśnia wypieracza pęcherza moczowego, zmniejsza częstość skurczów pęcherza moczowego, jak również obniża ciśnienie wewnątrzpęcherzowe.

Wchłanianie oksybutyniny

Oksybutynina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalna siła działania następuje po ok 3 godzinach. Lek wykazuje działanie do 10 godzin od chwili podania.

Dystrybucja oksybutyniny

Oksybutynina w 83-85 % wiąże się z białkami osocza (albuminami). Okres półtrwania w fazie eliminacji leku z osocza(t1/2) wynosi 2 godziny.

Metabolizm oksybutyniny

Oksybutynina jest metabolizowana głównie w wątrobie przez układ enzymów cytochromu P450, metabolizm zachodzi również w ścianie jelita grubego. Jednym z metabolitów jest N-deetyloksybutynina, która wykazuje aktywność farmakologiczną. Pozostałe produkty nie mają istotnego działania.

Wydalanie oksybutyniny

Lek i jego metabolity wydalane są głównie z moczem (0,02 % leku wydalane jest w postaci nie zmienionej).

W postaci niezmienionej po 24 godzinach w moczu szczurów pojawia się w postaci niezmienionej tylko 0,3%-0,4%. Co oznacza, że jest ona u tych zwierząt metabolizowana praktycznie całkowicie metabolizowana.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij