Octan wapnia, Calcium aceticum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o octanie wapnia

Rok wprowadzenia na rynek
27.08.1997
Substancje aktywne
octan wapnia
Działanie octanu wapnia
wspomaga leczenie hiperfosfatemii (obniża stężenia fosforanów we krwi)
Postacie octanu wapnia
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ moczowy
Specjalności medyczne
Nefrologia, Urologia
Rys historyczny octanu wapnia

Octan wapnia został po raz pierwszy wprowadzony do lecznictwa w Stanach Zjednoczonych w 1997 roku pod nazwą Phoslo.

Wzór sumaryczny octanu wapnia

C4H6CaO4

Spis treści

Wskazania do stosowania octanu wapnia

Octan wapnia jest wskazany w celu obniżenia poziomu fosforanów w krwi u dializowanych pacjentów, u których występuje przewlekła niewydolność nerek.

Dawkowanie octanu wapnia

Substancja powinna być stosowana pod nadzorem lekarskim. 

Początkowa dawka o osób dorosłych wynosi 3960 mg octanu wapnia na dobę. Dawkę można stopniowo zwiększyć do 7920 mg octanu wapnia na dobę – zależy to od poziomy fosforu we krwi. 

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak wystarczających danych.

Przeciwskazania do stosowania octanu wapnia

Octanu wapnia nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na octan wapnia, hipofosfatemii (obniżony poziom fosforanów we krwi) oraz hiperkalcemii (podwyższony poziom wapnia we krwi).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania octanu wapnia

Podczas leczenia octanem wapnia należy regularnie oznaczać stężenie fosforu i wapnia w surowicy krwi. Zbyt długie stosowanie leku może wywołać zwapnienie tkanek miękkich – w szczególności jeśli jednocześnie stosowane są preparaty witaminy D. 

U chorych z kamicą wapniową układu moczowego należy unikać stosowania soli wapnia.

Związki wapnia mogą tworzyć sole wapnia z kwasami tłuszczowymi i żółciowymi w przewodzie pokarmowym – może to prowadzić do wystąpienia zaparć. 

Lek należy stosować ostrożnie u chorych na sarkoidozę oraz te nowotwory które mogą powodować hiperkalcemię.

Octanu wapnia nie należy łączyć z diuretykami tiazydowymi, preparatami zawierającymi witaminę D. Wapń może tworzyć związki kompleksowe z innymi lekami zaburzając ich wchłanianie.

Interakcje octanu wapnia z innymi substancjami czynnymi

Stosowanie łącznie może osłabiać działanie octanu wapnia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Stosowanie łącznie z octanem wapnia osłabia działanie leku
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Alendronian sodu (Sodium alendronate, alendronic acid) bisfosfoniany
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Stosowanie łączne może powodować nasilenie działań niepożądanych powodowanych przez leki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfakalcydol (Alfacalcidol) witamina D i jej pochodne
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Witamina D (Cholekalcyferol) (Cholecalciferol) witamina D i jej pochodne
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Glukonolaktobionian wapnia (Calcium glubionate) związki wapnia
Laktoglukonian wapnia (Calcium lactate gluconate) związki wapnia
Mleczan wapnia (Calcium lactate) związki wapnia
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Stosowanie łączne może powodować nasilenie działań niepożądanych octanu wapnia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Oksytetracyklina (Oxytetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Octan wapnia powoduje zmniejszenie wchłaniania leku, osłabienie efektu terapeutycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Stosowanie łączne nasila proarytmiczne działanie digoksyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Zwiększone ryzyko podwyższenia poziomu wapnia we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Witamina D (Cholekalcyferol) (Cholecalciferol) witamina D i jej pochodne
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Retinol (witamina A) (Retinol) witamina A i jej pochodne
Lek może zmniejszać wchłanianie cynku i żelaza.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glukonian cynku (Zinc gluconate) związki cynku
Glukonian żelaza (Ferrous gluconate) związki żelaza
Wodoroasparaginian cynku (Zinc hydro aspartate) związki cynku
Octan cynku (Zinc acetate) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Siarczan cynku (Zinc sulfate) związki cynku
Siarczan żelaza (Ferrous sulfate) środki stosowane w niedokrwistościach
Maltol żelaza (Ferric maltol) związki żelaza
Orotonian cynku (Zinc orotate) związki cynku

Interakcje octanu wapnia z pożywieniem

W celu związania jak największej ilości fosforanów zawartych w pożywieniu octan wapnia należy przyjmować z posiłkami. Należy stosować się do wskazówek dietetycznych przekazanych przez lekarza. 

Lek może ograniczać wchłanianie cynku i żelaza. 

Wpływ octanu wapnia na prowadzenie pojazdów

Stosowanie octanu wapnia nie ma wpływy na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Wpływ octanu wapnia na ciążę

Brak wystarczających danych aby określić bezpieczeństwo stosowania octanu wapnia w czasie ciąży. 

Wpływ octanu wapnia na laktację

Brak jest danych na temat przenikania octanu wapnia do mleka matki w związku z czym nie zaleca się stosowania leku w trakcie karmienia piersią. 

Skutki uboczne

biegunka
nudności
wymioty
wzdęcia
odbijanie
zaparcie
lekka hiperkalcemia
bardziej nasilona hiperkalcemia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania octanu wapnia

Przedawkowanie octanu wapnia może spowodować hiperkalcemię – wzrost stężenia wapnia we krwi. Przewlekłe stosowanie zbyt wysokich dawek może prowadzić do zwapnienia tkanek miękkich.

Mechanizm działania octanu wapnia

Octan wapnia przyjmowany z posiłkiem tworzy z fosforanami zawartymi w pożywieniu słabo rozpuszczalną sól – fosforan wapnia, który jest słabo wchłaniany w jelitach i eliminowany wraz z kałem.

Wchłanianie octanu wapnia

Octan wapnia, który nie wszedł w reakcje z fosforanami w jelitach jest wchłaniany z przewodu pokarmowego w 30-40%. Wchłanianie jest niższe u pacjentów z niewydolnością nerek.

Dystrybucja octanu wapnia

Po wchłonięciu ok 45% wapnia wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm octanu wapnia

Octan wapnia jest metabolizowany do wodorowęglanu. Jon octanowy uczestniczy w wielu reakcjach metabolicznych.

Wydalanie octanu wapnia

Około 90% przyjętej dawki octanu wapnia jest wydalana wraz z kałem reszta (około 10%) jest wydalana z moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij