Neurotoksyna Clostridium botulinum typu A (150 kD), Clostridium botulinum typus a toxinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o neurotoksynie clostridium botulinum typu a (150 kd)

Rok wprowadzenia na rynek
koniec lat 70.
Substancje aktywne
neurotoksyna clostridium botulinum typu a (150 kd)
Działanie neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)
miorelaksujące (zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych)
Postacie neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ mięśniowy, układ moczowy
Specjalności medyczne
Dermatologia i wenerologia, Nefrologia, Neurologia, Neurologia dziecięca
Rys historyczny neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)

Pionierami w terapeutycznym zastosowaniu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A byli Edward Schantz wraz z Alanem B. Scottem. Substancja czynna pod koniec lat 70. XX wieku używana była najpierw w leczeniu zeza, a później w medycynie estetycznej. W 2002 roku toksyna botulinowa typu A była pierwszą toksyną, która została wprowadzona na rynek do użytku kosmetycznego. Obecnie nadal wykorzystywana jest w leczenie zmarszczek i bruzd na twarzy. Należy jednak pamiętać, że substancja czynna ma też wiele innych zastosowań takich jak leczenie dystonii, nietrzymania moczu, migreny, kurczu powiek i nadmiernej potliwości.

Wzór sumaryczny neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)

C6760H10447N1743O2010S32

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające neurotoksynę clostridium botulinum typu a (150 kd)

Wskazania do stosowania neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)

Neurotoksyna Clostridium botulinum typu A (150 kD) jest stosowana w celu poprawy wyglądu pacjentów – ze zmarszczkami w obszarze bocznego kąta oka i gładzizny czoła oraz w zmniejszeniu zmarszczek poziomych czoła – u których ma to znaczący wpływ na samopoczucie psychiczne. Substancję czynną stosuje się również w leczeniu zaburzeń neurologicznych takich jak: ogniskowa spastyczność u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz w spastyczności nadgarstka, dłoni, stopy i stawu skokowego u osób po udarze, a także w kurczu powiek, w dystonii szyjnej (kurczowy kręcz szyi) i w przewlekłych migrenach. Neurotoksyna Clostridium botulinum typu A (150 kD) posiada również wskazania w terapii zaburzeń czynności pęcherza moczowego (idiopatyczna nadreaktywność pęcherza moczowego, nadreaktywność mięśnia wypieracza pęcherza moczowego) oraz w leczeniu ciężkiej nadpotliwości pach.

Dawkowanie neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)

Neurotoksynę Clostridium botulinum typu A (150 kD)  podaje się w formie wstrzyknięcia domięśniowego.

Dawka stosowana w terapii zależna jest od jednostki chorobowej, masy ciała oraz rodzaju zmarszczek (gładzizny czoła, bocznego kąta oka, poziome zmarszczki na czole).

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych ustalane są indywidualnie przez lekarza prowadzącego i zależne od wyżej wymienionych czynników.

W zależności od rodzaju preparatu zawierającego substancję czynną, jednostki dawkowania mogą mieć różną moc.

Przeciwskazania do stosowania neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na substancję czynną, miastenia rzekomoporaźna, infekcje i stany zapalne w miejscu wstrzyknięcia, zespół Eaton Lamberta albo stwardnienie boczne zanikowe. W przypadku zastosowania neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD) w terapii zaburzeń pracy pęcherza moczowego przeciwwskazaniem są: zakażenia dróg moczowych, zatrzymanie moczu i brak możliwości przeprowadzenia cewnikowania.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)

Neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD) nie wolno wstrzykiwać do naczyń krwionośnych.

Substancję czynną należy stosować ostrożnie u chorych z dysfunkcją przekaźnictwa nerwowo–mięśniowego. Nie zaleca się natomiast podawania związku osobą z dysfagią i aspiracją.

Jeśli po podaniu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD) u pacjenta wystąpią problemy z oddychaniem, połykaniem oraz mową, należy natychmiast zgłosić to lekarzowi.

Przed rozpoczęciem terapii zaleca się osobie wstrzykującej substancję czynną, zapoznanie się z anatomią twarzy pacjenta i przeprowadzenie z chorym wywiad w kierunku przebytych zabiegów chirurgicznych.

U chorych z wydłużonym czasem krzepnięcia krwi lub przyjmujących leki przeciwzakrzepowe nie powinno się podawać neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD).

Jeśli pacjent poddawany jest zbyt częstym zastrzykom z substancji czynnej, może dojść do wytworzenia przeciwciał przeciwko toksynie botulinowej. Wpływa to na jakość dalszego leczenia.

Wstrzyknięcie substancji czynnej w sposób nieprecyzyjny, może spowodować paraliż pobliskich mięśni u pacjenta.

Jeśli u pacjenta wystąpi wstrząs anafilaktyczny, należy zaprzestać podawania substancji czynnej i wdrożyć odpowiednie leczenie.

W grupie pacjentów stosujących substancję czynną obserwowano przypadki odmy, wynikające z podania związku blisko klatki piersiowej.

Neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD) nie była badana pod kątem skuteczności w grupie chorych z migrenami epizodycznymi.

Neurotoksynę Clostridium botulinum typu A (150 kD) należy stosować ostrożnie wśród chorych z ryzykiem jaskry z zamykającym się kątem przesączenia, ponieważ związek wykazuje działanie antycholinergiczne.

Interakcje neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd) z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne podawanie neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD) oraz antybiotyków aminoglikozydowych może wzmacniać działanie substancji czynnej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Streptomycyna (Streptomycin) aminoglikozydy
Leki z grupy 4-aminochinolin mogą osłabić działanie substancji czynnej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania

Wpływ neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd) na prowadzenie pojazdów

Neurotoksyna Clostridium botulinum typu A (150 kD)  może powodować nieznaczne objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn takie jak zaburzenia widzenia związane z miejscowym osłabieniem mięśni pod wpływem działania substancji oraz ogólne osłabienie organizmu i zawroty głowy. Jeśli u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, należy zachować ostrożność w czasie wykonywania tychże czynności.

Wpływ neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd) na ciążę

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu  neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD) na ciążę. Dane związane z badaniami na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ substancji czynnej (dotyczy dawek większych niż te stosowane u ludzi). Nie zaleca się stosowania związku u kobiet w ciąży.

Wpływ neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd) na laktację

Nie wiadomo czy neurotoksyna Clostridium botulinum typu A (150 kD) jest obecna w mleku kobiecym. Nie zaleca się stosowania substancji czynnej w okresie laktacji.

Wpływ neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd) na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD) na płodność. Dane związane z badaniami na królikach wykazały brak wpływu substancji czynnej na płodność.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie domięśniowe: ból głowy, niedowład twarzy, zawroty głowy, obrzęk powiek, opadające powieki, astenopia, zespół suchego oka, nasilenie łzawienia, światłowstręt, ból szczęki, drganie mięśni, efekt Mefistofelesa, zaburzenia widzenia, zaburzenia ruchów gałek ocznych, wysypka skórna, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość, guzki skórne, niedoczulica, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła, zapalenie błon śluzowych nosa, uczucie suchości w jamie ustnej, trudności w połykaniu, objawy grypopodobne, bezsenność, przewracanie się, zaburzenia chodu, niedociśnienie ortostatyczne, opadanie brwi, nudności, wymioty, zakażenie dróg moczowych, bakteriomocz, dysuria, obecność leukocytów w moczu, zaleganie moczu, odczyn w miejscu wstrzyknięcia (ból, dyskomfort, kłucie, rumień, krwiak, podrażnienie, obrzęk, parestezja).

Objawy przedawkowania neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)

W zależności od przyjętej dawki neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD) mogą wystąpić zaburzenia związane z osłabieniem nerwowo–mięśniowym: zaburzenia połykania, mowy, oddychania, zaburzenia widzenia, opadanie powiek i ogólne osłabienie.

Mechanizm działania neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)

Toksyna botulinowa jest białkiem o masie cząsteczkowej 150 kDa, składającym się z łańcucha lekkiego (50 kDa) i łańcucha ciężkiego (100 kDa), które są połączone pojedynczym wiązaniem disiarczkowym. Mechanizm działania neurotoksyny botulinowej  typu A polega na blokowaniu transportu neuroprzekaźnika – acetylocholiny – w obrębie połączenia nerwowo–mięśniowego. W wyniku tego dochodzi do tymczasowego zatrzymania skurczów mięśni docelowych. Toksyny botulinowe działają na różne obszary w organizmie człowieka takie jak: połączenie nerwowo–mięśniowe, zwoje autonomiczne, pozazwojowe zakończenia współczulne i przywspółczulne. Łańcuch ciężki toksyny wiąże się wybiórczo z presynaptyczną powierzchnią neuronów cholinergicznych w sposób nieodwracalny. Po związaniu kompleks toksyna–receptor jest transportowany do komórki na drodze endocytozy. Wiązanie disiarczkowe między łańcuchami jest rozszczepiane, a toksyna przedostaje się do cytoplazmy. Z kolei łańcuch lekki oddziałuje z SNAP–25 na zakończeniach nerwowych, blokując wiązanie pęcherzyków acetylocholiny z błoną komórkową.

Wchłanianie neurotoksyny clostridium botulinum typu a (150 kd)

W wyniku domięśniowego podania neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (150 kD) nie oczekuje się, aby substancja czynna została wchłonięta i znalazła się we krwi obwodowej pacjenta. W związku z powyższym nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij