Anagrelid, Anagrelidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o anagrelidzie

Rok wprowadzenia na rynek
1997
Substancje aktywne
anagrelid
Postacie anagrelidu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia
Rys historyczny anagrelidu

Anagrelid został zsyntezowany przez firmę Shire. Pierwotnie miał służyć jako lek antyagregacyjny, a jego działanie zmniejszające poziom płytek krwi zostało odkryte przypadkowo pod koniec lat 80 XX wieku. 

Wzór sumaryczny anagrelidu

C10H7Cl2N3O

Spis treści

Wskazania do stosowania anagrelidu

Anagrelid znajduje zastosowanie w leczeniu nadpłytkowości samoistnej.

Dawkowanie anagrelidu

Dawka dobowa jest ustalana indywidualnie dla pacjenta, w zależności od odpowiedzi na leczenie. Dawka dobowa nie może przekroczyć 5mg. Leczenie należy rozpocząć od 0,5mg na dobę i co tydzień można tę dawkę zwiększać, aż do uzyskania pozytywnej odpowiedzi na lek. Leczenie powinien prowadzić lekarz doświadczony w leczeniu nadpłytkowości samoistnej. 

Przeciwskazania do stosowania anagrelidu

Przeciwwskazaniami do stosowania anagrelidu są: nadwrażliwość na substancję czynną, schorzenia układu krążenia 3 stopnia, ciężka niewydolność nerek oraz umiarkowana, bądź ciężka niewydolność wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania anagrelidu

Anagrelid należy stosować ostrożnie u osób z chorobami układu krążenia. Pacjentów z chorobami nerek i/lub wątroby należy często monitorować, szczególnie na początku leczenia. Anagrelid może spowodować zmniejszenie wchłaniania doustnych środków antykoncepcyjnych. 

Interakcje anagrelidu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Bromfenak (Bromfenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Defibrotyd (Defibrotide) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Eptyfibatyd (Eptifibatide) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nintedanib (Nintedanib) inhibitory kinazy białkowej
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Regorafenib (Regorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Sibutramina (Sibutramine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Adenozyna (Adenosine) leki przeciwarytmiczne - INNE
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Bisakodyl (Bisacodyl) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Degareliks (Degarelix) inne leki przeciwnowotworowe
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flutamid (Flutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Goserelina (Goserelin) inne leki hormonalne
Granisetron (Granisetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lenwatynib (Lenvatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Leuprorelina (Leuprolide) gonadoliberyny i analogi
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Oksaliplatyna (Oxaliplatin) cytostatyki alkilujące
Oksytocyna (Oxytocin) oksytocyna i analogi
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Ozymertynib (Osimertinib) inne leki przeciwnowotworowe
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Papaweryna (Papaverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Propofol (Propofol) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Rywastygmina (Rivastigmine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Tritlenek diarsenu (Arsenic trioxide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Laktuloza (Lactulose) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
Zwiększenie stężenia paracetamolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zwiększenie stężenia albendazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Zwiększenie stężenia alprazolamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Zwiększenie stężenia aprepitantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Zwiększenie stężenia aksytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aksytynib (Axitinib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie stężenia bortezomibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Możliwe zmiany stężeń karbamazepiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Zwiększenie stężenia karwedilolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Zwiększenie stężenia chlordiazepoksydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorodiazepoksyd (Chloradiazepoxide) BZD - benzodiazepiny
Ryzyko wystąpienia owrzodzeń żołądka i jelit oraz krwawień w obrębie przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Zwiększenie stężenia diazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Zwiększenie stężenia anagrelidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Interferon Alfa-2A (Interferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Peginterferon alfa-2A (Peginterferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Zwiększenie stężenia lewobupiwakainy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zwiększenie stężenia lidokainy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Zwiększenie stężenia melatoniny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Melatonina (Melatonin) melatonina i analogi
Zwiększenie stężenia olanzapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Zmniejszenie stężenia anagrelidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększenie stężenia propranololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Możliwe zmiany stężeń fenobarbitalu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Zwiększenie stężenia roflumilastu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Zwiększenie stężenia ropinirolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ropinirol (Ropinirole) agoniści receptorów dopaminowych
Zwiększenie stężenia ropiwakainy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ropiwakaina (Ropivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Zwiększenie stężenia rasagiliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Możliwe zmiany stężeń ryfampicyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Zwiększenie stężenia zolpidemu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zwiększenie stężenia werapamilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy

Wpływ anagrelidu na prowadzenie pojazdów

Anagrelid może powodować zawroty głowy, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w ruchu aż do ustąpienia objawów niepożądanych. 

Wpływ anagrelidu na ciążę

Badania anagrelidu na zwierzętach wykazały negatywny wpływ na reprodukcję. U ludzi takich badań nie wykonano, dlatego w czasie ciąży nie należy stosować anagrelidu. 

Wpływ anagrelidu na laktację

Nie jest jasne, czy anagrelid przenika do mleka kobiecego, zatem nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka.  Z tego względu nie należy go stosować u kobiet karmiących. 

Wpływ anagrelidu na płodność

Badanie na szczurach wykazało, iż przyjmowanie dużych dawek anagrelidu uniemożliwia zagnieżdżenie się zarodka u samicy. U samców nie wykazano negatywnego wpływu na płodność i reprodukcję. Na ludziach nie wykonano takich badań. 

Skutki uboczne

ból głowy
wyprysk
zawroty głowy
bezsenność
biegunka
nadciśnienie tętnicze
nudności
parestezje
krwawienie z nosa
dyspepsja
niedokrwistość
kołatanie serca
zmęczenie
wybroczyny
częstoskurcz
Ból pleców
obrzęk
częstoskurcz komorowy
częstoskurcz nadkomorowy
depresja
duszność
łysienie
małopłytkowość
migrena
nerwowość
suchość błony śluzowej jamy ustnej
świąd
wymioty
wzdęcia
zaburzenia widzenia
zapalenie spojówek
zapalenie dróg oddechowych
zwiększenie masy ciała
Krwotok
niewydolność serca
ból brzucha
szumy uszne
niewydolność nerek
wylewy podskórne
bóle stawów
arytmia
bóle mięśniowe
osłabienie
ból
zakażenia układu moczowego
zaparcie
omdlenie
astma
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
zapalenie błony śluzowej żołądka
Dławica piersiowa
wysypka
oddawanie moczu w nocy
dreszcze
złe samopoczucie
objawy grypopodobne
wysięk opłucnowy
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
zawał serca
migotanie przedsionków
zapalenie płuc
brak łaknienia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania anagrelidu

Przedawkowanie anagrelidu objawia się znacznym obniżeniem ciśnienia krwi oraz tachykardią. Mogą również wystąpić zawroty głowy. Odnotowane przypadki przedawkowania obejmowały również objawy w postaci częstoskurczu zatokowego oraz wymiotów.

Mechanizm działania anagrelidu

Mechanizm działania anagrelidu nie jest znany, przypuszczalnie wpływ obniżający liczbę krwinek powstaje przy pomocy aktywnego metabolitu anagrelidu.

Wchłanianie anagrelidu

Anagrelid dobrze wchłania się po podaniu doustnym, jego biodostępność wynosi 70%. Maksymalne stężenie osiągane jest po 1-2 godzinach. 

Dystrybucja anagrelidu

Dystrybucja anagrelidu nie jest znana, a jego objętość dystrybucji wynosi 120 l/kg.

Metabolizm anagrelidu

Anagrelid jest metabolizowany w wątrobie przy udziale cytochromu P450 1A2 (CYP1A2), do dwóch głównych metabolitów, 3-hydroksyanagrelidu i RL603.

Wydalanie anagrelidu

Około 1% anadrelidu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej, natomiast około 3% i 16-20% podanej dawki jest wydalane odpowiednio w postaci metabolitów - 3-hydroksyanagrelidu i RL603.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij