Encyklopedia leków

Amlodypina, Amlodipine, Amlodipinum - zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o amlodypinie

Rok wprowadzenia na rynek
1990
Substancje aktywne
bezylan amlodypiny
Działanie amlodypiny
rozszerza naczynia krwionośne, przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne), zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen
Postacie amlodypiny
kapsułki twarde, tabletki, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabletki powlekane, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT)
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Angiologia, Kardiologia
Rys historyczny amlodypiny

Amlodypina należy do antagonistów kanałów wapniowych o działaniu skierowanym głównie w kierunku naczyń krwionośnych. Została dopuszczona do obrotu w 1990 roku na rynku europejskim, podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację był szwajcarski oddział firmy Pfizer. Dwa lata później lek został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych, również przez firmę Pfizer Inc. 

Wzór sumaryczny amlodypiny

C20H25ClN2O5

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające amlodypinę

Wskazania do stosowania amlodypiny

Amlodypina jest wykorzystywana w celu rozkurczenia naczyń krwionośnych (ułatwia to pracę serca oraz obniża ciśnienie tętnicze) w niektórych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Została zarejestrowana w terapii takich chorób jak:

 • przewlekła stabilna dławica piersiowa oraz jej postać naczynioskurczowa;
 • nadciśnienie tętnicze.

Ponadto jest również stosowana poza wskazaniami rejestracyjnymi w przypadku występowania objawu Raynauda związanego z występowaniem twardziny układowej. 

Amlodypina wchodzi w skład wielu preparatów złożonych, biorących udział w leczeniu znacznej części chorób układu sercowo-naczyniowego. 

Dawkowanie amlodypiny

Amlodypina jest antagonistą kanałów wapniowych, wykorzystywanym w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego. 

Amlodypina jest stosowana doustnie, o stałej porze. Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.

Dawkowanie substancji leczniczej jest zależne od występującej jednostki chorobowej, schorzeń współistniejących, wieku oraz masy ciała pacjenta.

W leczeniu nadciśnienia tętniczego, początkowa dawka dobowa amlodypiny wynosi 5 mg. Jeśli wystąpi konieczność dawkę leku można zwiększyć do dawki maksymalnej, czyli 10 mg amlodypiny na dobę. 

Amlodypina występuje w wielu preparatach łączonych, w skład których wchodzą również leki diuretyczne, inhibitory konwertazy angiotensynowej, β-blokery, leki α-adrenolityczne. Podczas terapii dławicy piersiowej amlodypina może być stosowana właśnie w takich połączeniach lub występować w monoterapii.

Należy zachować ostrożność przy zwiększaniu dawki amlodypiny w przypadku:

 • osób w podeszłym wieku;
 • pacjentów cierpiących na zaburzenia czynności wątroby.

Zalecana dawka dobowa amlodypiny przeznaczonej dla dzieci od sześciu lat wynosi 2.5 mg. Po upływie miesiąca dawkę można zwiększyć do 5 mg, w przypadku gdy nie nastąpiła wcześniejsza poprawa. 

Przeciwskazania do stosowania amlodypiny

Amlodypiny nie należy stosować w przypadku występowania nadwrażliwości na tę substancję czynną. Ponadto istnieją inne ograniczenia niepozwalające na wykorzystanie amlodypiny w terapii. Należy do nich:

 • znaczne niedociśnienie tętnicze;
 • utrudniony odpływ krwi z lewej komory (stenoza aortalna);
 • niestabilna niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego;
 • wstrząs (również wstrząs kardiogenny).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania amlodypiny

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania amlodypiny u osób w wieku podeszłym oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W obu przypadkach może dojść do zwiększenia stężenia amlodypiny w osoczu i wystąpienia działań niepożądanych.

Stosowanie amlodypiny podczas niewydolność serca powinno zostać przeprowadzone z zachowaniem należytej ostrożności. Istnieje ryzyko pojawienia się obrzęku płuc u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. Ponadto stosowanie amlodypiny u osób z zastoinową niewydolnością serca może prowadzić do wzrostu częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Bezpieczeństwo stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym nie zostało wystarczająco zbadane.

Interakcje amlodypiny z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko wystąpienia nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lakozamid (Lacosamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Zmniejszenie siły działania amlodypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Iksekizumab (Ixekizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lezynurad (Lesinurad) substancje zwiększające wydalanie kwasu moczowego - substancje urykozuryczne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sekukinumab (Secukinumab) inhibitory interleukiny
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zwiększenie siły działania amlodypiny, ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Nasilenie działania mirabegronu, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mirabegron (Mirabegron) agoniści receptorów beta-3 adrenergicznych
Nasilenie działania hipotensyjnego amlodypiny, w tym wystąpienia hipotonii ortostatycznej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zwiększenie siły działania takrolimusu, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem nityzynonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nityzynon (Nitisinone) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Ryzyko wystąpienia nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Możliwość wystąpienia znacznych spadków ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Bencyklan (Bencyclane) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Moksonidyna (Moxonidine) agoniści receptora imidazolowego
Nicergolina (Nicergoline) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Ropinirol (Ropinirole) agoniści receptorów dopaminowych
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tiapryd (Tiapride) neuroleptyki atypowe
Trimetazydyna (Trimetazidine) inne substancje stosowane w chorobach układu krążenia
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Ryzyko wystąpienia nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego lub spowolnienia pracy serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Możliwy wzrost stężenia amlodypiny w osoczu, nasilenie działań niepożądanych i ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Nadmierny spadek akcji serca. Ryzyko bradykardii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Ryzyko wzrostu stężenia cyklosporyny w osoczu, nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Możliwość wystąpienia nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Dazabuwir (Dasabuvir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Ryzyko wystąpienia zaburzeń pracy serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Wzrost ciśnienia tętniczego spowodowany zastosowaniem pseudoefedryny i efedryny może osłabić ostateczny efekt terapii z wykorzystaniem amlodypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Nasilenie działania fenytoiny i karbamazepiny spowodowane wzrostem ich stężenia w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Nasilenie działań niepożądanych lomitapidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lomitapid (Lomitapide) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania
Ryzyko wystąpienia nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Orlistat (Orlistat) inhibitory lipazy
Nasilenie działania tynidazolu, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Ryzyko zaburzeń rytmu serca, kołatania serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmniejszenie siły działania doustnych leków przeciwzakrzepowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Wzrost stężenia simwastatyny w organizmie. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA

Interakcje amlodypiny z pożywieniem

Amlodypina może być przyjmowana razem z pokarmem. Pożywienie nie ma wpływu na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Sok grejpfrutowy może powodować nasilenie działania amlodypiny, poprzez zmniejszenie jej metabolizmu w wątrobie oraz wzrostu stężenia leku w osoczu. 
Efektem tej interakcji może być nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. 

Wpływ amlodypiny na prowadzenie pojazdów

Amlodypina wywiera niewielki wpływ na zdolność obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów. Problemy mogą występować głównie na początku terapii i są spowodowane przez bóle i zawroty głowy, nadmierne zmęczenie lub nudności.

Inne rodzaje interakcji

Preparaty zawierające wyciągi z dziurawca mogą zmniejszać stężenie amlodypiny w osoczu.

Wpływ amlodypiny na ciążę

Stosowanie amlodypiny w ciąży nie jest zalecane. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję przy stosowaniu większych dawek. 
Wykorzystanie amlodypiny w terapii nadciśnienia u kobiety ciężarnej jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych klinicznie przypadkach pod nadzorem lekarskim. 

Wpływ amlodypiny na laktację

Amlodypina może przenikać do mleka, jej stosowanie podczas karmienia piersią nie jest zalecane. Stężenia amlodypiny odnotowane w mleku były nieznaczne lub wręcz niewykrywalne. Jednak ze względu na długi okres półtrwania leku oraz istnieje bezpieczniejszych alternatyw, leczenie amlodypiną kobiety karmiącej jest niezalecane. 

Wpływ amlodypiny na płodność

Badania na zwierzętach potwierdziły toksyczny wpływ amlodypiny na płodność. Badania wykazały zmniejszoną przeżywalność potomstwa samic szczurów, u których zastosowana amlodypinę.
Ponadto, u niektórych pacjentów leczonych z wykorzystaniem antagonistów kanałów wapniowych, odnotowano zaburzenia biochemiczne w główkach plemników. 

Skutki uboczne

obrzęki
Bardzo często
biegunka
Często
senność
Często
nudności
Często
skurcze mięśni
Często
kołatanie serca
Często
duszność
Często
zaparcia
Często
zawroty głowy
Często
zmęczenie
Często
ból brzucha
Często
podwójne widzenie
Często
obrzęk kostek
Często
szum w uszach
Rzadko
impotencja
Rzadko
kaszel
Rzadko
łysienie
Rzadko
migotanie przedsionków
Rzadko
moczenie nocne
Rzadko
niedociśnienie tętnicze
Rzadko
omdlenia
Rzadko
pokrzywka
Rzadko
wymioty
Rzadko
suchość w ustach
Rzadko
zaburzenia smaku
Rzadko
bezsenność
Rzadko
ból w klatce piersiowej
Rzadko
bóle mięśniowe
Rzadko
zmiany nastroju
Rzadko
zwiększenie masy ciała
Rzadko
bradykardia
Rzadko
nadmierne pocenie się
Rzadko
zmniejszenie masy ciała
Rzadko
częstoskurcz komorowy
Rzadko
ból stawów
Rzadko
drżenia mięśniowe
Rzadko
depresja
Rzadko
częste oddawanie moczu
Rzadko
ginekomastia
Rzadko
Przeczulica
Rzadko
stan splątania
Niezbyt często
hiperglikemia
Bardzo rzadko
nadwrażliwość na światło
Bardzo rzadko
zapalenie naczyń
Bardzo rzadko
zapalenie trzustki
Bardzo rzadko
zawał serca
Bardzo rzadko
zapalenie wątroby
Bardzo rzadko
małopłytkowość
Bardzo rzadko
obrzęk naczynioruchowy
Bardzo rzadko
zespół Stevensa-Johnsona
Bardzo rzadko
leukocytopenia
Bardzo rzadko
rozstrój żołądka
Bardzo rzadko
rumień wielopostaciowy
Bardzo rzadko
reakcje alergiczne
Bardzo rzadko
neuropatia obwodowa
Bardzo rzadko
żółtaczka
Bardzo rzadko
martwica toksyczno-rozpływna naskórka
Częstotliwość nieznana
zaburzenia pozapiramidowe
Częstotliwość nieznana

Działa niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania amlodypiny

Podczas przedawkowania amlodypiny może wystąpić nadmierne rozszerzenie naczyń krwionośnych. W efekcie istnieje ryzyko wystąpienia tachykardii. 
Ostatecznie przyjęcie zbyt dużej dawki leku stwarza ryzyko znacznego spadku ciśnienia tętniczego oraz wystąpienia wstrząsu zakończonego zgonem. 

Mechanizm działania amlodypiny

Mechanizm hipotensyjnego działania amlodypiny polega na zablokowaniu kanałów wapniowych, znajdujących się w błonach komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych oraz komórek mięśnia sercowego.
Skurcz mięśnia jest ściśle zależny od stężenia jonów wapniowych znajdujących się w cytozolu. Amlodypina powoduje ograniczenie transportu jonów wapnia przez błonę komórkową, co prowadzi do zmniejszenia ilości miejsc wiązania miozyny – białka biorącego udział w procesie kurczenia mięśnia. W efekcie dochodzi do rozkurczu mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Bezpośrednim efektem rozkurczu mięśni gładkich naczyń jest działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze). Rozszerzenie naczyń skutkuje zmniejszeniem całkowitego oporu obwodowego (różnica między ciśnieniem panującym w aorcie, a ciśnieniem w prawym przedsionku), który jest pokonywany przez mięsień sercowy przy każdym skurczu.

Mechanizm działania, dzięki któremu lek jest stosowany w leczeniu dławicy piersiowej nie został do końca wyjaśniony. Prawdopodobnie amlodypina wywiera wpływ na naczynia wieńcowe, dzięki czemu dochodzi do poprawy zaopatrzenia serca w tlen i zmniejszenie jego obciążenia. Ponadto amlodypina powoduje również rozkurcz małych tętnic przedwłosowatych co powoduje zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego i spadek zapotrzebowania serca na tlen i energię.

Substancje czynne o tym samym mechanizmie działania

 • Bencyklan
 • Cynaryzyna
 • Felodypina
 • Isradypina
 • Lacydypina
 • Lerkanidypina
 • Nimodypina
 • Nitrendypina

Wchłanianie amlodypiny

Amlodypina jest wchłaniana z przewodu pokarmowego w dobrym stopniu, chociaż jest to proces powolny. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie leku. Całkowita biodostępność po podaniu doustnym wynosi od 64% do 90%. Stan stacjonarny zostaje wytworzony po około 6 dniach stosowania.

Dystrybucja amlodypiny

Amlodypina występuje w połączeniach z białkami osocza na poziomie około 98%. 

Metabolizm amlodypiny

Amlodypina ulega metabolizmowi w wątrobie, efektem jest powstanie nieaktywnych farmakologicznie metabolitów. Okres półtrwania leku wynosi od 35 do 50 godzin.

Wydalanie amlodypiny

Amlodypina jest wydalana z moczem. Jedynie 10% dawki zostaje wyeliminowane w postaci niezmienionej, natomiast 60% to nieaktywne farmakologicznie metabolity.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij