Iwakaftor, Ivacaftorum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o iwakaftorze

Rok wprowadzenia na rynek
2012
Substancje aktywne
iwakaftor
Działanie iwakaftoru
leczenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu białka CFTR
Postacie iwakaftoru
granulat, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Pulmonologia
Rys historyczny iwakaftoru

Iwakaftor został opracowany przez firmę Vertex Pharmaceuticals pod nazwą handlową Kalydeco. Jest pierwszym lekiem, który leczy przyczynę mukowiscydozy, a nie wyłącznie jej objawy. Został dopuszczony do obrotu w 2012r.

Wzór sumaryczny iwakaftoru

C24H28N2O3

Spis treści

Wskazania do stosowania iwakaftoru

Iwakaftor znajduje zastosowanie w leczeniu mukowiscydozy z mutacją R117H genu CFTR, bądź jedną z mutacji bramkowania genu mukowiscydozowego błonowego regulatora przewodnictwa: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N lub S549R, u dzieci w wieku powyżej 6 roku życia i o masie ciała powyżej 25kg, młodzieży i dorosłych. Jest przeznaczony do monoterapii oraz leczenia skojarzonego. 

Dawkowanie iwakaftoru

Dawka dobowa iwakaftoru dla osób dorosłych oraz dzieci  w monoterapii wynosi 300mg. W terapii skojarzonej dawki iwakaftoru ulegają zmniejszeniu, dostosowuje się je do masy ciała pacjenta oraz innych leków. Zakres dawek wynosi 150-300mg na dobę. Terapię powinien prowadzić lekarz doświadczony w leczeniu mukowiscydozy.

Przeciwskazania do stosowania iwakaftoru

Przeciwwskazaniem do stosowania iwakaftoru jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania iwakaftoru

Iwakaftor nie jest wskazany do leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby, może także powodować zwiększenie aktywności aminotransferaz. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu iwakaftoru u pacjentów z niewydolnością nerek. Przed zastosowaniem leku należy przeprowadzić test na obecność mutacji genu CFTR, w której leczenie iwakaftorem jest wskazane. 

Interakcje iwakaftoru z innymi substancjami czynnymi

Osłabienie metabolizmu iwakaftoru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Aksytynib (Axitinib) inhibitory kinazy białkowej
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Domperidon (Domperidone) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Dutasteryd (Dutasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Finasteryd (Finasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flutamid (Flutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gefitynib (Gefitinib) inhibitory kinazy białkowej
Gestoden (Gestodene) progestageny
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izawukonazol (Isavuconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Kwas fusydowy (Fusidic acid) antybiotyki - INNE
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Nalokson (Naloxone) antagoniści receptora opioidowego
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Zuklopentyksol (Zuclopenthixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Dapson (Dapsone) inne leki przeciwbakteryjne
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Osłabienie metabolizmu wortioksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zmniejszenie stężenia warfaryny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Osłabienie metabolizmu wandetanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu wardenafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Zmniejszenie stężenia welpataswiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Welpataswir (Velpatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Osłabienie metabolizmu wemurafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu wenetoklaksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wenetoklaks (Venetoclax) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie metabolizmu winblastyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Osłabienie metabolizmu winorelbiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Osłabienie metabolizmu tianeptyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tianeptyna (Tianeptine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zwiększenie stężenia tikagreloru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Osłabienie metabolizmu typranawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Osłabienie metabolizmu tofacytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Zwiększenie stężenia topotekanu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie metabolizmu tramadolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Nasilenie metabolizmu iwakaftoru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Apremilast (Apremilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Osłabienie metabolizmu testosteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Osłabienie metabolizmu symeprewiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Symeprewir (Simeprevir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Zwiększenie stężenia iwakaftoru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Zwiększenie stężenia syrolimusu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Zwiększenie stężenia sitagliptyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Osłabienie metabolizmu tasimelteonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Zwiększenie stężenia rywaroksabanu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Osłabienie metabolizmu ruksolitynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu sakwinawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Zwiększenie stężenia seleksypagu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmniejszenie stężenia iwakaftoru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfaksymina (Rifaximinum) antybiotyki - INNE
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Zwiększenie stężenia ranolazyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Zwiększenie stężenia regorafenibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Regorafenib (Regorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie stężenia prawastatyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Zwiększenie stężenia pazopanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu palbocyklibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu perampanelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Perampanel (Perampanel) inne leki przeciwpadaczkowe
Osłabienie metabolizmu olaparybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększenie stężenia morfiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Zwiększenie stężenia mannitolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mannitol (Mannitol) diuretyk osmotyczny
Osłabienie metabolizmu lowastatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Osłabienie metabolizmu idelalizybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększenie stężenia indakaterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Zwiększenie stężenia grazoprewiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Grazoprewir (Grazoprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Osłabienie metabolizmu haloperidolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zwiększenie stężenia acenokumarolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Osłabienie metabolizmu alfuzosyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Osłabienie metabolizmu alprazolamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Zwiększenie stężenia bisoprololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Osłabienie metabolizmu bortezomibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększenie stężenia feksofenadyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Feksofenadyna (Fexofenadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Osłabienie metabolizmu fentanylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Zwiększenie stężenia ewerolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu klozapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Osłabienie metabolizmu kolchicyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Osłabienie metabolizmu kryzotynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu cyklosporyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Zwiększenie stężenia dabigatranu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Osłabienie metabolizmu daklataswiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Osłabienie metabolizmu eliglustatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Osłabienie metabolizmu erytromycyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy

Interakcje iwakaftoru z pożywieniem

Iwakaftor należy stosować z posiłkiem zawierającym tłuszcze. 

Wpływ iwakaftoru na prowadzenie pojazdów

Iwakaftor może powodować zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w ruchu aż do ustąpienia objawów. 

Inne rodzaje interakcji

W trakcie terapii iwakaftorem nie należy spożywać grejpfruta i jego soku, a także należy unikać preparatów z ziela dziurawca. 

Wpływ iwakaftoru na ciążę

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na płód, jednak u ludzi nie wykonano takich badań. Z tego względu nie należy stosować iwakaftoru w okresie ciąży. 

Wpływ iwakaftoru na laktację

Nie wiadomo, czy iwakaftor przenika do mleka matki. Nie należy zatem karmić piersią w okresie leczenia, ponieważ nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka. 

Wpływ iwakaftoru na płodność

Badania na zwierzętach wykazały negatywny wpływ na płodność w postaci zmniejszonego wskaźnika płodności. U ludzi takich badań nie wykonano. 

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
zakażenie górnych dróg oddechowych
Ból jamy ustnej i gardła
zawroty głowy
Niedrożność nosa
ból brzucha
wysypka
zwiększenie aktywności aminotransferaz
zapalenie jamy nosowej i gardła
bakterie w plwocinie
szum w uszach
świąd
wzdęcia
zaburzenia oddychania
hipoglikemia
ból ucha
trądzik
zapalenie błony śluzowej nosa
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
niedrożność zatok
Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej
grypa
bóle w nadbrzuszu
uczucie dyskomfortu w uchu
przekrwienie błony bębenkowej
zaburzenia czynności układu przedsionkowego
zaczerwienienie gardła
guzy piersi
nudności
zwiększona aktywność kinazy fosfokreatynowej we krwi
wodnisty nieżyt nosa
zwiększone ciśnienie krwi
ból brodawek sutkowych
zapalenie piersi
zaburzenia brodawek sutkowych
świszczący oddech
ginekomastia
niedrożność przewodu słuchowego

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania iwakaftoru

Iwakaftor zwiększa transport jonów chlorkowych w określonych mutacjach mukowiscydozy. Działanie to wynika z wpływu iwakaftoru na białko CFTR, przez zwiększanie światła jego kanału.

Wchłanianie iwakaftoru

Po podaniu doustnym iwakaftor wchłania się dobrze, po podaniu wraz z posiłkiem zawierającym tłuszcze. Maksymalne stężenie we krwi osiąganie jest po około 4 godzinach. 

Dystrybucja iwakaftoru

Iwakaftor wiąże się z białkami osocza w 99%. Objętość dystrybucji iwakaftoru wynosi 353 l.

Metabolizm iwakaftoru

Iwakaftor jest metabolizowany przez cytochrom CYP3A, do dwóch głównych metabolitów - M1, który jest czynny farmakologicznie oraz nieaktywny M6. 

Wydalanie iwakaftoru

Iwakaftor jest wydalany z kałem w 87,8%. Z moczem wydalana jest niewielka ilość substancji w postaci niezmienionej. Okres półtrwania iwakaftoru wynosi 12 godzin. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij