Insulina Degludec, Insulinum degludecum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o insulinie degludec

Rok wprowadzenia na rynek
2012
Substancje aktywne
insulina degludec
Działanie insuliny degludec
przeciwcukrzycowe (hipoglikemizujące; zmniejsza stężenie glukozy we krwi)
Postacie insuliny degludec
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny), układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Medycyna rodzinna
Rys historyczny insuliny degludec

Insulina degludec została wprowadzona na rynek farmaceutyczny w 2012 roku przez podmiot odpowiedzialny NOVO NORDISK PHARMA. Substancja należy do grupy długo działających analogów ludzkiej insuliny, jest używana w leczeniu cukrzycy typu 1 oraz 2. Substancja jest podawana podskórnie i różni się od ludzkiej insuliny budową chemiczną. Charakteryzuje ją pominięcie treoniny oraz obecność łańcucha bocznego składającego się z kwasu glutaminowego oraz kwasu heksadekanodiowego. Modyfikacja cząsteczki powoduje, że insulina degludec ma wydłużony profil działania (do 42 godzin) z powodu opóźnionego wchłaniania z tkanki podskórnej. To pozwala na dawkowanie raz dziennie, zazwyczaj przed snem. Ze względu na czas działania jest uważana za insulinę bazową, ponieważ zapewnia niskie stężenia i w ten sposób może zapewnić stabilny poziom cukru we krwi między posiłkami oraz w trakcie snu. 

Wzór sumaryczny insuliny degludec

C274H411N65O81S6

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające insulinę degludec

Wskazania do stosowania insuliny degludec

Insulina degludec jest wskazana w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów powyżej 1 roku życia, chorujących na cukrzycę typu 1 oraz 2.

Dawkowanie insuliny degludec

Insulina degludec jest insuliną bazową, przeznaczoną do podawania podskórnego raz dziennie, najlepiej o stałej porze dnia. Dawka insuliny jest dobierana indywidualnie z jednoczesnym, dokładnym monitorowaniem stężenia glukozy we krwi. W cukrzycy typu 1 substancja jest stosowana w skojarzeniu z insuliną poposiłkową, natomiast w cukrzycy typu 2 może być stosowana samodzielnie lub w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej (cukrzyca typu 1 lub 2), wieku, aktywności fizycznej, diety, jednocześnie stosowanych leków (insuliny szybkodziałające, doustne leki przeciwcukrzycowe, antagoniści receptora GLP-1), chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby, zakażenia i stany gorączkowe, choroby związane z pracą nadnerczy, przysadki lub tarczycy ).

Substancji nie należy podawać dożylnie, domięśniowo oraz w pompach insulinowych. Związek wstrzykuje się podskórnie w udo, ramię lub powłoki jamy brzusznej. Aby zmniejszyć ryzyko zaniku tkanki tłuszczowej w miejscu podania, zaleca się częstą zmianę miejsca wstrzyknięć w obrębie obszaru podawania.

Przeciwskazania do stosowania insuliny degludec

Przeciwskazaniem do stosowania insuliny degludec jest nadwrażliwość na substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania insuliny degludec

Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta insuliną degludec należy poinformować pacjenta o ryzyku wystąpienia oraz objawach hipoglikemii. Niedocukrzenie może być wynikiem pominięcia posiłku, nieplanowanym, wzmożonym wysiłkiem fizycznym lub przyjęciem zbyt dużej dawki insuliny, przekraczającej aktualne zapotrzebowanie osoby leczonej. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów pediatrycznych. 

U pacjentów długo leczonych przeciwcukrzycowo objawy hipoglikemii mogą w ogóle nie występować. Przedłużone działanie insuliny degludec może opóźnić ustąpienie objawów niedocukrzenia.

Nieodpowiednie dawkowanie leku, niestosowanie się do zaleceń dietetycznych oraz przerwanie leczenia może prowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia glukozy we krwi, co objawia się wzmożonym pragnieniem, częstszym oddawaniem moczu, nudnościami i wymiotami, sennością, suchością w ustach i zapachem acetonu w wydychanym powietrzu. Objawy te pojawiają się stopniowo i mogą prowadzić do kwasicy ketonowej, zagrażającej życiu. W przypadku wystąpienia objawów hiperglikemii zaleca się wstrzyknięcie szybkodziałającej insuliny.

Należy zachować ostrożność przy łącznym stosowaniu insuliny degludec oraz pioglitazonu. Zgłaszano przypadki wystąpienia niewydolności serca, szczególnie u pacjentów chorujących na układ sercowo-naczyniowy. Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka w tej grupie oraz obserwować pacjenta pod kątem objawów niewydolności serca, przyrostu masy ciała oraz obrzęków.

Możliwe jest czasowe nasilenie się objawów retinopatii cukrzycowej w wyniku intensyfikacji leczenia insuliną degludec.

Pacjent powinien być odpowiednio przeszkolony z zakresu samodzielnego podawania insuliny. W przypadku osób niewidomych, słabo widzących, u których jest możliwość pomylenia produktów insulinowych, niewłaściwe nastawienie jednostki na liczniku dawki wstrzykiwacza, konieczna jest pomoc osoby dobrze widzącej i jej właściwa edukacja w zakresie posługiwania się wstrzykiwaczem insuliny.

Interakcje insuliny degludec z innymi substancjami czynnymi

Powyższe substancje mogą powodować wzrost lub spadek stężenia glukozy we krwi. W szczególności niebezpieczne dla życia jest nadmierne obniżenie poziomu glukozy, które może prowadzić nawet do śpiączki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Lanreotyd (Lanreotide) somatostatyny i analogi
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Oktreotyd (Octreotide) somatostatyny i analogi
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Prulifloksacyna (Prulifloxacin) fluorochinolony
Powyższe substancje mogą zmniejszać skuteczność hipoglikemizującego działania insuliny i być przyczyną wzrostu stężenia glukozy we krwi. Dotychczasowa dawka insuliny może okazać się niewystarczająca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Dienogest (Dienogest) progestageny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Pegaspargaza (Pegaspargase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą nasilać działanie przeciwcukrzycowe insuliny oraz maskować objawy hipoglikemii (zwiększona potliwość, przyspieszona akcja serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Leki te obniżają stężenie glukozy we krwi i zmniejszają zapotrzebowanie na insulinę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
Powyższe substancje mogą nasilać hipoglikemizujące działanie insuliny, zwiększając przy tym ryzyko nadmiernego spadku stężenia glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne

Interakcje insuliny degludec z pożywieniem

Brak danych na temat interakcji insuliny degludec z żywnością.

Interakcje insuliny degludec z alkoholem

Alkohol może nasilać lub zmniejszać hipoglikemizujące działanie insuliny degludec. W przypadku spożycia alkoholu należy zachować ostrożność oraz częściej monitorować stężenie cukru we krwi.

Wpływ insuliny degludec na prowadzenie pojazdów

Insulina degludec nie wywiera wpływu lub wpływa w nieistotny sposób na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn. Jednakże, w przypadku rozwoju hipoglikemii może dojść do osłabienia i zwolnienia czasu reakcji, co może być ryzykowne dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego, a także dla osób obsługujących maszyny. Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia, objawach hipoglikemii oraz sposobie jej zapobiegania. Jeżeli osoba poddawana leczeniu doświadcza często epizodów niedocukrzenia, należy rozważyć zaprzestanie wykonywania wspomnianych czynności.

Inne rodzaje interakcji

Przyjmowanie preparatów zawierających żeń-szeń w składzie podczas stosowania insuliny może nasilać działanie przeciwcukrzycowe leku. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że wspomniana roślina zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę.

Wpływ insuliny degludec na ciążę

Brak danych klinicznych na temat wpływu insuliny degludec na przebieg ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania embriotoksycznego oraz teratogennego. W przypadku cukrzycy u kobiety ciężarnej zapotrzebowanie na insulinę może ulec zmianie, zaleca się zatem wzmożoną kontrolę glikemii oraz konsultację z lekarzem. 

Wpływ insuliny degludec na laktację

Brak danych klinicznych na temat wpływu insuliny degludec na przebieg laktacji u ludzi. W badaniach na zwierzętach wykazano, że insulina degludec przenika do mleka karmiących samic oraz występuje w nim w stężeniu mniejszym niż w osoczu. Nie wiadomo, czy insulina degludec przenika do mleka ludzkiego, nie podejrzewa się natomiast zmian metabolicznych u dzieci karmionych piersią.

Wpływ insuliny degludec na płodność

Brak danych na temat wpływu insuliny degludec na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego działania leku na reprodukcję.

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu podskórnym insuliny degludec może wystąpić nadwrażliwość (obrzęk języka, warg, biegunka, nudności, uczucie zmęczenia, swędzenie), pokrzywka, hipoglikemia w przypadku zbyt dużej dawki, lipodystrofia (w tym lipohipertrofia i lipoatrofia), reakcje w miejscu wstrzyknięcia (krwiak, ból, krwawienie, rumień, guzki, obrzęk, przebarwienia, świąd, uczucie ciepła i zgrubienie w miejscu podania) oraz obrzęk obwodowy.

Objawy przedawkowania insuliny degludec

Przedawkowanie insuliny degludec może prowadzić do hipoglikemii. Niedocukrzenie może objawiać się na różne sposoby oraz w różnym stopniu, w zależności od przyjętej dawki insuliny i indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Do najczęstszych objawów klinicznych można zaliczyć: niepokój, drażliwość, nerwowość, osłabienie, bladość powłok skórnych, wzmożoną potliwość, tachykardię, wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz rozszerzenie źrenic. Do innych objawów, wymagających hospitalizacji należy zaliczyć hipokaliemię, hipofosfatemię, hipomagnezemię, retencję wody, ostry obrzęk płuc i ostre stłuszczenie wątroby. W przypadku przedawkowania insuliny istotną rolę odgrywa czas od podania nadmiernej dawki do uzyskania pomocy medycznej.

Mechanizm działania insuliny degludec

Insulina degludec, podobnie jak insulina ludzka wytwarzana przez trzustkę, wiąże się z ludzkimi receptorami insuliny znajdującymi się na powierzchni komórek, głównie mięśniowych oraz tłuszczowych. Umożliwia to wychwyt glukozy z krwiobiegu, jej dokomórkowe pobieranie oraz jednocześnie dochodzi do zahamowania uwalniania tego monosacharydu z wątroby. W efekcie insulina degludec powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi i normalizuje glikemię.

Wchłanianie insuliny degludec

Po podaniu podskórnym insuliny degludec następuje formowanie rozpuszczalnych oraz stabilnych multiheksamerów insuliny w tkance podskórnej. Od multiheksamerów stopniowo oddzielają się cząsteczki o prostszej budowie: monomery, co zapewnia powolne i stałe dostarczanie insuliny degludec do krwiobiegu. Stężenie związku w stan stacjonarnym jest osiągane po 3-4 dniach podawania leku raz dziennie.

Dystrybucja insuliny degludec

Insulina degludec wykazuje wysokie powinowactwo do albumin surowicy. Badania in vitro wykazały, że związek nie wykazuje istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami wiążącymi się z białkami osocza.

Metabolizm insuliny degludec

Przebieg metabolizmu insuliny degludec jest analogiczny do rozpadu insuliny ludzkiej. Powstałe metabolity nie wykazują aktywności farmakologicznej.

Wydalanie insuliny degludec

Okres półtrwania insuliny degludec, czyli czas, po którym stężenie leku wyniesie połowę wartości początkowej, jest zależny od szybkości wchłaniania się z tkanki podskórnej. Wynosi on średnio 25 godzin niezależnie od dawki.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij