Indapamid, Indapamidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o indapamid

Rok wprowadzenia na rynek
1982
Substancje aktywne
indapamid
Działanie indapamidu
moczopędne (diuretyczne) (zwiększa objętość wydalanego moczu), rozszerza naczynia krwionośne, sodopędnie (saluretyczne, zwiększa wydalanie sodu), przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie indapamidu
tabletki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ moczowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Wzór sumaryczny indapamidu

C16H16ClN3O3S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające indapamid

Wskazania do stosowania indapamidu

Indapamid to lek moczopędny, z grupy sulfonamidów hamujący resorpcję zwrotną elektrolitów.
Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia samoistnego w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami. 

Dawkowanie indapamidu

Indapamid należy przyjmować jeden raz dziennie, najlepiej rano. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie należy jej żuć.  Obecność pokarmu nieznacznie wpływa na szybkość wchłaniania, ale nie ma wpływu na ilość wchłoniętego leku.

Stosuję się dawki do 2,5 mg na dobę. W większych dawkach, działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu nie nasila się. Nasila się natomiast działanie saluretyczne (usuwanie przez nerki jonów sodu i potasu, a wraz z nimi wody – zwiększa się ilość powstającego moczu). 

Przeciwskazania do stosowania indapamidu

Stosowanie indapamidu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

  • nadwrażliwość na indapamid lub inne sulfonamidy;
  • ciężka niewydolność nerek;
  • hipokalemia (zbyt niski poziom potasu we krwi, poniżej 2,5 mmola/l);
  • ciężkie zaburzenia wątroby, np. encefalopatia wątrobowa.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania indapamidu

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić, a potem kontrolować zarówno stężenie sodu jak i potasu ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (hiponatremii i hipokalemii). W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się pacjenci w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności wątroby i z niewydolnością serca.

Należy monitorować również stężenie wapnia w osoczu ze względu na możliwość wystąpienia hiperkalcemii (stężenie wapnia powyżej 2,5 mmola/l), która może być skutkiem nierozpoznanej nadczynności przytarczyc.

U pacjentów chorujących na cukrzycę należy monitorować stężenie glukozy we krwi.

U pacjentów z hiperurykemią (stężenie kwasu moczowego we krwi powyżej 6mg/dl) mogą wystąpić częstsze napady dny moczanowej.

Interakcje indapamidu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone stężenie litu w osoczu z objawami przedawkowania. Należy monitorować stężenie litu i odpowiednio dostosować dawkę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Zwiększone ryzyko wystąpienia arytmii komorowych typu torsade de pointes i hipokalemii (zbyt niski poziom potasu we krwi, poniżej 2,5mmol/l). Należy wykonywać badanie EKG oraz kontrolować poziom elektrolitów a w razie konieczności korygować stężenie potasu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Tiapryd (Tiapride) neuroleptyki atypowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zwiększone ryzyko wystąpienia hipokalemii (poziom potasu we krwi poniżej 2,5 mmol/l). Należy monitorować i w razie konieczności korygować stężenie potasu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Baklofen nasila przeciwnadciśnieniowe działanie indapamidu. Pacjenta należy nawodnić i kontrolować czynność nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Może wystąpić hipokalemia, która powoduje wystąpienie objawów toksyczności glikozydów naparstnicy. Należy wykonać badanie EKG i monitorować stężenie potasu w osoczu, a w razie konieczności zmodyfikować leczenie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Zwiększone ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Oktreotyd (Octreotide) somatostatyny i analogi
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca i hipokalemii (zbyt niski poziom potasu we krwi).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Osłabienie działania indapamidu, zarówno obniżającego ciśnienie krwi jak i moczopędnego. Może wystąpić upośledzenie czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Osłabienie moczopędnego działania indapamidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Osłabienie działania metforminy i możliwy wzrost stężenia glukozy we krwi. Moze wzrosnąć również stężenie kwasu mlekowego, które objawia się ogólnym złym samopoczuciem, znacznym osłabieniem i bólami mięśniowymi, nudnościami, wymiotami, biegunką, bólami brzucha, głębokimi lub przyspieszonymi oddechami.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indapamid może osłabiać przeciwcukrzycowe działanie insuliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Osłabienie działania przeciwcukrzycowego. Może wystąpić również niedobór sodu w organizmie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nasilenie działania indapamidu, które może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi i odwodnienia. Mogą wystąpić objawy takie jak: nasilone pragnienie, suchość w ustach, brak apetytu, senność, znaczne osłabienie, zawroty głowy, omdlenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Może nastąpić zbyt duży spadek ciśnienia krwi (oba leki mają takie same działanie). Może nastąpić również nasilenie moczopędnego działania indapamidu, a tym samym wydalanie sodu i potasu z organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Może nastąpić nadmierny spadek ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zmniejszone działanie przewciwnadciśnieniowe, zatrzymanie wody i sodu w organizmie. Może również wystąpić nadmierny spadek potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Może wystąpić zwiększone stężenie kreatyniny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii w wyniku zmniejszonego wydalania wapnia przez nerki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dobesylan wapnia (Calcium dobesilate) substancje stosowane w leczeniu żylaków o zróżnicowanym mechanizmie działania
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Laktoglukonian wapnia (Calcium lactate gluconate) związki wapnia
Mleczan wapnia (Calcium lactate) związki wapnia
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia

Wpływ indapamidu na prowadzenie pojazdów

Indapamid nie wpływa na koncentrację, ale u niektórych pacjentów mogą wystąpić niekorzystne reakcje związane z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, w wyniku czego zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych może być obniżona.

Inne rodzaje interakcji

Podczas leczenia indapamidem może wystąpić reakcja nadwrażliwości na światło. Należy wtedy przerwać leczenie lub jeśli leczenie jest konieczne, chronić skórę narażoną na działanie promieni słonecznych lub sztucznego promieniowania UV.

U sportowców indapamid może powodować dodatni wynik testu antydopingowego.

Wpływ indapamidu na ciążę

Indapamid może powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe i ryzyko zaburzenia rozwoju płodu. Nie powinien więc być stosowany w ciąży. 

Wpływ indapamidu na laktację

Indapamid przenika do mleka kobiet karmiących. Nie zaleca się stosowania indapamidu podczas karmienia piersią, gdyż może on wywierać wpływ na karmione dziecko.

Skutki uboczne

wysypka plamkowo-grudkowa
wymioty
plamica
nudności
parestezje
suchość w ustach
zaparcia
zawroty głowy
bóle głowy
uczucie zmęczenia
agranulocytoza
leukopenia
niedociśnienie tętnicze
obrzęk naczynioruchowy
pokrzywka
trombocytopenia
zaburzenia czynności wątroby
zapalenie trzustki
zespół Stevensa-Johnsona
niedokrwistość hemolityczna
niedokrwistość aplastyczna
zaburzenia rytmu serca
niewydolność nerek
hiperkalcemia
martwica toksyczno-rozpływna naskórka
omdlenia
wydłużenie odstępu QT
zapalenie wątroby
podwyższona aktywność enzymów wątrobowych
Zaburzenia typu torsade de pointes
hipokaliemia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania indapamidu

Najczęstszymi oznakami przedawkowania indapamidu są: zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej (hiponatremia, hipokalemia),  nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, drgawki, zawroty głowy, senność, dezorientacja, wielomocz lub skąpomocz mogący przechodzić w bezmocz (z powodu hipowolemii czyli zmniejszeniu objętości płynu w łożysku naczyń).

Indapamid nie wykazuje działania toksycznego w dawce do 40 mg (ok. 27-krotność dawki terapeutycznej).

Mechanizm działania indapamidu

Indapamid jest lekiem o działaniu moczopędnym. Hamuje resorpcję sodu w cewkach nerkowych warstwy korowej, co zwiększa wydalanie jonów sodowych i chlorkowych z moczem, zwiększając w ten sposób ilość wydalanego moczu.

Swoje działanie obniżające ciśnienie krwi zawdzięcza jednak innemu mechanizmowi. Indapamid stopniowo zmniejsza ciśnienie krwi, dzięki swojemu wpływowi na naczynia krwionośne – powoduje zmniejszenie oporu obwodowego.  

Indapamid zmniejsza opór obwodowy poprzez:

  • zmniejsza kurczliwość mięśniówki naczyń (głównie poprzez wpływ na transport wapnia);
  • rozszerza naczynia (poprzez wpływ na pobudzenie produkcji prostaglandyny PGE2, prostacykliny PGI2 i nasilenie działania bradykinny);
  • zmniejsza podatność naczyń na działanie adrenaliny.

Indapamid zmniejsza także przerost lewej komory serca.

Wchłanianie indapamidu

Indapamid z przewodu pokarmowego wchłania się szybko i prawie całkowicie. Obecność pokarmu nieznacznie wpływa na szybkość wchłaniania, ale nie ma wpływu na ilość wchłoniętego leku.

Stężenie maksymalne występuje po około 12 godzinach od zażycia leku.

Dystrybucja indapamidu

Indapamid wiąże się z białkami osocza w 79%. Okres półtrwania wynosi około 18 godzin (od 14 do 24 godzin). Podanie leku wielokrotnie nie prowadzi do kumulacji. Stan stacjonarny osiągany jest po około 7 dniach.

Metabolizm indapamidu

Indapamid metabolizowany jest głównie w wątrobie do nieczynnych metabolitów.

Wydalanie indapamidu

Około 90% leku wydalane jest w postaci nieaktywnych metabolitów. 70% z moczem przez nerki i 20% z kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij