Fulwestrant, Fulvestrant - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o fulwestrancie

Rok wprowadzenia na rynek
2002
Substancje aktywne
fulwestrant
Działanie fulwestrantu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie fulwestrantu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny fulwestrantu

Fulwestrant pierwszą rejestrację otrzymał w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych przez FDA. W Europie oficjalna data wprowadzenia na rynek do 2004 rok. Obecnie trwają badania na stworzeniu doustnego proleku. Jednym z kandydatów jest kwas fulwestrant-3-boronowy.

Wzór sumaryczny fulwestrantu

C32H47F5O3S

Spis treści

Wskazania do stosowania fulwestrantu

Fulwestrant stosowany jest w monoterapii oraz terapii skojarzonej wraz z substancją czynną palbocyklib.

W monoterapii fulwestrant wykorzystywany jest w leczeniu raka piersi miejscowo w zaawansowanym stadium lub z przerzutami, gdzie obecne są receptory estrogenowe, u kobiet, które są po menopauzie. Fulwestrant stosowany jest w przypadku pacjentek nieleczonych wcześniej żadną terapią hormonalną lub z progresją choroby w momencie terapii innym lekiem antyestrogenowym albo tuż po zakończeniu leczenia lekami z tej grupy.

Fulwestrant wykorzystywany, wraz z palbocyklibem, jest w przypadku terapii miejscowej zaawansowanego albo rozsianego nowotworu piersi, gdzie obecne są receptory hormonalne oraz nie występuje nadmierna ekspresja receptora naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2), u pacjentek, które w przeszłości leczyły się hormonalnie.

Podczas leczenia skojarzonego, u pacjentek przed menopauzą oraz w stadium okołomenopauzalnym należy równocześnie stosować leki, które łączą się z receptorem i uwalniają hormon lutenizujący.

Dawkowanie fulwestrantu

Zwykle stosowana dawka fulwestrantu zależna jest od rodzaju choroby, a także jest postępu. Czas trwania całej terapii, schemat leczenia oraz zastosowanie odpowiednich preparatów w terapii skojarzonej jest zależne od odpowiedzi klinicznej oraz jednostki chorobowej.

Dawka fulwestrantu podawana jest raz na miesiąc i wynosi 500 mg. Przy pierwszej dawce zalecane jest podanie dodatkowej dawki 500 mg po około 2 tygodniach. Fulwestrant podawany jest domięśniowo. Lekarz prowadzący na postawie przebiegu choroby dostosowuwuje dawkę substancji czynnej oraz odpowiednie leczenie.

Przeciwskazania do stosowania fulwestrantu

Przeciwwskazaniami do stosowania fulwestrantu są nadwrażliwość na zastosowaną substancję czynną, występowanie ciężkich zaburzeń czynności wątroby, ciąża oraz karmienie piersią.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania fulwestrantu

Należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których występują zaburzenia funkcjonowania nerek, a także z zaburzeniami funkcjonowania wątroby o przebiegu łagodnym oraz umiarkowanym.

Fulwestrant podawany jest drogą domięśniową, stąd też należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których występują takie schorzenia jak skaza krwotoczna, trombocytopenia oraz podczas używania leków przeciwzakrzepowych.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fulwestrantu u pacjentów z rakiem piersi w stopniu zaawansowanym, ze względu na częste występowanie zaburzeń zatorowo-zakrzepowych. Badania kliniczne potwierdzają, że zaburzenia zatorowo-zakrzepowe obserwuje się także u osób, które stosują fulwestrant.

Należy uważać na wstrzyknięcia fulwestrantu o okolicach górnobocznej okolicy pośladka, ponieważ jest to miejsce w okolicy nerwu kulszowego.

Podczas stosowania fulwestrantu w miejscu podania mogą pojawić się takie objawy niepożądane jak występowanie nerwobólu, bólu neuropatycznego, rwy kulszowej oraz neuropatii obwodowej.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fulwestrantu, ze względu na możliwe ryzyko powstawania osteoporozy. Brak jest jednak danych odnoszących się do długotrwałych skutków działania tego leku na kości.

Fulwestrant jest podobny pod względem struktury do estradiolu, co może dawać fałszywy wynik podczas używania testów wykrywających estradiol bazujących na przeciwciałach.

Brak jest danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci oraz młodzieży, stąd też nie jest zalecane używanie tej substancji czynnej.

Interakcje fulwestrantu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie obu substancji czynnych może powodować zwiększenie ryzyka ciężkiej zakrzepicy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darbepoetyna alfa (Darbepoetin alfa) środki stosowane w niedokrwistościach
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zmniejszenie metabolizmu substancji macierzystej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Propofol (Propofol) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zwiększenie metabolizmu substancji macierzystej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

Wpływ fulwestrantu na prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania fulwestrantu bardzo często dochodzi do występowania ogólnego osłabienia organizmu pod względem psychicznym oraz fizycznym. Jeżeli doszło u pacjenta do takiego działania niepożądanego, powinien zrezygnować lub zachować należytą ostrożność w trakcie obsługi urządzeń mechanicznych oraz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Wpływ fulwestrantu na ciążę

Badania na zwierzętach udowadniają, że fulwestrant ma zdolność do przenikania przez łożysko. Badania potwierdziły również, o działaniu toksycznym na płód oraz na reprodukcję. Nie zależy zatem stosować fulwestrantu w okresie ciąży, ze względu na zwiększoną możliwość uszkodzenia płodu, a także na utratę ciąży. Substancja czynna w okresie ciąży jest przeciwwskazana.

Wpływ fulwestrantu na laktację

Badania kliniczne na zwierzętach potwierdzają, że fulwestrant ma zdolność do przenikania do mleka samic szczurów. Brak jest natomiast badań z udziałem ludzi, jednak możliwość wystąpienia ciężkich efektów ubocznych u dziecka podczas karmienia piersią powoduje że fulwestrant jest przeciwwskazaniem u kobiet w okresie laktacji.

Inne możliwe skutki uboczne

Fulwestrant stosowany w postaci roztworu do wstrzykiwań może generować działania niepożądane. Do bardzo częstych należą reakcje nadwrażliwości, uderzenia gorąca, ogólne osłabienie organizmu pod względem psychicznym oraz fizycznym, nudności, wysypka, odczyn w miejscu aplikacji, występowanie bólów mięśniowo-szkieletowych oraz stawów. Ponadto może dojść do podwyższenia stężenia wskaźników wątrobowych, do których należą fosfataza zasadowa, aminotransferaza alaninowa oraz aminotransferaza asparaginianowa. Objawy, określane jako występowanie częste to zmniejszenie ilości płytek krwi, jadłowstręt, biegunka, wymioty, bóle pleców, występowanie krwawień z pochwy, neutropenii obwodowej, rwy kulszowej oraz zakażeń dróg moczowych. Działania niepożądane o tej samej częstotliwości to także wystąpienie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz podwyższenie stężenia bilirubiny. Do objawów niezbyt częstych można zaliczyć kandydozę pochwy, białe obfite upławy, reakcje anafilaktyczne, występowanie nerwobóli, krwotoków oraz krwiaków zlokalizowanych w miejscu podania preparatu. Niezbyt często dochodzi do niewydolności lub zapalenia wątroby, a także do podwyższenia aktywności enzymu gamma-glutamylotranspeptydazy.

Objawy przedawkowania fulwestrantu

W przypadku przedawkowania substancji czynnej można spodziewać się działań niepożądanych powiązanych z działaniem antyestrogenowym.

Mechanizm działania fulwestrantu

Fulwestrant zaliczany jest do konkurencyjnych antagonistów receptora estrogenowego, a także posiada podobne powinowactwo jak estradiol. Substancja czynna nie wykazuje działania agonistycznego. Mechanizm działania fulwestrantu opiera się na wiązaniu z receptorami i zmniejszaniu ich regulacji, w taki sposób że estrogen nie może się już związać z tym receptorem. Ponadto fulwestrant zmniejsza ilość receptorów estrogenowych(down-regulation).

Wchłanianie fulwestrantu

Stężenie maksymalne w osoczu po podaniu fulwestrantu w dawce 500 mg osiągane jest po około 5 dniach. Podawanie substancji czynnej w dawkach w obrębie 50-500 mg powoduje, że ekspozycja jest proporcjonalna od podanej dawki, przy podaniu substancji domięśniowo.

Dystrybucja fulwestrantu

Rozmieszczenie w tkankach medykamentu przebiega w sposób szybki oraz rozległy. Fulwestrat rozmieszczony jest najbardziej w przestrzeni pozanaczyniowej. Jest to spowodowane wysokim wskaźnikiem pozornej objętości dystrybucji w stanie stacjonarnym, który mieści się w zakresie 3-5 litrów na kilogram. Wiązanie się substancji czynnej z białkami osocza wynosi 99%. Fulwestrant ma zdolność do wiązania się przede wszystkim z lipoproteinami takimi jak LDL, HDL oraz VLDL.

Metabolizm fulwestrantu

Metabolizm substancji czynnej zachodzi na kilkunastu przemianach biologicznych, gdzie powstają takie metabolity jak 17-keton, 3-siarczan, sulfoniany, 3- oraz 17-glukuroniany. Dokładny przebieg metabolizmu nie jest znany. Fulwestrant w porównaniu do metabolitów wykazuje większą aktywność antyestrogenową.

Wydalanie fulwestrantu

Eliminacja substancji czynnej przebiega przede wszystkim w formie zmetabolizowanej. Główna droga wydalania to kał, natomiast wydalanie substancji z moczem wynosi nie więcej niż 1%. Okres półtrwania fulwestrantu to mniej więcej 50 dni.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij