Fozynopryl, Fosinoprilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o fozynoprylu

Rok wprowadzenia na rynek
2008
Substancje aktywne
fozynopryl
Działanie fozynoprylu
obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie fozynoprylu
tabletki
Układy narządowe
układ moczowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny fozynoprylu

Fozynopryl został wprowadzony w 2008 roku przez podmiot odpowiedzialny MEPHA PHARMA AG. 

Wzór sumaryczny fozynoprylu

C30H46NO7P

Spis treści

Wskazania do stosowania fozynoprylu

Fozynopryl stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zastoinowej niewydolności serca.

Dawkowanie fozynoprylu

Fozynopryl stosowany jest doustnie.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, schorzeń towarzyszących, wieku itp.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 10–40 mg.

Przeciwskazania do stosowania fozynoprylu

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na fozynopryl lub inne inhibitory ACE, dziedziczony lub idiopatyczny (nabyty) obrzęk naczynioruchowy, drugi oraz trzeci trymestr ciąży, obecność w wywiadzie obrzęku idiopatycznego związanego z przyjmowaniem inhibitorów ACE w przeszłości, ciężkie upośledzenie czynności nerek lub wątroby. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania fozynoprylu

Należy zachować szczególną ostrożność stosując fozynopryl u pacjentów z niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca oraz chorobami naczyniowymi mózgu, gdyż może prowadzić do niedociśnienia.

U pacjentów z ograniczoną drogą odpływu krwi z lewej komory (zwężenie zastawki aortalnej, kardiomiopatia przerostowa) oraz zwężeniem zastawki mitralnej należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania fozynoprylu.

Terapia fozynoprylem u pacjentów ze zwężeniem światła tętnic nerkowych oraz upośledzeniem funkcjonowania nerek powinna przebiegać pod ścisłą kontrolą medyczną ze zmniejszeniem dawki początkowej substancji.

Przyjmowanie fozynoprylu przez pacjentów po przeszczepach nerek nie jest zalecane.

Należy zachować szczególną ostrożność oraz przerwać leczenie jeśli podczas przyjmowania fozynoprylu wystąpiły reakcje anafilaktoidalne (np. podczas aferezy LDL, hemodializy, odczulania).

Stosowaniu fozynoprylu może towarzyszyć suchy uporczywy kaszel, który powinien być uwzględniony w diagnostyce różnicującej kaszlu. 

U pacjentów ze schorzeniami tkanki łącznej, przyjmujących leki immunosupresyjne, allopurynol lub prokainamid należy wykonywać regularne morfologię krwi

Pacjenci z cukrzycą przyjmujący doustnie leki hipoglikemizujące lub insulinę powinni monitorować poziom wyrównywania glikemii w początkowej fazie terapii fozynoprylem. 

Przeciwwskazania fozynoprylu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Fozynoprylu nie należy przyjmować jednocześnie z preparatami potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd), solami litu oraz innymi substancjami, których stosowanie może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy (hiperkaliemi). 

Interakcje fozynoprylu z innymi substancjami czynnymi

Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, wzrost stężenia potasu oraz pogorszenie czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Bencyklan (Bencyclane) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Monoazotan izosorbidu (Isosorbide mononitrate) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Zmniejszona liczba limfocytów, zwiększona podatność na infekcje.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęków naczyniowo-ruchowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Sakubitryl (Sacubitril) inhibitory neprylizyny
Zwiększone ryzyko zaburzenia pracy wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Osłabienie działania obniżającego ciśnienie krwi fozynoprylu, zwiększone ryzyko upośledzenia pracy nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Wzrost stężenia potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Nasilenie działania obniżającego stężenie glukozy we krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny

Interakcje fozynoprylu z pożywieniem

Pacjenci stosujących dietę niskosodową (ograniczanie pożywienia o wysokiej zawartości soli kuchennej) fozynopryl może wykazywać silniejsze działanie.

Interakcje fozynoprylu z alkoholem

Jednoczesne spożywanie fozynoprylu z alkoholem jest przeciwwskazane ze względu na nasilone działanie obniżające ciśnienie tętnicze.

Wpływ fozynoprylu na prowadzenie pojazdów

Objawy niepożądane występujące po spożyciu fozynoprylu takie jak niedociśnienie, zawroty głowy, zaburzenia równowagi mogą utrudniać prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn. W takiej sytuacji wykonywanie tych czynności jest przeciwwskazane. 

Inne rodzaje interakcji

Przyjmowanie fozynoprylu może fałszywie zaniżać wyniki oznaczenia stężenia digoksyny w surowicy wykonywanego testami opartymi na metodzie absorpcji.

Stosowanie fozynoprylu może wpływać na wyniki badań czynności przytarczyc. Przyjmowanie substancji należy przerwać przed planowaną diagnostyką. 

 

Wpływ fozynoprylu na ciążę

Stosowanie fozynoprylu w 2 i 3 trymestrze ciąży jest przeciwwskazane ze względu na toksyczne działanie na płód. Przyjmowanie substancji w 1 trymestrze ciąży możliwe jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy korzyści przyjmowania leku przewyższają ryzyko. 

Wpływ fozynoprylu na laktację

Stosowanie fozynoprylu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią. 

Wpływ fozynoprylu na płodność

Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pacjentów starających się o potomstwo, zalecane jest przerwanie przyjmowania fozynoprylu. 

Skutki uboczne

obrzęk naczynioruchowy
wymioty
biegunka
ból głowy
ból w klatce piersiowej
wysypka
kaszel
częstoskurcz
nudności
osłabienie siły mięśniowej
zaburzenia równowagi
zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
zwiększenie aktywności aminotransferaz
Zwiększenie stężenia bilirubiny
wzrost poziomu fosfatazy alkalicznej
niedociśnienie
niedociśnienie ortostatyczne
kołatanie serca
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
zwiększenie stężenia mocznika we krwi
nadciśnienie tętnicze
omdlenia
zapalenie oskrzeli
parestezje
zaburzenia rytmu serca
senność
zaparcia
splątanie
suchość w ustach
świąd
zawroty głowy
wzdęcia
wzmożona potliwość
zmniejszenie łaknienia
zaburzenia smaku
zaburzenia snu
oddawanie gazów
gorączka
ból ucha
pokrzywka
obrzęki obwodowe
szumy uszne
niewydolność nerek
białkomocz
bóle mięśniowe
depresja
nagły zgon
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny
Dławica piersiowa
duszność
obniżenie hematokrytu
zapalenie zatok
zaburzenia funkcji seksualnych
zwiększenie masy ciała
nieżyt nosa
niedokrwienie serca
Dna moczanowa
Zatrzymanie akcji serca
wstrząs
zawał mięśnia sercowego
zaburzenia przewodzenia
udar mózgu
hiperkaliemia
zaburzenia widzenia
ognisko zawałowe mózgu
Dysfagia
leukopenia
choroba naczyń obwodowych
małopłytkowość
skurcz oskrzeli
wylewy krwi
chrypka
zaczerwienienie skóry twarzy
zaburzenia pamięci
neutropenia
zapalenie stawów
zapalenie trzustki
Zapalenie krtani
zapalenie wątroby
Krwotok
zapalenie płuc
obrzęk języka,
limfadenopatia
zaburzenia gruczołu krokowego
hiponatremia
dezorientacja
dysfazja
eozynofilia
zastój w krążeniu płucnym
agranulocytoza
Obrzęk naczynioruchowy jelit
ostra niewydolność nerek
niewydolność wątroby
niedrożność jelit

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania fozynoprylu

Do objawów przedawkowania inhibitorów ACE, w tym fozynoprylu należą: niedociśnienie, zaburzenia stężenia elektrolitów, wstrząs krążeniowy, niewydolność nerek, hiperwentylacja, częstoskurcz, kołatanie serca, rzadkoskurcz, zaburzona równowaga, kaszel, objawy lękowe. 

Mechanizm działania fozynoprylu

Fozynopryl działa jako inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) wiążąc się z aktywną częścią ACE grupą fosfinylową. Hamując ACE fozynopryl powoduje obniżenie stężenia angiotensyny II w osoczu, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie sekrecji aldosteronu, obniżeni ciśnienia krwi.

Wchłanianie fozynoprylu

Fozynopryl wchłaniany jest z przewodu pokarmowego w ograniczonym stopniu (36%), głównie w dwunastnicy oraz jelicie czczym. Przyjmowanie pokarmu obniża biodostępność substancji o 20%. Stężenie maksymalne fozynoprylu osiągane jest po 3 godzinach po podaniu. 

Dystrybucja fozynoprylu

Fozynopryl oraz metabolity wiążą się z białkami osocza w ponad 95%. 

Metabolizm fozynoprylu

Fozynopryl metabolizowany jest do głównego aktywnego metabolitu fozynoprylatu. 

Wydalanie fozynoprylu

Czas półtrwania fozynoprylu wynosi 12 godzin. Wydalanie metabolitów odbywa się głównie z kałem, w drugiej kolejności z moczem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij