Ezetimib, Ezetimibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o ezetimibie

Rok wprowadzenia na rynek
2002
Substancje aktywne
ezetimib
Działanie ezetimibu
hipocholesterolemiczne (obniża stężenie cholesterolu)
Postacie ezetimibu
tabletki
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Chirurgia naczyniowa, Choroby wewnętrzne, Diagnostyka laboratoryjna
Wzór sumaryczny ezetimibu

C24H21F2NO3

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające ezetimib

Wskazania do stosowania ezetimibu

Ezetimib w monoterpii stosowany jest w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (rodzinnej lub nierodzinnej) u pacjentów nietolerujących statyn lub jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane. Wraz z odpowiednią dietą stosowany jest u pacjentów z homozygotyczną sisterolemią rodzinną a razem ze statyną w leczeniu homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej.

Ezetimib dołączony do trwającej już terapii statyną, stosowany jest w celu zminimalizowania ryzyka powstania incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów cierpiących na chorobę wieńcową luz z ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie.

Dawkowanie ezetimibu

Ezetimib stosuje się doustnie. Tabletkę może przyjąć o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku. Zalecana dobowa dawka leku to 10mg. Podczas trwania terapii wskazane jest przestrzeganie odpowiedniej diety, która zmniejsza stężenie lipidów we krwi.

Nie ma potrzeby dostosowywania dawki leku osobom w podeszłym wieku, cierpiącym na niewydolność wątroby czy zaburzenia pracy nerek.

Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność podawania leku dzieciom w wieku od 6 do 17 lat, leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza specjalisty.

Zaleca się przyjmować ezetimib 2 godziny przed lub 4 godziny po zastosowaniu leków, które wiążą kwasy żółciowe.

Przeciwskazania do stosowania ezetimibu

Przeciwwskazaniem do stosowania ezetimibu jest nadwrażliwość na tą substancję .

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ezetimibu

Obserwuje się zwiększone stężenie aminotransferaz podczas stosowania ezetimibu w połączeniu ze statyną, dlatego też, przed rozpoczęciem terapii zaleca się przeprowadzenie testów czynnościowych wątroby.

Stosowanie ezetimibu wiąże się z ryzykiem pojawienia miopatii oraz rabdomiolizy. Terapia ezetimibem powinna zostać przerwana w przypadku pojawienia się niewyjaśnionego bólu mięśni, ich osłabienia czy tkliwości. Ryzyko rabdomiolizy zwiększa się w przypadku stosowania ezetimibu w skojarzeniu ze statyną.

Ezetimib nie wpływa na dojrzewanie płciowe chłopców i dziewczynek w wieku od 10 do 17 lat. Nie wykazano również wpływu ezetimibu na cykl menstruacyjny dziewcząt. Brak danych dotyczących wpływu leku na dzieci poniżej 6 roku życia.

Przeciwwskazania ezetimibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie ezetimibu i statyny u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Przeciwwskazane jest również stosowanie takiego połączenia u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionym, utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy krwi. 

Interakcje ezetimibu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej i schorzenia pęcherzyka żółciowego. Nieznaczne zwiększenie stężenia ezetimibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Zwiększenie stężenia całkowitego ezetimibu, możliwe zwiększenie wartości AUC cyklosporyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Zwiększenie wartości INR.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Nasilenie ryzyka mipoatii i rabdomiolizy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofibrat (Ciprofibrate) fibraty
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty

Wpływ ezetimibu na prowadzenie pojazdów

Nie wykonano badań dotyczących wpływu ezetimibu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że u niektórych osób ezetimib może wywoływać zawroty głowy.

Inne rodzaje interakcji

Obserwuje się co najmniej 3-krotnie podwyższone stężenie aminotransferaz podczas stosowania ezetimibu wraz ze statyną.

Zaobserwowano również ponad 10-krotne zwiększenie stężenia CPK (fosfokinazy kreatynowej) u pacjentów stosujących ezetimib w monoterapii.

Wpływ ezetimibu na ciążę

Ezetimib można podawać kobietom w czasie ciąży jedynie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie połączenia ezetymibu ze statyną w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Wpływ ezetimibu na laktację

Ezetimibu nie należy stosować w okresie laktacji. Nie wiadomo czy, substancja przenika do mleka kobiecego jednak badania na szczurach wykazały, że ezetimib jest wydzielany do mleka tych zwierząt.

Wpływ ezetimibu na płodność

Brak danych dotyczących wpływu ezetimibu na płodność u ludzi. Lek nie wykazywał wpływu na płodność samic i samców szczurów.

Skutki uboczne

wzdęcia
biegunka
zmęczenie
oddawanie gazów
ból brzucha
ból karku
ból w klatce piersiowej
choroba refluksowa przełyku
ból stawów
zwiększenie aktywności aminotransferaz
kaszel
zmniejszenie apetytu
nagłe zaczerwienienie skóry twarzy
nadciśnienie tętnicze
niestrawność
nudności
ból
kurcze mięśni
Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
depresja
duszność
małopłytkowość
miopatia
obrzęk naczynioruchowy
parestezje
zapalenie trzustki
pokrzywka
rabdomioliza
zapalenie wątroby
ból mięśni
Kamica żółciowa
zapalenie pęcherzyka żółciowego
zaparcia
zawroty głowy
wysypka
rumień wielopostaciowy
astenia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania ezetimibu

Przeprowadzone badania kliniczne, które polegały na podawaniu zdrowym osobom przez 2 tygodnie 50 mg leku  oraz osobom  z pierwotną hipercholesterolemią 40 mg przez 56 dni, wykazały, że lek jest dobrze tolerowany. Odnotowano kilka przypadków przedawkowania, jednak w większości nie związanych z pojawieniem się działań niepożądanych. U pacjentów u których pojawiły się działania niepożądane, nie były one poważne.

 

 

 

Mechanizm działania ezetimibu

Ezetimib stosowany jest u pacjentów z podwyższonym stężeniem cholesterolu. Działanie substancji polega na hamowaniu wchłaniania cholesterolu w przewodzie pokarmowym poprzez wiązanie się leku z rąbkiem szczoteczkowym jelita cienkiego. W rezultacie dochodzi do zmniejszenia ilości cholesterolu, który jest transportowany do wątroby. 

W skład cholesterolu całkowitego wchodzą dwie frakcje - LDL oraz HDL. Frakcja LDL to tzw. zły cholesterol, który odkłada się w naczyniach tętniczych i prowadzi do powstawania blaszek miażdżycowych. Następstwem tego jest zwężenie światła naczyń, ograniczenie przepływu krwi, które może doprowadzić do udaru mózgu czy zawału serca. Frakcja HDL to tzw. dobry cholesterol, który powstrzymuje proces odkładania się złego cholesterolu i chroni przez rozwojem chorób serca.

Ezetimib zmniejsza stężenie tzw. złego cholesterolu (frakcji LDL)  oraz trójglicerydów natomiast podwyższa stężenie tzw. dobrego cholesterolu (frakcji HDL). Nie wykazuje wpływu na wchłanianie kwasów żółciowych, kwasów tłuszczowych, trójglicerydów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, progesterony czy etynyloestradiolu.

Wchłanianie ezetimibu

Po doustnym podaniu ezetymib jest szybko wchłaniany i w znacznym stopniu sprzęgany w postaci czynnego farmakologicznie glukuronianu ezetymibu (glukuronianu fenolowego). Maksymalne stężenie leku w przypadku glukuronianiu ezetimibu pojawia się w ciągu 1-2 godzin natomiast w przypadku ezetymibu w ciągu 4-12 godzin.

Dystrybucja ezetimibu

Ezetimib wiąże się z białkami ludzkiego osocza w  99,7%, natomiast glukuronian ezetymibu w 88-92%.

Metabolizm ezetimibu

Ezetimib ulega metabolizmowi w wątrobie i jelicie cienkim gdzie dochodzi do  sprzęgania z kwasem glukuronowym (reakcja II fazy) a następnie jest wydalany z żółcią. Zauważono również minimalny metabolizm oksydacyjny (tzw. reakcja I fazy). Ezetimib w osoczu krwi stanowi 10-20% ogólnego stężenia leku natomiast glukuronian ezetimibu 80-90%. Obie substancje ulegają powolnemu wydalaniu z osocza. Występuje znaczne krążenie jelitowo-wątrobowe obu substancji.

Wydalanie ezetimibu

Ezetimib wydalany jest głównie z kałem i  w mniejszym stopniu z moczem. Po podaniu doustnym ezetimibu znakowanego izotopem C14 w dawce 20mg, w ciągu 10-dniowej zbiórki odzyskano w stolcu około 78% całkowitej dawki izotopu promieniotwórczego natomiast w moczu 11%.  Nie stwierdzono wykrywalnego poziomu izotopu promieniotwórczego w osoczu krwi po 48 godzinach od podania. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij