Etonogestrel, Etonogestrelum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o etonogestrelu

Rok wprowadzenia na rynek
1998
Substancje aktywne
etonogestrel
Działanie etonogestrelu
antykoncepcyjne
Postacie etonogestrelu
implant, system terapeutyczny dopochwowy
Układy narządowe
układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Ginekologia i położnictwo
Rys historyczny etonogestrelu

Etonogestrel został zsyntezowany i opatentowany w 1972r. W 1998r. został dopuszczony do obrotu. Od 2006r. jest dostępny w USA.

Wzór sumaryczny etonogestrelu

C22H28O2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające etonogestrel

Wskazania do stosowania etonogestrelu

Etonogestrel znajduje zastosowanie jako środek antykoncepcyjny, samodzielnie, bądź w skojarzeniu z inną substancją hormonalną. 

Dawkowanie etonogestrelu

Etonogestrel zastosowany w postaci implantu podskórnego działa przez 3 lata i uwalnia 60-70µg substancji na dobę, stopniowo zmniejszając ilość uwalnianego hormonu. Etonogestrel w postaci krążków dopochwowych uwalnia 120µg substancji na dobę. 

Przeciwskazania do stosowania etonogestrelu

Przeciwwskazaniami do stosowania etonogestrelu są: nadwrażliwość na substancję czynną, choroba zakrzepowo-zatorowa, nowotwory zależne od hormonów płciowych, ciężkie zaburzenia wątroby oraz występowanie krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii, migrena, cukrzyca, której towarzyszą zmiany naczyniowe oraz zapalenie trzustki. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania etonogestrelu

Etonogestrel może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów oraz chorób zakrzepowo-zatorowych. W przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego, które nie reaguje na standardowe leczenie, etonogestrel należy odstawić. W przypadku stosowania etonogestrelu u pacjentki chorującej na cukrzycę, należy ściśle monitorować poziom cukru we krwi. Pacjentki, u których wystąpi ostuda, powinny unikać ekspozycji na słońce. Choroby wątroby mogą wymagać odstawienia etonogestrelu, podobnie jak zapalenie trzustki. 

Interakcje etonogestrelu z innymi substancjami czynnymi

Osłabienie działania antykoncepcyjnego etonogestrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Kwas mykofenolowy (Mycophenolic acid) inne leki immunosupresyjne
Lezynurad (Lesinurad) substancje zwiększające wydalanie kwasu moczowego - substancje urykozuryczne
Lumakaftor (Lumacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Sekukinumab (Secukinumab) inhibitory interleukiny
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Ryzyko wystąpienia zakrzepów i zatorów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas traneksamowy (Tranexamic acid) leki przeciwzakrzepowe - aminokwasy i pochodne
Osłabienie działania przeciwcukrzycowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
Nasilenie działania etonogestrelu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Daryfenacyna (Darifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Osłabienie działania lamotryginy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Nasilenie działania marawiroku i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Marawirok (Maraviroc) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Osłabienie działania przeciwdrgawkowego kwasu walproinowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie działania obydwu substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe

Interakcje etonogestrelu z pożywieniem

Sok grejpfrutowy nasila stężenie etonogestrelu we krwi. 

Wpływ etonogestrelu na prowadzenie pojazdów

Etonogestrel nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn w ruchu. 

Inne rodzaje interakcji

Preparaty z dziurawca nasilają metabolizm etonogestrelu, co osłabia jego lecznicze działanie. 

Wpływ etonogestrelu na ciążę

Etonogestrelu nie należy stosować w okresie ciąży. 

Wpływ etonogestrelu na laktację

Etonogestrel może być stosowany w okresie karmienia piersią. 

Wpływ etonogestrelu na płodność

Działanie etonogestrelu jest odwracalne, owulacja powraca po zaprzestaniu jego stosowania. 

Inne możliwe skutki uboczne

Etonogestrel po podaniu parenteralnym może powodować następujące skutki uboczne. Występujące bardzo często: zakażenia pochwy, ból głowy, trądzik, tkliwość piersi, bóle piersi, nieregularne miesiączki, tycie. Występujące często: nasilenie apetytu, chwiejność emocjonalna, obniżenie nastroju, nerwowość, osłabione libido, zawroty głowy, uderzenia gorąca, bóle brzucha, nudności, wzdęcia, wypadanie włosów, bolesne miesiączki, torbiele na jajnikach, bóle i reakcje w miejscu podania, zmęczenie, objawy podobne do grypy, obniżenie masy ciała. Występujące niezbyt często: stan zapalny gardła, nieżyt nosa, zakażenia układu moczowego, odczywanie niepokoju, bezsenność, migrena, uczucie senności, wymioty, zaparcia, biegunka, nadmierne owłosienie, wysypka, świąd, różne bóle, w tym ból pleców, ból stawów, ból mięśni oraz bóle kostno-mięśniowe, dyzuria, nadmierna wydzielina z dróg rodnych, dyskomfort  i świąd w obrębie narządów płciowych, mlekotok, powiększenie piersi, podwyższona temperatura oraz obrzęki. 

Objawy przedawkowania etonogestrelu

Objawy przedawkowania etonogestrelu obejmują: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienia z dróg rodnych u młodych kobiet.

Mechanizm działania etonogestrelu

Etonogestrel hamuje owulację, poprzez wiązanie się z z receptorami dla progesteronu. 

Wchłanianie etonogestrelu

Etonogestrel wchłania się bardzo szybko, działanie antykoncepcyjne wykazuje już po około 24 godzinach. Maksymalne stężenie osiąga po 1-13 dniach. 

Dystrybucja etonogestrelu

Etonogestrel wiąże się z białkami osocza w 95,5-99%. Objętość dystrybucji etonogestrelu wynosi 220 l, podlega ona jednak dużym wahaniom w trakcie terapii. 

Metabolizm etonogestrelu

Etonogestrel metabolizowany jest w wątrobie, przy udziale izoenzymu 3A4, poprzez sprzęgane do postaci siarczanów i glukuronianów. 

Wydalanie etonogestrelu

Etonogestrel jest usuwany z organizmu z moczem i kałem w proporcji 1,5:1. Jego okres półtrwania wynosi około 25 godzin. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij