Etelkalcetyd, Etelcalcetidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o etelkalcetydzie

Rok wprowadzenia na rynek
2016
Substancje aktywne
etelkalcetyd
Działanie etelkalcetydu
wspomaga leczenie hiperfosfatemii (obniża stężenia fosforanów we krwi), kalcymimetyczne (zmniejsza stężenie parathormonu), zmniejsza stężenie wapnia we krwi
Postacie etelkalcetydu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny), układ moczowy
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Endokrynologia, Nefrologia
Rys historyczny etelkalcetydu

Etelkalcetyd został wprowadzony na rynek farmaceutyczny pod koniec 2016 roku przez podmiot odpowiedzialny AMGEN EUROPE B.V. Substancja jest syntetycznym peptydem kalcymimetycznym, zmniejsza wydzielanie parathormonu (PTH) poprzez wiązanie i aktywację receptora wapniowego, co prowadzi do spadku poziomu wapnia oraz fosforanów w surowicy. Etelkalcetyd znalazł zastosowanie w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie.

Wzór sumaryczny etelkalcetydu

C38H73N21O10S2

Spis treści

Wskazania do stosowania etelkalcetydu

Etelkalcetyd jest wskazany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek poddawanych hemodializie.

Dawkowanie etelkalcetydu

Etelkalcetyd stosuje się dożylnie, nie częściej niż 3 razy w tygodniu. Lek podaje się do linii żylnej obwodu dializatora na końcu sesji hemodializy podczas procedury płukania wstecznego krwi lub dożylnie po jej zakończeniu. Przed podaniem pierwszej dawki, jej zwiększeniem lub podaniem leku po wstrzymaniu leczenia należy skorygować stężenie wapnia w surowicy, które powinno oscylować co najmniej w dolnej granicy zakresu prawidłowych wartości. 

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od stężenia PTH i wapnia w surowicy, częstotliwości wykonywanych hemodializ.

Dawki zwykle stosowane u osób dorosłych:  2,5 mg do 15 mg.

Przeciwskazania do stosowania etelkalcetydu

Przeciwskazaniami do stosowania etelkalcetydu jest nadwrażliwość na substancję czynną, stężenie wapnia w surowicy poniżej wartości prawidłowych.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania etelkalcetydu

Etelkalcetyd powoduje zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy. Stężenie wapnia powinno być oznaczone przed rozpoczęciem terapii oraz regularnie, co 4 tygodnie, w trakcie leczenia. Dodatkowo należy obserwować pacjentów pod kątem objawów hipokalcemii oraz poinformować o koniecznym zgłoszeniu się w przypadku zauważenia takich dolegliwości jak bóle, skurcze mięśni, drgawki oraz parestezje. 

Zmniejszenie stężenia wapnia może powodować wydłużenie odstępu QT i w konsekwencji komorowe zaburzenia rytmu serca. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, obecnością innych schorzeń predysponujących do wystąpienia komorowej arytmii. Substancja może również powodować zmniejszenie wydolności mięśnia sercowego, hipotensję oraz prowadzić do zastoinowej niewydolności serca. Należy monitorować pacjentów z zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie i kontrolować stężenie wapnia.

Należy zachować ostrożność w przypadku osób z zaburzeniami drgawkowymi, ponieważ w wyniku obniżenia stężenia wapnia w surowicy etelkalcetyd może obniżać próg drgawkowy.

Podczas terapii powinno się unikać substancji obniżających stężenie wapnia we krwi. Pacjentom nie należy podawać równocześnie cynakalcetu ze względu na ryzyko ciężkiej hipokalcemii. 

Ze względu na długotrwałe obniżenie stężenia parathormonu w trakcie terapii lekarz prowadzący powinien zwrócić uwagę na możliwość rozwoju u pacjenta adynamicznej choroby kości. W tym przypadku trzeba zmniejszyć dawkę etelkalcetydu lub przerwać leczenie.

Przeciwwskazania etelkalcetydu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Pacjentom otrzymującym etelkalcetyd nie należy podawać cynakalcetu. Jednoczesne podawanie obu leków może prowadzić do ciężkiej hipokalcemii. Substancję można zacząć podawać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od przyjęcia ostatniej dawki cynakalcetu i po ustabilizowaniu poziomu wapnia we krwi.

Interakcje etelkalcetydu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie tych leków może spowodować hipokalcemię objawiającą się mrowieniem w okolicy ust, dłoni lub stóp, skurczami mięśni, dusznością, trudnością z połykaniem, chrypką, drgawkami, dolegliwościami ze strony mięśnia sercowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cynakalcet (Cinacalcet) inne leki przeciwprzytarczycowe

Interakcje etelkalcetydu z pożywieniem

Brak danych na temat interakcji etelkalcetydu z żywnością.

Interakcje etelkalcetydu z alkoholem

Brak danych na temat interakcji etelkalcetydu z alkoholem.

Wpływ etelkalcetydu na prowadzenie pojazdów

Etelkalcetyd nie wywiera wpływu lub w nieistotny sposób wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Należy mieć na uwadze, że niektóre objawy hipokalcemii, która może wystąpić po zastosowaniu leku mogą zaburzać obsługę pojazdów.

Inne rodzaje interakcji

Podawanie innych substancji, które zmniejszają stężenie wapnia w surowicy w trakcie terapii etelkalcetydem może zwiększyć ryzyko wystąpienia hipokalcemii.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. W badaniach in vitro etelkalcetyd nie wpływał na aktywność enzymów CYP450.

Wpływ etelkalcetydu na ciążę

Zaleca się unikanie stosowania etelkalcetydu u kobiet w ciąży, ze względu na brak badań dotyczących wpływu substancji na ciążę u ludzi. U zwierząt nie wykazano wpływu na reprodukcję. 

Wpływ etelkalcetydu na laktację

Brak danych na temat przenikania etelkalcetydu do mleka matki karmiącej. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja przenika do mleka samic. Należy rozważyć, czy korzyści wynikające z leczenia kobiety w trakcie laktacji przewyższają ryzyko dla zdrowia dziecka oraz podjąć decyzję w sprawie zaprzestania karmienia lub stosowania etelkalcetydu.

Wpływ etelkalcetydu na płodność

Brak danych na temat wpływu etelkalcetydu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na rozrodczość.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne: bardzo częstymi działaniami niepożądanymi etelkalcetydu są zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, skurcze mięśni, biegunka, nudności oraz wymioty. Do innych sutków ubocznych leczenia można zaliczyć nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne, hipokaliemię, hipofosfatemię, bóle głowy, parestezje i drgawki, wydłużenie odstępu QT w obrazie EKG, nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie oraz bóle mięśniowe.

Objawy przedawkowania etelkalcetydu

Przedawkowanie etelkalcetydu może skutkować hipokalcemią. W przypadku przedawkowania należy zbadać stężenie wapnia w surowicy i obserwować pacjentów pod kątem wystąpienia objawów takich jak parestezje, bóle mięśni, skurcze mięśni oraz drgawki.

Mechanizm działania etelkalcetydu

Etelkalcetyd jest syntetycznym peptydem kalcymimetycznym powodującym zmniejszenie wydzielania parathormonu w wyniku aktywacji receptora wapniowego zlokalizowanego na powierzchni komórek gruczołu przytarczycowego. Wiązanie substancji z receptorem powoduje w konsekwencji zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów we krwi.

Dystrybucja etelkalcetydu

Etelkalcetyd wiąże się głównie z albuminami poprzez odwracalne wiązanie kowalencyjne. Stopień wiązania substancji z białkami osocza za pomocą wiązań niekowalencyjnych jest mały, wskaźnik frakcji niezwiązanej wynosi 0,53. Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi około 796 litrów.

Metabolizm etelkalcetydu

Etelkalcetyd nie ulega metabolizmowi przy udziale enzymów cytochromu P450. Substancja ulega biotransformacji głównie we krwi, wiąże się z albuminami w wyniku reakcji wymiany mostków dwusiarczkowych z endogennymi grupami tiolowymi. Badania in vitro wykazały minimalną aktywność głównego metabolitu związanego z albuminą oraz jego pięciokrotnie wyższe stężenie w osoczu w porównaniu ze związkiem wyjściowym.

Wydalanie etelkalcetydu

Etelkalcetyd jest szybko usuwany przez nerki z organizmu u osób z prawidłową czynnością tego narządu, u pacjentów wymagających hemodializ substancja jest usuwana w czasie tego procesu wraz z płynem dializacyjnym oraz z moczem i kałem. Okres półtrwania przy podawaniu etelkalcetydu trzy razy w tygodniu wynosi od 3 do 5 dni.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij