Abcyksymab, Abciximabum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o abcyksymabie

Rok wprowadzenia na rynek
1993
Substancje aktywne
abcyksymab
Działanie abcyksymabu
przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne)
Postacie abcyksymabu
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia
Rys historyczny abcyksymabu

Abcyksymab został wprowadzony do użytku w 1993 roku przez podmiot odpowiedzialny CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC.

Wzór sumaryczny abcyksymabu

C6462H9964N1690O2049S48

 

Spis treści

Wskazania do stosowania abcyksymabu

Abcyksymab stosowany jest pomocniczo z heparyną oraz kwasem acetylosalicylowym podczas zabiegów przezskórnych naczyń wieńcowych (angioplastyka balonowa, aterektomia, implantacja stentu) oraz w terapii niestabilnej choroby niedokrwiennej serca. 

Dawkowanie abcyksymabu

Abcyksymab stosowany jest w iniekcji dożylnej pod specjalistyczną kontrolą służby medycznej, z zapewnieniem możliwości badań laboratoryjnych układu krwiotwórczego, natychmiastowego przetoczenia krwi oraz podania leków krwiopochodnych.

Dawka abcyksymabu stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, schorzeń towarzyszących, masy ciała itp. 

Dawki zwykle stosowne (dobowe) u osób dorosłych: 0,25 mg/kg masy ciała.

Przeciwskazania do stosowania abcyksymabu

Przeciwwskazaniem do stosowania substancji jest nadwrażliwość na abcyksymab oraz ciężka niewydolność nerek wymagająca hemodializy. Abcyksymabu nie należy również stosować w przypadku: aktywnego krwawienia wewnętrznego, udaru mózgu przebytego w ciągu ostatnich 2 lat, urazu czaszki przebytego w ciągu ostatnich 2 miesięcy, zabiegu chirurgicznego w obrębie czaszki lub innego dużego zabiegu chirurgicznego, nowotworu wewnątrzczaszkowego, wad rozwojowych układu naczyniowego, tętniaka, skazy krwotocznej, ciężkiego nadciśnienia tętniczego niepodlegającego leczeniu, trombocytopenii, zapalenia naczyń, retinopatii w przebiegu nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania abcyksymabu

Terapię abcyksymabem należy poprzedzić dokładną analizą możliwych korzyści oraz ryzyka, które wynikają z leczenia substancją. 

Abcyksymab należy stosować jako substancję wspomagającą leczenie heparyną oraz kwasem acetylosalicylowym. 

Podczas terapii abcyksymabem należy uważnie kontrolować wszelkie potencjalne miejsca krwawienia takie jak: wkłucia do żył oraz tętnic, miejsca założenia cewników, nacięcia, miejsca wprowadzenia igły.

W celu prewencji wystąpienia krwawień z układu pokarmowego leczenie abcyksymabem należy poprzedzić podaniem antagonistów receptorów histaminowych H2 lub płynnych substancji neutralizujących sok żołądkowy. 

Należy przerwać podawanie abcyksymabu w przypadku wystąpienia ciężkiego i niekontrolowanego krwawienia lub konieczności przeprowadzenia nagłego zabiegu. 

Terapię abcyksymabem należy poprzedzić badaniem liczby płytek krwi, ACT, czasu protrombinowego oraz APTT w celu wykrycia możliwych zaburzeń krzepnięcia.

Przed podaniem abcyksymabu oraz w 12 i 24 godzinie po podaniu dożylnym należy określić poziom hemoglobiny oraz hematokryt. Przed leczeniem należy również wykonać 12-odprowadzeniowe EKG.

Podczas podawania abcyksymabu należy monitorować podstawowe parametry życiowe. 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania abcyksymabu z: innymi lekami hamującymi hemostazę (heparyna), doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna), lekami trombolitycznymi oraz antyagregacyjnymi (tiklopidyna, dekstrany niskocząsteczkowe, dipirydamol) ze względu na działanie hamujące agregację płytek przez abcyksymab.

Przed podaniem oraz w trakcie terapii abcyksymabem należy kontrolować ilość płytek krwi w celu zmniejszenia ryzyka trombocytopenii (małopłytkowość), w przypadku wystąpienia trombocytopenii należy przerwać podawanie substancji. 

Brak szczegółowych badań klinicznych dotyczących stosowania abcyksymabu u dzieci, młodzieży oraz pacjentów po 80 roku życia.

Interakcje abcyksymabu z innymi substancjami czynnymi

Nasilone działanie przeciwzakrzepowe, wydłużony czas krwawienia, zwiększone ryzyko powstawania siniaków, zwiększone ryzyko nasilonych krwawień, wylewów oraz krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Escyna (Escine) substancje wpływające na elastyczność naczyń krwionośnych - INNE
Gestoden (Gestodene) progestageny
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Piperacylina (Piperacillin) penicyliny o szerokim spektrum działania
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tibolon (Tibolone) substancje o działaniu jednocześnie estrogennym, gestagennym i androgennym
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE

Wpływ abcyksymabu na prowadzenie pojazdów

Abcyksymab ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. 

Wpływ abcyksymabu na ciążę

Brak wystarczających danych dotyczących wpływu stosowania abcyksymabu na ciążę. Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować substancji w czasie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. 

Wpływ abcyksymabu na laktację

Podczas terapii abcyksymabem należy przerwać karmienie piersią. 

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne: krwotok wewnątrzczaszkowy, udar niedokrwienny, ból w plecach, niedociśnienie, nudności, ból w klatce piersiowej i wymioty, ból głowy, bradykardia, gorączka, ból w miejscu wkłucia, trombocytopenia, tamponada serca, zespół niewydolności oddechowej.

Objawy przedawkowania abcyksymabu

Brak szczegółowych danych dotyczących przyjęcia zbyt dużej dawki abcyksymabu i przedawkowania. 

Mechanizm działania abcyksymabu

Abcyksymab jest lekiem przeciwzakrzepowym, który działo jako inhibitor krzepnięcia. Jako fragment przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciw receptorom glikoproteinowym GPIIb/IIIa (znajdującym się na powierzchni płytek krwi) hamuje agregację płytek po aktywowaniu ADP, zapobiegając wiązaniu: fibrynogenu, czynnika von Willebranda oraz innych cząsteczek adhezyjnych z receptorami glikoproteinowymi. Abcyksymab hamuje zwiększoną produkcję trombiny, agregację płytek krwi oraz zmniejszenia ilości powikłań zakrzepowych.

Metabolizm abcyksymabu

Abcyksymab metabolizowany jest na drodze opsonizacji przez system fagocytarny. 

Wydalanie abcyksymabu

Czas półtrwania abcyksymabu wynosi od 10 do 30 minut, w zależności od dawki. Efekty działania substancji zanikają po 48 godzinach. Wydalanie abcyksymabu odbywa się przez system fagocytarny. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij