Dihydroergokrystyna, Dihydroergocristinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dihydroergokrystynie

Substancje aktywne
maleinian dihydroergokrystyny
Działanie dihydroergokrystyny
wspomaga leczenie hemoroidów (żylaków odbytu), powoduje zamykanie żylaków, reguluje krążenie żylne i limfatyczne, przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie dihydroergokrystyny
krople, tabletki, tabletki drażowane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Angiologia, Kardiologia, Neurologia
Wzór sumaryczny dihydroergokrystyny

C35H41N5O5

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające dihydroergokrystynę

Wskazania do stosowania dihydroergokrystyny

Dihydroergokrystyna jest stosowana w pierwotnym i wtórnym nadciśnieniu tętniczym, w przewlekłej niewydolności żylnej, w chorobach naczyń mózgowych, w żylakach odbytu i chorobach naczyń żylnych kończyn dolnych.

Dawkowanie dihydroergokrystyny

Dihydroergokrystynę przyjmuje się doustnie, z posiłkiem. Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby), innych substancji czynnych wchodzących w skład preparatów złożonych itp. Dawkę leku należy ustalać indywidualnie dla pacjenta i zwiększać stopniowo. Pierwsze efekty terapeutyczne można ocenić po upływie 1-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Maksymalna dawka dobowa stosowana u osób dorosłych to 3 mg. Nie jest zalecane stosowanie dihydroergokrystyny u dzieci i młodzieży.

Przeciwskazania do stosowania dihydroergokrystyny

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na dihydroergokrystynę i inne alkaloidy sporyszu, ciąża i okres laktacji, ciężkie zaburzenia funkcji wątroby i/lub nerek, psychozy, stany depresji, zaburzenia czynności serca, ciężkie niedociśnienie tętnicze, niewydolność krążeniowa.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dihydroergokrystyny

Dihydroergokrystynę należy stosować ostrożnie u osób z cukrzycą, z dną moczanową, z niewydolnością nerek i/lub wątroby. Pacjenci musza kontrolować ciśnienie krwi. Jest to szczególnie istotne w pierwszych dniach od rozpoczęcia leczenia. Należy zgłosić lekarzowi wystąpienie zaburzeń wzroku i bólu oka, które mogą świadczyć o nagromadzeniu płynu między naczyniówką a twardówką lub wzroście ciśnienia wewnątrzgałkowego. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się pacjenci z nadwrażliwością na penicyliny i/lub sulfonamidy. U osób z ostrą krótkowzrocznością i ostrą jaskrą zamkniętego kąta dihydroergokrystynę należy stosować ostrożnie.

Przeciwwskazania dihydroergokrystyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Dihydroergokrystyny nie należy łączyć z lekami moczopędnymi np. furosemidem.

Interakcje dihydroergokrystyny z innymi substancjami czynnymi

Obniżenie ciśnienia krwi i zwolnienie czynności serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Etylefryna (Etilefrine) inne substancje pobudzające układ sercowo-naczyniowy
Fenylefryna (Phenylephrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Midodryna (Midodrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Noradrenalina (Noradrenaline, norepinephrine) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Minoksydyl (Minoxidil) substancje czynne stosowane w dermatologii
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Prilokaina (Prylokaina) (Prilocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Urapidyl (Urapidil) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Antytrombina alfa (Antithrombin alpha) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Eptyfibatyd (Eptifibatide) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Zaburzenia ukrwienia obwodowego oraz martwica dłoni i stóp.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dobutamina (Dobutamine) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Dopamina (Dopamine) agoniści receptorów dopaminowych
Zwiększenie ryzyka nefrotoksyczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amikacyna (Amikacin) aminoglikozydy
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Neomycyna (Neomycin) aminoglikozydy
Streptomycyna (Streptomycin) aminoglikozydy
Tobramycyna (Tobramycin) aminoglikozydy
Osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nadmierny skurcz naczyń krwionośnych. Ryzyko niedokrwienia narządów wewnętrznych i kończyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Nasilenie działań niepożądanych dihydroergokrystyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV

Interakcje dihydroergokrystyny z alkoholem

Nie należy łączyć dihydroergokrystyny i alkoholu ze względu na ryzyko nasilenia działania hamującego czynność ośrodkowego układu nerwowego.

Wpływ dihydroergokrystyny na prowadzenie pojazdów

Dihydroergokrystyna w połączeniu z innymi składnikami hipotensyjnymi może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia, hipotonię ortostatyczną i ogólne osłabienie, co wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.

Wpływ dihydroergokrystyny na ciążę

Dihydroergokrystyna może przenikać do łożyska i w znacznym stopniu zagrażać dziecku. Stosowanie leku w ciąży jest przeciwwskazane.

Wpływ dihydroergokrystyny na laktację

Dihydroergokrystyna przenika do mleka kobiecego. Stosowanie leku jest przeciwwskazane w okresie laktacji.

Skutki uboczne

alergiczne odczyny skóry
biegunka
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
niedociśnienie tętnicze
nudności
wymioty
zawroty głowy
bóle głowy
uszkodzenie nerek
uszkodzenie wątroby
bradykardia zatokowa
osłabienie
zaburzenia napięcia mięśni

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania dihydroergokrystyny

Wśród objawów przedawkowania można wyróżnić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hipotonię, bradykardię, zaburzenia rytmu serca, ból głowy, wzmożone pragnienie, miastenię (męczliwość mięśni). Większym dawkom mogą towarzyszyć zaburzenia świadomości i śpiączka.

Mechanizm działania dihydroergokrystyny

Dihydroergokrystyna to pochodna alkaloidu sporyszu, która odpowiada za redystrybucję przepływu krwi w obszarach obwodowych i mózgowych oraz poprawia wykorzystanie tlenu transportowanego z krwią. Lek wykazuje powinowactwo do receptorów alfa-adrenergicznych (jako antagonista) oraz dopaminergicznych i serotoninergicznych (jako częściowy agonista i antagonista). Efektem rozszerzenia tętnic jest obniżenie ciśnienia. Działanie leku polegające na zwężeniu naczyń żylnych jest m.in. zależne od uwalniania substancji zbliżonych do prostaglandyn. Dihydroergokrystyna zmniejsza odruchy z baroreceptorów (receptory wysyłające impulsy do ośrodka naczynioruchowego- i odwrotnie- z częstotliwością zależną od wielkości ciśnienia) i ryzyko wystąpienia tachykardii reaktywnej.

Wchłanianie dihydroergokrystyny

Dihydroergokrystyna wchłania się w z przewodu pokarmowego w około 25%. Stężenie maksymalne leku we krwi zostaje osiągnięte w ciągu 0,6 h od podania doustnego.

Dystrybucja dihydroergokrystyny

Dihydroergokrystyna wiąże się w 68% z białkami osocza. Lek przenika przez barierę łożyskową i barierę krew-mózg.

Metabolizm dihydroergokrystyny

Dihydroergokrystyna jest szeroko metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, wśród których głównym metabolitem jest 8-hydroksy-dihydroergokrystyna.

Wydalanie dihydroergokrystyny

Wydalanie leku zachodzi głównie z kałem, z moczem ulega wydalaniu mniej niż 1% dawki leku w postaci niezmienionej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij