Deksketoprofen, Dexketoprofenum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o deksketoprofenie

Rok wprowadzenia na rynek
1998
Substancje aktywne
dexketoprofen
Działanie deksketoprofenu
przeciwbólowe (bez opioidów), przeciwgorączkowe, przeciwzapalne
Postacie deksketoprofenu
granulat do przygotowania roztworu doustnego, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ kostny, układ mięśniowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Stomatologia ogólna
Wzór sumaryczny deksketoprofenu

C16H14O3

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające deksketoprofen

Wskazania do stosowania deksketoprofenu

Deksketoprofen stosowany jest w leczeniu bólu o różnym nasileniu, od łagodnego do umiarkowanego. 

Dawkowanie deksketoprofenu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, oraz chorób towarzyszących. Maksymalna dawka dobowa deksketoprofenu podawanego doustnie wynosi 75mg, natomiast parenteralnie 150mg. W zależności od schorzeń pacjenta może być konieczna modyfikacja dawki. 

Przeciwskazania do stosowania deksketoprofenu

Deksketoprofen jest przeciwwskazany w następujących schorzeniach: u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną oraz inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy;  u pacjentów zgłaszających fotouczulenia w trakcie stosowania ketoprofenu lub fibratów, u pacjentów, u których występuje krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, a także z czynną chorobą wrzodową żołądka; u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów z  czynnymi krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami funkcjonowania wątroby; u pacjentów ze skazą krwotoczną i zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pacjentów ciężko odwodnionych oraz u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w trakcie karmienia piersią. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania deksketoprofenu

Stosując deksketoprofen, należy zachować ostrożność u pacjentów z alergią w wywiadzie (zwłaszcza na inne NLPZ), chorobami nerek, układu krążenia, przewodu pokarmowego oraz wątroby, wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryn, odwodnieniem oraz bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych. Deksketoprofen może zwiększać we krwi stężenie azotu mocznikowego i kreatyniny oraz znacznie zwiększać aktywność enzymów AspAT i AlAT. Deksketoprofenu nie należy stosować u chorych na ospę wietrzną, ze względu na możliwe ciężkie infekcje tkanek miękkich i skóry. 

Przeciwwskazania deksketoprofenu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Deksketoprofenu nie należy łączyć z innymi NLPZ, np. ibuprofenem, kwasem acetylosalicylowym, metotreksatem podawanym w dawkach równych lub wyższych, niż 15mg, heparynami np. enokspapryną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, np. acenokumarolem, kortykosteriodami, np. deksametazonem, solami litu, sulfonamidami , np. sulfasalazyną oraz pochodnymi hydantoin, np. fenytoiną. 

Interakcje deksketoprofenu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zmniejszenie krzepliwości krwi i zwiększone ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Escyna (Escine) substancje wpływające na elastyczność naczyń krwionośnych - INNE
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Pegaspargaza (Pegaspargase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ryzyko wystąpienia zaburzeń nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amikacyna (Amikacin) aminoglikozydy
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Tenofowir (Tenofovir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Tobramycyna (Tobramycin) aminoglikozydy
Ryzyko wystąpienia zapalenia przełyku, uszkodzenia nerek, oraz zmniejszenia liczby krwinek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pemetreksed (Pemetrexed) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Nasilenie przeciwzakrzepowego działania apiksabanu, co wiąże się z możliwymi, poważnymi krwotokami.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Możliwe wystąpienie zawrotów głowy, zaburzeń snu, zaburzeń smaku, węchu, drżenia mięśni. oraz drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Prulifloksacyna (Prulifloxacin) fluorochinolony
Ryzyko wystąpienia stanów zapalnych przewodu pokarmowego, co wiąże się z biegunkami, wymiotami, utratą apetytu, nudnościami, oraz oddawaniem smolistych stolców.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Ryzyko zaburzeń pracy wątroby i nerek , nasilenie działań niepożądanych klofarabiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Ryzyko wystąpienia drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas pipemidynowy (Pipemidic acid) chinolony - inhibitory gyrazy
Ryzyko zwiększonych działań niepożądanych daptomycyny , możliwe uszkodzenie mięśni prowadzące do niewydolności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Daptomycyna (Daptomycin) antybiotyki lipopeptydowe
Osłabienie działania hipotensyjnego, ryzyko niewydolności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabienie działania przeciwzakrzepowego kwasu acetylosalicylowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ryzyko wystąpienia owrzodzeń przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alendronian sodu (Sodium alendronate, alendronic acid) bisfosfoniany
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Klodronian (Clodronate) bisfosfoniany
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Ryzyko osłabienia działania moczopędnego i hipotensyjnego oraz ryzyko wystąpienia niewydolności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Możliwe wystąpienie nadciśnienia, obrzęków oraz zaburzeń pracy nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Nasilenie działania desmopresyny, które prowadzi do nadmiernego gromadzenia się wody w organizmie i obniżenia poziomu sodu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Zwiększenie stężenia potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Ryzyko zaburzeń pracy nerek, objawiające się skąpomoczem lub bezmoczem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Ryzyko wystąpienia zaburzeń funkcji nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Fumaran dimetylu (Dimethyl fumarate) inne substancje działające na układ nerwowy
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Streptomycyna (Streptomycin) aminoglikozydy
Ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Ryzyko nadmiernego obniżenia stężenia glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Ryzyko wystąpienia anemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nasilenie działania digoksyny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Możliwe zmniejszenie liczby krwinek białych, czerwonych i płytek krwi oraz uszkodzenie wątroby i nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Ryzyko wystąpienia bólu głowy, kaszlu, zmęczenia, bólu brzucha oraz biegunki. Możliwe jest również ryzyko uszkodzenia nerwów obwodowych i mięśni odczuwalne jako: mrowienia, palenie, drętwienie oraz osłabienie mięśni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Telbiwudyna (Telbivudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Zmniejszenie moczopędnego działania acetazolamidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Zmniejszenie siły działania bisoprololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Osłabienie przeciwcukrzycowego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Osłabienie działania melatoniny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Melatonina (Melatonin) melatonina i analogi
Osłabienie hipotensyjnego działania metyldopy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Ryzyko gromadzenia się wody w organizmie oraz wystąpienia obrzęków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Osłabienie działania deksketoprofenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Opóźnienie wchłaniania deksketoprofenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sukralfat (Sucralfate) selektywne leki osłaniające stosowane w chorobie wrzodowej
Osłabienie działania karwedilolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych

Interakcje deksketoprofenu z pożywieniem

Deksketoprofen przyjmowany po posiłku ogranicza wystąpienie działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. W wyjątkowych przypadkach  ostrego bólu można go zastosować 30 minut przed posiłkiem, co jednak wiąże się ze zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych. 

Interakcje deksketoprofenu z alkoholem

Ze względu na zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego, nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia deksketoprofenem. Mogą również nasilić się inne objawy niepożądane, takie jak osłabienie, zawroty głowy oraz zmęczenie. 

Wpływ deksketoprofenu na prowadzenie pojazdów

Podczas wystąpienia zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i senności, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu podczas terapii deksketoprofenem. 

Inne rodzaje interakcji

Deksketoprofen przez swoje działanie może maskować objawy chorób zakaźnych. Może również powodować nieprawidłowe wyniki wskaźników wątrobowych. 

Wpływ deksketoprofenu na ciążę

Ze względu na ryzyko poronienia oraz możliwość wystąpienia wad budowy układu sercowo-naczyniowego u płodu, nie należy stosować deksketoprofenu w początkowym etapie ciąży. Stosowanie w trakcie trzeciego trymestru grozi poważnymi powikłaniami u płodu,  takimi jak toksyczne działanie na serce i płuca oraz zaburzenia czynności nerek. U matki może dojść do zahamowania skurczów macicy, co może opóźnić poród. Istnieje  również ryzyko wydłużenia czasu krwawienia, niezależnie od wielkości dawki. 

Wpływ deksketoprofenu na laktację

Deksketoprofen jest przeciwwskazany do stosowania u matek karmiących, ze względu na brak badań odnośnie przenikania substancji do mleka matki. 

Wpływ deksketoprofenu na płodność

Deksketoprofen może zaburzać płodność u kobiet, dlatego nie zaleca się jego stosowania u kobiet planujących ciążę. 

Skutki uboczne

biegunka
zmęczenie
wymioty
niestrawność
nudności
ból brzucha
ból
bezsenność
ból głowy
kołatanie serca
wysypka
złe samopoczucie
wzdęcia
niepokój
zapalenie błony śluzowej żołądka
zaparcia
zawroty głowy
sztywność
zaczerwienienie
suchość błony śluzowej jamy ustnej
osłabienie
Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
obrzęk gardła
nadciśnienie tętnicze
zwolnienie częstości oddechów
miąższowe wątrobowokomórkowe uszkodzenie wątroby
omdlenia
ciężkie zaburzenia czynności nerek
pokrzywka
wielomocz
parestezje
nadmierne pocenie się
jadłowstręt
obrzęki obwodowe
trądzik
choroba wrzodowa żołądka
perforacja przewodu pokarmowego
zaburzenia miesiączkowania
Ból pleców
krwawienia z przewodu pokarmowego
zaburzenia gruczołu krokowego
duszność
małopłytkowość
nieostre widzenie
obrzęk naczynioruchowy
niedociśnienie tętnicze
zapalenie nerek
neutropenia
obrzęk twarzy
wstrząs anafilaktyczny
świąd
skurcz oskrzeli
szumy uszne
nadwrażliwość na światło
reakcje anafilaktyczne
zespół nerczycowy
zespół Stevensa-Johnsona
zapalenie trzustki
tachykardia
toksyczne martwicze oddzielanie naskórka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu parenteralnym może wystąpić ból w miejscu wstrzyknięcia oraz reakcja w miejscu wstrzyknięcia, obejmująca zapalenie, krwiaki lub krwotok.

Objawy przedawkowania deksketoprofenu

Po przedawkowaniu deksketoprofenu mogą wystąpić zaburzenia ze strony układu pokarmowego - ból brzucha, wymioty, jadłowstręt oraz zaburzenia neurologiczne - ból głowy, senność, zawroty głowy, dezorientacja. Przedawkowanie leczy się objawowo, w zależności od stanu pacjenta. 

Mechanizm działania deksketoprofenu

Deksketoprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które zmniejszają syntezę prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności szlaku cyklooksygenazy, zarówno COX-1, jak i COX-2. Deksketoprofen hamuje przekształcanie kwasu arachidonowego do cyklicznych endonadtlenków, PGG2 i PGH2, z których powstają prostaglandyny PGE1, PGE2, PGF2α i PGD2 oraz prostacyklina PGI2 i tromboksany TxA2 i TxB2. Zahamowanie syntezy prostaglandyn może mieć wpływ na inne mediatory stanu zapalnego powodując pośrednie działania.

Wchłanianie deksketoprofenu

Po podaniu doustnym deksketoprofen osiąga maksymalne stężenie po 30 minutach. Podany bezpośrednio po posiłku wchłania się wolniej. 

Dystrybucja deksketoprofenu

Deksketoprofen w 99% wiąże się z białkami osocza. Okres półtrwania deksketoprofenu w osoczu wynosi około 4-6 godzin. Maksymalne stężenie w osoczu  osiągane jest po około 30 minutach.

Metabolizm deksketoprofenu

Deksketoprofen jest metabolizowany w wątrobie na drodze glukuronidacji, udziałem enzymów wątrobowych cytochromu P450 - CYP2C8 i CYP2C9.

Wydalanie deksketoprofenu

Około 70-80% przyjętej dawki jest wydalane z moczem w ciągu pierwszych 12 godzin po zastosowaniu. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij