Ceftybuten, Ceftibutenum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o ceftybutenie

Rok wprowadzenia na rynek
1994
Substancje aktywne
ceftybuten
Działanie ceftybutenu
bakteriobójcze, przeciwbakteryjne
Postacie ceftybutenu
kapsułki, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Układy narządowe
układ moczowy, układ oddechowy, układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Medycyna rodzinna, Otolaryngologia, Pediatria, Pulmonologia, Urologia
Rys historyczny ceftybutenu

Ceftybuten został wprowadzony do lecznictwa w 1994 roku (Szwajcaria), w 1995 w USA i Kanadzie.

Wzór sumaryczny ceftybutenu

C15H14N4O6S2

Spis treści

Wskazania do stosowania ceftybutenu

Ceftybuten jest antybiotykiem cefalosporynowym stosowanym doustnie w przypadku zakażeń bakteryjnych wrażliwych na ceftybuten - m.in. w zaostrzeniach bakteryjnego przewlekłego zapalenia oskrzeli, ostrego bakteryjnego zapalenia ucha środkowego, zapaleniu gardła i migdałków, płonicy, ostrym zapaleniu zatok.

Ceftybuten stosuje się również w zakażeniach dróg moczowych (dzieci i dorosłych, powikłanych i niepowikłanych).

Antybiotyk ten stosuje się w zapaleniach górnych i dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), a także w infekcjach bakteryjnych śluzówki jelit, infekcji żołądkowo-jelitowych wywołanych m.in. przez bakterie Salmonella, Shigella, E.coli.

Dawkowanie ceftybutenu

Ceftybuten stosuje się doustnie (w postaci kapsułek lub zawiesiny doustnej).

Dawka stosowana i częstość podawana w leczeniu (raz czy dwa razy na dobę) zależna od jednostki chorobowej (typu zakażeń bakteryjnych i wrażliwości bakterii na ten antybiotyk). Ceftybuten stosuje się od 5 do 10 dni (w zależności od szczepu bakteryjnego). Dla szczepu Streptococcus pyogenes antybiotyk stosuje się minimum 10 dni.

Dawka antybiotyku zależy m.in. od masy ciała dziecka. Dzieci o wadze minimum 45 kg i w wieku powyżej 10 lat przyjmują dawki jak u dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością nerek w zależności od klirensu kreatyniny mogą mieć zmniejszone dawki.

Istotne jest, by jak przy każdym antybiotyku, ceftybuten był przyjmowany regularnie o stałej porze.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: do 400 mg (w dawkach podzielonych lub jako dawka jednorazowa).

Przeciwskazania do stosowania ceftybutenu

Przeciwwskazaniem do stosowania ceftybutenu jest nadwrażliwość na ten antybiotyk, alergia/uczulenie/ostra lub przewlekła reakcja alergiczna po zastosowaniu antybiotyków z grupy penicylin czy innych antybiotyków beta-laktamowych.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ceftybutenu

Osoby z zaburzoną funkcją nerek mogą przyjmować dawki mniejsze niż zwykle stosowane. Dotyczy to również pacjentów dializowanych. Ceftybuten należy podawać po dializie (jeśli jest stosowana), gdyż antybiotyk jest usuwany podczas dializy.

Należy zachować ostrożność, jeśli antybiotyk ma być zastosowany u osób z ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi - szczególnie w zapaleniu okrężnicy.

Ceftybuten należy do cefalosporyn, w przypadku tej grupy antybiotyków należy wziąć pod uwagę ryzyko uczulenia na penicyliny. Dochodzi tutaj do alergii krzyżowej - uczulenia na penicyliny może oznaczać również uczulenia na cefalosporyny. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, leczenie ceftybutenem czy innymi cefalosporynami należy przerwać. Stwierdzone uczulenia na pyłki roślin, astma zwiększa ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na cefalosporyny.

Cefalosporyny to antybiotyki o szerokim spektrum działania, w związku z tym może dojść do zmian w fizjologicznej florze jelit. Efektem tego może być biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (wywołane przez Clostridium difficile - toksyny tej bakterii). Biegunka może wystąpić w czasie trwania antybiotykoterapii jak i po jej zakończeniu. Przedłużającą się biegunkę należy odpowiednio zdiagnozować.

Należy zwrócić uwagę na stosowane leki - ceftybuten, podobnie jak inne cefalosporyny wpływają na proces krzepnięcia, co ma znaczenie u osób stosujących leki antyagregacyjne, stąd konieczność monitorowania czasu protrombinowego, INR (m.in. ocena procesu krzepnięcia).

Interakcje ceftybutenu z innymi substancjami czynnymi

Nasilone działanie przeciwzakrzepowe, wydłużony czas protrombinowy na skutek zmniejszenia aktywności protrombiny. Należy monitorować INR, w razie potrzeby - podać witaminę K.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Nasilone działanie nefrotoksyczne (toksyczne na nerki).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amikacyna (Amikacin) aminoglikozydy
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Streptomycyna (Streptomycin) aminoglikozydy
Tobramycyna (Tobramycin) aminoglikozydy
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Ryzyko zmniejszonego działania antykoncepcyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Antagonizm farmakodynaminczy - wymienione substancje zmniejszają skuteczność ceftybutenu. Łączne stosowanie może zaburzać pracę nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Limecyklina (Limecycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Roksytromycyna (Roxithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Spiramycyna (Spiramycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny

Inne rodzaje interakcji

W przypadku ceftybutenu nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na badania laboratoryjne jak test Coombsa. Wpływ ten był zauważalny dla innych cefalosporyn.

Wpływ ceftybutenu na ciążę

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania mutagennego, teratogennego.

Wpływ ceftybutenu na laktację

Ceftybuten przechodzi do mleka matki. U niemowląt może wystąpić zmiana w obrębie flory bakteryjnej, a w konsekwencji biegunka, ryzyko kolonizacji drożdżaków.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko uczulenia na penicyliny u dziecka czy inne antybiotyki beta-laktamowe.

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
nudności
zaburzenia smaku
bóle brzucha
wzdęcia
dyspepsja
hiperbilirubinemia
wzdęcia brzucha
kandydoza (jama ustna)
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
zapalenie żołądka
suchość błony śluzowej jamy ustnej
suchość w ustach
wymioty
zakażenia pochwy
wydłużenie czasu protrombinowego
wzrost czynnika INR
trombocytoza
niedokrwistość hemolityczna
niedokrwistość aplastyczna
neutropenia
drgawki
zapalenie okrężnicy wywołane przez Clostridium difficile
leukopenia
agranulocytoza
zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
senność
zawroty głowy pochodzenia błonnikowego
parestezje
reakcje nadwrażliwości
nadkażenia
żółtaczka
wstrząs anafilaktyczny
choroby wątroby i dróg żółciowych

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania ceftybutenu

Do tej pory nie stwierdzono by wystąpiły jakiekolwiek charakterystyczne objawy w związku z przedawkowaniem.

Przyjęcie dawki do 2 g nie wiązało się z wystąpieniem ciężkich skutków ubocznych.

Mechanizm działania ceftybutenu

Ceftybuten to antybiotyk beta-laktamowy bakteriobójczy (bardzo oporny na działanie beta-laktamaz - penicylinaz plazmidowych, cefalosporynaz) należący do III generacji cefalosporyn. Podstawowym efektem jego działania jest hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii. Ceftibuten może być skuteczny w przypadku bakterii wytwarzających beta-laktamazę, które wykazują oporność w stosunku do innych penicylin czy antybiotyków beta-laktamowych.

Oporność nie występuje na wszystkie beta-laktamazy - ceftybuten nie jest oporny na cefalosporynazy bakterii Citrobacter, Enterobacter, Bacteroides.

Antybiotyk ten nie powinien być stosowany w przypadku bakterii opornych na beta-laktamy (tzw. penicylinooporne) np. Streptococcus pneumoniae.

Nie wykazuje aktywności przeciwbakteryjnej w przypadku gronkowców, enterokoków, Acinetobacter, Listeria, Flavobacterium i Pseudomonas spp. Słabą aktywność wykazuje przeciwko bakteriom beztlenowym.

Ceftibuten działa na bakterie Gram-dodatnie (np. Streptococcus pyogenes) i Gram-ujemne (Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Haemophilus influenzae oraz H.parainfluenzae).

Wchłanianie ceftybutenu

Antybiotyk w podaniu doustnym jest dobrze wchłaniany z jelita - na poziomie 90% i więcej. Maksymalne stężenie antybiotyk osiągał po 2-3 godzinach.

Dystrybucja ceftybutenu

Słabo wiąże się z białkami osocza (na poziomie ok 62-64%). Łatwo przenika do tkanek i płynów ustrojowych.

Stężenie ceftybutenu w płucach osiąga ok. 40% w porównaniu do tego występującego w osoczu, jest obecny również w wydzielinie z nosa (46%), tchawicy (20%), oskrzeli (24%). Jego obecność stwierdzono również w płynie u dzieci z zapaleniem ucha środkowego (znajdował się na poziomie wyższym lub równym względem osocza).

Główną pochodną ceftybutenu znajdującą się w krążeniu jest izomer trans ceftybutenu, który prawdopodobnie powstaje w wyniku bezpośredniej konwersji ceftybutenu (izomer cis). Jego stężenie w moczu i osoczu wynosi około 10% stężenia ceftybutenu lub mniej.

Biodostępność tego antybiotyku nie zależy od dawki w zakresie terapeutycznym.

Nie stwierdza się istotnej kumulacji tej substancji, po podaniu kilku dawek w organizmie występuje stan stacjonarny (u osób w podeszłym wieku stwierdzano niewielką kumulację).

Metabolizm ceftybutenu

Farmakokinetyka nie zmienia się istotnie w schorzeniach wątroby - zapalenie wątroby, marskość wątroby, choroba poalkoholowa wątroby i innych dolegliwościach z martwicą komórek wątrobowych.

Okres półtrwania fazy eliminacji wynosi średnio 2,5 godziny (zakres 2-4 godzin).

Wydalanie ceftybutenu

Niewydolność nerek wydłużały okres półtrwania. U osób z niskim klirensem kreatyniny okres półtrwania był 7- lub 8-krotnie większy w porównaniu do osób niewykazujących zaburzonej pracy nerek.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij