Bisoprolol, Bisoprololum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o bisoprololu

Rok wprowadzenia na rynek
1992
Substancje aktywne
bisoprolol, fumaran bisoprololu
Działanie bisoprololu
chronotropowe ujemne (-) (zmniejszenie częstości pracy serca), inotropowe ujemne (-) (zmniejsza siłę skurczu), przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne), zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen
Postacie bisoprololu
kapsułki twarde, tabletki, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Wzór sumaryczny bisoprololu

C18H31NO4

 

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające bisoprolol

Wskazania do stosowania bisoprololu

Bisoprolol to lek działający na receptory beta-adrenergiczne (znajdujące się w sercu i naczyniach krwionośnych) stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej i przewlekłej niewydolności serca.

Dawkowanie bisoprololu

Bisoprolol należy stosować doustnie, raz na dobę, najlepiej rano, o tej samej porze.

Tabletki należy połknąć popijając płynem przed posiłkiem lub w trakcie jedzenia.

Dawka stosowana w leczeniu zależy od jednostki chorobowej, chorób towarzyszących, masy ciała etc. i zwykle wynosi od 1,25 mg do 10 mg.

Przeciwskazania do stosowania bisoprololu

Przeciwwskazaniami do stosowania bisoprololu są niekorzystne zmiany związane z sercem takie jak: ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny (niedotlenienie narządów i tkanek związane z tym, że serce nie jest w stanie pompować tyle krwi ile organizm potrzebuje), blok przedsionkowo-komorowy, blok zatokowo-przedsionkowy, bradykardia (wolny rytm serca, poniżej 60 uderzeń na minutę).

Lek jest również przeciwwskazany w przypadku niedociśnienia tętniczego (poniżej 100/60 mmHG), astmy oskrzelowej, ciężkiej choroby tętnic obwodowych, ciężkich zaburzeń krążenia w kończynach (objawiają się mrowieniem palców rąk i nóg, ich blednięciem lub sinieniem) kwasicy metabolicznej, nieleczonego guza rdzenia nadnerczy (tzw. guza chromochłonnego) i nadwrażliwości na substancję czynną.

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania bisoprololu

Szczególne środki ostrożności należy zachować w przypadku gdy pacjent choruje na astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP), cukrzycę, zaburzenia przewodzenia w sercu (blok przedsionkowo-komorowy), dławicę Prinzmetala, zaburzenia krążenia obwodowego, zaburzenia czynności tarczycy, łuszczycę lub ma guza rdzenia nadnerczy gdyż  bisoprolol i leki przyjmowane w powyższych chorobach mogą oddziaływać na siebie wzajemnie.

Należy również poinformować lekarza jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły reakcje alergiczne, ma planowane leczenie odczulające, ma zaplanowany zabieg operacyjny lub jest na ścisłej diecie.

 

 

 

 

Przeciwwskazania bisoprololu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania bisoprololu jest przyjmowanie:

  • floktafeniny - może wystąpić opóźnienie reakcji sercowo-naczyniowych związanych z niedociśnieniem tętniczym lub wstrząsem wywołanym przez fluktafeninę;
  • sultoprydu - może wystąpić nadmierne zwolnienie akcji serca i obniżenie ciśnienia krwi.

 

 

Interakcje bisoprololu z innymi substancjami czynnymi

Niedociśnienie, zwolnienie czynności serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Mogą wystąpić objawy przedawkowania (ten sam mechanizm działania) bradykardia, niedociśnienie , blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, skurcz oskrzeli, hipoglikemia, zaburzenia świadomości.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nasilenie działania hipotensyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Możliwy wzrost stężenia teofiliny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Leki działają przeciwstawnie na ciśnienie tętnicze krwi i oskrzela.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Mogą wystąpić zaburzenia przewodzenia w mięśniu sercowym.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pilokarpina (Pilocarpine) agoniści receptorów muskarynowych
Nasilenie działania hipotensyjnego bisoprololu i osłabienie działania amitryptyliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Możliwe osłabienie działania formoterolu, salmeterolu i salbutamolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Wzrost stężenia bisoprololu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Osłabienie działania hipotensyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Może wystąpić groźne w skutkach przełamanie receptorów beta.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Ryzyko ciężkiej bradykardii (serce bije zbyt wolno) i bloku przedsionkowo-komorowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fingolimod (Fingolimod) inne leki immunosupresyjne
Maskowanie objawów hipoglikemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Mogą wystąpić objawy nadmiernego zahamowania aktywności współczulnej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Mogą wystąpić zaburzenia pracy serca (bradykardia lub zaburzenia przewodnictwa nadkomorowego).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Może nastąpić nasilenie działania bisoprololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, bradykardia lub nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ropinirol (Ropinirole) agoniści receptorów dopaminowych
Może nastąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego lub bradykardia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Może nastąpić nasilenie bradykardii, blok przedsionkowo-komorowy, hipotensja.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Może nastąpić nasilenie działania hipotensyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Może nastąpić zwolnienie akcji serca, zmniejszenie kurczliwości serca, zwolnienie przewodnictwa w mięśniu sercowym, nasilenie działania hipotensyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nasilenie działania hipotensyjnego, możliwość wystąpienia hipotonii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Mogą wystąpić ortostatyczne spadki ciśnienia i omdlenia spowodowane nasileniem działania hipotensyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny
Może wystąpić bradykardia i nasilenie działania hipotensyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tiapryd (Tiapride) neuroleptyki atypowe
Nasilenie działania hipotensyjnego, zwiększone ryzyko hiperglikemii (zbyt wysoki poziom cukru we krwi) i hipertriglicerydemii (podwyższony poziom trójglicerydów we krwi).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Nasilenie działania hipotensyjnego, zwiększone ryzyko hiperkalemii (zbyt wysoki poziom potasu we krwi).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Może wystąpić nasilenie działania hipotensyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nasilenie działania hipotensyjnego. Możliwość wystąpienia hipotonii ortostatycznej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trimetazydyna (Trimetazidine) inne substancje stosowane w chorobach układu krążenia
Nasilenie działania hipotensyjnego. Możliwość wystąpienia hipotonii ortostatycznej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Moksonidyna (Moxonidine) agoniści receptora imidazolowego
Nasilenie działania propafenonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Nasilenie działania przeciwarytmicznego i kardiodepresyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Antazolina (Antazoline) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Nasilenie działania urapilidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Urapidyl (Urapidil) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Może wystąpić blok serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Następuje osłabienie i skrócenie działania bisoprololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Nasilenie działania hipotensyjnego. Może wystąpić bradykardia, blok zatokowo-przedsionkowy i wydłużyć się przewodnictwo w mięśniu sercowym.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Osłabienie działania zarówno bisoprololu jak i tiotropium i olodaterolu. Może wystąpić skurcz oskrzeli.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Tiotropium (Bromek tiotropiowy) (Tiotropium bromide) antagoniści receptora muskarynowego
Istnieje ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Umeklidynium (Umeclidinium) antagoniści receptora muskarynowego
Występuje przedłużenie hipoglikemii i nasilenie rzadkoskurczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń przewodzenia w mięśniu sercowym i nadmiernej bradykardii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Może wystąpić hipotonia ortostatyczna.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
U pacjentów z niewydolnością serca może wystąpić hipotonia ortostatyczna.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rylmenidyna (Rilmenidine) agoniści receptora imidazolowego

Interakcje bisoprololu z alkoholem

Podczas przyjmowania bisoprololu należy unikać picia alkoholu.

Alkohol może nasilać zawroty głowy i wzmacniać uczucie oszołomienia.

Wpływ bisoprololu na prowadzenie pojazdów

Nie odnotowano wpływu leczenia bisoprololem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednak ze względu na indywidualne reakcje na leczenie zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona.

Należy wziąć ten fakt pod uwagę szczególnie na początku leczenia.

Wpływ bisoprololu na ciążę

Nie zaleca się stosowania bisoprololu podczas ciąży.

Bisoprolol może wykazywać szkodliwe działanie na ciążę i płód (zahamowanie wzrostu płodu, śmierć wewnątrz maciczna, poronienie, przedwczesny poród).

Wpływ bisoprololu na laktację

Ze względu na brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka kobiecego nie zaleca się stosowania bisoprololu podczas karmienia piersią.

Skutki uboczne

bradykardia
ból głowy
zaburzenia czynności żołądka i jelit
zawroty głowy
niewydolność serca
ogólne osłabienie
uczucie chłodu lub drętwienia kończyn
depresja
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
osłabienie mięśni
skurcz oskrzeli
zaburzenia snu
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
koszmary senne
omamy
omdlenia
wysypka
zapalenie wątroby
swędzenie
zaburzenia słuchu
zmniejszone wydzielanie łez
alergiczny nieżyt nosa
zaburzenia potencji
łysienie
zapalenie spojówek

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania bisoprololu

W przypadku przedawkowania bisoprololu mogą wystąpić następujące objawy: zwolnienie rytmu serca (bradykardia), niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca lub hipoglikemia (obniżenie stężenia glukozy we krwi). 

Pacjent może również skarżyć się na zawroty głowy, uczucie oszołomienia, uczucie zmęczenia, duszności lub świszczący oddech.

Mechanizm działania bisoprololu

Bisoprolol należy do grupy wybiórczych adrenolityków (kardioselektywnych beta-blokerów) czyli leków blokujących receptory beta 1 (β1). Bisoprolol blokuje głównie receptory beta 1 znajdujące się w sercu. Działanie to prowadzi do obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (działanie chronotropowe ujemne) oraz jego siły (działanie inotropowo ujemne).

Wchłanianie bisoprololu

Bisoprolol po podaniu doustnym wchłania się w 90%.

 

Dystrybucja bisoprololu

Bisoprolol wiąże się z białkami osocza w około 30%.

Metabolizm bisoprololu

Około 50% bisoprololu jest metabolizowane w wątrobie do nieczynnego metabolitu, który potem jest wydalany przez nerki. Pozostałe 50% zostaje wydalone przez nerki w postaci niezmienionej.

Dzięki równemu udziałowi nerek i wątroby w eliminacji bisoprololu w przypadku niewydolności któregoś z narządów nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Wydalanie bisoprololu

Wydalanie bisoprololu odbywa się głównie z moczem przez nerki.

Okres półtrwania wynosi 10-12 godzin (dzięki temu bisoprolol może być podawany raz na dobę). Klirens wynosi około 15 l/godzinę i nie zależy od wieku pacjenta.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij