Meloksykam, Meloxicamum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o meloksykamie

Rok wprowadzenia na rynek
1995
Substancje aktywne
meloksykam
Działanie meloksykamu
przeciwbólowe (bez opioidów), przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne, przeciwzapalne
Postacie meloksykamu
roztwór do wstrzykiwań, tabletki, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT)
Układy narządowe
układ kostny, układ mięśniowy, układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Reumatologia
Rys historyczny meloksykamu

Meloksykam po raz pierwszy został dopuszczony do użytku medycznego w Niemczech dnia 1 maja 1995 roku. Z kolei Agencja Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych wydała taką zgodę dnia 13 kwietnia 2000 roku. W obu przypadkach podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie substancji czynnej na rynek farmaceutyczny była firma Boehringer Ingelheim.

Wzór sumaryczny meloksykamu

C14H13N3O4S2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające meloksykam

Wskazania do stosowania meloksykamu

Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) stosowanym w łagodzeniu różnych rodzajów bólu, w tym bólu spowodowanego chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Substancja czynna jest wskazana w łagodzeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.

Dawkowanie meloksykamu

Meloksykam podawany jest doustnie lub domięśniowo.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, chorób towarzyszących (niewydolność nerek).

Podanie doustne i domięśniowe

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 7,5 mg do 15 mg.

Przeciwskazania do stosowania meloksykamu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na meloksykam, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy (ASA). Wśród przeciwwskazań można wyróżnić również trzeci trymestr ciąży, ciężką niewydolność wątroby, nerek (chorzy niedializowani) i serca, krwawienia w obszarze naczyń mózgowych i przewodu pokarmowego oraz astmę, obrzęk naczynioruchowy albo pokrzywkę powstałą po przyjęciu ASA lub NLPZ. Substancja czynna nie jest także wskazana u osób z polipami nosa, z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy i perforacjami w przewodzie pokarmowym, a także w grupie wiekowej poniżej 15 lat (w zależności od rodzaju preparatu).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania meloksykamu

Jeśli u pacjenta wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, zaleca się odstawienie substancji czynnej.

Substancja czynna może maskować istniejącą u chorego infekcję.

Ze względu na negatywny wpływ meloksykamu na przewód pokarmowy, zaleca się przyjmowanie leku w skojarzeniu z preparatami osłaniającymi (na przykład inhibitorami pompy protonowej).

Substancja czynna powinna być podawana ostrożnie u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub z zapaleniem jelita grubego. Może dojść do zaostrzenia tych schorzeń.

Przed rozpoczęciem leczenia meloksykamem należy upewnić się, że pacjent nie ma zapalenia błony śluzowej przełyku, żołądka lub choroby wrzodowej. Jeśli tak, należy w pierwszej kolejności wyleczyć chorego, przed podjęciem terapii substancją czynną.

Substancja czynna powinna być podawana ostrożnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą tętnic obwodowych, chorobą niedokrwienną serca i chorobą naczyń mózgu. Istnieje ryzyko udaru lub zawału mięśnia sercowego.

W czasie leczenia meloksykamem zaleca się monitorowanie czynności nerek, ponieważ może dojść do rozwinięcia się śródmiąższowego zapalenia nerek, kłębuszkowego zapalenia nerek, martwicy rdzenia nerek oraz zespołu nerczycowego.

W wyniku stosowania substancji czynnej może dojść do zatrzymania się sodu i wody w organizmie. Szczególnie narażoną grupą na te działania niepożądane są chorzy z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca.

W czasie terapii zaleca się kontrolę stężenia potasu, gdyż może mieć to wpływ na rozwój hiperkaliemii na przykład u chorych z cukrzycą.

Jeśli u chorego dojdzie do wystąpienia zagrażających życiu reakcji skórnych: zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka, wówczas należy zaprzestać terapii meloksykamem. 

W czasie terapii substancją czynną zaleca się okresowe badania czynności wątroby.

U pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych i o małej masie ciała, działania niepożądane związane z przyjmowaniem meloksykamu występują częściej.

Zaleca się przyjmowanie substancji czynnej w czasie posiłku. Przyjmowanie na czczo może podrażniać błonę śluzową żołądka.

Przeciwwskazania meloksykamu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Substancja czynna podawana przede wszystkim drogą pozajelitową, nie powinna być łączona z lekami przeciwzakrzepowymi.

Interakcje meloksykamu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać krwawienia na przykład z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać krwawienia na przykład z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać krwawienia na przykład z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane pemetreksedu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pemetreksed (Pemetrexed) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie niepożądane w postaci zapalenia błon śluzowych przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Baricytynib (Baricitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie przeciwzakrzepowe kaplacyzumabu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności nerek i wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować drgawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas pipemidynowy (Pipemidic acid) chinolony - inhibitory gyrazy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amikacyna (Amikacin) aminoglikozydy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego apiksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować krwotoki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escyna (Escine) substancje wpływające na elastyczność naczyń krwionośnych - INNE
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie niepożądane w postaci zapalenia błon śluzowych przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tobramycyna (Tobramycin) aminoglikozydy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać krwawienia na przykład z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie niepożądane w postaci zapalenia błon śluzowych przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać krwawienia na przykład z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może osłabiać działanie sartanów, polegające na obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może osłabiać działanie aliskirenu, polegające na obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie przeciwzakrzepowe edoksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego fondaparynuksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Itrakonazol może osłabiać działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne meloksykamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego klopidogrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować nasilenie krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować powstawanie owrzodzeń przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alendronian sodu (Sodium alendronate, alendronic acid) bisfosfoniany
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować wystąpienie nadciśnienia tętniczego, zaburzenia czynności nerek i pojawienie się obrzęków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować wystąpienie krwawień i siniaków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zatrzymanie wody i sodu w organizmie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zapalenie błon śluzowych i powstawanie owrzodzeń w przewodzie pokarmowym.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować powstawanie owrzodzeń przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać krwawienia na przykład z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać krwawienia na przykład z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zapalenie błon śluzowych i powstawanie owrzodzeń w przewodzie pokarmowym.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Streptomycyna (Streptomycin) aminoglikozydy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać krwawienia na przykład z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować zaburzenia czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego sulodeksydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego tikagreloru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Substancja czynna może powodować zwiększenie stężenia litu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować osłabienie działania obniżającego ciśnienie krwi bisoprololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować osłabienie działania obniżającego ciśnienie krwi i moczopędnego furosemidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować osłabienie działania obniżającego ciśnienie krwi i moczopędnego hydrochlorotiazydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować osłabienie działania obniżającego ciśnienie krwi enalaprilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować osłabienie działania obniżającego ciśnienie krwi kaptoprilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować osłabienie działania obniżającego ciśnienie krwi lacydypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne

Interakcje meloksykamu z alkoholem

Nie należy łączyć meloksykamu i alkoholu ze względu na wzrost ryzyka wystąpienia krwawień w obszarze przewodu pokarmowego.

Wpływ meloksykamu na prowadzenie pojazdów

Substancja czynna nie powoduje znaczących objawów wpływających na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak u chorego wystąpią objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego na przykład senność lub zaburzenia widzenia, wówczas należy zachować ostrożność w czasie wykonywania tych czynności.

Inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie substancji czynnej z preparatami zawierającymi żeń-szeń może spowodować u pacjenta nasilenie krwawień.

Wpływ meloksykamu na ciążę

W wyniku badań klinicznych stwierdzono, że meloksykam podobnie jak inne leki hamujące syntezę prostaglandyn, może mieć negatywny wpływ na rozwój zarodka. Zarówno dane kliniczne jak i te związane z badaniami na zwierzętach potwierdziły, że istnieje podwyższone ryzyko poronień i wrodzonych wad serca płodu. Nie zaleca się stosowania substancji czynnej w I oraz II trymestrze ciąży, natomiast w III trymestrze ciąży przyjmowanie leku jest bezwzględnie przeciwwskazane. Związek uszkadza bowiem serce, płuca i nerki dziecka, natomiast matkę naraża na wydłużenie akcji porodowej poprzez zahamowanie skurczów macicy oraz na wydłużenie czasu krwawienia po porodzie.

Wpływ meloksykamu na laktację

Nie wiadomo czy substancja czynna jest obecna w mleku kobiecym. Nie zaleca się jednak jej stosowania w okresie laktacji ze względu na jej długi okres półtrwania.

Wpływ meloksykamu na płodność

Meloksykam może mieć wpływ na płodność u kobiet. Substancja czynna nie jest zaleca u kobiet, które planują ciążę, a także mających problem z zajściem w ciąże.

Skutki uboczne

obrzęk
obrzęk kończyn
biegunka
ból głowy
bóle brzucha
niedokrwistość
zawroty głowy
świąd
zaparcia
niestrawność
nudności
wymioty
wysypka
wzdęcia
agranulocytoza
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
zapalenie błony śluzowej przełyku
kołatanie serca
leukopenia
Zwiększenie stężenia bilirubiny
krwawienia z przewodu pokarmowego
pokrzywka
zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi
senność
trombocytopenia
zatrzymanie sodu, któremu towarzyszy powstanie obrzęków
hiperkaliemia
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
zwiększenie stężenia mocznika we krwi
niewydolność serca
uderzenia gorąca
szumy uszne
zwiększenie aktywności aminotransferaz
zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
choroba wrzodowa żołądka
choroba wrzodowa dwunastnicy
bezsenność
dezorientacja
obrzęk naczynioruchowy
ostra niewydolność nerek
reakcje anafilaktyczne
zespół Stevensa-Johnsona
nadwrażliwość na światło
ciężkie zapalenie wątroby
koszmary nocne
rumień wielopostaciowy
perforacja przewodu pokarmowego
zapalenie błony śluzowej żołądka
zaburzenia nastroju
zaburzenia widzenia
napady astmy
toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
zapalenie błony śluzowej jelita grubego

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie domięśniowe: odczyn w miejscu podania. Pozostałe działania niepożądane podobne w jak w przypadku podania doustnego.

Objawy przedawkowania meloksykamu

W zależności od przyjętej dawki meloksykamu mogą wystąpić zaburzenia takie jak nudności, wymioty, ból brzucha, senność, letarg i krwawienia z przewodu pokarmowego. W cięższych przypadkach dochodzi u pacjenta do rozwoju nadciśnienia tętniczego, niewydolności nerek i wątroby w stopniu ciężkim, depresji oddechowej, śpiączki, drgawek i zapaści krążeniowej. Może dojść także do wstrząsu anafilaktycznego.

Mechanizm działania meloksykamu

Meloksykam wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn (cyklooksygenazy 1 i 2),  które są mediatorami stanów zapalnych. Meloksykam preferencyjnie hamuje COX-2, ale także wykazuje pewne działanie na COX-1, powodując podrażnienie przewodu pokarmowego.

Wchłanianie meloksykamu

Meloksykam jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego (89%). Stężenie maksymalne substancji czynnej osiągane jest po 2-6 godzinach po podaniu (w zależności od badanej postaci leku). Po podaniu domięśniowym biodostępność związku wynosi 100%, a stężenie maksymalne substancji czynnej osiągane jest po około 60 minutach.

Dystrybucja meloksykamu

Meloksykam wiąże się w ponad 99% z białkami osocza (głównie albuminami). W wyniku badań farmakokinetycznych obliczono, że objętość dystrybucji wynosi 11 l. Substancja czynna przenika do mazi stawowej.

Metabolizm meloksykamu

Metabolizm meloksykamu odbywa się w wątrobie. Ważną rolę pełnią izoenzymy CYP 2C9 i CYP 3A4. W moczu zidentyfikowano cztery nieaktywne metabolity substancji czynnej takie jak na przykład: 5-karboksymeloksykam (60% dawki) oraz 5-hydroksymetylomeloksykam, który powstaje na drodze oksydacji (9% dawki). Za powstawanie pozostałych metabolitów (16% i 4% dawki) odpowiada aktywność peroksydazowa osocza. 

Wydalanie meloksykamu

Okres półtrwania meloksykamu w fazie eliminacji wynosi około 20 godzin. Wydalanie metabolitów odbywa się zarówno z moczem jak i kałem. z kolei 5% dawki, w postaci niezmienionej,  wydalane jest z moczem (z kałem są to śladowe ilości).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij