Amilorid, Amiloridum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o amiloridzie

Rok wprowadzenia na rynek
1981
Substancje aktywne
amilorid, amiloryd, chlorowodorek amilorydu
Działanie amiloridu
moczopędne (diuretyczne) (zwiększa objętość wydalanego moczu), moczopędne i oszczędzające potas, obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie amiloridu
tabletki
Układy narządowe
układ moczowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny amiloridu

W 1981 roku amilorid został zatwierdzony przez Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA). Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie leku na rynek została firma farmaceutyczna Paddock LLC.

Wzór sumaryczny amiloridu

C6H8ClN7O

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające amiloridu

Wskazania do stosowania amiloridu

Amilorid to moczopędna substancja przeciwnadciśnieniowa o działaniu oszczędzającym potas. Wskazaniami do stosowania amiloridu jest nadciśnienie tętnicze w stopniu lekkim bądź umiarkowanym oraz zastoinowa niewydolność mięśnia sercowego. Lek jest ordynowany także w przypadku marskości wątroby z występującym wodobrzuszem i obrzękami.

Amilorid występuje w preparatach łączonych z innymi lekami moczopędnymi.

Dawkowanie amiloridu

Dawka amiloridu stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku pacjenta oraz chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby). Lek nie jest wskazany do zażywania przez dzieci i młodzież do 18 roku życia. W przypadku osób w podeszłym wieku dawkowanie powinno być dostosowane do stanu czynnościowego nerek. Zwykle stosowana maksymalna dawka amiloridu wynosi 10 miligramów na dobę.

Przeciwskazania do stosowania amiloridu

Amiloridu nie mogą stosować osoby nadwrażliwe na tę substancję leczniczą. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią, podczas zwiększonego stężenia we krwi poziomu potasu i wapnia, w przebiegu choroby Addisona. Terapia amiloridem jest wykluczona u pacjentów cierpiących na schorzenia wątroby (niewydolność wątroby w stopniu ciężkim, stan przedśpiączkowy w marskości wątroby) oraz nerek (niewydolność nerek w stopniu ciężkim, bezmocz). Lek jest przeciwwskazany dla cukrzyków i w przypadku występowania nefropatii cukrzycowej.

Zabroniona jest jednoczesna terapia amiloridem i innymi lekami oszczędzającymi potas oraz amiloridem i litem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania amiloridu

Podczas terapii amiloridem mogą wystąpić zaburzenia elektrolitowe które objawiają się uczuciem osłabienia, sennością, wzmożonym pragnieniem, suchością błon śluzowych jamy ustnej, skurczami mięśniowymi, tachykardią i zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty). W trakcie terapii konieczna jest kontrola stężenia elektrolitów.

Amilorid może powodować hiperkaliemię. Podczas leczenia należy badać regularnie poziom potasu i nie stosować bez konsultacji z lekarzem suplementów diety z potasem. Szczególną ostrożność należy zachować u cukrzyków, osób z zaburzeniami pracy nerek i pacjentów w podeszłym wieku.

Przeciwwskazania amiloridu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Zabroniona jest jednoczesna terapia amiloridem i innymi lekami oszczędzającymi potas oraz amiloridem i litem.

Interakcje amiloridu z innymi substancjami czynnymi

zwiększona eliminacja leków podczas terapii łączonej z amiloridem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abakawir (Abacavir) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Ampicylina (Ampicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Bleomycyna (Bleomycin) antybiotyki cytostatyczne
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cefadroksyl (Cefadroxil) cefalosporyny I generacji
Cefaklor (Cefaclor) cefalosporyny II generacji
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) (Cyanocobalamin) witaminy z grupy B
Dekstran (Dextran) substytuty osocza
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Etambutol (Ethambutol) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Fosfomycyna (Fosfomycin) antybiotyki - INNE
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Goserelina (Goserelin) inne leki hormonalne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Kwas foliowy (Witamina B9) (Folic acid) witaminy z grupy B
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pyrantel (Pyrantel) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
Wankomycyna (Vancomycin) antybiotyki glikopeptydowe
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Witamina B6 (Pirydoksyna) (Vitamin b6 (pyridoxine)) witaminy z grupy B
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
wzrost ryzyka hiperkaliemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Chlorek potasu (Potassium chloride) związki potasu
Cytrynian potasu (Potassium citrate) związki potasu
Siarczan potasu (Potassium sulfate) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
Wodoroasparaginian potasu (Potassium hydrogen aspartate) związki potasu
Wodorowęglan potasu (Potassium bicarbonate) związki potasu
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
zmniejszenie skuteczności terapii amiloridem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
upośledzona eliminacja amiloridu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
zwiększone stężenie leków we krwi podczas połączenia z amiloridem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
wzrost ryzyka działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Bupiwakaina (Bupivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Siarczan tetradecylu sodu (Sodium tetradecyl sulfate) substancje stosowane w leczeniu żylaków o zróżnicowanym mechanizmie działania
Tetraazotan pentaerytrytolu (Pentaerythritol tetranitrate) nitraty
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Cytrynian magnezu (Magnesium citrate) związki magnezu
Tlenek magnezu (Magnesium oxide) związki magnezu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Wodorotlenek magnezu (Magnesium hydroxide) substancje zobojętniające
Laktuloza (Lactulose) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
wzrost ryzyka niedociśnienia
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
wzrost ryzyka niewydolności nerek, hiperkaliemii i nadciśnienia tętniczego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
nasilona eliminacja amiloridu z organizmu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
wzrost ryzyka niedociśnienia ortostatycznego i omdleń
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
zwiększone stężenie leku we krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy

Interakcje amiloridu z pożywieniem

Amilorid należy zażywać podczas posiłku. Pomaga to uniknąć podrażnień ze strony przewodu pokarmowego. Podczas leczenia powinno unikać się spożywania produktów bogatych w potas. Posiłki zmniejszają wchłanialność amiloridu o 30%.

Interakcje amiloridu z alkoholem

Alkohol nasila hipotensyjne działanie amiloridu.

Wpływ amiloridu na prowadzenie pojazdów

Amilorid może powodować działania niepożądane upośledzajace zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów. Lek może wywoływać uczucie zmęczenia, bóle i zawroty głowy. W razie pojawienia się wyżej wymienionych objawów należy zachować ostrożność.

Inne rodzaje interakcji

Amilorid może fałszować wyniki testów na czynność przytarczyc. Lek wpływa na metabolizm wapnia.

Amilorid może wywoływać reakcje nadwrażliwości na światło.

Połączenie amiloridu z olejem rycynowym oraz nasionami babki jajowatej Plantago ovata zwiększa ryzyko działań niepożądanych na organizm pacjenta.

Spożywanie tranu w czasie leczenia amiloridem podnosi ryzyko hiperkaliemii.

Wpływ amiloridu na ciążę

Amilorid należy do grupy B według klasyfikacji Agencji Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) określającej bezpieczeństwo stosowania leków przez kobiety ciężarne.  Lek może być zaordynowany kobiecie w ciąży tylko w czasie zdecydowanej konieczności.

Wpływ amiloridu na laktację

Amilorid należy do kategorii L3 według skali prof. Hyle'a, czyli leków prawdopodobnie bezpiecznych w czasie karmienia piersią. Na rynku znajduje się jednak preparat złożony zawierający amilorid oraz hydrochlorotiazyd. Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiet karmiących piersią i wywiera działania niepożądane na płód z tego względu leku nie wolno stosować w czasie laktacji.

Wpływ amiloridu na płodność

Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały hamujący wpływ amiloridu na wzrost wewnątrzmaciczny płodów i zwiększoną umieralność (dawka do 8 mg/kg masy ciała).

Skutki uboczne

agranulocytoza
arytmia
bezsenność
biegunka
bóle kończyn
depresja
duszność
hiperglikemia
hiperkaliemia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
impotencja
kaszel
leukopenia
nerwowość
niedociśnienie tętnicze
niepokój ruchowy
nudności
odwodnienie
omdlenia
parestezje
pragnienie
reakcje anafilaktyczne
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
świąd
tachykardia
trombocytopenia
wymioty
wysypka
zaburzenia pamięci
zaburzenia smaku
zapalenie trzustki
zaparcia
zawroty głowy
zmęczenie
bóle głowy
niedokrwistość hemolityczna
niedokrwistość aplastyczna
nadwrażliwość na światło
nadmierne pocenie się
ból stawów
gorączka
nietrzymanie moczu
oddawanie moczu w nocy
czkawka
niewydolność nerek
skurcze brzucha / w obrębie jamy brzusznej
brak łaknienia
Bóle żołądkowo- jelitowe
trudności w oddawaniu moczu
Ból pleców
krwawienia z przewodu pokarmowego
osłabienie
zaczerwienienie skóry twarzy
zatkany nos
kurcze mięśni
Dna moczanowa
zaburzenia ostrości widzenia
uczucie pełności w jamie brzusznej
znużenie
ciężkie zaburzenia czynności nerek
zaburzenia elektrolitowe
osłupienie
choroba niedokrwienna serca

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania amiloridu

Objawami przyjęcia zbyt dużej dawki amiloridu są zaburzenia wodno-elektrolitowe, hipokaliemia i hiponatremia oraz zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty). Przedawkowanie leku powoduje spadek ciśnienia tętniczego krwi, tachykardię, wstrząs kardiogenny, zawroty głowy, stany splątania, utratę świadomości, parestezje, zasadowicę oddechową, zaburzenia w oddawaniu moczu (anuria, oligonuria, poliuria).

Mechanizm działania amiloridu

Mechanizm działania amiloridu polega na hamowaniu wchłaniania zwrotnego jonów sodu w obrębie nerek, a dokładniej w obszarze krętych kanalików dystalnych i przewodów zbiorczych nefronów. Lek wiąże się z kanałami sodowymi w tych strukturach. Powoduje to zwiększone wydalanie jonów sodu i wody z organizmu, jednocześnie hamując utratę potasu i jonów wodorowych.

Wchłanianie amiloridu

Stopień wchłaniania amiloridu z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym wynosi około 50%. Czas potrzebny do osiągnięcia stężenia maksymalnego leku w surowicy krwi wynosi 3-4 godziny. Cmax amiloridu wynosi 38-48 ng/ml.

Dystrybucja amiloridu

Objętość dystrybucji amiloridu wynosi 50-380 litrów. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały penetrowanie leku przez barierę łożyskową oraz przenikanie do mleka samic karmiących.

Metabolizm amiloridu

Amilorid nie ulega metabolizmowi wątrobowemu i jest wydalany z organizmu w postaci związku macierzystego.

Wydalanie amiloridu

Okres półtrwania amiloridu wynosi 6-9 godzin. Lek jest eliminowany z organizmu wraz z kałem (amilorid który nie uległ wchłonięciu z przewodu pokarmowego) i moczem (w postaci niezmienionej).

Ciężkie zaburzenia pracy nerek (niewydolność nerek) zwiększają znacząco okres półtrwania amiloridu, nawet do 21-144 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij