Pentozanu wielosiarczan sodowy (pentozanu polisiarczan sodowy) Pentosan polysulfate sodium - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis leku - DOZ.pl

Encyklopedia leków

Pentozanu wielosiarczan sodowy (pentozanu polisiarczan sodowy), Pentosan polysulfate sodium - zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o pentozanie wielosiarczanu sodowego

Rok wprowadzenia na rynek
1949
Działanie pentozanu wielosiarczanu sodowego
przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne), przeciwzapalne
Postacie pentozanu wielosiarczanu sodowego
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ moczowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Urologia
Rys historyczny pentozanu wielosiarczanu sodowego

Pentozanu wielosiarczan sodowy został opracowany przez niemieckiego badacza W. Benenda w 1949 roku jako substancja o właściwościach przeciwzakrzepowych. Lek został zatwierdzony przez Food and Drug Administration w leczeniu zespołu bolesnego pęcherza moczowego w 1996 roku.

Wzór sumaryczny pentozanu wielosiarczanu sodowego

C10H18O21S4

Spis treści

Wskazania do stosowania pentozanu wielosiarczanu sodowego

Pentozanu wielosiarczan sodowy jest stosowany w leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego z występującą glomerulacją (przekrwienie) lub wrzodami Hunnera. Do objawów zespołu bolesnego pęcherza moczowego zalicza się m.in. umiarkowany/ciężki ból, częstomocz i nagłe parcie na mocz.

Dawkowanie pentozanu wielosiarczanu sodowego

Pentozanu wielosiarczan sodowy przyjmuje się doustnie, jedną godzinę przed lub dwie godziny po posiłku.
Dawka zwykle stosowana (dobowa) u osób dorosłych wynosi 300 mg.
Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
Zasadność stosowania leku należy oceniać co najmniej co 6 miesięcy. W przypadku braku reakcji pacjenta na leczenie należy przerwać stosowanie pentozanu wielosiarczanu sodowego.

Pentozanu wielosiarczan sodowy stosuje się również w postaci wlewki dopęcherzowej poprzez podanie przez cewnik do cewki moczowej. Czas przebywania wlewki w pęcherzu moczowym powinien wynosić co najmniej 30 minut. Zwykle zalecane jest podanie dwóch wlewek na tydzień przez pierwsze 2 tygodnie leczenia, a następnie zmniejszenie częstości w zależności od poprawy objawów choroby.

Przeciwskazania do stosowania pentozanu wielosiarczanu sodowego

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na pentozanu wielosiarczan sodowy oraz występowanie czynnych krwawień (z wyłączeniem menstruacji).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania pentozanu wielosiarczanu sodowego

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć inne choroby urologiczne, takie jak zakażenia układu moczowego, czy rak pęcherza moczowego.
Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, ze względu na słabe działanie przeciwzakrzepowe pentozanu wielosiarczanu sodowego. Do czynników ryzyka zalicza się m.in. inwazyjne zabiegi, stosowanie leków wpływających na krzepliwość krwi, objawy współistniejącej koagulopatii.
Brak danych na temat stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Nie można wykluczyć wpływu zaburzeń czynności wątroby i nerek na farmakokinetykę pentozanu wielosiarczanu sodowego uwzględniając fakt, że organy te uczestniczą w metabolizmie leku.

Interakcje pentozanu wielosiarczanu sodowego z innymi substancjami czynnymi

Wzrost ryzyka epizodów krwotocznych. Konieczna obserwacja pacjenta i ewentualna modyfikacja dawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Alteplaza (Alteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Eptyfibatyd (Eptifibatide) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kangrelor (Cangrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Reteplaza (Reteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tonekteplaza (Tenecteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Urokinaza (Urokinase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne

Wpływ pentozanu wielosiarczanu sodowego na ciążę

Stosowanie pentozanu wielosiarczanu sodowego w ciąży nie jest zalecane, ze względu na brak badań przeprowadzonych wśród zwierząt i ludzi.

Wpływ pentozanu wielosiarczanu sodowego na laktację

Brak danych na temat obecności pentozanu wielosiarczanu sodowego w mleku kobiecym. Nie zaleca się jego stosowania w okresie laktacji ze względu na nieznane skutki dla noworodków/niemowląt.

Skutki uboczne

nudności
Często
biegunka
Często
ból głowy
Często
bóle brzucha
Często
łysienie
Często
częste oddawanie moczu
Często
dyspepsja
Często
zawroty głowy
Często
ból miednicy
Często
Ból pleców
Często
osłabienie
Często
obrzęk obwodowy
Często
powiększenie brzucha
Często
krwawienie z odbytu
Często
parestezje
Rzadko
szum w uszach
Rzadko
trombocytopenia
Rzadko
wybroczyny
Rzadko
wysypka
Rzadko
wzdęcia
Rzadko
wzmożona potliwość
Rzadko
zaparcia
Rzadko
wymioty
Rzadko
zwiększenie masy ciała
Rzadko
Krwotok
Rzadko
nadwrażliwość na światło
Rzadko
hiperkineza
Rzadko
zmniejszenie masy ciała
Rzadko
jadłowstręt
Rzadko
ból stawów
Rzadko
niedokrwistość
Rzadko
ból mięśni
Rzadko
depresja
Rzadko
bezsenność
Rzadko
leukopenia
Rzadko
niestrawność
Rzadko
labilność emocjonalna
Rzadko
nadmierne łzawienie
Rzadko
duszność
Rzadko
owrzodzenie jamy ustnej
Rzadko
powiększenie znamion
Rzadko
niedowidzenie
Rzadko
Nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby
Częstotliwość nieznana
problemy z krzepnięciem krwi
Częstotliwość nieznana
reakcje alergiczne
Częstotliwość nieznana

Działa niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dopęcherzowe: krwiomocz, reakcje uczuleniowe.

Objawy przedawkowania pentozanu wielosiarczanu sodowego

W zależności od przyjętej dawki pentozanu wielosiarczanu sodowego mogą wystąpić zaburzenia ze stronu układu pokarmowego i krwawienia. 

Mechanizm działania pentozanu wielosiarczanu sodowego

Pentozanu wielosiarczan sodowy po podaniu ogólnoustrojowym przenika do moczu i wiąże się z błoną śluzową pęcherza moczowego zabezpieczając ją przed przyleganiem bakterii i zmniejszając tym samym częstość zakażeń. Lek odbudowuje warstwę ochronną glikozaminoglikanów pęcherza moczowego. Lek wykazuje nieznaczne działanie przeciwzakrzepowe poprzez selektywne i niezależne od antytrombiny III hamowanie kaskady krzepnięcia krwi, nasilenie procesu fibrynolizy i neutralizację czynników sprzyjających krzepnięciu.

Substancje czynne o tym samym mechanizmie działania

  • Defibrotyd
  • Kaplacyzumab
  • Pentozanu wielosiarczan sodowy (pentozanu polisiarczan sodowy)

Wchłanianie pentozanu wielosiarczanu sodowego

Pentozanu wielosiarczan sodowy ulega nieznacznemu wchłanianiu z przewodu pokarmowego (poniżej 10% dawki). Dostępne dane sugerują, że całkowita dostępność biologiczna leku wynosi mniej niż 1%.

Dystrybucja pentozanu wielosiarczanu sodowego

Pentozanu wielosiarczan sodowy ulega stopniowej dystrybucji do wątroby, śledziony i nerek.

Metabolizm pentozanu wielosiarczanu sodowego

Pentozanu wielosiarczan sodowy jest intensywnie metabolizowany na drodze desulfatacji w śledzionie i w wątrobie oraz na drodze depolimeryzacji w nerkach.

Wydalanie pentozanu wielosiarczanu sodowego

Okres półtrwania pentozanu wielosiarczanu sodowego po podaniu doustnym wynosi 24-34 godziny. Niewchłonięta część leku jest wydalana w postaci niezmienionej z kałem, natomiast z moczem ulega wydaleniu około 6% dawki w postaci metabolitów.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij