Adalimumab, Adalimumabum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o adalimumabie

Rok wprowadzenia na rynek
2003
Substancje aktywne
adalimumab
Działanie adalimumabu
immunosupresyjne (zmniejsza odporność), przeciwzapalne
Postacie adalimumabu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ immunologiczny (odpornościowy), układ krwiotwórczy i krew, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ pokarmowy (trawienny), układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Dermatologia i wenerologia, Gastroenterologia, Immunologia kliniczna, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Rys historyczny adalimumabu

W 2003 roku adalimumab został wprowadzony na rynek po decyzji zatwierdzającej Swissmedic (Szwajcarska Agencja Produktów Terapeutycznych) przez firmę Abbvie. W tym samym roku adalimumab został zatwierdzony do lecznictwa przez  European Medicines Agency (EMA, Europejska Agencja Leków). W 2008 roku lek wprowadzono na rynek japoński decyzją PMDA Japan (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency). Podmiotem odpowiedzialnym była firma Abbott Japan.

Wzór sumaryczny adalimumabu

  C6428H9912N1694O1987S46

Spis treści

Wskazania do stosowania adalimumabu

Adalimumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w postaci wstrzyknięć podskórnych w terapii chorób układu ruchu takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, w aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów oraz zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Adalimumab podaje się pacjentom cierpiącym na chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Pozostałymi wskazaniami do stosowania adalimumabu są łuszczyca plackowata,  trądzik odwrócony (hidradenitis suppurativa, HS),  panuveitis   (stan zapalny naczyniówki oraz innych struktur wewnętrznych gałki ocznej). Pozarejestracyjnie (leczenie off-label) adalimumab stosowany jest w terapii piodermii zgorzelinowej.

Dawkowanie adalimumabu

Dawkowanie adalimumabu jest zależne od jednostki chorobowej pacjenta i jednocześnie stosowanych leków. Adalimumab we wstrzyknięciach podskórnych może być podawany przez samego pacjenta po przeszkoleniu przez lekarza prowadzącego. Zwykle stosowana dawka w reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa wynosi 40 mg adalimumabu raz na 14 dni we wstrzyknięciu podskórnym. Analogiczne dawki podaje się w przypadku łuszczycy oraz zapalenia błony naczyniowej oka. Pacjenci cierpiący na chorobę Leśniewskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego przyjmują dawki w zakresie 40-160 mg.

U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się analogiczne dawki jak u pozostałych osób dorosłych. Brak jest badań opisujących dawkowanie u dzieci i pacjentów cierpiących na choroby wątroby/ nerek.

Przeciwskazania do stosowania adalimumabu

Adalimumabu nie można stosować u pacjentów wykazujących nadwrażliwość na tę substancję leczniczą, u osób cierpiących na poważne zaburzenia pracy serca (niewydolność serca klasa III/IV wg New York Heart Association) oraz u pacjentów przechodzących ciężkie zakażenia (gruźlica, posocznica, zakażenia oportunistyczne). 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania adalimumabu

Podczas terapii adalimumabem należy zachować szczególną ostrożność u osób które chorowały na gruźlicę, pacjentów z tendencją do nawracających zakażeń oraz osób biorących leki immunosupresyjne. Lek zwiększa prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu zakażeń (między innymi płuc, nerek, stawów) w tym zakażeń miejscowych. Utajona postać gruźlicy może przeistoczyć się w aktywną fazę choroby. Pacjenci powinni być szczególnie uczuleni na takie objawy jak kaszel, spadek masy ciała i stan podgorączkowy. Przed rozpoczęciem leczenia adalimumabem należy wykonać badania takie jak próba tuberkulinowa Mantoux i badanie RTG klatki piersiowej. Działanie immunosupresyjne adalimumabu utrzymuje się do 5 miesięcy od zakończenia terapii.

Szczególną ostrożność podczas podawania adalimumabu należy zachować u osób będących nosicielami wirusa zapalenia wątroby typu B. Lek może spowodować wznowienie zapalenia wątroby i doprowadzić do jej uszkodzenia.

Adalimumab może wywoływać zaburzenia neurologiczne, szczególnie u pacjentów cierpiących na choroby demielinizacyjne obecnie lub w przeszłości.

Terapia adalimumabem może stać się przyczyną wytwarzania w organizmie pacjenta autoprzeciwciał i wystąpienia tocznia rumieniowatego indukowanego lekami. Należy zachować ostrożność jeśli wystąpią takie objawy jak gorączka, wzrost ciśnienia tętniczego krwi czy zmiany skórne.

Pacjenci z łagodną niewydolnością serca klasy I/II według  NYHA (Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne) muszą zachować ostrożność podczas leczenia adalimumabem. Substancja ta może nasilić przebieg choroby. 

Osoby które zaobserwowały u siebie bladość skóry, wylewy podskórne i wzrost temperatury powinny zgłosić się do lekarza w celu przeprowadzenia badań hematologicznych krwi. Adalimumab może powodować między innymi trombocytopenię i leukopenię.

Adalimumab zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych, w tym chłoniaków. Szczególną ostrożność należy zachować u osób które mają chorobę nowotworową w wywiadzie.

Przeciwwskazania adalimumabu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie należy przeprowadzać jednoczesnej terapii adalimumabem i lekiem anakinra. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia toksycznych działań niepożądanych na organizm.

Interakcje adalimumabu z innymi substancjami czynnymi

zwiększone ryzyko zakażeń
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
nasilenie działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alirokumab (Alirocumab) przeciwciała monoklonalne - zmniejszające poziom lipidów we krwi
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Bazyliksymab (Basiliximab) inhibitory interleukiny
Belimumab (Belimumab) selektywne leki immunosupresyjne
Bewacyzumab (Bevacizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Bezylezomab (Besilesomab) radiofarmaceutyki
Bleomycyna (Bleomycin) antybiotyki cytostatyczne
Blinatumomab (Blinatumomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Brentuksymabu wedotin (Brentuximab vedotin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Certolizumab pegol (Certolizumab pegol) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Cetuksymab (Cetuximab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Daklizumab (Daclizumab) inhibitory interleukiny
Daratumumab (Daratumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Denozumab (Denosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ekulizumab (Eculizumab) selektywne leki immunosupresyjne
Elotuzumab (Elotuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Ewolokumab (Evolocumab) przeciwciała monoklonalne - zmniejszające poziom lipidów we krwi
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Idarucyzumab (Idarucizumab) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Iksekizumab (Ixekizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Ipilimumab (Ipilimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Kanakinumab (Canakinumab) inhibitory interleukiny
Katumaksomab (Catumaxomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Mepolizumab (Mepolizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Necytumumab (Necitumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Obinutuzumab (Obinutuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ofatumumab (Ofatumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Olaratumab (Olaratumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Omalizumab (Omalizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Paliwizumab (Palivizumab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Panitumumab (Panitumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Pembrolizumab (Pembrolizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Petruzumab (Pertuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ranibizumab (Ranibizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciw neowaskularyzacji
Reslizumab (Reslizumab) przeciwciała monoklonalne - inhibitory interleukiny
Rytuksymab (Rituximab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Sulesomab (Sulesomab) radiofarmaceutyki
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Syltuksymab (Siltuximab) przeciwciała monoklonalne - inhibitory interleukiny
Toclizumab (Tocilizumab) inhibitory interleukiny
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Trastuzumab (Trastuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ustekinumab (Ustekinumab) inhibitory interleukiny
Wedolizumab (Vedolizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Benralizumab (Benralizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Burosumab (Burosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Dupilumab (Dupilumab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Erenumab (Erenumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwmigrenowe
Galkanezumab (Galcanezumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwmigrenowe
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Sekukinumab (Secukinumab) inhibitory interleukiny
nasilenie metabolizmu leku przy terapii skojarzonej z adalimumabem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Anastrozol (Anastrozole) inne leki przeciwnowotworowe
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Bupiwakaina (Bupivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Busulfan (Busulfan) cytostatyki alkilujące
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Dekslanzoprazol (Dexlansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Domperidon (Domperidone) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Finasteryd (Finasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ketamina (Ketamine) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Letrozol (Letrozole) leki przeciwestrogenowe hamujące aktowność aromatazy
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Montelukast (Montelukast) antagoniści receptorów leukotrienowych
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nicergolina (Nicergoline) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Dapson (Dapsone) inne leki przeciwbakteryjne
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
zmniejszone stężenie w surowicy krwi podczas terapii łączonej z adalimumabem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
zwiększone tempo metabolizmu adalimumabu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne

Wpływ adalimumabu na prowadzenie pojazdów

Brak jest badań dotyczących wpływu leczenia adalimumabem na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy zachować ostrożność podczas jazdy samochodem, ponieważ lek może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Inne rodzaje interakcji

Adalimumab zwiększa stężenie enzymów wątrobowych we krwi, a także kinazy kreatynowej (CK). Stężenie kinazy jest oznaczane przy podejrzeniu zawału mięśnia sercowego czy przy pojawiających się bólach mięśniowych i osłabieniu mięśni.

Lek może spowodować pojawienie się białka w moczu (białkomocz).

Adalimumab wpływa na wyniki badania czasu krzepnięcia krwi tzw. czas kaolinowo-kefalinowy, powodując jego wydłużenie. 

Adalimumab zwiększa metabolizm marihuany medycznej, witaminy D oraz melatoniny.

Wpływ adalimumabu na ciążę

Adalimumab należy do kategorii B według klasyfikacji FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) określającej bezpieczeństwo stosowania leków przez kobiety ciężarne. Brak jest badań na ludziach opisujących wpływ leku na płód. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały działania toksycznego adalimumabu na dziecko, jednak zawsze należy rozważyć czy korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.  Zaleca się stosowanie antykoncepcji do pięciu miesięcy od zakończenia leczenia adalimumabem.

Wpływ adalimumabu na laktację

Adalimumab należy do kategorii L3 według klasyfikacji prof. Hyle'a określającej bezpieczeństwo stosowania leków przez kobiety karmiące piersią. Brak jest badań opisujących wchłanianie leku do mleka kobiecego. Ze względu na dostępne dane dotyczące przenikania immunoglobulin do mleka kobiecego przyjmuje się, że nie należy karmić podczas terapii adalimumabem i 5 miesięcy po jej zakończeniu.

Wpływ adalimumabu na płodność

Brak jest badań opisujących wpływ adalimumabu na płodność u ludzi.

Inne możliwe skutki uboczne

Adalimumab podawany podskórnie powoduje nieprzyjemne reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Może pojawić się ból, obrzęk i uczucie swędzenia. Rzadziej odnotowywano rumień na skórze oraz krwotoki w miejscu wstrzyknięcia.

Do częstych działań niepożądanych adalimumabu zalicza się objawy grypopodobne takie jak gorączka, kaszel i ból gardła, stan ogólnego rozbicia. Mogą pojawić się zaburzenia ze strony układu nerwowego: bóle i zawroty głowy, zaburzenia czucia, złe samopoczucie i astenia (przewlekłe zmęczenie). Ponad to często występuje limfocytopenia (spadek ilości limfocytów we krwi), zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, bóle brzucha, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub owrzodzenie śluzówki jamy ustnej), skórne reakcje niepożądane (wysypki, stany zapalne skóry, swędzenie skóry i wypadanie włosów).  Podczas terapii adalimumabem częste są zakażenia wirusowe i bakteryjne w obrębie górnych dróg oddechowych (zarówno górnych jak i dolnych dróg oddechowych), często występuje opryszczka i zakażenia drożdżakami. Lek sprzyja pojawieniu się zakażeń skóry, stawów i ran.

Do rzadziej występujących skutków ubocznych adalimumabu zalicza się zmiany w składzie komórek krwi (trombocytopenia, neutropenia, leukopenia, niedokrwistość), bóle w klatce piersiowej, zaburzenia ze strony układu moczowego (krew w moczu, zaburzenia pracy nerek), poważne odczyny skórne (pokrzywka, krwawe wybroczyny, zmiany łuszczycowe). Dodatkowo u pacjentów mogą pojawić się zaparcia, wzdęcia brzucha, niestrawność i krwawienia z odbytu. Odnotowywano także:

 • duszności;
 • dysfonię (zmiany w głosie pacjenta);
 • przekrwienie błony śluzowej nosa;
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi;
 • zaburzenia pracy serca (kołatanie, tachykardia);
 • ból uszu i szumy uszne;
 • zaburzenia widzenia;
 • migrenowe bóle głowy;
 • omdlenia;
 • drżenia mięśniowe;
 • bezsenność i pobudzenie nerwowe;
 • zwiększenie stężenia lipidów i kwasu moczowego we krwi;
 • spadek stężenia potasu we krwi;
 • zaburzenia łaknienia;

Po wstrzyknięciu adalimumabu pojawiały się reakcje układu immunologicznego, w tym obrzęk naczynioruchowy i toczeń rumieniowaty.

Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi adalimumabu są: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o charakterze wirusowym, martwicze zapalenie powięzi, nowotwory (guzy narządów miąższowych, rak skóry, chłoniak), aplazja szpiku, małopłytkowość immunologiczna, choroba posurowicza, wzrost stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia), zaburzona praca tarczycy, choroba sclerosis multiplex (SM, stwardnienie rozsiane), stany zapalne w obrębie gałki ocznej, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, jaskra. Po podaniu adalimumabu może dojść do utraty słuchu, zatrzymania pracy mięśnia sercowego, zmian w naczyniach krwionośnych (zwężenia, zapalenia, tętniaki), obrzęków w obrębie układu oddechowego. Możliwe są zapalenia błony śluzowej przełyku i jelit, zapalenie trzustki i wątroby, martwica wątroby, rabdomioliza (rozpad mięśni). U kobiet może dojść do zaburzeń cyklu menstruacyjnego i krwawień z macicy. 

Objawy przedawkowania adalimumabu

Przy podawaniu adalimumabu w ilościach prawie 15 razy większych niż zwykle stosowana dawka nie zaobserwowano toksycznego działania na organizm ludzki.

Mechanizm działania adalimumabu

Adalimumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne którego mechanizm działania polega na łączeniu się z czynnikiem TNF alfa (tumor necrosis factor α,  czynnik martwicy nowotworów). Czynnik martwicy nowotworów bierze udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu na stan zapalny. Zwiększoną ilość TNF alfa odkryto w mazi stawowej osób cierpiących na choroby układu ruchu, między innymi w reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa. Działanie adalimumabu uniemożliwia oddziaływanie TNF alfa z komórkowymi receptorami p55 i p75. Adalimumab wpływa na reakcje biologiczne regulowane czynnikiem martwicy nowotworów TNF alfa, między innymi przemieszczanie się leukocytów do tkanki objętej stanem zapalnym.

Wchłanianie adalimumabu

Biodostępność dla adalimumabu podanego drogą wstrzyknięcia podskórnego wynosi około 64%. Adalimumab osiąga średnie stężenie maksymalne w surowicy krwi w ciągu 131 ± 56 godzin. Proces wchłaniania adalimumabu jest powolny i zależy między innymi od drenażu limfatycznego w miejscu podania leku oraz od wystąpienia ewentualnej reakcji immunologicznej na preparat.

Dystrybucja adalimumabu

Objętość dystrybucji dla adalimumabu wynosi średnio 4,7-6,0 litra. Lek przenika do płynu maziowego osiągając stężenia wynoszące nawet ponad 90% wartości stężenia leku we krwi.

Metabolizm adalimumabu

Adalimumab nie jest metabolizowany w komórkach wątrobowych ze względu na wysoką masę cząsteczkową. Metabolizm leku polega na reakcjach proteolizy z udziałem układu siateczkowo-śródbłonkowego.

Wydalanie adalimumabu

Okres półtrwania dla adalimumabu wynosi średnio 10-20 dni. Wzrost masy ciała pacjenta, niski poziom albumin we krwi oraz płeć męska powoduje zwiększanie klirensu pozornego adalimumabu. Adalibumab nie jest wydalany przez nerki.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij