Tonekteplaza, Tenecteplasum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tenekteplazie

Rok wprowadzenia na rynek
1987
Substancje aktywne
tonekteplaza
Działanie tenekteplazy
przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne)
Postacie tenekteplazy
proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Wzór sumaryczny tenekteplazy

C2561H3919N747O781S40

Spis treści

Wskazania do stosowania tenekteplazy

Tenekteplaza jest stosowana w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego z przetrwałym uniesieniem odcinka ST lub ze świeżym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa. Lek powinien być zastosowany w ciągu 6 h od wystąpienia objawów.

Dawkowanie tenekteplazy

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od masy ciała. 
Maksymalna dawka stosowana u osób dorosłych to 10 000 j. (50 mg tenekteplazy).
Tenekteplazę podaje się dożylnie w bolusie trwającym około 10 sekund.
Przygotowanego roztworu do wstrzyknięcia nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi.
Brak danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tenekteplazy u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Przeciwskazania do stosowania tenekteplazy

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na tenekteplazę i gentamycynę. Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia, przeciwwskazane jest stosowanie tenekteplazy w sytuacji silnych krwawień obecnie lub w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, w przypadku skazy krwotocznej, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. tętniak, nowotwór, operacje wewnątrzczaszkowe) i nieleczonego nadciśnienia tętniczego. Wśród przeciwwskazań można również wyróżnić tętniaki, wady tętniczo-żylne, demencję, niedawno przebyte urazy głowy lub czaszki oraz zabiegi chirurgiczne, ostre zapalenie trzustki lub osierdzia, podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia, czynną chorobę wrzodową żołądka lub jelit, reanimację krążeniowo-oddechową trwającą powyżej 2 minut w przeciągu ostatnich 2 tygodni, nowotwory predysponujące do krwawień, a także ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Tenekteplaza nie powinna być podawana osobom, u których w wywiadzie stwierdzono udar krwotoczny, udar o nieustalonej przyczynie, a także udar niedokrwienny bądź przemijający napad niedokrwienny w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tenekteplazy

Głównym powikłaniem wynikającym ze stosowania tenekteplazy są krwawienia. Należy zwrócić uwagę na możliwe miejsca krwawienia, włączając w to miejsca wkłucia, dziąsła i drogi moczowo-płciowe. Zaleca się unikać stosowania sztywnych cewników, wstrzyknięć domięśniowych i przeprowadzania nieistotnych zabiegów. Istnieje ryzyko poważnych krwawień, w tym krwotoku mózgowego, który w najcięższych przypadkach może prowadzić do konieczności przeprowadzenia transfuzji. 
Ryzyko krwawień zwiększa jednoczesne stosowanie antagonistów glikoproteiny IIb/IIIa.
Szczególną ostrożność należy zachować w grupie pacjentów, u których ciśnienie skurczowe wynosi > 160 mm Hg, u osób ze współistniejącą chorobą naczyń mózgowych i u których wystąpiły krwawienia z przewodu pokarmowego lub układu moczowo-płciowego w ciągu ostatnich 10 dni. Należy zwrócić uwagę na osoby w wieku >75 lat i o masie ciała <60  kg, a także na pacjentów, którym wykonano wstrzyknięcie domięśniowe w ciągu ostatnich 2 dni.
U pacjentów jednocześnie przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe dopuszcza się podanie tenekteplazy po uprzednim stwierdzeniu, że lek przeciwzakrzepowy nie wywiera istotnego wpływu na układ krzepnięcia biorąc pod uwagę dawkowanie lub czas jaki upłynął od jego podania.
Działanie tenekteplazy w naczyniach wieńcowych może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, dlatego wymagane jest, aby podczas podawania leku była zapewniona możliwość wdrożenia leczenia antyarytmicznego (defibrylator, rozrusznik).
Podawanie tenekteplazy należy przerwać w przypadku wystąpienia reakcji rzekomoanafilaktycznej. Możliwość ponownego zastosowania tenekteplazy należy ocenić na podstawie czynników hemostatycznych (plazminogen, fibrynogen, alfa2- antyplazmina).

Przeciwwskazania tenekteplazy do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Tenekteplazy nie należy stosować w przypadku jednoczesnej terapii doustnymi środkami przeciwzakrzepowymi, za pomocą których osiągana jest odpowiednia skuteczność leczenia (np. sól sodowa warfaryny).

Interakcje tenekteplazy z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko krwawienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Alteplaza (Alteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Epoprostenol (Epoprostenol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Eptyfibatyd (Eptifibatide) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Reteplaza (Reteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Urokinaza (Urokinase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne

Wpływ tenekteplazy na ciążę

Skutki stosowania tenekteplazy u kobiet ciężarnych nie zostały dokładnie poznane. W badaniach na zwierzętach odnotowano przypadki ciężkich krwawień zakończonych zgonem. Wielokrotne podawanie leku samicom prowadziło do utraty ciąży i resorpcji płodu.

Wpływ tenekteplazy na laktację

Nie wiadomo, czy tenekteplaza przenika do mleka kobiecego. Konieczne jest przerwanie karmienia piersią na okres 24 h od podania tenekteplazy. 

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne: krwotok, krwawienie z nosa, krwotok żołądkowo-jelitowy (krwiste wymioty, krwotok z jamy ustnej, smołowate stolce, krwawienie z wrzodu żołądka, krwotok żołądkowy, krwotok odbytniczy), wybroczony, krwawienia z układu moczowo-płciowego, krwawienia w miejscu wkłucia, krwotok wewnątrzczaszkowy (krwiak śródmózgowy, wylew krwi do mózgu, udar krwotoczny, krwiak podpajęczynówkowy, krwiak śródczaszkowy, ukrwotocznienie), senność, drgawki, niedowład połowiczny, utrata mowy, krwotok w obrębie oka, krwotok zaotrzewnowy, asystolia, przyspieszony rytm komorowy, arytmia, ekstrasystolia, migotanie przedsionków, blok przedsionkowo-komorowy, tachykardia, bradykardia, arytmia komorowa, migotanie komór, tachykardia komorowa, zatrzymanie akcji serca, reakcja rzekomoanafilaktyczna, krwawe wylewy w worku osierdziowym, zatorowość, krwotok płucny, obniżenie ciśnienia krwi, nudności, wymioty, wzrost temperatury ciała, zator tłuszczowy i związane z nim powikłania narządowe.

Objawy przedawkowania tenekteplazy

Przedawkowanie tenekteplazy wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia krwawień.

Mechanizm działania tenekteplazy

Tenekteplaza to rekombinowana postać ludzkiego tkankowego aktywatora plazminogenu. Tenekteplaza łączy się z fibryną tworzącą skrzep i aktywuje przemianę plazminogenu w plazminę, która rozkłada fibrynę w skrzeplinach.

Dystrybucja tenekteplazy

Tenekteplaza koncentruje się głównie w wątrobie. Nie jest znany stopień wiązania leku z białkami osocza.

Metabolizm tenekteplazy

Tenekteplaza jest rozkładana w wątrobie do mniejszych peptydów. Lek w mniejszym stopniu ulega wiązaniu z receptorami w wątrobie w porównaniu do natywnego aktywatora plazminogenu, co zapewnia dłuższy okres półtrwania leku.

Wydalanie tenekteplazy

Końcowy okres półtrwania tenekteplazy wynosi 129 ± 87 min. Eliminacja leku zachodzi szybciej u osób z większą masą ciała, natomiast wraz z wiekiem ulega wydłużeniu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij