Tietyloperazyna, Tietylperazynum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tietyloperazynie

Rok wprowadzenia na rynek
1961
Substancje aktywne
tietyloperazyna
Działanie tietyloperazyny
hamuje czkawkę, łagodzi objawy choroby lokomocyjnej, wspomaga leczenie zawrotów głowy, przeciwpadaczkowe, przeciwwymiotne
Postacie tietyloperazyny
ampułki, czopki doodbytnicze, tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia, Geriatria, Medycyna paliatywna, Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Neurochirurgia, Neurologia, Onkologia kliniczna
Rys historyczny tietyloperazyny

Amerykańska instytucja US FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) zatwierdziła w 1961 roku wprowadzenie tietyloperazyny na rynek USA przez podmiot odpowiedzialny Novartis Pharmaceuticals.

W Europie preparat  tietyloperazyny wprowadziła do lecznictwa firma Sanofi-Aventis. Na rynek polski preparat Torecan wprowadziła firma Krka w roku 1999. Znalazł on zastosowanie  w leczeniu nudności i wymiotów różnego pochodzenia.

Wzór sumaryczny tietyloperazyny

C22H29N3S2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające tietyloperazynę

Wskazania do stosowania tietyloperazyny

Tietyloperazyna jest stosowana w leczeniu i zapobieganiu nudności, wymiotów i zawrotów głowy o różnej etiologii. Jest również wdrażana w terapii wymiotów po zabiegach chirurgicznych, chemioterapii, radioterapii, migrenie, po wstrząśnieniu mózgu, chorobie lokomocyjnej oraz zaburzeniach błędnika.

Dawkowanie tietyloperazyny

Tietyloperazynę dawkuje się zwykle w zakresie 6,5 - 19,5 mg na dobę.

Przeciwskazania do stosowania tietyloperazyny

Nadwrażliwość na substancję czynną jest przeciwwskazaniem bezwzględnym do stosowania tietyloperazyny.

Tietyloperazyny nie należy stosować u chorych na padaczkę, chorobę Parkinsona, depresję. Nie wdraża się leczenia pacjentom z jaskrą oraz niewydolnością wątroby, nerek i serca. Nie stosuje się jej również w przebiegu stanów przedśpiączkowych i śpiączki oraz u osób chorujących na jaskrę i mężczyzn z łagodnym przerostem gruczołu krokowego, u których doszło do zatrzymania moczu.

Tietyloperazyny nie należy stosować u dzieci do 15 roku życia, w sytuacjach gdy objawy mogą sugerować zespół Reye`a oraz u pacjentów z nowotworami wydzielającymi prolaktynę.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tietyloperazyny

Tietyloperazynę należy bardzo ostrożnie stosować u osób z chorobami przewodu pokarmowego i nerwowego, gdyż jej działanie może maskować objawy choroby. Połączenie z betablokerami nasila ich działanie obniżające ciśnienie. Stosowanie u osób w podeszłym wieku może wywoływać dyskinezy. Zastosowanie tietyloperazyny u kobiet ciężarnych w stanie przedrzucawkowym  może wywołać niebezpieczne obniżenie ciśnienia krwi. Stosowanie tietyloperazyny może doprowadzić także do wystąpienie złośliwego syndromu neuroleptycznego. Jego objawami są: wysoka gorączka, sztywność mięśni oraz zmiana stanu psychicznego. W takich przypadkach należy niezwłocznie przerwać podawanie tietyloperazyny.

Tietyloperazyny nie należy łączyć z lekami działającymi depresyjnie na OUN, z atropiną, etanolem oraz z lekami obniżającymi ciśnienie gdyż nasila ich działanie.

Przeciwwskazania tietyloperazyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Do leczenia hipotensji wywołanej przez tietyloperazynę nie należy stosować adrenaliny. Terapia będzie nieskuteczna ze względu na antagonizujące działanie tietyloperazyny w stosunku do adrenaliny.

Interakcje tietyloperazyny z innymi substancjami czynnymi

Nasila działanie atropiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Nasilenie działania depresyjnego pochodnych benzodiazepin, opioidów i barbituranów na OUN.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Papaweryna (Papaverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie działania depresyjnego leków p/histaminowych na OUN.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Feksofenadyna (Fexofenadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Nasila działanie hipotensyjne betablokerów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Zniesienie działania Adrenaliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adrenalina (Adrenaline) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Tietylperazyna osłabia działanie bromokryptyny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Wzajemne nasilanie działania toksycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Tietyloperazyna nasila występowanie działań niepożądanych inhibitorów MAO (hipotensja, depresja ośrodka oddechowego).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy

Interakcje tietyloperazyny z alkoholem

Tietylperazyny nie należy łączyć z etanolem, gdyż nasila działanie depresyjne etanolu na OUN

Wpływ tietyloperazyny na prowadzenie pojazdów

Tietyloperazyna osłabia sprawność psychofizyczną oraz wydłuża czas reakcji, dlatego prowadzenie pojazdów mechanicznych po jej zastosowaniu jest niewskazane.

Wpływ tietyloperazyny na ciążę

Tietyloperazyna jest przeciwwskazana do stosowania w ciąży

Wpływ tietyloperazyny na laktację

Tietyloperazyny nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż przenika do pokarmu.

Wpływ tietyloperazyny na płodność

Tietyloperazyna zaburza cykl miesiączkowy oraz wpływa na libido.

Skutki uboczne

niepokój
senność
zawroty głowy
bóle głowy
drgawki
ginekomastia
suchość w ustach
Sztywność mięśni
Anoreksja
zmętnienie soczewki
tiki
obrzęk dłoni, kostek lub stóp
agranulocytoza
alergiczne zapalenie skóry
leukocytoza
tachykardia
niedrożność jelit
choroby wątroby i dróg żółciowych
hipotensja
zaburzenia cyklu miesiączkowego

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Tietylperazyna podana domięśniowo może wywołać bóle głowy, zawroty głowy, senność, niepokój ruchowy oraz niedociśnienie ortostatyczne.

Po długotrwałym stosowaniu obserwowano powiększenie sutków u mężczyzn oraz zmętnienie soczewek z niewyraźne widzenie. Pacjenci zgłaszali również nasilenie obrzęków kończyn i twarzy oraz kserostomię i brak apetytu.

Bardzo rzadko notowanym objawem były: nerwoból nerwu trójdzielnego, żółtaczka i tachykardia.

Objawy przedawkowania tietyloperazyny

Przedawkowanie tietyloperazyny prowadzi do senności lub pobudzenia z ruchami mimowolnymi i zaburzeniami postawy, splątania, znacznej tachykardii i hipotensji oraz wzrostu temperatury, drgawek, wstrząsu. Ostatecznie do niewydolności oddechowej i śpiączki.

Mechanizm działania tietyloperazyny

Tietyloperazyna jest blokerem receptorów dopaminergicznych, receptorów 5-HT, muskarynowych i histaminowych H1. Działa przeciwwymiotnie i przeciwczkawkowo, zmniejsza nudności. Poprzez wpływ na układ siateczkowy zmniejsza zaburzenia równowagi. Hamuje układ współczulny, ośrodek wymiotny w mózgu i rdzeniu przedłużonym, zmniejsza wrażliwość nerwów przywspółczulnych i czuciowych.

Wchłanianie tietyloperazyny

Tietylperazyna bardzo dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie po podaniu doustnym osiąga po około 3-4 godzinach.

Dystrybucja tietyloperazyny

Tietylperazyna wiąże się z białkami osocza w ponad 85%.

Metabolizm tietyloperazyny

Tietyloperazyna ulega efektowi pierwszego przejścia, jest metabolizowana w wątrobie.

Wydalanie tietyloperazyny

Tietyloperazyna jest wydalana z moczem głównie w postaci metabolitów,.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij