Tazonermina, Tasonerminum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tazonerminie

Rok wprowadzenia na rynek
2016
Substancje aktywne
tazonermina
Działanie tazonerminy
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne), immunomodulujące, immunostymulujące
Postacie tazonerminy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ mięśniowy
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny tazonerminy

Tazonermina jest rekombinowanym czynnikiem martwicy nowotworów, wprowadzonym na rynek europejski po raz pierwszy w 2016 roku pod nazwą Beromun.

Spis treści

Wskazania do stosowania tazonerminy

Wskazania tazonerminy obejmują: leczenie wspomagające u dorosłych pacjentów przed planowanym chirurgicznym usunięciem guza (w celu zapobiegania lub opóźnienia amputacji) oraz leczenie paliatywne nieoperacyjnych mięsaków tkanek miękkich kończyn (w połączeniu z melfalanem poprzez izolowaną perfuzję kończyny ILP w stanie łagodnej hipertermii).

Dawkowanie tazonerminy

Leczenie tazonerminą powinno być prowadzone przez wyspecjalizowane zespoły chirurgiczne z doświadczeniem w terapii mięsaków kończyn oraz w przeprowadzaniu zabiegów ILP (izolowana perfuzja kończyny), w ośrodkach dysponujących oddziałem intensywnej terapii oraz przy użyciu metod ciągłego monitorowania infuzji leku do krążenia ogólnego. Dawka całkowita tazonerminy wynosci: dla kończyny górnej - 3 mg na ILP, dla kończyny dolnej - 4 mg na ILP.

Przeciwskazania do stosowania tazonerminy

Tazonermina jest przeciwwskazana przy nadwrażliwości na tą substancję czynną, a także jeśli istnieją przeciwwskazania do stosowania środków obkurczających naczynia, leków przeciwzakrzepowych lub jeśli jednocześnie podawane są substancje kardiotoksyczne (np. antracykliny). Pozostałe przeciwwskazania obejmują poważne choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak: zastoinowa niewydolność serca - klasa II, III, IV wg NYHA, ciężka postać dławicy piersiowej, arytmie, zawał mięśnia sercowego wykryty w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia, zakrzepica żył, choroba zarostowa tętnic obwodowych, zatorowość płucna przebyta w niedawnym czasie, a także ciężka niewydolność oddechowa, czynna choroba wrzodowa lub choroba wrzodowa w niedawnym wywiadzie, wodobrzusze znacznego stopnia, zaburzenia hematologiczne (m.in. poziom leukocytów poniżej 2,5 x 109 /l, stężenie hemoglobiny poniżej 9 g/dl, skaza krwotoczna, czynne zaburzenia krzepnięcia). Lek jest przeciwwskazany, jeśli występują znaczące zaburzenia czynności nerek (np. zespół nerczycowy, stężenie kreatyniny poniżej 150 µmol/l lub klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min) lub zaburzenia czynności wątroby (np. dwukrotne przekroczenie norm AspAT, AlAT lub fosfatazy alkalicznej, stężenie bilirubiny przekraczające górne granice normy 1,25-krotnie), a także pojawienie się hiperkalcemii powyżej 12 mg/dl. Lek jest przeciwwskazany podczas ciąży i laktacji.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tazonerminy

Tazonermina może być podawana wyłącznie przez zespoły chirurgiczne z doświadczeniem w leczeniu mięsaków kończyn i zabiegach izolowanej perfuzji kończyn, w wyspecjalizowanych ośrodkach, z dostępem do oddziału intensywnej opieki oraz aparatury monitorującej przeciek leku do krążenia ogólnego. Należy unikać stosowania tazonerminy jednocześnie z substancjami kardiotoksycznymi, ze względu na nasilenie toksycznego wpłwu na serce, a także z lekami hipotensyjnymi ze względu na ryzyko znacznego niedociśnienia. Ze względu na ryzyko zespołu ciasnoty przedziałów międzypowięziowych, objawiającego się bólem, obrzękiem, uszkodzeniem mięśni w obrębie kończyny oraz objawami neurologicznymi, należy monitorować pacjenta przez pierwsze 3 dni po zabiegu. Procedura pozabiegowa wymaga podawania rutynowych leków anestetycznych, przeciwbólowych, przeciwgorączkowych (podaje się paracetamol na wypadek gorączki i objawów grypopodobnych), a także płynów dożylnych, środków przeciwzakrzepowych oraz obkurczających naczynia.

Interakcje tazonerminy z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko toksycznego działania na serce.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Cyklofosfamid (Cyclophosphamide) cytostatyki alkilujące
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Cytarabina (Cytarabine) antymetabolity pirymidyny
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Trastuzumab (Trastuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne

Wpływ tazonerminy na ciążę

Nie jest znany wpływ tazonerminy na płód, dlatego stosowanie tego leku u kobiet ciężarnych jest przeciwwskazane.

Wpływ tazonerminy na laktację

Nie jest znany stopień przenikania tazonerminy do mleka kobiecego, dlatego stosowanie tego leku u kobiet karmiących jest przeciwwskazane w ciągu 7 dni od dnia podania.

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu tazonerminy bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób) mogą wystąpić: zaburzenia rytmu serca, nudności, wymioty, uszkodzenie wątroby, pojawienie się pęcherzy na skórze, gorączka (zazwyczaj łagodna do umiarkowanej), dreszcze, ból w chorej kończynie, osłabienie lub zmęczenie. Często, czyli nie częściej niż u 1 na 10 osób, mogą wystąpić: zakażenia, w tym miejscowe zakażenia ran, zmniejszenie liczby niektórych leukocytów i trombocytów, reakcje nadwrażliwości, uczulenia, uszkodzenie nerwów, zmniejszona świadomość, bóle głowy, zaburzenia serca (powodujące skrócenie oddechu lub obrzęki kostek), zakrzepica, hipotensja, wstrząs, ciężkie zaburzenia oddychania, zaparcia, biegunka, martwica skóry w chorej kończynie (mogąca być wskazaniem do amputacji), obrzęki kostek, stóp lub palców wywołane gromadzeniem płynu w chorej kończynie, zespół ciasnoty przedziałów międzypowięziowych, bóle mięśni, białkomocz, nocne poty. Niezbyt często, czyli nie częściej niż u 1 na 100 osób, mogą pojawić się: sepsa, obecność płynu w płucach, bóle żołądka, zapalenie żołądka, czasowa utrata paznokci w chorej kończynie, niewydolność nerek oraz parametry krwi świadczące o zmianie funkcji nerek, zwężenie lub zamknięcie tętnic w kończynach.

Objawy przedawkowania tazonerminy

Po przedawkowaniu tazonerminy mogą pojawić się objawy ogólne, takie jak: gorączka, arytmia, wstrząs z niedociśnieniem, zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych (ARDS). Może dojść również do zaburzeń hematologicznych: leukopenii, trombocytopenii czu zaburzeń krzepnięcia. Stosowne leczenie zostanie podjęte przez specjalistów.

Mechanizm działania tazonerminy

Tazonermina jest rekombinantem czynnika martwicy nowotworów TNF-α i wykazuje działanie identyczne do endogennego ludzkiego TNF-α - działa immunomodulująco, przeciwnowotworowo, cytostatycznie oraz cytotoksycznie. W obrębie guza tazonermina zmniejsza proliferację komórek oraz modyfikuje ekspresję białek, w ten sposób, iż pojawia się tendencja prozakrzepowa i w mikrokrążeniu pojawiają się zakrzepy. Ponadto substancja ta nasila adhezję i diapedezę białych krwinek, wskutek czego tkanka nowotworu nacieka przez limfocyty, monocyty i granulocyty. Lek aktywuje także układ odpornościowy do zwalczania guza poprzez aktywację limfocytów B i T, powstawanie limfocytów T cytotoksycznych oraz komórek wydzielającyh immunoglobuliny, aktywację makrofagów i monocytów żernych, zwiększoną produkcję cytokin, prostaglandyn oraz czynnika aktywującego płytki. 

Wchłanianie tazonerminy

Tazonermina podawana podczas zabiegu izolowanej perfuzji kończyny osiąga maksymalne stężenie, wynoszące 3000–4000 ng/ml, w ciągu 30 minut.

Wydalanie tazonerminy

Okres półtrwania maksymalnej tolerowanej dawki dożylnej, wynoszącej 150 µg/m2, wynosi 15–30 min.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij